Obraz Westerplatte w polskim kinie

Punktem wyjścia do dyskusji są dwa filmy: „Westerplatte” w reżyserii Stanisława Różewicza oraz „Tajemnica Westerplatte” Pawła Chochlewa.

Z dr. Mateuszem Wernerem – filozofem kultury i filmoznawcą z Instytutu Pileckiego, o wydarzeniach wokół Westerplatte rozmawiają: prof. Grzegorz Kucharczyk – historyk i publicysta z Instytutu Pileckiego, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec i dr. Mikołaj Mirowski – historyk, publicysta oraz współpracownik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. 

YouTube: