Włosi strzeżcie się waszego premiera!

Jak już wspominałem w poprzedniej notce Italia od początku "pandemi" stała się głównym, kovidowym laboratorium świata. Dziś nie będzie o wymiarze sanitarnym tego nieszczęścia, które nas dotyka ale ekonomicznym. Otumaniona medialnym terrorem większość nie zdaje sobie w ogóle sprawy czemu tak naprawdę ma służyć ta "pandemia" i jakie są plany zmiany paradygmatów obowiązujących w gospodarce w świecie "przedkowidowym". Te plany są już w realizacji i ustawiacze świata wcale się z nimi nie kryją.
Artykuł, który przytaczam niżej, napisany przez niemieckiego ekonomistę Norberta Haringa (jego CV https://norberthaering.de/en/cv/) tak naprawdę nie dotyczy wyłącznie Italii, choć głównym bohaterem jest Mario Draghi, od niedawna premier tego kraju. Draghi, poprzednio szef EBC, przedtem dyrektor generalny Goldman Sachs i wysoki urzędnik Banku Światowego jest członkiem "elit", które nazywam na własny użytek "ustawiaczami świata".

My w Polsce powinniśmy bardzo uważnie obserwować takie ruchy bo jest więcej niż pewne, że prędzej czy później będą realizowane także u nas. Jeśli ktoś wierzy, że polską politykę, zwłaszcza gospodarczą, kreuje rząd pana premiera Morawieckiego, natchnionego siłą i wizjonerstwem pana prezesa Kaczyńskiego to już może zakończyć lekturę. Zapraszam tych, którym chce się jeszcze myśleć i i nie mają bezpośredniego połączenia wi-fi z telewizorem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mario Draghi został niedawno szefem włoskiego rządu, nigdy nie uczestnicząc w żadnych wyborach powszechnych. Czy strony, które się na to zgodziły, dołożyły należytej staranności? Czy przeczytali ostatni przewodnik Draghiego „Ożywienie i restrukturyzacja sektora przedsiębiorstw”? Sprowadza się to do: Pozwól małym firmom upaść, pomóż funduszom private equity w pozbyciu się średnich aktywów i pozwól dużym firmom przejąć kontrolę."

Oprócz tego, że znalazł się na czele włoskiego rządu, Draghi został niedawno starszym członkiem G30, grupy założonej przez Fundację Rockefellera. Skupia przedstawicieli wysokiego szczebla ze światowych korporacji finansowych, przedstawicieli banków centralnych, naukowców i innych urzędników publicznych. Jeszcze w 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich UE orzekł, że prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi w tym czasie nie może być członkiem takiej mieszanej grupy, która dyskutuje o polityce publicznej za zamkniętymi drzwiami.
Draghi odmówił wówczas odejścia ze stanowiska, ale opuścił grupę. Teraz, jako szef włoskiego rządu technokratycznego, wydaje się, że znów jest w porządku, aby wziąć udział w tej grupie, która publikuje dokumenty lobbujące udające obiektywne rady dla porządku publicznego.

Jego ostatnie arcydzieło, które zdawało się kwalifikować go do awansu na stanowisko Senior Member, to efekt pracy grupy roboczej, którą kierował razem z Raghuramem Rajanem - która opracowała dokument strategiczny „Ożywienie i restrukturyzacja sektora korporacyjnego po Covidzie. Projektowanie interwencji polityki publicznej ”.

Ponieważ Draghi został zainstalowany właśnie po to, aby nadzorować wydawanie pieniędzy na odbudowę po pandemii korony, jest szczególnie interesujące, jakie zalecenia zaproponowała jego grupa robocza.

Zacznijmy od cytatu z podsumowania:

"Rządy będą w coraz większym stopniu musiały odejść od szerokiego wsparcia na rzecz bardziej ukierunkowanych środków. Oznacza to powstrzymanie się od prób zachowania status quo sprzed pandemii i umożliwienie realokacji zasobów potrzebnych gospodarkom, aby stały się sprawniejsze i silniejsze. Ponadto należy polegać na zdolnościach sektora prywatnego do ustalania priorytetów i administrowania wsparciem w jurysdykcjach z silnymi prywatnymi instytucjami finansowymi i głębszymi rynkami kapitałowymi. Interwencja rządu najlepiej skupia się na usuwaniu niedoskonałości rynku i zarządzaniu tempem potrzebnym do twórczej destrukcji . Tam, gdzie podejmują działania, decydenci powinni wykazać się kreatywnością w wykorzystywanych narzędziach ”.

Jeśli jeszcze nie widzieliście, czyje interesy są tutaj promowane, pomocne są podziękowania Draghiego i Rajana. Dziękują „wielu liderom ze środowiska finansowego i szerszego sektora korporacyjnego, którzy wsparli badanie i zgodzili się na wywiad”. Nie dziękują nikomu poza G30 i zespołem projektowym.
"Jednym z dużych problemów, które identyfikują, jest „nadmierne bezpośrednie podejmowanie decyzji przez rząd i nieoptymalne wykorzystanie wiedzy fachowej sektora prywatnego, którą można by wykorzystać do lepszego bezpośredniego wsparcia”. Politycy powinni pozwolić korporacjom decydować o sposobie dystrybucji pieniędzy, które dał rząd."

Ciekawe dlaczego? Cóż, ponieważ:

"Banki i inwestorzy z sektora prywatnego mają zwykle znacznie większe doświadczenie w ocenie rentowności iz pewnością napotykają na mniejszą presję polityczną, podejmując takie decyzje".

Chyba że ludzie nie ufają komercyjnym instytucjom finansowym w podejmowaniu takich decyzji.
W tym przypadku Draghi zaleca:

„W krajach, w których panuje większa nieufność do kapitału z sektora prywatnego, rządy mogą być zmuszone do wyjaśnienia korzyści płynących z zaangażowania sektora prywatnego”.

„Te kraje” mogą równie dobrze obejmować Włochy, ponieważ Włosi nie są głupi. Uwaga: w całym artykule nie znalazłem żadnej wzmianki o tym, że instytucje finansowe zorientowane na zysk mogą mieć interesy odbiegające od interesu całego kraju.
Jak by to zrobiono? Cóż: rząd ma płacić korporacjom finansowym za usługę decydowania, komu przekazać pieniądze:

"Łącząc wiedzę fachową i zasoby sektora prywatnego i publicznego, często optymalnym rozwiązaniem będzie zapewnienie rządowych zachęt w celu zachęcania do lub ukierunkowywania inwestycji sektora prywatnego ”.

Nie ma również ani jednej wzmianki o potencjalnym problemie, że rząd, który tak mało wie o tym, gdzie pomoc jest potrzebna i jak najlepiej jej udzielać, zostanie poważnie wykorzystany, jeśli spróbuje stworzyć odpowiednie zachęty dla sektora finansowego. Cały dokument jest listą życzeń sektora finansowego na temat tego, jak chcieliby dużo zarobić na publicznych pieniądzach.

Są jednak takie przypadki, w których sektor prywatny niewiele wie:

"Dostęp do aktualnych, wiarygodnych informacji, których inwestorzy kapitałowi zazwyczaj potrzebują do podejmowania decyzji inwestycyjnych, może być trudny, zwłaszcza w przypadku MŚP. Decydenci mogą rozważyć stworzenie scentralizowanego narzędzia danych lub zachęcenie inicjatywy sektora prywatnego do pełnienia tej samej funkcji ".

Zalecenie Draghiego: pozwól rządowi znaleźć sposób na zdobycie informacji i przekazanie ich bezpłatnie korporacjom finansowym, aby mogły wybierać zgodnie z tym, co jest najlepsze dla ich wyników finansowych.
Rządy powinny również „unikać nadmiernego skupiania się na przypisywaniu winy lub wstrzymywaniu wsparcia, ponieważ takie podejście mogłoby sparaliżować podstawowe środki wsparcia biznesu niezbędne dla dobra społeczeństwa jako całości”.
Innymi słowy: Daj miliardy tym unikającym opodatkowania korporacjom i wszystkim tym, którzy uszczuplili swój kapitał, wypłacając duże dywidendy lub wydając pieniądze na odkup akcji. To nie powinno mieć znaczenia. Nikt nie powinien być zmuszany do przywożenia do domu tych pieniędzy z Karaibów i zobowiązać się do płacenia podatków w przyszłości. Przynajmniej o tym nie wspomniano.

Niech zginą małe firmy!
Artykuł kontynuuje okrzyk bojowy „zabijaj te firmy” słowami:

"Rządy powinny zachęcać do niezbędnych lub pożądanych przekształceń biznesowych i dostosowań w zakresie zatrudnienia. Może to wymagać pewnej dozy „twórczej destrukcji”, ponieważ niektóre firmy kurczą się lub zamykają, a nowe otwierają ”.

Tutaj będzie zadanie dla rządów, a nie dla sektora prywatnego. Zadanie to nazywa się „wziąć na siebie winę”:

"Kluczowym zadaniem będzie jasne zakomunikowanie tych celów i radzenie sobie z nieuniknioną reakcją przeciwko likwidacji szerokich, nieukierunkowanych programów wsparcia i doprowadzeniu do upadku niektórych firm ”.

Oczywiście sektor finansowy powinien być chroniony przed wszelkimi negatywnymi skutkami:
"Chociaż jest to przede wszystkim kryzys firm niefinansowych, rząd może potrzebować interwencji w celu ochrony lub wzmocnienia zdolności sektora finansowego do wspierania ożywienia gospodarczego ".

Które firmy powinny uczestniczyć w twórczej destrukcji? Draghi wyjaśnił to pod nagłówkiem „Zombi Firms: The Danger of the Walking Dead”. Są to „firmy, które nie są w stanie pokryć kosztów obsługi zadłużenia z bieżących zysków i są uzależnione od wierzycieli w kwestii dalszego istnienia”.

Zaczekajcie chwilę! Czy są zombie, ponieważ nie mogą spłacić długu? Mogą płacić swoje wynagrodzenie i swoim dostawcom. Gdyby (część) ich długu została umorzona, byliby rentowni. Nie byłaby to jednak twórcza destrukcja. I zaszkodziłoby wierzycielom. Jest to również niekorzystne dla świata korporacji, ponieważ jak wspomniano w artykule - że brak zamykania mocy produkcyjnych i tworzenie bezrobocia będzie skutkować niższymi cenami, wyższymi płacami i niższymi zyskami. Niższe ceny, wyższe płace i niższe zyski byłyby złe. Zamiast tego dokonajmy twórczej destrukcji, mówi Draghi.

Który typ firmy ma najwyższy wskaźnik "zombie"? Dokumenty Draghiego mówią, że to te małe:
"Niedawne badanie wykazało, że odsetek firm zombie rośnie wraz ze zmniejszaniem się wielkości firmy, co budzi obawy dotyczące rosnącej liczby „niewidzialnych” chodzących trupów wśród mniejszych firm ”.

Pomóż szarańczy wykupić te średniej wielkości.
Większe firmy są mniej zarażone zombie i można je zrestrukturyzować, czytamy w artykule. Nie przez rząd, bo rząd - jak przyznaje „praktycznie każdy poważny analityk” - nie wie, jak to zrobić. Powinien raczej polegać na „partnerstwie z sektorem prywatnym w celu sfinansowania niezbędnych restrukturyzacji bilansów”.

Czasami restrukturyzacja bilansu może być eufemizmem do wyprzedaży aktywów, przynajmniej jeśli robią to fundusze private equity, dawniej znane jako firmy zajmujące się wykupem lewarowanym, również zwane „szarańczą”. To są dokładnie te, na których Draghi chce polegać:

"Decydenci powinni określić, gdzie znajdują się krajowe pule kapitału prywatnego, aby opracować plan interwencji w celu ukierunkowania wiedzy fachowej i funduszy sektora prywatnego. (Zdolność) do mobilizacji zagranicznych źródeł finansowania prywatnego może być nieproporcjonalnie ważnym źródłem środków finansowych dla krajów o mniej rozwiniętych krajowych prywatnych źródłach finansowania. Istotne będzie nastawienie rządów do zagranicznych przejęć krajowych firm ".

Poza tym, że pozwolą na to, rządy powinny pomóc tym funduszom private equity i innym zarządzającym aktywami - takim jak ci z jego grupy roboczej G30 - poprzez zagwarantowanie złych aktywów spółek docelowych i „dotowanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwach lub sektorach o określonej wielkości”.
Może to jednak nie wystarczyć, ponieważ niektórzy z tych inwestorów mogą być bardziej przerażeni i będą unikać ryzyka utraty pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak. Powinni oni uzyskać zabezpieczenia od rządu, tak aby ogólnie mogli tylko wygrać:

"Interwencja rządu w celu ochrony skrajnie negatywnych skutków inwestycji w portfelach inwestorów wynikających z ekstremalnie negatywnych makroekonomicznych ryzyk może być wymagana, aby dać inwestorom prywatnym pewność do inwestowania."

Krótko mówiąc, rada Draghiego dla rządów brzmi: Opracuj bardzo duże plany dotacji rządowych. Przekaż je korporacjom finansowym i pozwól im zdecydować, jak zarobić najwięcej pieniędzy, przydzielając te dotacje firmom, którym pożyczają lub kupują i „restrukturyzują”, jednocześnie upewniając się, że wystarczająca kreatywna destrukcja obniży płace i utrzyma wysokie ceny produktów i zyski korporacji.
Włosi powinni bardzo uważnie obserwować, co robi ich premier.

Norbert Haring
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutaj pełny tekst arcydzieła Mario Draghiego w pdf (ang)
https://group30.org/images/upl...

