Reklama KKW Majchrowskiego wbrew prawu. Czy zapłacą karę?

Z procedury zewnętrznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nr 39:
  Zabronione jest umieszczanie reklam wyborczych na słupach oświetlania ulicznego, na których znajdują się znaki drogowe oraz na słupach ze znakami drogowymi, słupach energetycznych, na urządzeniach sygnalizacji świetlnej, na ekranach akustycznych oraz w rejonie skrzyżowań.
   (...)
   Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu lub pozostawienie reklamy po terminie zezwolenia - wymierza się karę pieniężną w wysokości 10 - krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego.
(pełna treść - tutaj).

Zdjęcie wykonane 19.11.2014

   Temat nielegalnie umieszczonych reklam komitetu prezydenckiego poruszał przed ponad tygodniem portal LoveKrakow w tekście pt. Kandydaci Jacka Majchrowskiego wieszają reklamy wyborcze wbrew prawu. Co ciekawe, indagowany przez dziennikarza portalu urzędnik ZIKiT, zamiast podjęcia działań, zapowiadał jedynie enigmatycznie, że zwróci się do komitetu o usunięcie reklam, z kolei przedstawiciel komitetu twierdził, że  nielegalnie powieszone reklamy zostaną zdjęte. Minął tydzień, a nielegalne reklamy wiszą. Majchrowszyzna czyli krakówek w pełnej krasie...
   Czy przewidziana kara pieniężna zostanie w ogóle wymierzona? Czy też komitet stoi ponad prawem? A jeśli zostanie wymierzona, czy komitet ją zapłaci? Zawsze może przecież zastosować taktykę profesora Majchrowskiego (prawnika zresztą), czyli po prostu udać, że go k..wa ni ma (stosowny materiał poniżej).

YouTube: