Rozjuszona tłuszcza podżegała do masowych mordów

Lekarze powinni mieć prawo do zabijania noworodka- takie szokujące stanowisko opublikowało dwoje naukowców ze znanych na świecie uczelni. Według nich pozbawić dziecka życia można nie tylko wtedy, gdy urodzi się ono np. niepełnosprawne. Również wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki lub prostu go nie chcą. Nazwali to aborcją po urodzeniu„ …”Alberto Giubilini i Francesca Minerva, włoscy naukowcy związani z uniwersytetami w Oksfordzie, Mediolanie i Melbourne, uważają, że noworodki nie mają jeszcze, podobnie do płodu, osobowości, a jedynie "potencjalną osobowość". Jako takie nie posiadają "moralnego prawa do życia". "Noworodek nie jest osobą, ponieważ nie ma świadomości własnej egzystencji. Nie ma, podobnie jak dziecko jeszcze nienarodzone, wykształconego poczucia nadziei, marzeń i celów życiowych  „.....(więcej 

Richard Dawkins „"W granicach znaczeniowych słowa »człowiek«, odnoszących się do kwestii moralności aborcji, każdy płód jest w mniejszym stopniu człowiekiem niż dorosła świnia - „...(więcej )

W programie „Tak jest” na antenie TVN24 redaktor Andrzej Morozowski porównał płód do komórki rakowej. Skandaliczne słowa padły podczas dyskusji na temat Czarnego Protestu. 
W studiu toczyła się dyskusja odnośnie aborcji, w pewnym momencie prowadzący program zabrał głos… A jeśli tworzy się w organizmie kobiety, już nie pamiętam jak się nazywa ten twór, ale jest to twór rakowy, to też jest życie. Tylko to trzeba usunąć. To jest życie i ono rośnie w ciele kobiety. Usuwać czy nie usuwać? – zapytał Morozowski.”...(źródło )

Czarny Protest przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej Uczestnicy protestów sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Projekt ustawy w tej sprawie jest procedowany w Sejmie.”..(źródło ) 

Postępowcy podpisują petycję by dokonywać aborcje na dzieciach do 5 roku życia. „..”Wielu studentów z teksaskiego Uniwersytetu w Austin podpisało petycję na rzecz zabijania w ramach aborcji "dzieci" do lat 5, co pokazuje jak wielu z tak zwanych postępowców jest w rzeczywistości zagorzałymi zwolennikami dzieciobójstwa.  „...”Po ukazaniu się artykułu w gazecie College Fix, w którym podkreślono, iż coraz więcej studentów wyraża poparcie dla aborcji po urodzeniu, Joe Biggs dziennikarz Infowars odwiedzili Uniwersytet by sprawdzić opinię studentów uczęszczających do piątego co do wielkości uniwersytetu w USA. 
Petycja, jaką proszono studentów o podpisanie stwierdzała, że "Zabicie noworodka może być etycznie dopuszczalne we wszystkich okolicznościach, w jakich możliwa jest aborcja. Ta aborcja po urodzeniu może nastąpić do czasu gdy dziecko osiągnie świadomość lub osiągnie wiek 5 lat."
Niektórzy studenci podpisali petycję, nawet jej nie czytając podczas gdy inni podpisali po jej przeczytaniu i udzieleniu im wyjaśnień.  „...”[...] W ubiegłym roku wielu mieszkańców San Diego podpisało podobną petycję przygotowaną przez Marka Dice, która to petycja opowiadała się za legalizacją dokonywania aborcji po urodzeniu w ramach Obamacare [państwowego systemu opieki zdrowotnej].  „..”W innym filmie z zeszłego roku reporter Dan Joseph przekonywał studentów z Uniwersytetu George Mason (GMU) by podpisali petycję domagającą się by prawodawcy zalegalizowali aborcję w "czwartym trymestrze", czyli zabijanie dzieci, które już się urodziły.  „..”Jeszcze bardziej niepokojące od tych filmów jest to, że legalizacja aborcji po urodzenia była już poważnie proponowana przez medyczny establishment.
 
