Co to jest „punkt odniesienia”?

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważny w życiu jest punkt odniesienia. To właśnie on kształtuje nasz los, wyznacza horyzonty, możliwości i szanse w życiu indywidualnym i zbiorowym. To właśnie od punktu odniesienia zależy, jak będziemy myśleli, jak się zachowywali i jak działali – również na poziomie zbiorowym, państwowym i kulturowym.

Poziom indywidualny
Co to więc jest ten punkt odniesienia? Najkrócej mówiąc, jest to stały mechanizm porównywania się z kimś lub czymś, porównywania siebie do czegoś lub kogoś. Jeżeli np. ktoś wyjechał do Anglii i nie porównuje się tam do Anglików, lecz do starych sąsiadów z Polski i czerpie z tego tytułu satysfakcję, to jego punkt odniesienia dyskwalifikuje go w rozwoju. Nie jest on nigdzie ani w Anglii, ani w Polsce. Przyjeżdża do Polski jako 150 procentowy Anglik, wraca do Anglii i jest 50 procentowym Polakiem. Nie inaczej jest w przypadku wielu Ślązaków, którzy wyjeżdżając do Niemiec czuli się 150 procentowymi Niemcami, a w Niemczech, od Niemców, dowiadywali się, że są Polakami. W obydwu przypadkach ludzie ci tracą swoje umocowania kulturowe i poczucie identyfikacji – po prostu nie wiedzą kim są. W warunkach wojennych tacy ludzie wykorzystywani się do najgorszych moralnie funkcji.

Brakiem punktu odniesienia wykazują się też niektórzy rodzice, którzy po przyjeździe do obcego kraju decydują się na zerwanie wszystkich mostów łączących ich z dawnym krajem. Będąc Polakami nagle postanowili, że są Niemcami, Anglikami czy Amerykanami. Z Ameryką nie jest jeszcze tak źle, ale w przypadku Niemiec lub Anglii, wygląda to trochę śmiesznie. Znam przypadek Polski zajmującej dobre stanowisko w jednym z miast szkockich, której wyraźnie powiedziano, że zarabia mniej, dlatego, że jest Polką. Urodziła tam dwoje dzieci i nadała im anglosaskie imiona. Czy chciała udowodnić, że identyfikuje się z Anglią (Szkocją)? Nie musiała. Żaden bowiem Anglik, ani Niemiec i tak nie jest w stanie uznać ani jej samej, ani jej rodziny za Anglików czy Niemców. W państwach o ugruntowanym poczuciu tożsamości Helmut Kowalski czy John Wiśniewski, brzmi po prostu śmiesznie. W Polsce tych niuansów się nie wyczuwa ze względu na tradycyjną otwartość kulturową Polaków i fałszywą pogoń za tym co europejskie. Sztuczność sytuacyjną widać dopiero po powrocie takiej rodziny do kraju, choć nie wszyscy ją zauważają: ani tu, ani tam.

Poziom kulturowy
W okresie jagiellońskim identyfikacja z Rzeczpospolitą była bezwarunkowa, a więc na najwyższym poziomie demokratycznym. Szlachta była jednolitym stanem i nie przyjmowała obcych tytułów, a państwo rozwijało się w sposób autonomiczny – na granicy dwóch cywilizacji. Kłopoty zaczęły się pojawiać wówczas kiedy rodziny magnackie zaczęły przyjmować obce tytuły (zjawisko to nasiliło się w okresie zaborów). Przyjmowanie obcych pieniędzy i honorów zaczęło wytwarzać warstwę klientelistyczną na poziomie europejskim. Fortuny rosły i z czasem zaczął pojawiać się snobizm, który pociągał za sobą innych. Z perspektywy czasu można zażartować, że już wówczas magnateria szykowała się do przyszłego wyjazdu za granicę. Gdy punkt odniesienia najbogatszych ludzi w państwie zaczął się zmieniać, ciężar obrony państwa i kultury spadł na średnią szlachtę (dzisiejsza klasa średnia).

Na gruncie polskim już w okresie I RP zaczęła się wiec zarysowywać pewna dychotomia kulturowa. Bardzo dobrze opisał ją Kraszewski w „Dwóch światach”. Upadek państwa coraz bardziej oddalał magnaterię od polskiej identyfikacji. Cierpiało oczywiście na tym państwo, a w pierwszej kolejności oczywiście średnia szlachta. Chłopa lub mieszczanina stan taki w zasadzie nie dotyczył. Średnia szlachta okazywała się bardziej przywiązana do własnej ziemi i własnej historii, ale prawdą jest też, że, ze względów finansowych, nie miała możliwości wyjazdu. Broniła Polski i swojego stanu posiadania. W ten sposób m.in. wytwarzała się nasza tradycja kulturowa i obronna. Punktem odniesienia średniej szlachty było dobro Polski. W II RP, gdy zniesiono tytuły, to dobro wspólne i etos dawnej szlachty przeszły na własność całego polskiego narodu. Polska po raz pierwszy w dziejach stała się rzecząpospolitą wszystkich Polaków. I tylko komuniści inaczej uważali. Zamordowanie II RP było jednoznaczne z kulturowym zamordowaniem wszystkich Polaków.

Pod okupacją rosyjską punkt odniesienia zmieniono Polakom w sposób siłowy i strukturalny. Siłowy, poprzez dobicie inteligencji, a strukturalny - poprzez zmianę klasową elit, zmianę systemu nauczania, nagradzania i szkolenia. Punkt odniesienia Polaków zaczął się zmieniać proporcjonalnie do wymierania starszego pokolenia ukształtowanego w niepodległej Polsce. Zadziwiające może być to, że w ciągu kilkudziesięciu lat propaganda komunistyczna zdołała tak zakopać istnienie Niepodległej, że dziś stała się dla nas państwem niemal obcym. W ślad za tym zmienił się także nasz punkt odniesienia. Niepojęte jest to, że dziś tylko niewielka część Polaków jest w stanie swój punkt odniesienia plasować w okresie prawdziwie niepodległym, a więc w II RP; pozostali odnoszą się do „Solidarności”, a więc PRL, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że w podtekście ta sama „S” nie akceptowała narzuconej władzy ludowej. Nie akceptowała więc PRL, którego istnienie tylko w małym procencie pokrywało się z interesami Polski. Przeciwko niepodległej Polsce okresu międzywojennego słyszy się tak absurdalne argumenty, że aż wstyd ich tu przytaczać. Nasi wrogowie są silni naszą słabością.

