Represje za obronę imienia Polski: dr Monika Bieniek (UJ)


Dr Monika Bieniek w Sądzie Okręgowym w Krakowie 12 kwietnia 2013 r.

1 września 2009 r. w Gdańsku Władimir Putin oznajmił, że II wojna światowa była wynikiem istnienia państw niezależnych od Rosji i Niemiec w Europie Środkowej.

Krakowski „Przekrój” publikowała spółka zależna od Grzegorza Hajdarowicza, biznesmena kojarzonego z WSI a pośrednio interesami Rosji. W 2011 r. „Przekrój” (nr 28) opublikował rysunek z polską flagą i napisem: „My, Polacy, zabójcy Żydów”. Przypisał też Polakom wyłączną odpowiedzialność za wybuch wojny (cyt.: „sami sobie zgotowaliśmy ten los”) i niemieckie zbrodnie wojenne w okupowanej Polsce, w tym obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta.

Publiczne znieważanie narodu polskiego i symboli narodowych jest w Polsce przestępstwem (art. 133 kodeksu karnego) i narusza dobra osobiste wszystkich Polaków. Mariusz Cysewski, redaktor pisma „Wolny Czyn KPN Obszaru V” powiadomił prokuraturę o przestępstwie sprzedajnych pismaków Artura Rumianka i Mariusza Nowika.

12 kwietnia 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyła się rozprawa w tej sprawie. Przewodniczyła pani sędzia Katarzyna Wysokińska-Walenciak. Sąd postanowił zakpić z ofiar terroru hitlerowskiego i stwierdził, że sprawców przestępstwa znieważenia narodu polskiego źle zrozumiano. Orzeczenie spotkało się z żywiołową reakcją publiczności.

Przypominamy relację z Sądu Okręgowego w Krakowie 12 kwietnia 2013 r. – dotąd nie była zmontowana i składała się z kilku części. Poprawiony jest  też dźwięk.

Od czasu tej rozprawy, tajna policja poddała wzmożonej inwigilacji środowisko Związku Konfederatów Polski Niepodległej w Krakowie. Do represjonowanych należy pani dr Monika Bieniek, ukarana grzywną za głoszenie poglądu, że zbrodni niemieckich dokonali Niemcy a nie Polacy, i że sędzia nie może łamać prawa. Doktor Bieniek wezwano po raz kolejny na przesłuchanie 9 lipca 2014 r. Środowisko ZKPN w Krakowie postanowiło z tej okazji zapewnić policji stosowną oprawę słowno-muzyczną i wizerunkową. 
 

* * *

Interesy Polski nierozerwalnie wiążą się z prawdą. Interesy państw rozbiorowych wymagają kłamstwa, dyktatu, przemocy. Tylko obalenie państwa antypolskiego (Trzeciej Rzeszy Pospolitej) i odbudowa państwa polskiego pozwoli chronić wartości ludzkie, a więc i interesy Polski.

Standardy europejskie wymagają niezależności sądu od stron procesu, zwłaszcza od „władzy wykonawczej”: rządu i jego agend. M. Cysewski wnioskował o proces uczciwy przed ławą przysięgłych, czyli sądem niezależnym od tajnej policji i ambasady Rosji. Bez skutku. Akcja dziennikarza miała wykazać, że antypolska propaganda Rosji funkcjonuje w Polsce nie tyle przez poszczególnych Polaków-renegatów, co przestępczy i antypolski charakter całego ich państwa i jego funkcjonariuszy. Od swych poprzedników w Jedwabnem różni ich może tylko to, że do tamtych Niemcy celowali z automatów; dzisiejsi przestępcy działają dobrowolnie. Również dziś wykonują rozkazy, za wykonywanie których Polska Podziemna karała śmiercią.

Nękanie patriotów przesłuchaniami też wynika z ustroju sądów obecnego państwa. Przed ławą przysięgłych, o składzie wylosowanym ze zwykłych obywateli do tej jednej sprawy, dr Monika Bieniek mogłaby złożyć skargę na bezprawne działania policji. Prowadziłoby to najprawdopodobniej do wydalenia ze służby odpowiedzialnych funkcjonariuszy. Tym bardziej w wypadku bezprawnych represji za działalność patriotyczną, a nawet po prostu za poglądy, jak w tym wypadku. To oczywiście tylko teoria; po wprowadzeniu ław przysięgłych nie będzie biznesmenów z dziwnymi koneksjami, nie będzie znieważania narodu polskiego, a skoro tak – to i nie będzie rozpraw takich jak w Sądzie Okręgowym w Krakowie 12 kwietnia 2013, ani tym bardziej sądowych wyroków jak ten, który wtedy zapadł itd.
 
Zob. też:
http://naszeblogi.pl/47589-7000-zlotych-kary-za-obrone-imienia-polski-przed-sadem
Szczegóły znieważenia narodu polskiego przez A. Rumianka i M. Nowika:
http://naszeblogi.pl/41094-kto-przeprasza-za-jedwabne   
Proces:
http://naszeblogi.pl/41487-7000-zlotych-kary-za-odmowe-przeprosin-za-jedwabne  
http://www.youtube.com/watch?v=V01iITb8hzc 
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com  
https://sites.google.com/site/wolnyczyn  
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn   
http://mariuszcysewski.blogspot.com   
http://www.facebook.com/cysewski1

YouTube: