Nasze polskie dziedzictwo - m.in. "żołnierskie przykazania"

Chciałabym polecić Państwa uwadze kilka zdarzeń medialnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Po pierwsze, myślę, że warto przysłuchać się homilii wygłoszonej w dniu 10 lutego 2019 roku w trakcie Mszy św. w intencji Ofiar katastrofy smoleńskiej :
http://www.tv-trwam.pl/film/ms...

W trakcie kazania zostaje podane nazwisko jednego z przedwojennych duchownych, któremu warto poświęcić nieco uwagi. Arcybiskup ormiański, znakomity teolog, polityk, poseł na Sejm, a w późniejszym czasie senator - Józef Teodorowicz.
https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Sądzę, że każdy Polak powinien zapoznać się z przynajmniej jednym dziełem napisanym przez wspomnianego duchownego. W Internecie znajduje się m.in. tekst pracy Teodorowicza zatytułowanej :
"O miłości Ojczyzny" :
https://polona.pl/item/o-milos...

czy też zawartość książki "Na przełomie : przemówienia i kazania narodowe" :
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra...

Nazwisko Teodorowicza pojawiało się dosyć często w przedwojennych wydaniach kalendarzy katolickich. Środowisko katolickich księży obdarzało go niezwykłym szacunkiem, chociaż był on duchownym nieco innego obrządku.

Przy okazji, chciałam Państwu polecić fenomen polskich przedwojennych kalendarzy katolickich. Pewien ich zbiór dostępny jest w cyfrowych zasobach kilku bibliotek, m.in. Biblioteki Jagiellońskiej :
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibr...

Przeglądając Internet znalazłam informację o wystawie przedmiotów z kolekcji Pana Jacka Piętki - Rakoczego - prawnuka podoficera Błękitnej Armii gen. Hallera - Ludwika Rakoczego :
http://dobremiejsce.org/kultow...

Wiele osób mogłoby pójść w ślady wspomnianego wyżej kolekcjonera i zbierać, ale też otaczać należytą czcią przedwojenne pamiątki, będące fizycznym świadectwem naszej narodowej tożsamości.

Kilka tygodni temu, miałam przyjemność oglądać fragment programu "Mocni w wierze", emitowanego w Tv Trwam. Gościem programu był ksiądz Jan Perszon. Katolicki ksiądz opowiadał o zagrożeniach ideologicznych związanych z nurtem New Age. Wspomniał m.in. o zakonie bonifratrów, będącym niejako przeciwwagą dla klasycznej medycyny. Wydaje się, że należałoby przywrócić pamięć szerszej publiczności o tym zakonie. By nieco zaciekawić Czytelników mojego bloga, podaję dostępną w Internecie książkę na temat .... zasad grzeczności dla bonifratrów :

http://kbc.krosno.pl/dlibra/do...

Książka nosi tytuł : "Wskazówki dobrego zachowania się i grzeczności dla bonifratra" i pochodzi z roku 1929.

Kolejną prawie przedwojenną "perełką", jaką odnalazłam w sieci jest "Mały modlitewnik żołnierski" z 1942 roku, fragmentarycznie dostępny pod adresem :

https://myvimu.com/exhibit/132...

Szczególną Państwa uwagę chciałabym skierować na obecne w modlitewniku "Dziesięcioro przykazań żołnierza polskiego" :
https://myvimu.com/exhibit/405...

Na wypadek gdyby zaistniały jakieś problemy z odtworzeniem powyższego pliku, cytuję dla Państwa "żołnierskie przykazania" :

"Tyś jest żołnierz polski, którego Bóg uratował z toni, aby nadal walczył za Ojczyznę.

1. Nie będziesz miał innych celów na ziemi, dopóki kraj wolności nie odzyska.
2. Wiedz, iż, walcząc za Polskę, walczysz za wolność całej ludzkości.
3. Pamiętaj, że walka o wolność jest walką o wiarę i Boga.
4. Czcij Wodza twego i słuchaj jego rozkazów, abyś zwycięski do Ojczyzny powrócił.
5. Walcz niezłomnie i pomnij, że nie tyś napastnikiem.
6. Strzeż godności twych obyczajów, abyś nie splamił polskiego munduru.
7. Nie pokalaj się rabunkiem.
8. Bądź wierny przysiędze i prawdzie twego żołnierskiego sumienia.
9. Bądź dobrym towarzyszem broni dla sprzymierzeńców, którzy wraz z tobą za jedną sprawę walczą.
10. Pomnij, że walkę prowadzić trzeba do zwycięskiego końca.

Niech Bóg ci doda sił w walce i błogosławi broń twoją, która jest bronią sprawiedliwego".
("Mały modlitewnik żołnierski", nakładem Biskupa Polowego W.P., Londyn, 1942, str. 21).

Jak się wydaje, takim "żołnierzem" w obronie wiary, mógłby być także każdy dzisiejszy kapłan. A może mógłby nim zostać każdy dzisiejszy polski Patriota ?

Na końcu mojego wpisu, chciałam jeszcze zauważyć, że bardzo istotną sprawą w obronie naszej wiary i pobożności jest dbałość o wysokie standardy w trakcie przygotowywania kazań przez duchownych. Kazań wygłaszanych następnie przez nich w czasie Mszy świętej. Wielu kapłanów nie przywiązuje należytej staranności w przygotowaniu homilii, a przecież jest to "broń" niezawodna, niezwykle potrzebna w czasach aksjologicznego zamętu i usilnych starań różnych środowisk o "przejęcie władzy" nad ludzką duszą.

Niemniej istotną "bronią", ale tym razem przeznaczoną do użytku także przez osoby świeckie jest dobra znajomość zagadnień związanych z naszą polską tradycją i kulturą, zwłaszcza kulturą duchową, ogniskującą się wokół polskiej religijności i pobożności.

I jeszcze cytat, tym razem z "Sentencji" św. Izydora z Sewilli :

"Na nic się nie zda cała roztropność tego świata, jeśli idzie w parze z nieznajomością Boga, podczas, gdy znającym Boga w niczym nie zaszkodzi nieznajomość świata. Doskonałą zaś wiedzę posiada człowiek, który zna przede wszystkim Boga, a pozostałe rzeczy poznaje ze względu na Boga, a nie dla samego siebie" (Izydor z Sewilli, "Sentencje", Wydawnictwo WAM, Kraków, 2012, str. 80).

------
Kolejny wpis za 2 tygodnie.