PRZECZYTAĆ I PRZED PRZECZYTANIEM...SPALIĆ!

Cele Grupy Bilderberg
"Bilderberg dąży do wieku postnacjonalistycznego, kiedy nie będzie krajów, tylko regiony Ziemi kierujące się uniwersalnymi wartościami. To znaczy, dąży do globalnej gospodarki, jednego światowego rządu (raczej mianowanego niż wybieranego) i uniwersalnej religii. By zapewnić sobie osiągnięcie tych celów, członkowie Bilderberg koncentrują się na bardziej technicznym podejściu do opinii publicznej i jej mniejszej świadomości".
                                                                                                                                                            William Shannon
 
Podczas pierwszego spotkania Klubu Bilderberg w dniach 29-30 maja 1954 roku w hotelu Bilderberg w Oosterbeek w Holandii, członkowie założyciele określi swoje cele i misję. Do dziś działają w tym samym tonie:
"Intencją przyświecającą każdemu spotkaniu Grupy Bilderberg jest stworzenie "arystokracji woli" łączącej Europę i Stany Zjednoczone, a także uzgodnienie polityki, spraw gospodarczych i strategii we wspólnym rządzeniu światem. Ich głównym polem działalności wywrotowej było NATO, ponieważ dawało im to pretekst do realizacji planów "ciągłej wojny", a przynajmniej polityki "nuklearnego szantażu"."
We wrześniu 2005 roku w precedensowym geście, mającym odeprzeć oskarżenia o konspiracje, siedemdziesięciotrzyletni przewodniczący Grupy Bilderberg, wicehrabia Étienne Davingon, udzielił wywiadu Billowi Haytonowi z BBC. Przedstawił w nim bardziej dobroduszny cel "prywatnych" spotkań grupy. "Moim zdaniem jest to forum, na którym ludzie, którzy mają wpływy, mogą swobodnie porozmawiać z innymi wpływowymi osobami i rozważyć dzielące ich różnice bez niepotrzebnego krytycyzmu i publicznej debaty na temat ich poglądów". Davignon zaprzeczył, jakoby Bilderberg zamierzał utworzyć światową klasę rządzącą, "ponieważ nie sądzę, by taka klasa istniała". Powiedział natomiast, że "biznes wpływa na społeczeństwo, podobnie jak polityka - tak stanowi rozsądek. Nie jest tak, że biznes odbiera prawo do rządzenia demokratycznie wybranym przywódcom".
Członkowie grupy Bilderberg nie chcą, by przeciętni ludzie dowiedzieli się, jak wyglądać będzie planowana przez nich przyszłość świata: Jeden Światowy Rząd (zarząd Firmy Świat), jeden globalny rynek, na której straży stanie armia Jednego Świata i finanse regulowane przez "Bank Światowy" za pomocą światowej waluty. W jaki sposób członkowie Bilderberg zamierzają osiągnąć swoje wizje Jednego Świata? Wynika to z następujących celów:
Tożsamość światowa. Przekazanie władzy ciałom międzynarodowym pozwoli zniszczyć wszelką tożsamość narodową. Bilderberg zamierza stworzyć jeden system wartości, a w przyszłości nie dopuścić do powstawania innych systemów.
Scentralizowana kontrola. Za pomocą kontroli umysłów skłoni całą ludzkość, by słuchała poleceń Bilderberg. Ten mrożący krew w żyłach plan został przedstawiony w książce Zbigniewa Brzezińskiego "Technotronic Era" (Era technotroniczna). Przewiduje , że w Nowym Światowym Ładzie nie będzie klasy średniej, a jedynie władcy i rządzeni.
Zerowy wzrost gospodarczy. W okresie postindustrialnym konieczny będzie zerowy wzrost gospodarczy, ponieważ tylko w ten sposób będzie można zniszczyć pozostałość dobrobytu. Tam gdzie istnieje dobrobyt, pojawia się postęp. Dobrobyt i postęp uniemożliwiają represje, a represje są konieczne, by podzielić społeczeństwo na właścicieli i niewolników. Koniec dobrobytu oznaczać będzie koniec elektrowni atomowych i uprzemysłowienia (z wyjątkiem sektora nowych technologii i usługowego). Pozostały w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przemysł zostanie wyeksportowany do takich krajów jak Boliwia, Peru, Ekwador, Nikaragua, dysponujących tanią, niewolną siłę roboczą. W ten sposób zostanie zrealizowany jeden z głównych celów NAFT-y. "Rozwój energii atomowej rozsadziłby koncepcje - ograniczonych zasobów surowców naturalnych - wspieranych przez Bilderberg. Właściwie użyta energia atomowa stworzyłaby nieograniczone, niewyczerpane zasoby energii uzyskiwanej z najbardziej podstawowych surowców, dając ludzkości korzyści, których dotąd opinia publiczna jeszcze w pełni nie pojęła".
Państwo w stanie permanentnego braku równowagi. Sztucznie wywoływane kryzysy spowodują w społeczeństwie ciągły stan przymusu - fizycznego, umysłowego i emocjonalnego - co pozwoli utrzymać je w stanie permanentnego braku równowagi. Ludzie zbyt zmęczeni, by decydować o swoim losie, zostaną zdemoralizowani i ogłupienie do tego stopnia, że "wobec zbyt wielu możliwości wyboru przeważy apatia na masową skalę".
Scentralizowana kontrola nad edukacją. Jednym z powodów istnienia Unii Europejskiej, "Unii Amerykańskiej" i przyszłej Unii Azjatyckiej jest pragnienie zwiększenia kontroli nad edukacją, co pozwoli globalistom spod znaku Jednego Świata, wykastrować prawdziwą przeszłość świata. Dzisiejsza młodzież jest już obecnie całkiem nieświadoma historii, indywidualnych wolności i ich znaczenia, co z globalistycznego punktu widzenia taki stan upraszcza cały program.
