MFW: Reakcja NBP na pandemię Covid19 - „szybka i właściwa”

1. W połowie lutego Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zakończył doroczny przegląd naszej gospodarki, w ramach którego dokonał także oceny działań Narodowego Banku Polskiego (NPB) podczas kryzysu spowodowanego przez pandemię Covid 19.
MFW podkreślił w komunikacie, że „szybka i właściwa” polityka luzowania pieniężnego prowadzona przez NBP pomogła zmniejszyć negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy.
Co więcej MFW rekomenduje utrzymanie dotychczasowego akomodacyjnego (dostosowawczego) kursu polityki pieniężnej NBP do czasu, gdy w Polsce utrwali się ożywienie gospodarcze.
Fundusz pozytywnie ocenił także obecny stan polskiej gospodarki i podkreślił, że nasz kraj jest dobrze przygotowany do spodziewanego w tym roku okresu wyraźnego ożywienia w gospodarce.
 
2. Przypomnijmy, że NBP jako jeden z pierwszych banków w krajach UE, wyprzedzająco zareagował na spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej już w połowie marca poprzedniego roku.
Jak podkreśla prezes NBP prof. Adam Glapiński, dzięki tym działaniom udało się uniknąć najczarniejszego scenariusza, co więcej na tle innych unijnych gospodarek, perspektywy naszej wyglądają bardzo dobrze (jeden z najniższych spadków PKB wśród krajów UE, tylko -2,8%).
Według szacunków NBP działania banku centralnego spowodowały, że sumarycznie PKB naszego kraju w latach 2020-2021 będzie wyższy przynajmniej o 1,4 punktu procentowego, niż wtedy gdyby takie działania nie zostały podjęte.
 
3. Prof. Glapiński przypominał przy tej okazji, że poluzowanie polityki pieniężnej przez NBP przyczyniło się po pierwsze do obniżenia oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych, co pozostawiło w kieszeniach kredytobiorców tylko w roku 2020 około 7 mld zł.
Po drugie umożliwiło sprawną realizację i finansowanie rządowych działań osłonowych, dzięki którym przedsiębiorcy i polskie rodziny otrzymali wsparcie finansowe, zarówno z 6. tzw. Tarcz rządowych jak i z 2. Tarcz Finansowych.
Po trzecie wreszcie kroki podjęte przez NBP w tym skup obligacji skarbowych i obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej banków wraz z rekomendacją KNF dotyczącą zniesienia 3% bufora ryzyka systemowego, przyczyniły się do istotnego zwiększenia możliwości prowadzenia akcji kredytowej przez banki.
Prezes Glapiński podkreślił także, że tak szeroka reakcja polskiego banku centralnego na szok gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa nie byłaby możliwa, gdyby Polska znajdowała się w strefie euro i tę uwagę należy zadedykować tym politykom i ekonomistom w naszym kraju, którzy od kilku lat chcą nas „wepchnąć” do strefy euro.
 
4. Przypomnijmy także, że od połowy marca poprzedniego roku, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała aż 3-krotnej obniżki stóp procentowych w wyniku których np. stopa referencyjna zmalała z 1,5% do zaledwie 0,1%, a to w konsekwencji spowodowało zmniejszenie oprocentowania kredytów i zmniejszenie ich kosztów dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych z tytułu odsetek jak szacuje NBP o 7 mld zł rocznie.
Z kolei luzowanie polityki monetarnej między innymi poprzez operacje otwartego rynku czyli skup obligacji skarbowych na rynku wtórnym na kwotę ponad 113 mld zł, co pozwoliło na utrzymanie płynności na rynku obligacji, a tym samym ułatwiło plasowanie na rynku pierwotnym dodatkowych emisji dokonywanych przez ministerstwo finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
A te emisje, pozwoliły na finansowanie przez BGK tzw. funduszu covidowego, a PFR- Tarcz finansowych, sumarycznie na kwotę blisko 200 mld zł z czego ponad 185 mld zł do tej pory przekazano pracodawcom i pracownikom.
Wreszcie podjęcie przez RPP decyzji o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 3 punkty procentowe (z 3,55 do 0,5%) i rekomendowanie przez KNF zniesienia 3% buforu ryzyka systemowego dla banków, stworzyło dodatkową przestrzeń do zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej przez banki komercyjne.
 