W ubiegłym roku, Alberto Giubilini i Francesca Minerva z Uniwersytetu Melbourne napisali artykuł,w którym twierdzili, że "aborcja po-urodzeniu (zabijanie noworodka) powinna być dopuszczalna, również w tych przypadkach w których noworodek nie jest niepełnosprawny."  „...” Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.   |  W Kanadzie ciała dzieci poddanych aborcji wykorzystuje się jako opał do wytwarzania energii.   |  Eutanazja: "Karta końca życia" rusza w Anglii.  |  Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.  |  PepsiCo wykorzystuje komórki poddanych aborcji dzieci do ulepszania produktów.   |  Eksperci DEMOS mówią, że wspierane samobójstwo jest możliwe w ramach ścisłych kryteriów.  |  Miliarderzy biorą populację na celownik.  |  Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4  |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nowy lukratywny biznes z Chin: Pigułki wzmacniające wytrzymałość wytwarzane z ciał dzieci. |   NSSM 200. Plan kontroli populacji.  |  Ted Turner wzywa do wdrożenia polityki jednego dziecka na całym świecie.  |  UNESCO i kontrola populacji.  |  Neo-kanibalizm. Amerykańska firma produkuje spożywcze mięso z ludzkich komórek.   |   Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  PepsiCo wykorzystuje komórki poddanych aborcji dzieci do ulepszania produktów.  |  Czy mają Państwo ochotę na żelki z ludzkim DNA?   |  Kanibalizm na menu dla deputowanych.   |  ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.   |  Wielka Brytania pomaga finansować przymusową sterylizację ubogich w Indiach.  |  Australijska ustawa umożliwia sterylizację dziecka bez zgody rodziców.  |    Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   | ..(źródło)  

Palikot „Inicjacja seksualna jest w 13-tym roku życia. To jest typowa katolicka obłuda, że jest niedozwolona. Zmieńmy prawo. „...(więcej )

Bioetycy protestujący przeciw praktykom dr New argumentują, że chodzi głównie o to, by dziewczynki nie były homo- lub biseksualne.„…„– To pierwszy przypadek w historii medycyny, gdy lekarz aktywnie stara się zapobiec wystąpieniu homoseksualizmu – mówi prof. Alice Dreger, bioetyk z Northwestern University. Prof. Dreger należy do grupy ponad 30 ekspertów – endokrynologów i etyków – protestujących przeciw stosowaniu eksperymentalnej terapii, której poddawane są płody. Chodzi o podawanie kobietomw ciąży deksametazonu – silnie działającego syntetycznego glikokortykosteroidu. ‘…”W założeniu ta terapia ma pomóc dziewczynką zagrożonym niebezpieczną chorobą – wrodzonym przerostem nadnerczy. Ale – jak twierdzą krytycy – może być również wykorzystywana, aby zapobiec homoseksualizmowi lub biseksualności,które częściej występują właśnie u kobiet z tą chorobą.”…” "Dowody na to, że homoseksualizm jest wrodzony, mogą równie dobrze prowadzić do uznania, że można mu zapobiegać. Tak jak ma to miejsce w badanym przez nas przypadku" – napisali eksperci zajmujący się działaniami dr New. Amunicji krytykom dostarczyła sama lekarka, która podczas kilku konferencji naukowych zaprezentowała efekty podawania leku kobietom w ciąży i płodom. Wśród pożądanych skutków była m.in. zmiana zachowania” ...( więcej ) 

Podżeganie – jedna z form popełnienia przestępstwa (forma zjawiskowa). Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego (art. 18 § 2 kk). Podżeganie jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można jedynie w zamiarze bezpośrednim, w formie działania (niemożliwe jest podżeganie w formie zaniechania).
Podżeganie polega na nakłanianiu do popełnienia czynu zabronionego osoby indywidualnie oznaczonej (zwracanie się np. do grupy osób nie będzie podżeganiem a publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa - art. 255 kk).
Obojętna jest forma nakłaniania. Podżegać można zatem słowem (mówionym lub pisanym), bądź gestem. Powinno być to jednak aktywne zachowanie zmierzające do wywołania u bezpośredniego sprawcy zamiaru dokonania czynu zabronionego. W doktrynie sporne jest, czy jeżeli osoba podżegana miała zamiar dokonać czynu zabronionego, to czy zachodzi podżeganie, czy też tak zwane pomocnictwo psychiczne. Również wiele kontrowersji wywołuje kwestia, w którym momencie podżeganie jest dokonane. Zgodnie z trzema dominującymi poglądami[1], o dokonanym podżeganiu można mówić wtedy, kiedy:”..(źródło )

Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości[1], obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodówgrup etnicznychreligijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, czy przymusowe odbieranie dzieci. „...”Termin ludobójstwo (a dokładnie ang. genocide, który później został przetłumaczony na ludobójstwo)[2] wprowadził polski prawnik Rafał Lemkin (1900–1959; po emigracji do USA używający imienia Raphaël) w swojej pracy „Axis Rule in Occupied Europe” („Rządy Osi w okupowanej Europie”) wydanej w 1944 w USA. Użyto go w akcie oskarżenia w procesie norymberskim przeciwko przywódcom nazistowskich Niemiec (choć Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie wymieniała expressis verbis ludobójstwa, lecz jedynie zbrodnie przeciwko ludzkości, których kwalifikowaną postacią jest właśnie ludobójstwo). Do języka prawnego termin ludobójstwo wszedł za sprawą Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948, której wstępny projekt był współtworzony przez Rafała Lemkina.
Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”.[3]
Konwencja ONZ z 26 listopada 1968 zalicza ludobójstwo do zbrodni nieprzedawnialnych[5].
Alain Besançon, francuski politolog, historyk socjologii i filozofii, tak zdefiniował to pojęcie: ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od zwykłej rzezi, żąda następującego kryterium: jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego[6]”..(źródło )

Obrzezanie kobiet. W Niemczech masowo katuje się dziewczynki”..”W Monachium około 800 dziewcząt w wieku od czterech do ośmiu lat jest zagrożonych okaleczeniem narządów płciowych, FGM. Ginekolodzy i służba zdrowia są zaniepokojeni i starają się prowadzić kampanie oświatowe. O sprawie pisze portal euroislam.pl
„Oficjalnie zanotowano w Monachium ponad 10 000 kobiet, które pochodzą z krajów o tej okrutnej tradycji, takich jak Somalia, Egipt i Erytrea” – mówi Nicole Schmidt z Departamentu Zdrowia i Środowiska, nie licząc kobiet – uchodźców.”..”Organizacja Grupa Miejska Monachium związana z „Terre des Femmes” (Ziemia Kobiet) zakłada, że mieszka tam ponad 3000 obrzezanych kobiet. W ich rodzinach są córki. Co dzieje się z nimi, gdy osiągają wiek od czterech do ośmiu lat?
Tradycja obrzezania licząca ponad 5000 lat jest nadal silna: obrzezanych jest 90 procent Egipcjanek, a w Somalii prawie 100 procent wszystkich kobiet. W tych afrykańskich krajach, w tym Erytrei, Sudanie, a także w Indonezji i u irackich Kurdów, w zależności od regionu, praktykowana jest też najbardziej ekstremalna forma okaleczenia: obrzezanie faraońskie. Ginekolog Tahir wyjaśnia: „Jeśli te kobiety są w ciąży, nie mogę właściwie zbadać ich pochwowo, muszę je ‘otworzyć’ przeprowadzając małą operację”.”..(źródło )

Bioetycy protestujący przeciw praktykom dr New argumentują, że chodzi głównie o to, by dziewczynki nie były homo- lub biseksualne.„…„– To pierwszy przypadek w historii medycyny, gdy lekarz aktywnie stara się zapobiec wystąpieniu homoseksualizmu – mówi prof. Alice Dreger, bioetyk z Northwestern University. Prof. Dreger należy do grupy ponad 30 ekspertów – endokrynologów i etyków – protestujących przeciw stosowaniu eksperymentalnej terapii, której poddawane są płody. Chodzi o podawanie kobietomw ciąży deksametazonu – silnie działającego syntetycznego glikokortykosteroidu. ‘…”W założeniu ta terapia ma pomóc dziewczynką zagrożonym niebezpieczną chorobą – wrodzonym przerostem nadnerczy. Ale – jak twierdzą krytycy – może być również wykorzystywana, aby zapobiec homoseksualizmowi lub biseksualności,które częściej występują właśnie u kobiet z tą chorobą.”…” "Dowody na to, że homoseksualizm jest wrodzony, mogą równie dobrze prowadzić do uznania, że można mu zapobiegać. Tak jak ma to miejsce w badanym przez nas przypadku" – napisali eksperci zajmujący się działaniami dr New. Amunicji krytykom dostarczyła sama lekarka, która podczas kilku konferencji naukowych zaprezentowała efekty podawania leku kobietom w ciąży i płodom. Wśród pożądanych skutków była m.in. zmiana zachowania” ...( więcej ) 