Mój komentarz - W Polsce ta strategia już ruszyła. Ostatnie poczynania Orlenu wskazują niezbicie, że ta firma chce najbardziej skorzystać na upadku małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd robi wszystko, żeby oczyścić pole. Prezes Obajtek już wspomniał o stworzeniu sieci kilkuset restauracji, prawdopodobnie na gruzach upadłych w wyniku "pandemii". Może dotychczasowym właścicielom da choć pracę na zmywaku?...
Potem przyjdzie kolej na sektor fitness, potem warzywniaki i znajdziemy się w PRL-bis tylko jeszcze gorszym. Takim z czasów Hilarego Minca, który dzielnie pokonał polską przedsiębiorczość.
I jeszcze jedna uwaga - "draghi" to w j. włoskim liczba mnoga od ""drago" - smok. Czyli mamy nowe "wejście smoków". Pocieszające może być to, że włoski minister zdrowia nazywa się Speranza - nadzieja.
-----------------------------------------------------------------------

Tekst oryginalny
https://norberthaering.de/en/p...
Tłumaczenie automatyczne. Wybór, redakcja i korekta J.R.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika mjk1

03-04-2021 [14:04] - mjk1 | Link:

„…i znajdziemy się w PRL-bis tylko jeszcze gorszym. Takim z czasów Hilarego Minca, który dzielnie pokonał polską przedsiębiorczość”.
A dlaczego gorszym a nie lepszym od PRL i dlaczego z czasów Hilarego Minca a nie z czasów np. przed Hilarym Mincem, gdzie polska przedsiębiorczość miała się całkiem dobrze?
Wróćmy więc do owego Minca, Hilarego Minca.
Z inicjatywy tegoż Minca uchwalono ustawę o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.
Właścicielom sklepów, którzy zawyżali ceny groziło pięć lat więzienia!
Popatrz Pan, 1947 rok i właściciele zawyżają ceny.
To, że właściciele zawyżają ceny to jeszcze nic. Należy zapytać skąd społeczeństwo miało środki na te zawyżone ceny?
Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że dzisiaj w kwietniu 2021 roku każdy przedsiębiorca chętnie zawyżyłby ceny a kupujący nie mieliby nic przeciwko temu zawyżaniu cen, gdyby tylko mieli środki na pokrycie tych zawyżonych cen.
Na jedno tylko nikt nie potrafi odpowiedzieć.
W jakim celu i o co walczył tak zaciekle ów Hilary Minc, jak wszystkim było dobrze?
Zarówno handlowcom, że zawyżali ceny, jak i kupującym, że mieli środki na te zawyżone ceny.
 

Obrazek użytkownika Pers

03-04-2021 [16:13] - Pers | Link:

Wywód całkiem logiczny ale okoliczności polityczno społeczne tamtego okresu wskazują na coś zupełnie innego. To była powtórka z czasów niszczenia NEP w sowietach. Nie można było dopuścić do powstania w ustroju sowieckim klasy średniej a do takiej niewątpliwie aspirowali sklepikarze.

A ceny? Były takie jakie mógł zapłacić klient. Paradoksalnie był to moment, gdzie działała "niewidzialna ręka rynku". Popyt wymuszał produkcję, żeby ten popyt zaspokoić. Na coś takiego bolszewicy nie mogli sobie pozwolić. To państwo miało myśleć za obywatela, dzielić i rządzić. Teraz wszystko zmierza dokładnie w tym samym kierunku.
Mają zniknąć ci, którzy żyją z własnej pracy, przedsiębiorczości i głowy. Taka pozycja daje poczucie wolności a tego nowy schemat nie przewiduje. Piramida ma się składać jedynie z dwóch poziomów plus siły "perswazji", które tego porządku mają pilnować.

Obrazek użytkownika mjk1

04-04-2021 [11:08] - mjk1 | Link:

Złe rozumowanie Persie.
Okoliczności społeczno – polityczne nie mają tu nic do rzeczy. Jak mawiał nieodżałowanej pamięci Jarosław Haszek, „…jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”.
A jak jest?
Tak jak za każdym razem, bo inaczej być nie może.
Ustrój społeczno polityczny zwany kapitalizmem, choć nazwa nie ma tu specjalnego znaczenia, kolejny raz doszedł do ściany.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że popyt wymusza produkcję, która ten popyt zaspokaja. Problemem nie jest jednak produkcja a popyt a dokładnie brak popytu.
Co więc zrobić, aby był ciągły popyt na produkowane towary?
Odpowiedź wydaje się oczywista. Należy ten popyt wypracować.
Problem w tym, że się nie da. Nie da się zarówno w skali mikro jak i w skali makro.
O skali mikro wielokrotnie tu pisałem. Teraz o skali makro.
Siła nabywcza polskiego społeczeństwa, to ok 45% PKB. Co z tego wynika?
Tylko to, że polskie społeczeństwo, choćby nie wiem jak się starało, za swoją płacę potrafi wykupić tylko 45% tego, co wyprodukuje. Kto ma wykupić 55% pozostałej produkcji? Najlepiej, gdyby było to polskie społeczeństwo.
Jak ten cel osiągnąć?
Wiemy już na pewno, że samo społeczeństwo bez pomocy państwa nie jest w stanie sobie z tym poradzić.
Co państwo ma zrobić?
Tu rozwiązań jest kilka, ale kierunki tylko dwa.
Jeden, to kierunek w którym państwo reprezentuje interes społeczeństwa i drugi, gdzie państwo reprezentuje obce interesy.
I o to toczy się gra a my powinniśmy dyskutować, co musimy zrobić, aby państwo dbało o nasz a nie obcy interes.
My musimy zrobić, bo nikt inny za nas tego nie zrobi.         
 

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [12:21] - Pers | Link:

"Okoliczności społeczno – polityczne nie mają teraz nic do rzeczy"

Mają ale nie to jest teraz ważne.
Zgadzam się z Twoim komentarzem, Polacy nie są w stanie kupić za więcej niż mają. Ciągłe zadłużanie się to też droga donikąd.
Faktem jest, że model oligarchicznego kapitalizmu liberalnego doszedł już do ściany. To taka większa powtórka z "wielkiego kryzysu".
Teraz jest jednak gorzej bo bańka spekulacyjna jest już nie do ogarnięcia. Stąd te dzikie działania pod pretekstem "pandemii" dążące do likwidacji klasy średniej a przede wszystkim do jej wywłaszczenia. Draghi pisze o tym wprost, rekiny mają połknąć płotki. Kiedyś wywołano w celu "resetu (m.in)  II WŚ. Teraz ten środek jest już zbyt niebezpieczny.

W obecnej sytuacji politycznej nie widzę żadnego wyjścia. Jedynie Opatrzność może coś zdziałać.

Obrazek użytkownika mjk1

04-04-2021 [14:01] - mjk1 | Link:

Trochę więcej optymizmu Persie.
Jeżeli bańka spekulacyjna jest nie do ogarnięcia, to należy pozwolić jej pęknąć.
Stracą tylko i wyłącznie spekulanci a co kogo obchodzi, że przekombinowali. Robili to na własne ryzyko i musieli zdawać sobie sprawę z konsekwencji.
O połknięcie płotek przez rekiny też bym się nie martwił. Mniej podmiotów łatwiej kontrolować.
Problemem pozostaje tylko, czy podmioty te będą kontrolować rząd, czy rząd będąc przedstawicielem społeczeństwa, będzie w naszym interesie kontrolował te podmioty.  
Poza tym, tak samo jak społeczeństwo nie może obyć się bez tych podmiotów, dokładnie tak samo te podmioty nie mogą istnieć bez społeczeństwa.
Pisząc prościej, kupujący nie mogę obejść się bez producentów, dokładnie tak samo, jak producenci nie mogą obejść się bez kupujących. Są wzajemnie od siebie zależni.
Jeżeli rząd będzie dbał nie o rynek producenta, jak również nie o rynek konsumenta a o zrównoważony rynek, to co w tym złego?
O tzw. klasę średnią w ogóle bym się nie martwił.
Jeżeli wierzyć temu, co wszem i wobec głoszą a nie mam żadnych podstaw, aby oskarżać ich o kłamstwo, to prowadzą swoje biznesy, tylko po to, aby ludzie mieli pracę.
Gdyby nie to, to już dawno pozamykaliby te swoje biznesy, bo są kompletnie nieopłacalne. Lepiej chyba dla nich samych, że sprzedadzą te biznesy tym, którym to się opłaca.
Tym, którzy potrafią płacić pracownikom więcej niż dwie średnie krajowe i u których podwyżka minimalnej płacy o 73 złote i 44 grosze nie spowoduje ruiny ich kompletnie nieopłacalnego interesu.
O wywłaszczaniu z majątku a już z majątku legalnie osiągniętego, na razie nie ma nawet wzmianki.
Spokojnie, poza histeria covidową, na dzień dzisiejszy, nic strasznego się nie dzieje.    
 

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [15:24] - Pers | Link:

Ciężko mi z Tobą dyskutować bo właściwie to prawie ze wszystkim się zgadzam.
Może jedynie widzimy te same sprawy podobnie tylko z każdy z innej perspektywy. 