Za tymi argumentami idzie już typowo bolszewicki front – toksyczna autoagresja, która czyści wszystko to, co wypracował nasz 1000-letni system kulturowo-immunologiczny. Zatracamy więc swój punkt odniesienia i stajemy się narodem sobie i innym zupełnie obcy. Nie zdajemy sobie sprawy, że w dzisiejszym świecie brak własnej inteligencji, a więc warstwy oddanej sprawom Polski, zajmującej się obroną wszystkiego co polskie i nasze (łącznie z własnością) oraz tego co jest dla nas zrozumiałe, czeka nas kompletny niebyt i status robotów bez przydziału. Lub śmierć.

Poziom kulturowy ściśle związany jest z tożsamością, obecnością w kulturze światowej, pozycją w hierarchii politycznej i obowiązkami swojej obrony. Im więcej niewolnika w duszy, tym większy ciężar na plecach. 

Poziom polityczny
Punktem odniesienia Niemców, Francuzów, Anglików, Amerykanów czy  Rosjan jest państwo. Oni nie mają wątpliwości, że tylko państwo jest w stanie zapewnić im stabilizację, bezpieczeństwo i dobre wykształcenie. Wszystkie te państwa zachowały swoją ciągłość elit (nawet Rosja), nie mają więc problemu z własną polityką zagraniczna, definiowaniem swojej wolności, swojego miejsca na ziemi, bo mają swój punkt odniesienia – własne tradycyjne państwo, własną myśl i własne tradycyjne cele. My, zamknięci w PRL-owskim getcie, pozbawieni rodzimej inteligencji, zachowujemy się jak ćmy we mgle: od ściany do ściany. Nie wiemy także, jakie nasze poszczególne rządy miały punkty odniesienia?

Punktem odniesienia dla rządu Tuska, jak możemy przypuszczać, była Bruksela. Przez pierwsze dwa lata rządów PiS punktem odniesienia było dobro Polski. Po dwóch latach, ten punkt odniesienia zatraca już swoje kontury. Ogólnie jednak naród polski doczekał się bezwarunkowego rozdawnictwa, ale nie doczekał się współdecydowania. Jest demokracja, ale naród gdzieś się zagubił. Co zrobi w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Czy ponownie swój punkt odniesienia zawiesi na haku bezwarunkowego „dobrobytu”, czy też zbierze siły i otworzy bramy do swojego archiwum, w którym schowane są odpowiedzi na pytania co robić?!

Zakończenie
Wszystko wskazuje na to, że Europa Zachodnia nie jest w stanie poradzić sobie z obecnym kryzysem cywilizacyjnym (o tej bezradności pisałem już w 2004 r. w „Ostatnia na drogę”). Po raz kolejny będą ją musiały bronić Stany Zjednoczone, ale dziś pojawia się pytanie, czy USA jest wstanie obronić sama siebie? Jak na razie wszystko wskazuje na to, że proces cywilizacyjny rozwija się w kierunku absolutnego podporządkowania sobie ludzi i ich zniewolenia. Dąży się więc do tego, aby człowiek, czy naród lub państwo nie miały żadnego punktu odniesienia, a więc wszyscy mają zostać podporządkowani jednemu celowi.

W PRL mieliśmy człowieka radzieckiego (homosovieticus), a więc bezpizornego. Planując podporządkowanie sobie Europy Środkowej, trudno nie skorzystać z „darowanego”. Człowiek radziecki znakomicie pasuje do unijnego człowieka beznarodowego, o którego tak domagała się niedawno Angela Merkel, mówiąc o konieczności likwidacji państw narodowych. Polacy są nieźle już w tym kierunku wyedukowani. Atak, jak zwykle, nastąpi w najsłabszy punkt konstrukcji. Marsz Niepodległości 2018 wstrzymał działania, ale nie zmienił koncepcji. Czy jesteśmy na tę ewentualność przygotowani? A jeżeli tak, to jaki na tę okoliczność mamy punkt odniesienia? Bo naród o żadnym jeszcze nie słyszał.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

01-12-2018 [21:16] - Jabe | Link:

Kosmopolityzm i sobiepaństwo magnaterii nie były jeszcze najgorsze. Dopiero pojawienie się po potopie szlachty gołoty – warstwy wynajmującej swoje prawa polityczne magnatom i obcym państwom – skierowało Rzeczpospolitą na drogę upadku. Dopóki głos miała warstwa zależna od pomyślności państwa, a jednocześnie dumna i materialnie dostatecznie samodzielna, by nie ulegać łatwo obcym wpływom, Rzeczpospolita była potężna.

Dziś takich ludzi nazywamy warstwą średnią. Myślę, że nie przypadkiem jej pierwociny są stale tłamszone – mogłaby być ona stabilnym fundamentem czegoś trwałego. By pełnić swoją rolę, warstwa taka musiałaby być samodzielna. Stąd pomysły, by jej pomagać, w ten sposób ją neutralizując. Dziś obywatel ma być zależny od władzy, od aparatu partyjno-państwowego, ma być jej wdzięczny – ideałem jest gołota.

Nasz problem polega właśnie na tym, że nie mamy odpowiedniego punktu odniesienia na przestrzeni ostatnich stuleci. II Rzeczpospolita, którą Pan tu stręczy, pokazała swoją wartość rozsypując się po raptem dwóch dekadach. W istocie był to kraj rządzony przez sitwę kolesiów, niepraworządny, opresyjny, cisnący obywateli podatkami i roztaczający wizję własnej wielkości, jak się okazało zupełnie bez pokrycia. Państwo pozorów. Niektórzy do dziś nie potrafią się z tej ułudy otrząsnąć, choć sromotny upadek II RP jest faktem wydawałoby się niezaprzeczalnym.

Obrazek użytkownika Tamburyn

01-12-2018 [22:20] - Tamburyn | Link:

"Kosmopolityzm i sobiepaństwo magnaterii nie były jeszcze najgorsze. Dopiero pojawienie się po potopie szlachty gołoty – warstwy wynajmującej swoje prawa polityczne magnatom i obcym państwom ...." W powyższym wywodzie zastosowane zostało zaprzeczenie przez zaprzeczenie czyli potwierdzenie. Tak więc jednak magnateria najbardziej szkodziła.

Obrazek użytkownika Jabe

02-12-2018 [00:06] - Jabe | Link:

Wcześniej nie za bardzo mogła. Kluczem jest kondycja obywateli.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

02-12-2018 [11:44] - rolnik z mazur | Link:

" Przeciwko niepodległej Polsce okresu międzywojennego słyszy się tak absurdalne argumenty, że aż wstyd ich tu przytaczać.". Dlaczego wstyd ? Trzeba tą  przeszłość konstruktywnie przepracować - żeby mieć ten punkt odniesienia. Polska racja stanu skończyła się po potopie i do tej pory nie powstała z kolan co widzimy każdego dnia. Nie jest tu winny ani Duda ani Morawiecki ani tym bardziej prezes.  Po prostu nie są w stanie przeskoczyć własnego cienia - taka karma.  Pzdr

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [13:03] - Ryszard Surmacz | Link:

Widzi Pan, problem jest w tym, że my zupełnie nie znamy swojej przeszłości. Cały czas taplamy się w komunistycznej interpretacji. I właśnie taki  mamy punkt odniesienia.
Proszę wybaczyć, ale Pański komentarz jest tego dowodem. Nie pisze Pan o punkcie odniesienia, lecz o swoich wyimaginowanych krzywdach. "Wyimaginowanych" dlatego, że dość dobrze znam argumentację ludzi lub ich potomków, którzy przeszli przez zabór pruski. Wy tego nie widzicie, ale Wasz obraz jest obrazem chłopskim i na tym poziomie się zatrzymał. Opis świata z poziomu tej kultury zawsze ma taki sam wymiar. Na tych właśnie kompleksach oparł się sowiecki komunizm, z którym, paradoksalnie,  spotkaliście się gdzieś w połowie drogi. Czasami tak bywa, że dwa światy, zupełnie niezależnie do siebie  spotykają się gdzieś, tam "w terenie".
Kultura chłopska ma swoje walory regionalne, swój urok, swoje śpiewanie i muzykowanie. Ba, jest inspiracją dla kultury wyższej. Ale, dobrze Pan wie, nigdy nie będzie kulturą reprezentatywną, czy partnerską ponieważ ma inny zasięg i zupełnie inną perspektywę. I właśnie te cechy decydują o specyfice regionalnej, a co za tym idzie - braku uniwersalności.

Na koniec muszę Pana zapytać o Pański punkt odniesienia? Jak pisałem już w pierwszym akapicie, to właśnie on decyduje o wymiarze i przydatności człowieka. Kwalifikuje go, który ma przydatność na małym planie, czy też dużym. Mały plan nie oznacza niczego złego, ale wyznacza on rolę służebną w stosunku do kultury lub działań wyższych kategorii. I to jest prawo natury, zmienić jej nie można. Duży plan zobowiązuje do znajomości małego planu (inaczej mamy do czynienia z bufonadą lub wyobcowaniem), ale jego wykorzystania ma, niestety, charakter instrumentalny. I to jest też prawo naturalne. Dziś dramat polega na tym, że w Polsce mamy pomieszanie tych dwóch planów i w efekcie końcowym wychodzi bigos, którego tylko bezkrytyczni są w stanie zaakceptować. Prym w tego rodzaju poziomie wiedzie TVN i TVP.

"Dlaczego wstyd?" Dlatego, że już pisałem o tym wcześniej. Oczywiście, że wszystko trzeba badać, ale w sposób obiektywny, bez z góry założonych urojeń. To punkt odniesienia decyduje o stopniu przybliżenia się do prawdy. Zaręczam Panu, że prawda nie będzie taka, jak Pan chce. Jeżeli punktem odniesienia jest krzywda, czy wyuczone w PRL-u, albo jeszcze w Prusach mity, to nic z tego nie będzie. Druga RP była państwem oczekiwanym, wymodlonym i przedyskutowanym. Najlepsze opracowania historyczne ukazywały się właśnie na przełomie XIX/XX w. Była nasza i niepodległa. I to jest wystarczający argument do badań i właściwego krytycznego opisu. Po 123 lata niewoli, w trzech różnych zaborach, niemal cudem jest, że w ogóle powstała. Oczywiście nie mogła narodzić się jako "cudowne dziecko", tak samo, jak chata chłopska nie będzie natychmiast pałacem, czy biedak bogaczem. Demoralizacja trzech zaborców musiała wówczas siedzieć jeszcze głęboko w głowach. Cdn.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [13:07] - Ryszard Surmacz | Link:

Cd. - Gdyby taki stan dewastacji przydarzył się współczesnym politykom, to mówiąc krótko szybko by się z...li. I ślad po Polsce zaginąłby.  A tym czasem musiała od razu stanąć na wysokim poziomie, bo tego wymagał ówczesny świat... Ach, Proszę Pana, gdyby nie II RP, to dziś nie byli byśmy w stanie obronić żadnego antypolskiego argumentu. Chyba, że po rusku albo niemiecku. I choc ten jeden argument przeważa wszystkie Pańskie. Kto dezawuuje II RP ten akceptuje PRL, albo brak mu wyobraźni. I uwaga na koniec, tekst pisałem zupełnie beznamiętnie, proszę nie doszukiwać się jakichś złośliwości z mojej strony.
Na tym zakończę. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jabe

02-12-2018 [13:59] - Jabe | Link:

Czyli dla Pana punktem odniesienia jest PRL. II RP była dobra, bo wówczas o niej źle mówiono. Podobnie jak dziś PiS jest dobry, bo PO jest złe.