5. Należy także podkreślić, że od połowy grudnia poprzedniego roku zarząd NBP dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania polityki pieniężnej banku centralnego na gospodarkę.
Prezes NBP podkreślił, że w naszym otoczeniu wszystkie banki centralne (w tym przede wszystkim EBC) kontynuują luzowanie polityki pieniężnej, dlatego rośnie presja na wzrost wartości złotego.
A to jest szkodliwe dla odbicia wzrostu PKB i utrzymania dynamiki naszego eksportu, a przy projekcji niskiego poziomu inflacji w 2021 roku, tworzy to przestrzeń do zdecydowanych interwencji banku centralnego na rynku walutowym.
Te działania są także kontynuowane w roku 2021, „ponieważ ciągle grozi nam niepowstrzymana aprecjacja złotego”, której interwencje NBP zapobiegają, „jednak bank centralny nie planuje stabilizować notowań złotego na określonym poziomie”.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Marek1taki

08-03-2021 [07:21] - Marek1taki | Link:

Są przeciwne oceny tej polityki.
Bloger Obserwator proponował rok temu wprowadzenie weksla by każdy peselowicz mógł zachować płynność finansową na własny koszt i ryzyko - został wprowadzony weksel ale wg innych zasad i nikt z tego nie korzystał.
Obniżenie stóp procentowych jest może najmniej karygodną reakcją z popełnionych ale i tak wg ekonomistów szkodliwą bo po "13. Wróćmy do inflacji. Generalnie kiedy dochodzi do jej wzrostu, jak było to ostatnio w Polsce, to bank centralny powinien podnieść stopy procentowe. Tak się jednak nie stało. Wręcz przeciwnie - obniżono ich poziom. Pretekst był bardzo wygodny: skoro mamy lockdown, to nie możemy podnieść stóp procentowych, bo to przekłada się na wyższe koszty kredytu. I ten argument prawdopodobnie przekonuje większość Polaków. Problem w tym, że jeśli obniżasz komuś koszty kredytu, to po drugiej stronie jest jeszcze ktoś inny, kto dostanie mniejsze odsetki z lokat. W bardzo wielu przypadkach są to starsze osoby, które wypracowały pewne oszczędności i nie chcą wchodzić w żadne ryzykowne aktywa jak chociażby akcje. Chcą po prostu stopniowo korzystać z oszczędności wydając je na swoje potrzeby. I takie osoby zostało zaatakowane przez system, bo nie dość, że inflacja zaczęła pożerać ich oszczędności, to jeszcze stopy procentowe obniżono do zera, więc lokaty nie płacą żadnych odsetek!"
- pisze Independent Trader w podsumowaniu patologii gospodarczych pandemii.
https://independenttrader.pl/7...

Obrazek użytkownika admin

08-03-2021 [08:51] - admin | Link:

Większość ludzi nie ma jednak żadnych oszczędności. Jeśli mają emeryci, to zapewne nie ci najbiedniejsi. 

Obrazek użytkownika Marek1taki

08-03-2021 [09:07] - Marek1taki | Link:

Dlatego nie twierdzę, że to najgorsze z rozwiązań. Doraźnie złagodziło skutki rosnących cen żywności i kosztów opłat wynikających z polityki państwa. W dalszym efekcie inflacja wróci i tak dalszym wzrostem cen do najuboższych.
Gorszym było rozdawnictwo 200mld+, które trafiło głównie do korporacji a wśród drobnych przedsiębiorców spotkałem dwie wypowiedzi:
- 90.000zł uratowało jeden z leasingowanych autobusów (zatem trafiło ostatecznie do banku) i ocenione było jako dobre przez prywaciarza, który dostał ulgę w ZUS na pracowników
- 1.900.000zł trafiło do przedsiębiorcy, który trafił z PKD i wystawieniem faktury tak, że wygrał w grze na kryteria tarczy - wiadomo jak ocenił inny prywaciarz, który dywersyfikując działalność by dostosować się do zmiennej koniunktury rynkowej nie przewidział co będzie premiowane przez tarcze.
Mały słownik ekonomiczny:
przedsiębiorca - beneficjent systemu nagradzającego dotacjami jednych a karzącego podatkami drugich
prywaciarz - ten co to finansuje