„Naukowcy udowodnili, że preferencja seksualna zależy od obecności tylko jednego genu w organizmie. Chodzi o gen odpowiedzialny za zachowania zwierzęcia związane z reprodukcją - FucM. Kiedy go zabraknie, następuje zmiana orientacji seksualnej. „…”Badania potwierdzające tę tezę przeprowadzili na myszach naukowcy z Korei Południowej. Uczonym udało się zmienić orientację seksualną jednego z gryzoni właśnie poprzez wyeliminowanie z jego organizmu tego jednego genu- FucM - poinformował serwis Popular Science. Badany gryzoń zdecydowanie przejawiał zainteresowanie osobnikami tej samej płci, co on - wynika z opublikowanego na łamach "BMC Genetics" „...(więcej )  

Peter Singer [sɪŋə(r)] (ur. 6 lipca 1946 w Melbourne) – australijski etyk, profesor University Center for Human Values, Princeton University. Wykładał m.in. w Oxfordzie, Nowym Jorku, University of Colorado, University of California i Monash University.
Jako jeden z pierwszych Singer przeniósł ciężar dyskusji etycznych z rozważań teoretycznych na praktykę. W 1979 ukazała się jego książka Practical Ethics, która jest najpopularniejszym podręcznikiem etyki stosowanej w świecie anglosaskim. Opracował na gruncie filozoficznym i spopularyzował ideę wyzwolenia zwierząt, sam od lat 70. jest wegetarianinem, a jego dietę w dużej części można zaklasyfikować jako wegańską. Twierdzi, że obowiązkiem bogatych krajów rozwiniętych jest aktywne wspomaganie populacji krajów trzeciego świata. Od ponad 40. lat oddaje dużą część swojego majątku na rzecz najuboższych. Jest znany z kontrowersyjnych poglądów bioetycznych: dopuszcza aborcję, eutanazję mocno upośledzonych niemowląt zgodnie z wolą rodziców i eutanazję dobrowolną dorosłych.'..”Rodzice Singera byli austriackimi Żydami zamieszkałymi w Wiedniu, skąd wyemigrowali do Australii w 1938. Dziadkowie po stronie ojca i matki nie zdołali uciec przed nazistowskim antysemityzmem na czas, deportowano ich do żydowskich gett w okupowanych Polsce i Czechosłowacji. Dwoje z nich wywieziono potem do okupowanej Łodzi, a następnie zagazowano w niemieckim obozie koncentracyjnym w Chełmnie nad Nerem. Jeden z dziadków zmarł z głodu w getcie w Theresienstadt. Ocalała tylko babcia ze strony matki[1]. „...”Singer jest zwolennikiem legalizacji aborcji, także w zaawansowanej ciąży. Jako utylitarysta nie znajduje w przerwaniu ciąży krzywdy, która miałaby zostać wyrządzona płodowi, z uwagi na niski poziom samoświadomości płodu oraz innych cech etycznie istotnych.
Nie uznaje również narodzin za przyczynę istotnych zmian w statusie moralnym płodu. W wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”[2] zaproponował wprowadzenie „okresu przejściowego”, np. czterotygodniowego, „po którym dopiero dziecko nabywałoby pełnię praw”[3].”..”Eutanazja adobrowolna[edytuj | edytuj kod]
Trzecią grupą w jego podziale jest tzw. eutanazja adobrowolna, czyli dotycząca istot niebędących w stanie zrozumieć wyboru między życiem i śmiercią (zaliczają się do niej m.in. nieuleczalnie chore czy znacznie upośledzone niemowlęta oraz ci, którzy z racji wypadków, chorób czy starczego wieku stale utracili możliwość rozumienia kwestii, o którą chodzi, a wcześniej nie zastrzegli sobie, jak chcieliby, aby z nimi postępowano w takich okolicznościach).