Obrazek użytkownika Marek1taki

02-12-2018 [13:16] - Marek1taki | Link:

Takim punktem odniesienia jesteśmy my w stosunku do tzw.Zachodu i posttatarsko i postcarsko a wciąż sowieckiego wschodu. Coś nas jednak odróżnia. To my jesteśmy punktem odniesienia w relacji do człowieka unijnego i radzieckiego. Nie pasujemy do tego. W 1918 też nie pasowaliśmy i stąd wycie medialne, i stąd polityczna anatema na setną rocznicę.
Nawiasem mówiąc był propagandowy bojkot wewnętrzny tej rocznicy przez ograniczenie do 11 XI 2018. To wypaczenie. Prawie nikt nie wspomniał o Radzie Regencyjnej i tysiącach Polaków.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [14:15] - Ryszard Surmacz | Link:

Zamieniłbym to dziś (niestety) bezosobowe "my" na konkretnie - II RP. "My" byliśmy za Piastów, Jagiellonów, podczas zaborów, w II RP i w PRL. Oczywiście, punktem odniesienia musi być Polska, ale takie ujęcie, to bardzo duża i trudna perspektywa. Aby ją zrozumieć społeczeństwo, przez edukację, musi być do niej przygotowane. Dziś, niestety nie jest. Druga RP jest państwem i strukturą, którą stworzyliśmy sami, choć powstała za polityczną zgodą Francji i Stanów. W tym kontekście słowo "sami" jest tu najważniejsze, bo na tej podstawie możemy określić swoją wartość, swoje możliwości i swoje cele. Cele państwa i narodu od 1918 r. niewiele się zmieniły. Oczywiście, nie odtworzymy II RP, ale tam jest najbardziej zbliżony wzorzec, bez którego nie ruszymy do przodu. Polskie społeczeństwo musi to zrozumieć, bo brak punktu odniesienia, oznacza brak tego Archimedesowego punktu oparcia na którym chciał on stanąć, by poruszyć z posad ziemię... Mickiewicz napisałby "bryłę świata". Marsz Niepodległości jest nasz. Demokratycznie ujmując, reszta powinna się dostosować. Ale ośrodka nadal brak.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

02-12-2018 [14:47] - Imć Waszeć | Link:

Tak, Marsz Niepodległości rzeczywiście pchnął pewne sprawy do przodu. Zwłaszcza uwypuklił potrzebę jednoczenia się przeciwko wrogom, chcącym nas obezwładnić i rozdrapać. Dziwi mnie jednak to, że mimo tych wszystkich szumnych deklaracji o dumie i honorze, jakoś nikt nie spróbował zrobić sprawy o zniesławienie komunistycznym i żydowskim oszczercom. Przypomnę słowa (już po raz któryś z rzędu) rabina Schudricha o Polakach na marszu:

1. 2017: Naczelny rabin Polski spotkał się z Kaczyńskim. Teraz opowiada, jak Polskę opanował "RAK": https://natemat.pl/223693,nacz...
2. 2018: Naczelny rabin Polski – Michael Schudrich obraża polaków biorących udział w Marszu Niepodległości. „To faszyzm, to jest hańba”: https://wolnosc24.pl/2018/10/3...

Cytaty: "Nie ma wystarczającej reakcji, ponieważ z taką nienawiścią należy walczyć do końca." - czyli np. zabijać Polaków niosących takie hasła za pomocą snajperów jak w Palestynie.
"– A jak patrzył Pan na marsz 11 listopada w Warszawie to widział Pan, że maszeruje patriotyzm czy faszyzm?
Faszyzm. To jest skandal! To jest źle. Proste nie ma miejsca dla mnie w Polsce i dla innych żydów. Tak oni chcą, tak oni powiedzieli. I to nie jest coś nowego, tak było też przed wojną. Przed wojną byliśmy także przeciwko takim głosom i teraz tak samo jesteśmy przeciwko. – odpowiedział Michael Schudrich.
"

Jesteśmy więc już zupełnie oficjalnie dla nich rakiem na "naszym kraju". Skoro oni o nas kłamią, to my mówmy o nich prawdę. Całą historyczną prawdę. :/

 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

02-12-2018 [17:38] - Imć Waszeć | Link:

To wpisuje się w ideologię Dugina, która w sposób przejrzysty ukazuje mariaż okultyzmu z postkomunizmem. Jednym ze środków do celu jest wspieranie judaizmu. Oto kolejny odcinek geopolityki (metafizyka chaosu, subhumanizm, gnostycyzm i satanizm): https://www.youtube.com/watch?...
Proszę zauważyć pewne rzeczy, które się w oficjalnym przekazie nie zgadzają z racjonalnymi oczekiwaniami normalnego odbiorcy. Myślę, że każdy na NB uważa się za intelektualistę i dlatego potrafi nie tylko formułować myśli, ale także je w jakiś sposób uzasadniać. Teraz zobaczmy jak formułuje swoje myśli i uzasadnia wybitny rabin z Nowego Jorku. Jak dla mnie jest to poziom przedszkola i typowego przekomarzania. Wiem, że polska język to trudna język, ale bez przesady. Ja osobiście, robiąc przy tym zapewne masę błędów w stosunku do native speakers, mógłby formułować swoje myśli w języku angielskim i je, na mój gust, fachowo uzasadniać. Po pewnym czasie wszedłbym w tryby i problem przestałby istnieć. Tymczasem wybitny przedstawiciel diaspory po prostu nie tylko gaworzy, ale do tego bredzi. Zajmę się teraz bredzeniem, bo gaworzenie jest w linkach. W jednej z wypowiedzi zarzuca on istnienie i narastanie problemu faszyzmu oraz antysemityzmu w następujących krajach: " [faszyzm] Opanował nie tylko Polskę, ale i cały świat: Węgry, Grecję, Hiszpanię, Stany Zjednoczone." W przypadku Polski twierdzi on, że ten problem był największy przed wojną. Tego nie można przeoczyć, chyba że - jak mówi pan Michalkiewicz - jest się durniem albo łajdakiem. Cały świat, to pewnie i Chiny z Japonią, ale przejdźmy do meritum. Dlaczego Węgry, skoro nasze media donoszą o wręcz idyllicznym poziomie stosunków Orbana z Izraelem? Może konkretnie chodzi o Sorosa, też wroga Izraela? Dlaczego Hiszpanię, skoro ja nie widzę jakichś strasznych napaści antysemickich w ostatnich latach. Dlaczego biedna Grecja? Wreszcie co to ma za związek z USA (pomijając Sorosa na cenzurowanym po upadku demokratów). Tymczasem nie ma tu nic o Francji, gdzie były napady na synagogi i nawet morderstwa, ani o Niemczech, liderze w rankingu antysemityzmu. Widać więc wyraźnie, że pomimo bełkotu przewija się jednak pewna myśl i pewna ideologia, a jest nią lewicowo liberalny globalizm. Myślę więc, że ten bełkot to tylko ściema i zasłona dymna, zwłaszcza wobec braku chęci karania na świecie za słowa wyznawców określonych ideologii, a z powodu przynależności narodowej i rasowej w szczególności. Ma za cel utrzymywanie stale pewnego napięcia, żeby można było w odpowiednim momencie powiedzieć znacznie więcej i jeszcze bardziej kłamliwie. Tak to widzę. Dlatego uważam, że Kaczyński po prostu otoczył się agenturą, która lgnie do niego tak, jak "wnuczki" do staruszków pod okienkiem w banku.