Przy jednym będę się jednak upierał - za pęknięcie tej bańki zapłacą jednak najsłabsi i to mnie przeraża. Gdyby to miało oznaczać jedynie upadek i nędzę korporacyjnych złodziei i bandytów to tylko mógłbym się cieszyć ale wiem, że tak nie będzie.

Wywłaszczenie przez bankructwo - nie widzisz tego? To już się dzieje. Fachowo nazywają to "konsolidacją". Potem dojdzie podatek katastralny i wywłaszczą jeszcze większe rzesze obywateli.

Zostanę jednak przy moim umiarkowanym pesymizmie :)

Obrazek użytkownika Tomaszek

03-04-2021 [16:28] - Tomaszek | Link:

To już tylko w mafii nadzieja ? U nas Pershinga zastrzelili , Dziada uśpili , cała reszta nie wyjdzie szybko na wolność . A jak wyjdzie , to na krótko . Wiesz co Pers , mógłbyś to kiedy indziej napisać , nie na święta . Mimo że zasmucasz i masz dużo racji to jednak Wesołych Świąt .

Obrazek użytkownika Tomaszek

03-04-2021 [16:30] - Tomaszek | Link:

P.S. 
Trotel to jakiś prorok . Wyniósł się na Sycylię .

Obrazek użytkownika jazgdyni

03-04-2021 [17:23] - jazgdyni | Link:

Tomaszek!!!

Co ciebie napadło?!
Komentować kolejnego przekopiowanego gniota? Podsyłają a ten paste and copy, paste and copy... Tfu, tfurca...

Nie ma autora do dyskusji, bo ten obżera się Bucatini all'Amatriciana. Bez dodatkowych pomidorów.

Obrazek użytkownika Pers

03-04-2021 [17:30] - Pers | Link:

tyzgdyni
O! Jaki zaszczyt mnie, "marnego komentatorka, z którego wszyscy się śmieją" kopnął :)
Sam Zeus blogosfery zgdyni zstąpił ze swojego "Olimpu" hahahahahaha :))

Wracaj dupkuzgdyni do swoich "rozważań". Ja twój "Olimp" omijam jak kupę w lesie, tak obiecałem Adminowi i od ciebie wymagam tego samego.

Obrazek użytkownika Tomaszek

03-04-2021 [22:15] - Tomaszek | Link:

Ot , tak wzorem nocy Wigilijnej chciałem z bydlętami pogadać . 
Wesołych Świąt życzę .
Tomaszek
 

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [07:27] - Pers | Link:

Tomaszek.
I co? Spotkałeś jakieś "bydlęta"?

Obrazek użytkownika Tomaszek

04-04-2021 [11:39] - Tomaszek | Link:

@Admin 
Tobie też Wesołych świąt życzę 
Ale gdzie mój post z życzeniami dla Persa i reszty ?

Obrazek użytkownika Tomaszek

04-04-2021 [14:54] - Tomaszek | Link:

@Pers
O tym będzie po świętach , bo chyba się zbierają . I teraz to mi wcale nie o żarty z Ciebie chodzi .
Wesołych życzę .

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [15:25] - Pers | Link:

Tomaszek

A żartuj sobie, śmiech to zdrowie :)

Także wesołych i spokojnych!

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski

04-04-2021 [15:46] - Zawisza Niebieski | Link:

Za komentarz pod tą notką znany bloger @Szperaczka vel @Anula12 dostał dziś kolejnego bana na Salonie 24.
Przyznam że nie rozumiem decyzji administracji, bo to szanowany bloger w sieci.Gdzie się tylko pojawi tam go zaraz wyrzucą .Na nic codzienna zmiana nicka 
A tu ten "pechowy" wpis ;

Przebieg operacji amantadyna niewątpliwie zaprojektowany jest przez sztab psychiatrów i psychologów, jakich od dekad zatrudniają sowieckie, obecnie zaś rosyjskie służby specjalne. Ich celem jest wymuszenie na państwach wrogich Rosji (wg aktualnej kremlowskiej kamaryli) zachowań zgodnych z oczekiwaniami tejże.
Jako że (na szczęście) Rosja już niewiele może gospodarczo, cele swoje chce osiągać za pomocą manipulowania społeczeństwami.
Wymieńmy więc podstawowe techniki, stosowane przez sowieckich, pardon, rosyjskich specjalistów od wojny psychologicznej:

https://www.salon24.pl/u/londo...
https://niepoprawni.pl/blog/hu...