Jeśli idzie o niemowlęta (również zdrowe), to Singer jest zdania, że nie stosują się tutaj argumenty, które nie pozwalają nam zabijać osób dorosłych. Sama przynależność do gatunku Homo sapiens czy hipotetyczna możliwość rozwoju nie są znaczące etycznie, liczy się stan aktualny i wyznaczniki takie jak racjonalność, samoświadomość itd. Różnica między eutanazją dziecka niepełnosprawnego i zdrowego nie leży więc w żadnym zakładanym prawie do życia, które ma to drugie, lecz w innych rozważaniach dotyczących zabijania. Dla przykładu jednym z głównych powodów, dla których normalnie jest straszną rzeczą zabić niemowlę, jest negatywny wpływ, jaki będzie to mieć na jego rodziców. W przypadku dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zdaniem Singera, rodzice mogą żałować, że niepełnosprawne dziecko w ogóle się urodziło, co przemawia raczej za niż przeciw jego eutanazji. Jako że dziecko nie jest racjonalne ani samoświadome, istotna jest tylko, obok odczuć otoczenia, oczekiwana jakość życia niemowlęcia. Jeśli rokuje ona źle, a rodzice wyrażają taką wolę, eutanazja dziecka jest dopuszczalna.”..”Refleksje metaetyczne[edytuj | edytuj kod]
Obok szczegółowych kwestii zajmuje się także samym pytaniem o etykę (dlaczego powinienem postępować moralnie?). Takie pytanie można potraktować jako żądanie uzasadnienia potrzeby postępowania etycznego na gruncie etyki, co nie jest możliwe. Nie ma jednak konieczności, by interpretować je w ten sposób. „Powinienem” nie musi znaczyć „powinienem moralnie”, może być po prostu sposobem zapytania o powody czynu bez żadnego określonego punktu widzenia. Gdyby istniał bóg (bóg − jako klasa potencjalnych Bogów), znałby on sens stworzonego przez siebie świata, poznając go i akceptując moglibyśmy uznać, że znamy sens życia i że postępowanie w określony sposób do niego przybliża, a w inny oddala, co byłoby fundamentem etyki. Kiedy odrzuci się wiarę w stwórcę (Singer jest ateistą), okaże się, iż życie nie ma uniwersalnego sensu, ogólnego celu. Istnieją jednak istoty, które preferują określone stany rzeczy nad inne, życie poszczególnych osób może mieć więc sens. Poza wąską grupą psychopatów większość ludzi nie jest w stanie odnaleźć szczęścia przez zachowania czysto egoistyczne (tzw. paradoks hedonizmu), a musi w tym celu obierać sobie cele zewnętrzne i do nich dążyć. W kategoriach ewolucyjnych można powiedzieć, że szczęście funkcjonuje jako wewnętrzna nagroda za nasze osiągnięcia, jest więc zawsze produktem ubocznym zamierzenia czegoś innego. By znaleźć trwały cel w życiu, nie wystarczy wyjść poza psychopatów bez długotrwałych zobowiązań czy planów życiowych, musimy wyjść także poza bardziej rozważnych egoistów posiadających dalekosiężne plany skupione tylko na własnych interesach. Problem pojawia się jednak, gdy (co może wydawać się niemożliwe, ale przytrafia się np. niektórym bogaczom) osiągniemy wszystkie zamierzone cele. Okaże się wtedy, że nie ma już do czego dążyć, a nie sposób rozkazać sobie być po prostu szczęśliwym.
Etyka pozwala na zidentyfikowanie się z najbardziej obiektywnym z możliwych punktem widzenia, „punktem widzenia wszechświata” (Henry Sidgwick). Dostarcza ona celu i sensu w życiu, z którego się nie wyrasta (w teorii byłoby to możliwe po wypełnieniu wszystkich zadań etycznych, jest to jednak trudne do wyobrażenia).
Mimo powyższych, jak sam Singer przyznaje spekulatywnych, rozważań zauważa on, że najprawdopodobniej zawsze będziemy potrzebować sankcji prawa i społecznego nacisku, by dostarczyć dodatkowych powodów do nienaruszania standardów etycznych[9].”..(źródło )