O Hiszpanii: https://en.wikipedia.org/wiki/...
Tu jest jeden z raportów o UE: http://www.erinnern.at/bundesl...

Obrazek użytkownika Marek1taki

02-12-2018 [17:35] - Marek1taki | Link:

"się otoczył" to może nie, ale z natury rzeczy został otoczony. Tak ma każdy szef, na każdym poziomie. Na poważnie politycznym poziomie, to już nie są pospolici klakierzy, tylko osoby starannie wyselekcjonowane. Prezes ma wybór jak my między Komorowskim a Dudą. W miarę upływu czasu kolejne osoby w jego otoczeniu są odpalane, a nowi "lgną", więc nie sądzę, że przetrwamy ten eksperyment.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [19:45] - Ryszard Surmacz | Link:

Otóż to. Nie mamy kadr. Picie piwa, smażenie na grillu i syndrom dobrze płatnej pracy są dobre może tylko w leśniczówce.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [19:30] - Ryszard Surmacz | Link:

Dugin to "cudowne dziecko" tej najbardziej sakralnej Rosji. Skoro Karl Haushofer doradzał Stalinowi, to nie wierzę, aby Dugin nie miał silnych wpływów w Berlinie i na myśl niemiecką. Dokładnie bowiem nie wiemy co Niemcy dziś kryją niemieckie szafy. Wiemy natomiast, że Niemcy płacą za każdy szerszy projekt i wykonują je albo przechowują w szufladach. Rosja i Niemcy, to dwie siostry tego samego boga. Nie słyszałem natomiast, aby w Polsce robiono podobne projekty, jak Dugin. Nie robi się ich z bardzo prozaicznego powodu - nie są chrześcijańskie - jakby mogły mieć na nie wpływ. I ten argument wystarczy, aby nie robić nic.
Wychodzi na to, że pomiędzy Niemcami a Rosją Polacy czekają, aż kolejny raz padną ofiarą obopólnej zmowy. Czy tego chce Bóg? Jeżeli nie, to kto tego chce? A w II RP słynna Dwójka w czasie II wojny okazała się najlepszym wywiadem na świecie. Przyznali to po latach sami Anglicy. A co się dzisiaj dzieje z polskim wywiadem i kontrwywiadem. Prawdopodobnie śmierć Petelickiego była końcem szans.
Kaczyński nie otoczył się agenturą, lecz ona otoczyła jego. Przywódca narodu, czy lider dużej partii, musi mieć w2 sobie: odporność diamentu, mentalność kilera, wizję boga, przebiegłość diabła i uczciwość świętego.  Coś podobnego miałem okazję obserwować na przykładzie Giedroycia. Faceta, który syntetyzował polska kulturę, upupiono i uduszono niedźwiedzią przyjaźnią.
Resztę nie do rozmowy na forum. 

Obrazek użytkownika maks jamnicki

03-12-2018 [04:41] - maks jamnicki | Link:

Demokratycznie rzecz ujmując.... Ale "reszta" ma trudności z tym by się dostosować, bo na straży tego by tak się nie stało stoją Niemcy, Ruscy i ich "przedstawicielstwa" w Polsce i Europie. Gdyby to była tylko wewnętrzna sprawa Polski to dawno byśmy jako państwo byli na dobrej drodze, kontynuując byt i rozwój państwa na fundamentach cywilizacji łacińskiej, przerwany przez II w św i lata okupacji sowieckiej. Mocna struktura kościelna... Była..? A tak...  Niektóre osoby nie rozumieją o czym piszesz, II Rzp kojarzy im się ze ścierającymi się ideami i  postaciami życia politycznego, życiem politycznym i jego przejawami, "rozwarstwieniem" społecznym itp. Czyli  tym co "da się zobaczyć" i  ogarnąć w sposób publicystyczny. Np. pojęcie "kultura i cywilizacja łacińska"  to dla dzisiejszego człowieka abstrakcje, bo jak to "zmierzyć i zważyć?". Od 39 roku  to szmat czasu, ale to jeszcze nie tragedia, było by się do czego odwołać, właśnie do tych jedynych od dwu wieków 20 lat wolności. Ale jak kiedyś, sąsiedzi pilnują, a już nie tylko sąsiedzi ale już też  "starsi i mądrzejsi", tutejsi i zza oceanu, by narodowo i państwowo nie "zassało". To jest jak kręcenie korbą, gdy ktoś włożył kartofel w rurę wydechową. Zorientowałeś się,udało się /wybory / silnik niby zapalił, ale tu  tak do paliwa dolana woda /sądy /, szarpanie się, męka. A czas leci, czas nie stoi w miejscu, część ludzi nawet życzliwych się niecierpliwi. Inni kombinują: "Może lepiej pojechać niemieckim autobusem? Nie mój ale sprawny, siedzenia wygodniejsze". To zachód Polski. Ot, takie nocne "wariacje na temat...."...

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

03-12-2018 [09:38] - zbieracz śmieci | Link:

Niby Zachód Polski prze do Niemiec -jesteś większy dureń niż myślalem !

Obrazek użytkownika maks jamnicki

03-12-2018 [18:21] - maks jamnicki | Link:

Odpowiem ci grzecznie i cierpliwie, choć napisałem Tobie, abyś zachowywał się jak normalny  zbieracz śmieci, to często spokojni ludzie z trudną przeszłością, a nie jak pijany menel . Masowe głosowanie na partię proniemiecką, służącą Niemcom i ich bezpośredniemu oddziaływaniu na życie w Polsce, jest tylko jednym z przejawów pewnego zagubienia. Ale  jak jesteś za Polską to dobrze, to już coś.  