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2021 [20:19] - Zygmunt Korus | Link:

Włosi już wcześniej powtarzali śpiewkę, że jak postawią na szczycie władzy w Rzymie wysokiego urzędnika z Unii, to ten przez swoje wejścia coś dla kraju zrobi.  I wychodziło tylko gorzej, bo masy to intelektualna magma. Taka sama naiwność zawierzania zapachowi po goleniu, przywiezionemu z Brukseli, jak u nas OjczyMorowi Narodu ("jak się obniży standard życia, to będą za...ć za miskę ryżu"), co to lubi Lubawicza dla swych pociech. 
Italia to polski bliźniak do odstrzelenia poprzez plandemię. Dlatego dobre opracowania stamtąd są tak ważne dla lepszego orientowania się w sprawach nad Wisłą, gdzie tak naprawdę już teraz jest JEDEN superkołchoźnik. Opozycja podstępem chce się wyszczepić z rąk tych, których dalej niby chce obalić, a lemingozie jest wszystko jedno, czy tak jak za Tfuska ma być wyzerowana gospodarczo Polska, czy obecnie zmierzająca ku temu samemu tylko drogą już jawnego faszyzmu. A ponieważ atak jest globalny to i mądre głowy zza granicy należy nam prezentować. Materiał, już drugi o Włoszech, porządnie do druku opracowany, czyta się płynnie, wielka praca włożona, za co należy się uznanie i podziękowanie. 
Dobrej Wielkanocy i potem szans optymizmu określanego jako Alleluja Autorowi i Jego komentatorom z przychylności serca życzę... W Bogu nadzieja przed tym co nas czeka...!!!

Obrazek użytkownika Pers

03-04-2021 [19:54] - Pers | Link:

"Italia to polski bliźniak do odstrzelenia poprzez plandemię."
Już dawno zauważyłem, że pozycja Italii nie odbiega zbytnio od pozycji Polski. Oni, tak jak my, mają tam swoją V kolumnę.
To zaczęło się na statku Britannia, bodajże w 1993.
W wyniku porozumień, które gwarantowały polityczną kontrolę ekipy Berlusconiego (członek loży P2) nad krajem w zamian za bezwzględne posłuszeństwo eurokratycznym dyktatom. A następnie poddanie kraju demontażu jego struktury przemysłowej i gospodarczej, niezbędnej do zapewnienia wewnętrznej równowagi UE hegemonizowanej przez Niemcy.
Operacja "mani pulite" potrzebna była do rozwalenia istniejącego porządku politycznego i ustanowienia nowego.

"...porządnie do druku opracowany, czyta się płynnie, wielka praca włożona, za co należy się uznanie i podziękowanie. "
Dzięki Zygmuncie za dobre słowa. Od Ciebie, fachowca, to naprawdę duży zaszczyt :)

Wesołych Świąt w tych niewesołych czasach :)

 

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [07:50] - Pers | Link:

"czy tak jak za Tfuska ma być wyzerowana gospodarczo Polska, czy obecnie zmierzająca ku temu samemu tylko drogą już jawnego faszyzmu"

Cel ciągle jest ten sam tylko metody trochę inne. W zależności od tego któremu panu kto służy.
Najtragiczniejsze jest to, że żaden z nich nie chce służyć Rzeczpospolitej mimo, że wszyscy wycierają sobie gębę "Bogiem i Ojczyzną". A lemingi z obu stron barykady łykają te kłamstwa jak czapla rybę.
Teraz granice trochę się zatarły bo oprócz podziału stricte politycznego doszedł podział na sektę kowidową, do której należą przedstawiciele obu stron i resztę.
Szatan cały czas dzieli, wzdłuż i w poprzek  bo to jego największa broń.
Kiedyś przynajmniej rodzina była miejscem, gdzie kultywowano wspólne tradycje i przekazywano dzieciom określone wartości. Teraz to już niemożliwe bo podziały, polityczny i "epidemiologiczny" poszatkowały nawet rodziny.
A upadek instytucji rodziny to koniec społeczeństwa jako takiego. Ma pozostać zatomizowany, wyalienowany i zamaskowany motłoch gotowy spełniać najbardziej wyuzdane polecenia tyranii. 

Obrazek użytkownika sake3

04-04-2021 [12:10] - sake3 | Link:

@Pers........To od nas w głównej mierze zależy czy instytucja rodziny przetrwa.Nie możemy tylko obwiniać o to jakieś bliżej nieokreślone lub wrogie siły,instytucje czy organizacje.Dlaczego teraz rodzina nie miałaby być miejscem gdzie kultywuje się tradycję?Ale te rodziny muszą same tego- chcieć,poświęcić czas na przekazywanie wartości.Ile rodzin tego nie robi?

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [15:32] - Pers | Link:

sake3
"Nie możemy tylko obwiniać o to jakieś bliżej nieokreślone lub wrogie siły,instytucje czy organizacje."