Jacek Skrzypacz „Aborcja u satanistów”...”Ukrytym orędownikiem Plannet Parenthood są sataniści. Razem chcą pozbywać się dzieci nienarodzonych. „...”Redaktor Matthew Facciani opisał, że przed kliniką Planowanego Rodzicielstwa, czyli Planned Parenthood zjednoczyli się wyznawcy Diabła, feministki. Na terenie Missouri Świątynia Szatana (The Satanic Temple) wspiera tzw. „zdrowie” reprodukcyjne. „...”Były satanista Zachary King wyjaśnił, że seksualność łączy się z kultem diabła: „Miałem ledwo skończone czternaście lat i powiedziano mi, że czas ich na seksualną imprezę [sex party] w czyimś domu i wszyscy chłopcy na sabacie czarownic zamierzali spać z tą kobietą”. Wyjaśnia dalej: „A celem tej imprezy, aby została w ciąży, aby później po dziewięciu miesiącach zamierzaliśmy dokonać aborcji”. King zanim przeszedł w 2008 roku na chrześcijaństwo słyszał o aborcji od swej matki, że jest czymś uświęconym. „..”Na Kościele Szatana założonym przez twórcę Biblii Szatana Antona LaVeya się nie kończy. King bowiem ocenił: „Światowy Kościół Szatana nie jest jedyną organizacją która dokonuje obrzędów satanistycznych w [ośrodkach aborcyjnych]. Są też inne organizacje czarnoksiężników, takie jak [kult neopoganów] wicca, które są zamieszani w popełnianie aborcji wewnątrz ośrodków aborcyjnych. Czasami byliśmy zapraszani na rytualne aborcje przez szefa ośrodka lub przez wysoko postawionego zarządcę, lub czasami doktor był satanistą i oni zapraszali nas abyśmy przyszli i uczestniczyli w aborcji lub pragnęli ceremonii na koniec dnia. Teraz, na koniec dnia, każdego dnia, grupy satanistyczne jak usługi Black Mass, zwykle około północy, i to bywają rozszerzone usługi, kończą się około 2 lub 3 godzin [później] gdzie oni poświęcają wszystkie dzieci jakie były zabite tego dnia szatanowi. Nie ma znaczenia dlaczego kobieta była po aborcję, wszystkie dzieci są poświęcane szatanowi na koniec dnia”. „...(źródło )

Język enochiański (enochijski, henochiański, henochijski, enochicki, henochicki, enoicki) – język okultystyczny, spopularyzowany w XVI w. przez Johna Dee i Edwarda Kelleya – zdaniem niektórych przekazany im przez anioły, częściej uznawany za język sztuczny. Cechuje go bardzo rzadkie występowanie tych samych słów, co podważa tezę, iż zawiera jakieś konkretne treści. Język wykorzystywany był przez dr. Dee i Kelleya w inwokacjach, które intonowali przed wróżeniem. Nazwa języka pochodzi od apokryficznej księgi Henocha (Enocha), opisującej kontakty bohatera z istotami nadprzyrodzonymi.
Richard Dreacon w książce poświęconej doktorowi Dee przytacza próbkę tego języka:

  • Madariatza das perifa Lil cabisa micaolazoda saanire caosago of fifia balzodizodarasa iada.
  • Nonuca gohulime: micama adoianu mada, faods beliorebe, soba ooanoa cabisa luciftias
  • yaripesol, das aberaasasa nonucafe jimicalzodoma larasada tofejilo marebe pereryo Idogio od terezodualpe.