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

03-12-2018 [17:02] - zbieracz śmieci | Link:

Odpowiem tylko tak jak zasługujesz,tylko kanalia mo,że taki zarzut postawić żyjącym jeszcze kresowiakom i ich potomków którzy doskonale wiedza co potrafi komunizm jak i do czego zdolni są niemcy.Nie podejmuje sie wytłumaczyc potomkowi analfabety z priwislańskiego kraju dlaczego tak a nie inaczej bo czerep jego tego nie przyjmie,
Nie przyjmie bo nie wie ,że tam stacjinowała 300 tys armia polska a po roformowaniu pozostał kadra z rodzinami .
Nie dotrze do czerepu ,ze istnieje coś takiego jak Wrocławskie Porozumienie ponad Podziałami zawarte z post komuną i V -kolumna w PIS przed wieloma laty gdzie dba się aby podział wpływów na wschód od Wisły a zachód był dotrzymywany. i dbało sie do tej pory aby posłowie z tej ziemi albo byli miernotami albo tymi właściwymi.
Gdyby władze PIS chociaz połowę czasu poświeciły moim terenomto ju z dano mieliby wiekszość konstytucyjną ,gdyby raczyli spojrzeć na wyniki w poprzednich i ostatnich wyborów samorządowych to może by dotarło jak niewiele potrzeba.Niech przykład Raciborza bedzie dowodem ,tego tak proniemioeckiego miasta z silnym rasiem wydawałoby by sie nie do ruszenia a jednak nastąpila zmiana i tylko dzieki jednej osobie która skupiła wokół siebie tych co chcieli odmiany a ta osoba to czystej krwi Ślązaczka !

Obrazek użytkownika maks jamnicki

03-12-2018 [19:20] - maks jamnicki | Link:

Hm, oprócz innych zwrotów użyłeś już  w stosunku do mnie epitetów: "głupek", "dureń", "kanalia" itd. Generalnie używania w stosunku do ludzi epitetów wszystkim odradzam, nawet, jeśli jak ja, potrafią ich kwieciście używać. Znać a stosować, dwie różne sprawy. Np każdy człowiek w zasadzie wie, jak można by coś ukraść, ale przecież przyzwoity człowiek tego nie zrobi. Martwisz mnie, bo muszę uznać, że Twoje zachowanie bierze się ze zbytniej skłonności do nadużywania alkoholu. To często, ten brak kontroli nad swoimi słowami, to  idzie w parze. Szanuję zbieraczy śmieci, ale ludzi którzy zachowują się jak  agresywni  menele nie lubię. Dla nieagresywnych mam naturalną ludzką wyrozumiałość. Każdy może się poślizgnąć, szczególnie uczciwy człowiek. Popraw się, bez epitetu to co napisałeś jest  ciekawe, jako wyraz twojego widzenia świata. Posłowie wszędzie bywają różni, i na zachodzie, i w środku i na wschodzie. Rzecz w czym innym. Ale rzeczywiście, Dolny Śląsk, który znam nieźle, bo  przemieszkałem  tam  te  ok 30 lat :) i dawnymi czasy, mając  za przyjaciół i znajomych wielu ludzi kresowych, i sam darząc ich sympatią i szacunkiem,  zaskoczył  mnie  nieco, że coś nie marksistowskiego i nie proniemieckiego udało się stworzyć w sejmiku wojewódzkim  /chodzi o większość wyborczą, co z tego, że są patrioci ale w mniejszości, to ma znaczenie tylko prywatne/ . Zobaczymy, coś tam jeszcze się tli, zachodniopomorskie wygląda gorzej. Ale co będzie jak Niemce za 15 lat zaproponują każdemu z 600 Euro emerytury czy zapomogi, zobaczymy. Co zrobi większość. Bo że będą i patrioci, to pewne.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

03-12-2018 [23:12] - zbieracz śmieci | Link:

Smuteczek widząc jak sie zwijasz chcąc wyprostować to czego wyprostować sie nie da ,słowo poszło i zostało zapisane i zapamietane .Buty sobie możesz wyścielić tym coteraz piszesz bo ani w to ,że 30 lat przezyłes na Dolnym Śląsku ani ,że miałes przyjaciół wśród kresowiaków .Nie znasz Ziem Zachodnich i nigdy nie znałeś ani problemów jakie dręczyły i dręczą te ziemie.
^00 ojro mieliby dac germanie emerytury p,us bezpłatne mieszkanie bo sie nalezy to przy emeryturze 1500 ojro bardzo wysokiej minus 800 0jro opłat za mieszkanie i media to da się żyć..Moze kmiota z priwiślańskiego kraju 600 0jro podnieca ale nie tutaj bo nawet kobieta co pracuje jako opiekunka nie ruszy palcem za mniej niz 1600 ojro plus wikt i mieszkanie za darmo a dostęp do internetu to rzecz oczywista.Pa wania z priwiślańskiego kraju ,tfu maksie jamnicki bo przez to cki abo ski tos pewnie herbowy..
Mój Dziadekmiał wilczura co wabił sie Maks ,pojętny był i uczył się szybko a wiedze potrafił wykorzystać a zamian był członkiem rodziny i micha zawsze była pełna ,dasz człowiekowi michę a on durak jak był i szczególnie odporny na wiedzę !
Maksiu nie strasz mnie niemcami bo ja z takiego rodu gdzie wszyscy po mieczu rodzili sie podczas burzy z piorunami i grzmotów się nie boję.
Jak cie najdzie w przyszłości napisac jakies głupoty to wiedz ,że ja czytam co tu sie pisuje i to dokładnie a nie ze znudzeniem przeglądam jak wy ogarnięci mania wielkości co wszystko i tak wiedzą lepiej .
Lepieje i owszem pochwalą podobnego sobie ale tylko dlatego ,że w kupie lepiej i w kupie siła .Papatki
 

Obrazek użytkownika maks jamnicki

05-12-2018 [18:26] - maks jamnicki | Link:

Piszę wyraźnie, piszesz, nie pij, /pijesz nie jedź, jedziesz, nie pij / bo z tego nigdy nic mądrego nie wyniknie.  Zrób sobie z 2 dni przerwy,  wtedy coś napisz, choć wiem, że na kacu też trudno, ale spróbuj. Inaczej wystawiasz się nie na ludzką krytykę, to rzecz zwyczajna, ale  na śmiech i szyderstwo, po co Tobie potrzebne wypisywanie głupstw do ludzi, korzystaj z internetu bardziej użytecznie. Pozdrawiam i trochę, tak po ludzku, współczuję.  