A dlaczego nie skoro to robią?
Oczywiście to od nas zależy jak będziemy się bronić i czy pozwolimy, żeby dokończyli swoje szatańskie dzieło.

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski

04-04-2021 [14:56] - Zawisza Niebieski | Link:

Mam nadzieję że wstydu nam tu nie przyniesiesz
Ave

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

04-04-2021 [17:12] - Zygmunt Korus | Link:

@ Zawisza Niebieski
Na razie trzyma fason, chociaż czasami nerwy Mu puszczają... Ale powoli sukcesy spostrzegawczości i poprawnego pióra ustabilizują Jego pozycję po ruszeniu hopkiem ze startera...

Obrazek użytkownika Pers

04-04-2021 [17:37] - Pers | Link:

Zygmunt!
To nie jest Zawisza, rozmawiałem z nim godzinę temu. Dałeś się nabrać.
To wyrzucony z NEon24 troll Husky. Ostatnio skasowali mu nawet konto jego partnera "Jozio z Londynu", z którego dalej trollował.
Zobacz jak skamlał gdy go wyrzucali:
https://antykomunista.neon24.p...

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

04-04-2021 [19:51] - Zygmunt Korus | Link:

Toteż doznałem szoku, gdy otwarłem pierwszy link i zobaczyłem ten wpis proszczepionkowy oparty na tekście antykowidowym. Sprytnie napisana podpucha...
Tak czy siak Jarek uważaj, żeby nie było za dużo much gnojówek koło Twojego nicku. Wyhamuj, pisz rzadziej, nie reaguj na razie na zaczepki, bo to źle będzie wyglądać na forum, gdzie wszyscy są nadęci i nie mają pomiędzy sobą żadnego spoiwa w postaci bezpośredniego zwracania się do siebie. To jest forum monad w stałej dyspersji, im maski i dystans pasuje, bo bez tych zaleceń tak się zachowują na co dzień. 
Nie będę na razie komentował na NB, bo wyjeżdżam w góry, gdzie nie mam sieci, a ponadto napisałem już pożegnalny rozdział powieści do czytelników moich blogów.
Trzymaj się dzielnie, pilnuj jakości wpisów, cyzeluj język...
Zygm.

Obrazek użytkownika jazgdyni

05-04-2021 [07:38] - jazgdyni | Link:

Warto tutaj poinformować Szanowne Koleżeństwo, a szczególnie naszego pomysłowego Administratora, że tenże nowy bloger Pejsik, właśnie dosłownie chwilę temu na S24 dostał bana. Tak przy świętach. Występowal przez jeden dzień jako Krystian.Rozmus.

Ciekaw jestem, jakie nasz Admin wyciągnie z tego wnioski?

Obrazek użytkownika Czesław2

05-04-2021 [08:23] - Czesław2 | Link:

Żadnych nie wyciągnie, toleruje ataki ad personam od dawna. W obie strony. Teraz są komentujący, którzy nic innego nie robią.

Obrazek użytkownika jazgdyni

05-04-2021 [09:42] - jazgdyni | Link:

Czyżby sądził Pan tak jak ja, że to świadoma polityka redakcji, bo pyskówki przyciągają najwięcej czytelników?
A to duży błąd. Jest najwięcej komentarzy i sporo wejść, bo to stali komentatorzy skaczą sobie do łbów. A normalnego czytelnika to tylko denerwuje.

Obrazek użytkownika Pers

05-04-2021 [10:00] - Pers | Link:

tyzgdyni
"to świadoma polityka redakcji, bo pyskówki przyciągają najwięcej czytelników?"

Właśnie próbujesz sprowokować pyskówkę.
Wracaj na swój "Olimp". Mnie nie sprowokujesz, "czujne oko".

PS. Wczoraj twój przyjaciel Husky założył tutaj fałszywe konto "Zawisza Niebieski". Zgadnij jak długo było aktywne?
Ty zresztą też założyłeś kiedyś lipne konto "spiritolibero" i pamiętasz jak to się skończyło, trollu :))))))

Obrazek użytkownika jazgdyni

05-04-2021 [10:02] - jazgdyni | Link:

Koleś

To nie u ciebie na melinie. Tu komentarze nie podlegają moderacji, jeśli nie zawierają wulgarnych i obelżywych ataków personalnych. Jako szkolony agent wpływu wiesz to i tego starasz się unikać. Tak długo póki nie wypijesz. Wtedy ci hamulce puszczają i wyłazi Pomidor czerwony.

Obrazek użytkownika Pers

05-04-2021 [10:10] - Pers | Link:

tyzgdyni
Kontynuuj, tak dobrze ci idzie!
Admin pewnie sam wyciągnie jakieś wnioski :)