We współczesnych czasach szczególnie spopularyzowany przez użycie go we fragmentach Biblii Szatana przez Szandora LaVeya (zob. Satanistyczne Klucze Henochiańskie), ze specyficznym komentarzem o roli jego "barbarzyńskiego brzmienia", które tworzyć ma jedność ze znaczeniem.”..”W 1581 John Dee wspomniał w swoim dzienniku, że Bóg wysłał "dobrych aniołów", aby bezpośrednio komunikowały się z prorokami. W 1582 Dee rozpoczął współpracę z Edwardem Kelley'em, choć już wcześniej korzystał z usług kilku innych jasnowidzów. Z pomocą Kelley'ego jako skryby Dee podjął się zarejestrować kontakty z aniołami. Ich praca zaowocowała między innymi rzekomym odkryciem enochiańskiego, zwanego inaczej językiem aniołów.
Według dzienników Johna Dee enochiański był przypuszczalnie językiem, którym Bóg stworzył świat. Później językiem tym miał się posługiwać Adam w Raju do porozumiewania się z Bogiem i aniołami, oraz do nazwania wszystkich stworzonych rzeczy. Po wygnaniu z Raju Adam utracił umiejętność mówienia w tym języku, ale na jego podstawie stworzył tzw. "protohebrajski", który miał opierać się na podstawie jego ogólnych wspomnień z czasów pobytu w Raju. Język "protohebrajski" według Johna Dee miał się później przekształcić w uniwersalny język całej ludzkości, aż do czasów pomieszania języków po zburzeniu Wieży Babel. Od Adama do czasów Dee i Kelley'ego henochiański miał być ukryty przed ludźmi, z wyjątkiem biblijnego patriarchy Enocha, który miał rzekomo zapisać go w księdze utraconej w czasie biblijnego Potopu.
Spisywanie enochiańskiego rozpoczęło się 26 marca 1583, kiedy John Dee opisał swoje wizje z kryształowej kuli, podczas których miał zobaczyć charakterystyczny alfabet złożony z 21 liter. Kilka dni później Kelley zaczął otrzymywać pierwsze teksty w henochiańskim. Później zaowocowało to powstaniem Liber Loageath (Księgi Boskiej Mowy). Zawierała ona 49 zapisanych wielkimi literami tablic. Dee oraz Kelley twierdzili, że anioły nigdy nie przetłumaczyły tekstów zapisanych w Księdze.
Reszta tekstów w "języku aniołów" miała być odebrana za pośrednictwem Kelley'ego w 1584 w Krakowie, gdzie obaj alchemicy gościli przez jakiś czas na dworze króla Stefana Batorego. Zawierały one tłumaczenia na angielski i dostarczyły podstaw dla enochaiańskiego słownictwa. Teksty te zawierały 48 wersów, które w manuskryptach Johna Dee zostały nazwane Anielskimi Kluczami. Klucze zostały przypisane pewnym funkcjom w magicznym systemie. Dee chciał najprawdopodobniej użyć Kluczy do otwarcia 49 Bram Wiedzy reprezentowanych przez 49 kwadratów magicznych w Liber Loageath. Teksty te znane dziś pod nazwą Klucze henochiańskie zostały później przetłumaczone i użyte przez Antona Szandora Laveya w jego Biblii Szatana.
Fragmenty tekstów enochiańskich po raz pierwszy pojawiły się w druku w 1659, równo pół wieku po śmierci Johna Dee, w książce pt.: A true and faithful relation of what passed for many years between Dr. John Dee and Some Spirits. Praca ta, napisana przez Mérica Casaubona, opisuje dokonania Dee i Kelly'ego w sztuce wróżenia z kryształowej kuli.”..(źródło )

Projekt przedstawiony przez panią Nowacką świadczy o jej kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji prawnej i politycznej. Podejrzewam, że został zrobiony na zlecenie PiS, bo tylko PiS na takiej głupocie opozycji wygrywa - napisał Roman Giertych. „..”"Najbardziej skrajny przypadek łamania wolności słowa od czasu komunizmu"
"Czy ktoś chce, aby karać więzieniem za głoszenie poglądów o szkodliwości aborcji? Również poglądów religijnych w tym zakresie? Czy opozycja chce iść do wyborów z programem, aby spenalizować nauczanie Kościołów chrześcijańskich i judaizmu?" – pyta Giertych i dodaje: "Zapis proponowanej ustawy wprowadza penalizację każdego publicznie wyrażonego sprzeciwu wobec aborcji lub antykoncepcji, również tego głoszonego na kazaniach. Również tego wyrażonego na fb lub tt. Oznacza wprowadzenie kar wiezienia za poglądy, które wyznaje w Polsce przynajmniej połowa społeczeństwa. W tym zakresie jest najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolności słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoś w Polsce zaproponował".”..(źródło )

--------

Ważne

Alain Besançon, francuski politolog, historyk socjologii i filozofii, tak zdefiniował to pojęcie: ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od zwykłej rzezi, żąda następującego kryterium: jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego[6]”..(źródło )

Palikot „Inicjacja seksualna jest w 13-tym roku życia. To jest typowa katolicka obłuda, że jest niedozwolona. Zmieńmy prawo. „...(więcej )

Były satanista Zachary King „..”zanim przeszedł w 2008 roku na chrześcijaństwo słyszał o aborcji od swej matki, że jest czymś uświęconym.

"Zapis proponowanej ustawy wprowadza penalizację każdego publicznie wyrażonego sprzeciwu wobec aborcji lub antykoncepcji, również tego głoszonego na kazaniach. Również tego wyrażonego na fb lub tt. Oznacza wprowadzenie kar wiezienia za poglądy, które wyznaje w Polsce przynajmniej połowa społeczeństwa. W tym zakresie jest najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolności słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoś w Polsce zaproponował".
---------
Mój komentarz

Rozwydrzone hordy wyznawców Laveya celebrują na ulicach polskich miast czarne msze. Bezkarnie podżegają i nawołują do ludobójstwa. Najwyższy czas skończyć z tym bandytyzmem i łamaniem prawa. Rozgorączkowanych bandziorów wyjących o zabijania ludzi należy pozamykać do więzień. Tam jest miejsce dla wszystkich łajdaków podekscytowanych myślą o zabijaniu polskich dzieci. Polska stanie się dopiero wtedy normalny humanistycznym krajem, kiedy usunie się z polskich ulic i polskiej przestrzeni kulturowej zwyrodniałych fanatyków zabijania urządzających Czarne Msze, Czarne Marsze, Czarne Piątki. Patologia musi definitywne zniknąć z polskich miast. Podżegania do zabijania jest w Polsce karalne. Konstytucja chroni życie Polaków. Najwyższy czas aby prokuratura zajęła się tymi przestępcami.

film Wiara i godność (8) - Dlaczego Kościół tak bezwzględnie nie dopuszcza aborcji?
Wierze i godności człowieka poświęcona była ostatnia w tym roku edycja "Dialogów w katedrze". Abp Marek Jędraszewski odpowiadał 13 grudnia na pytania internautów i wiernych zebranych w bazylice archikatedralnej. (8) - Prawo dopuszcza aborcję w określonych przypadkach. Jeśli jest to pierwsza ciąża, to być może należałoby walczyć, ale jeśli jest to trzecia ciąża, to czy aby na pewno należy narażać życie matki, by ratować dziecko, które nie ma szans na normalne życie? Czemu Kościół jest tak bezwzględny?
Film Konfrontacja myśli prof. Peter Singer i prof. Tadeusz Bartoś
Film Satanizm LaVeyański - Mateusz Gańczarek-Rał

Marek Mojsiewicz
Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych  Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl(link sends e-mail)
Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl(link is external)
Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika AZ

25-03-2018 [15:13] - AZ | Link:

Dla jednych goje nie są ludzmi, dla innych ludzmi są  tylko wierzący w proroka (i to nie wszyscy). W końcu to tak na prawdę to nic nowego. U ludów prymitywnych jeśli grupa nie była w stanie wykarmić wszystkich członków zabijano najpierw stare kobiety, potem starców, noworodki (te zresztą same ginęły), później młode kobiety (wojownicy wezmą sobie nowe od sąsiadów). Na końcu ginęli wojownicy. W końcu na ziemi ludzi jest już za dużo. Tylko, że obecnie eutanazję zacząłbym od podobnie myślących naukowców.

Obrazek użytkownika ExWroclawianin

26-03-2018 [03:32] - ExWroclawianin | Link:

@Mojsiewicz

100/100 Absolutnie sie zgadzam z panskim komentarzem. 

Pytanie jest takie: Skad sie bierze tyle nienawisci do zycia i normalnych ludzi? Najwyzszy czas wytoczyc walke na smierc i zycie SZATANOWI i wszystkim jego sympatykom!

ZERO TOLERANCJI oraz wprowadzenie penalizacji za publiczne promowanie zwyrodnialych idei i pogladow. Szatana czas w koncu zniszczyc !!! Skonczenie z panstwem TEORETYCZNYM i egzekucja istniejacego prawa a gdy to nie wystarczy to wprowadzic drakonskie prawa eliminujace patologie z przestrzeni publicznej. Aborcja TYLKO W WYJATKOWYCH I SZCZEGOLNYCH WYPADKACH, banda lewacka musi zrozumiec ze sa konsekwencje hulaszczego i NIEODPOWIEDZIALNEGO zycia......