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

03-12-2018 [10:57] - Ryszard Surmacz | Link:

Tak, zdaję sobie sprawę, ale jakby nie pisał, to i tak do statystycznego człowieka trudno dotrzeć: jeżeli z lotu ptaka, to nie uwierzy; szczegółowo, to powie, że to opcja prawicowa, albo gorzej, nacjonalistyczna; krótko, będzie patrzył na "efekty specjalne"; długo, nie będzie czytał, bo brak czasu. Łatwo się najeść do syta, ale mózg odżywić to już znacznie trudniej. Oczywiście, cały problem w stanie polskiej świadomości. To właśnie ona jest poddawana długoletnim zabiegom destrukcyjnym. Najpierw trzeba podsypywać, podsypywać, ale jak już rybka poczuje poletko, to idzie jak w dym. Nie ważne czy gruba ryba, czy też płotka, wszystkim odcinany jest ogon i łeb i na patelnię. Najlepszym nauczycielem jest samo życie. Ono wszystko wyrównuje nie patrząc na prawa człowieka, na litość, czy wszelakie względy. Tę lekcję przerabialiśmy wielokrotnie, ale szkoła nie nauczyła. 

Obrazek użytkownika Czesław2

02-12-2018 [17:08] - Czesław2 | Link:

To też a propos moralności.
http://www.wykop.pl/ramka/4673...
Wpis trochę bez sensu, bo wcięło mi poprzedni wpis.
Pisałem, ze dla mnie punktem odniesienia jest moralność oparta na dekalogu. Nawet, jeśli ktos nie wierzy w siłe wyższa, jeśli w dekalogu w miejsce Boga umieści moralność, nic się nie zmieni.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [19:41] - Ryszard Surmacz | Link:

Oczywiście, że moralność, jest ona bowiem filarem każdej cywilizacji. Ale samo oparcie się na wartościach, to trochę za mało. Zbyt mało dlatego, że religia jest zaledwie częścią kultury. Poza religią jest jeszcze wiele dziedzin, w których moralność cywilizacyjna nie obowiązuje, jak np. polityka, geopolityka, a także biznes i handel. Tym obszarom nie da się narzucić żadnej moralności, bo króluje w nich moralność pieniądza lub logika natury. Odwracanie się od tych prawd, prowadzi do klęski. No, taki jest świat. Chcemy pokoju, przygotowujmy sie do wojny. Chcemy spokoju, róbmy to, co robią sąsiedzi i bądźmy od nich lepsi. Mamy ku temu predyspozycje. 

Obrazek użytkownika Czesław2

02-12-2018 [19:54] - Czesław2 | Link:

Nie uznaję kompromisów jeśli chodzi o moralność. Także nie ma dla mnie pojęcia moralność pieniądza. Natomiast samo zbrojenie się i szkolenie żołnierzy nie jest dla mnie złamaniem moralności. Poza tym, moralności nie utożsamiam z religią. Sądzi Pan, ze człowiek kultury, niewierzący nie może być człowiekiem z pozytywnymi zasadami?

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [21:25] - Ryszard Surmacz | Link:

Moralność w życiu społecznym to atrybut porządku i siły. Trzeba go mieć. O ten porządek i siłę nasi przodkowie dobijali się przez 5 pokoleń. Ale mnie chodziło o coś innego, że istnienie innych moralności w obrębie tej samej kultury jest faktem. Negacja tej prawdy niczego nie zmieni. Jak pisałem w polityce, geopolityce,racji stanu i handlu panują inne zasady. I nic Pan na to nie poradzi. Zwyczaj dawniej regulował gdzie można było tę inną moralność stosować. Dziś mamy od tego prawo, ale i ono zaczyna wprowadzać inne standardy, co jest naganne. Polska szlachta odcinała się od mieszczaństwa ze względu na ich handlową moralność. Religia chciała tę sferę ucywilizować, ale kościół czasami sam wpadał w jej koleiny.
Osobiście znałem ateistów, którzy zachowywali Dekalog. I byli mniej cyniczni, niż sami wierni. Reasumując (tak w skrócie), moralność obowiązuje nas w każdej dziedzinie, z wyjątkiem tych zewnętrznych kategorii, które zmuszają nas do innych zachowań. Np w kontaktach z muzułmaninem, czy politykiem innego państwa musi się Pan do nich dostosować. Inaczej zostanie Pan wykiwany. 

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

03-12-2018 [09:15] - zbieracz śmieci | Link:

Każdy człowiek powinien mieć swój punkt odniesienia jako oparcie dla przejścia przez życiei tym możebyc szeroko rozumiana moralność czy dekalog-to jest chciejsto bo dla znacznej części populacji to tylko słowa bez znaczenia .Mają swoje dekalogi i swoje pojęcie moralności odmienne od nauczania KK,
Stawiasz za wzorce takie państwa jak Niemcy ,Francję ,UK,Rosję ,Włochy czy USA bo w tych państwach obywatel znajduje oparcie.... naprawde wszyscy obywatele czy tylko ci którym system panujący odpowiada a te systemy sa amoralne bo agresywne u są udręką dla swoich nie tylko sąsiadów! Do tego zestawu nie pasuje kompletnie USA ponieważ ngdy nie było państwem totalitarnym ,kolonialnym a wolności to tam miał kazdy i ma tyle ile chce o ile ta wolnośc nie wykracza poza prawo.
Włochy to inna bajka bo jako państwo jest stosunkowo młode a i faszyzm nie był tak opresyjny jak go lewactwo opisuje ale swoje grzechy ma !
Osobnym elementem jest wpływ na opresyjnośc wobec swoich obywateli ma i miał wybór jako państwowej religii lub jej brak {Francja}.
Co do Polski to jak zwykle surmacz nie ma kompletnie pojęcia i to co pisze to brud wyssany z palca trzonowego lewj nogi ale chyba tylko jego bo z podobnymi głupotami jakoś nigdzie się nie spotkałem .
Surmacz stawia sie w roli beletrysty co naszą historię pisze od nowa a to każdy może i tyle a wchodzenie w polemikę to strata czasu i atłasu!