Scentralizowana kontrola nad polityką zagraniczna i krajową. To, co robią Stany Zjednoczone, wpływa na cały świat. Jak się wydaje, Bilderberg sprawuje kontrole na byłym amerykańskim prezydencie Buschem i jego polityką. Kanada, choć na pozór zachowuje suwerenność, w rzeczywistości działa pod dyktando USA ( jak i inne państwa). Obecnie nie jest jeszcze jasne, jaki skutek wywrą te wpływy i jaki wpływ wywrze na nie nowa administracja Baracka Obamy.
Pełnomocnictwa dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bilderberg planuje przekształcić Organizację Narodów Zjednoczonych najpierw w "de jure" , a później również de facto w rząd światowy na rzecz jej organizacji.
Zachodni blok handlowy. Rozszerzenie NAFT-y na całą półkule zachodnią, również na Amerykę Południową, zaskutkuje powstaniem "Unii Amerykańskiej" podobnej do już istniejącej Unii Europejskiej.
Ekspansja NATO. Ponieważ ONZ interweniuje w wielu punktach zapalnych świata, obecnie na przykład w Afganistanie, NATO staje się światową armią ONZ.
Jeden system prawny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stanie się jedyną instytucją prawną na świecie.
Jedno socjalistyczne państwo opiekuńcze. Członkowie Bilderberg pragną stworzyć socjalistyczne państwo opiekuńcze, gdzie nagradzać się będzie posłusznych niewolników i eliminować nonkonformistów.
Bilderberg posiada władzę i wpływy, które pozwalają mu narzucić swoją politykę wielu krajom świata. Przechwytują kontrole na prezydentami USA, premierem Kanady i inny państw, wszystkimi głównymi agencjami informacyjnymi w wolnym świecie, wszystkimi znaczącymi politykami, finansistami i mediami, jak również nad bankami centralnymi wszystkich ważniejszych krajów świata, amerykańską Rezerwą Federalną, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym aż po Organizację Narodów Zjednoczonych. Z takimi koneksjami są w stanie zniszczyć każdego, kto będzie próbował pokrzyżować ich plany stworzenia Nowego Światowego Ładu i Jednego Światowego Rządu.
Nadrzędnym celem Grypy Bilderberg jest więc ustanowienie Rządu Światowego, jednego globalnego rynku, globalnej armii  strzegącej porządku, (tylko kim taka armia ma walczyć, jak istnieje już tylko jedno państwo?), Globalnej policji, Światowego Banku Centralnego i światowej waluty.
Na liście etapów, niejako po drodze do głównego celu Bildernerg, znajdują się:
Ustanowienie "światowej tożsamości" człowieka przestrzegającego ustanowionych "powszechnych wartości".
Kontrola umysłów ludności świata poprzez kontrolowanie opinii publicznej.
Likwidacja klas średnich, pozostać mają jedynie panowie i ich sługi.
Społeczeństwo "zerowego wzrostu", bez szans na postęp i wzrost dobrobytu, jedynie coraz większe bogactwo i władza dla rządzących.
Celowo wywoływane kryzysy ekonomiczne i niekończące się wojny.
Totalna kontrola nad edukacją dzieci i młodzieży oraz programowanie ich umysłów do wykonywania przydzielonych im zadań.
Centralna kontrola polityki zagranicznej i wewnętrznej we wszystkich krajach.
Używanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako de facto "rządu ponad narodowego", wymuszającego podatki na "obywatelach świata".
Globalna ekspansja organizacji NAFTA i WTO (Światowa Organizacja Handlu).
Narzucenie wszystkim tego samego porządku prawnego.
Stworzenie globalnego państwa dobrobytu, w którym posłuszni niewolnicy będą nagradzani, a  nonkonformiści będą eksterminowani.
Na konferencji w 1992 roku Henry Kissinger powiedział:
"Amerykanie byli by dziś rozwścieczeni, gdyby wojska ONZ weszły do Los Angeles, aby przywrócić porządek. Jutro będą wdzięczni. Zwłaszcza, gdy powie im się, iż z zewnątrz zagraża niebezpieczeństwo, rzeczywiste albo zmyślone - jednostki chętnie zrzekną się swych praw w zamian za gwarancje porządku dane im przez rząd światowy".
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
MACIE SWOJĄ UNIĘ...€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

08-05-2019 [17:13] - rolnik z mazur | Link:

Plan jest w realizacji. Wątpię w jego powodzenie. Zbyt wielu szatanów miesza w kotle. Zbyt wiele sprzecznych interesów i co na to Chinole, Hindusi etc. Pzdr

Obrazek użytkownika Trotelreiner

08-05-2019 [20:01] - Trotelreiner | Link:

W UE juz sie to wszystko wprowadza...tylko specjalnie w tym "wykładzie" została pominieta likwidacja Kościoła,chrześcijaństwa...papieża i religii.
To jest punkt 4 traktatu unijnego...tekst jest w Aneksie utajnionym,ale ma być wprowadzany w całej Europie i dalej w całym świecie.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [20:07] - krzysztofjaw | Link:

Realizują plan konsekwentnie, ale też uważam, że przegrają i tyle... choć to będzie jednak przegrana krwawa. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika maxilampus

08-05-2019 [18:36] - maxilampus | Link:

Wszystko cenzurowane nic nie przechodzi przez 'hatchet man " Sakiewicza...Boja sie