Obrazek użytkownika maks jamnicki

03-12-2018 [19:26] - maks jamnicki | Link:

I tu też, zbieraczu, co to za komentarz do autora tekstu, że "to co pisze to brud wyssany z palca trzonowego lewej nogi.." itd. Co to jest ?  Nie pij tyle.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

03-12-2018 [20:26] - zbieracz śmieci | Link:

To jest moja opinia o tfurczości surmacza i w jota w jotę  podobne odczucia mam co do twojej.Co piję ,z kim piję to zawsze interesowało gumowe uszy ale ty na zaproszenie to licz 

Obrazek użytkownika Jaworowski

04-12-2018 [14:05] - Jaworowski | Link:

Kraj nas stoi inteligencją pożal się Boże. Właśnie ta czerwona sprzedajna inteligencja całkowicie wykorzeniona kulturowo i bez poczucia przynależności narodowej, gdyż to” inteligencja” chłopska wyniesiona na sowieckich bagnetach i jej potomkowie obecnie są najbardziej destrukcyjną siłą w tym narodzie. Chłopi nigdy nie utożsamiali i nie identyfikowali się z polskością. Polakami była szlachta od wieków rzekomo  ich ciemiężąca. Obecnie dokonują swoistej zemsty na Polakach, gdyż polskości w sobie nie mają za grosz i dlatego  kolaborują z wrogami odwiecznymi. Potrzebna jest nowa inteligencja. Tylko kto ma ją wykształcić? Przecież nie uczelnie wyższe, gdzie komuch pogania komuchem, a nasze uczelnie są na początku 500 w rankingach poziomu nauczania.
 

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

04-12-2018 [18:32] - zbieracz śmieci | Link:

Niewiele tu prawdy w tym zalewie bełkotu.Mam coraz wiecj pewności ,że NB to miejsce gdzie pacjeńci psychuszek pisza w ramach terapii która ma im pomóc w powrocie do rzeczywistości.Nic z tego mimo ,że czasami coś napiszą sensownego .

Obrazek użytkownika Jaworowski

05-12-2018 [08:45] - Jaworowski | Link:

@Zwieracz
Zwieracz czegoś tam, jesteś chłopem w każdym calu, a wiadomo, chłop żywemu nie przepuści. Młócenie kłonicą wszystkiego wokoło to u was codzienność.
>>NB to miejsce gdzie pacjeńci psychuszek pisza<<
Co za problem, jeśli tu sami wariaci, możesz przenieść się z wypocinami swoimi na łonet. Będziesz wśród swoich, "zdrowych inaczej"
>>Do tego zestawu nie pasuje kompletnie USA ponieważ ngdy nie było państwem totalitarnym ,kolonialnym a wolności to tam miał kazdy i ma tyle ile chce o ile ta wolnośc nie wykracza poza prawo.<<
To stek totalnych bzdur. Szkoda czasu, by do tego się odnosić.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

05-12-2018 [11:30] - zbieracz śmieci | Link:

Ty pewnie pełną gębą szlagon z herbem bo masz cki w nazwisku  a drugi piszący tu plugastwa o Ziemiach Zacodnich ma ski ,surmacz z dalekich stepów to ma takie jakie dali.
Jakiś czas temu magnateria z lubościa nadawała nazwiska innych magnatów z którymi byli skłóceni soim żydom i dlatego pełno potockich ,radziwiłów ,zamoiskich .
W CK Austro -Węgier zarządzono odpłatną zamianę nazwisk tamstwa i z chłopów pańszczyżniaych jak i oszustów tejszym żydom i sporo w Galicji nosi po dziś dzień takie na ski czy cki.
Po powstaniu styczniowym sejmik szlachty  zarządził na terenach dawnego księstwa litewskiego weryfikację wszystkich beż wyjatku co podpierali sie herbami poniewaz takich co stac było na kupno fingla z tombaku z krwawym szkiełkiem i przywłaszczenie cudzego herbu narobiło się nadzwyczanie dużo a pochodzili i z mieszczań i z chłopów pańszczyżnianych jak i wszelkiego innego dziadostwa.Dziś 90 populacji ma wsiowe korzenie i pochodza od chłopów co nigdy nie odrabiali pańszczyzny jak i nędzy folwarcznej która dostała ziemie po parcelacji majątków po II Wojnie.Dostali ale niechetnie brali bo niby coziemią mieli zrobic skoro pojęcia o jej uprawie nie mieli ani czym.
Teraz najciekasze tumanie-żaden chłop nie połaszczył sie nigdy i nigdzie w Polsce na kawałeczek nawet ziemi z parcelacji bo prawo do jej posiadania było świete a łaszczenie sie na cudze grzechem ciężkim,paniał wania !
Czerń z zaboru kacapskiego i autriackiego to i owszem wstępowała do ub ,partii i yępiła tak szlachtę jak i inteligencje a jej potomkowie robia po dziś dzien ale nie chłopi durniu ! 
Jak znajdziesz kałużę gnojówki to  się przejrzyj a zobaczysz w odbiciu za swoimi plecami wszystkich swoich przodków ale nie będzie ani jednego przy karabeli ,ani naukowca ,co tam naukowca,nikogo co zaliczył wiecej niz trzy klasy a tylko dlatego ,że rodzice musieli słać tylko po to aby dukał i opanował tabliczke [niekoniecznie}.
Surmacz przejechał sie po Wielkopolanach wyzywając od Prusaków i nie tylko ,gość na ski wszystkich mieszkańców Ziem Zachodnich  o zdradę i parcie do niemiec ,ten na cki chłopów polskich o zbrodnie wszelakie .
To nowość takie zwarcie szeregow wśród zadaniowców i bicie we wszystko co polskie ,prowadzący nakazali atak frontalny .

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

04-12-2018 [21:26] - Imć Waszeć | Link:

No proszę. Nawet nie zdążyłem wyciągnąć pióra i zamoczyć, aby tej myśli kształt nadać oraz należycie trop wysłowić, choć - przyznaję się szczerze - to właśnie zaplanowałem, a już nowy bolszewizm rosyjski podaje mi "pomocną dłoń". Tak, chciałem właśnie oprzeć opowieść z Czasu Ptaków na odwoływaniu się do filozofii Kanta. Nawet planowałem, żeby filarem spinającym główne wątki był pewien kot-podrzutek o imieniu Kant. Chciałem, ale najwyraźniej ideolodzy mi spokoju nie dadzą ;))), bo ten Kant to jakiś "zapluty karzeł reakcji jest". Czytają już w myślach, czy co? Istnieje również mało prawdopodobna możliwość, iż to ja czytam. :] Czego to jeszcze doświadczymy w tych niewątpliwie ciekawych czasach? Asteroidy chyba...

http://niezalezna.pl/248673-au...

Pozdrawiam i zwyczajowo pozostawiam po sobie kawałek muzyki - "Voices from the Aether": https://www.youtube.com/watch?...