Kpiny PO z obchodów stulecia Niepodległości Polski

Warto uważnie czytać ustawy. Jeżeli jest prawdą, że „Szef [PO] Grzegorz Schetyna zgłosił Hannę Gronkiewicz-Waltz [do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej] jako wiceprzewodniczącą partii i prezydent stolicy”, jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik tej partii, poseł Jan Grabiec, to:

1. gdyby władze PO chciały to zrobić skutecznie – powinny to zrobić nie teraz, lecz najpóźniej 15 czerwca, gdyż ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona w „Dzienniku Ustaw” 11 maja (więc weszła w życie 14 dni później, czyli 25 maja), a art. 14 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy [czyli 15 czerwca] podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 [czyli partie polityczne] przekażą Prezydentowi Rzeczypospolite Polskiej informacje o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu albo złożą oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia”,

2. jeżeli władze PO zgłosiły HGW już 15 czerwca – czego oczywiście wykluczyć nie można – to jest interesujące, że się tym dopiero dzisiaj pochwaliły,

3. o ile ewentualne zgłoszenie HGW jako przedstawicielki PO  w Komitecie mogłoby być skuteczne, o tyle zgłoszenie jej przez PO do udziału w Komitecie jako „prezydent stolicy” jest uzurpacją, gdyż art. 4 ust 3 ustawy jednoznacznie stanowi, że to Prezydent RP wskazuje wchodzące w skład Komitetu osoby „spośród przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego”.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Andrzej W.

27-07-2017 [20:42] - Andrzej W. | Link:

Przepraszam, że nie w temacie.
21:30 Radio Maryja - Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

28-07-2017 [19:58] - Marcin Gugulski | Link:

Dziękuję.

Obrazek użytkownika Jan Dobry

28-07-2017 [09:50] - Jan Dobry | Link:

HGW, to może być tylko dobrym kandydatem na zjazd złodziei

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

28-07-2017 [20:01] - Marcin Gugulski | Link:

A ja uważam, że pani HGW jest bardzo dobrym - bo reprezentatywnym - przedstawicielem PO, której to partii wciąż jest wiceprzewodniczącą.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

12-09-2017 [07:20] - Marcin Gugulski | Link:

Ogłoszono skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:
- Prezydent RP
- Marszałek Sejmu RP (który jednocześnie jest w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielem partii Prawo i Sprawiedliwość)
- Marszałek Senatu RP
- Prezes Rady Ministrów
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Minister Obrony Narodowej
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Minister Spraw Zagranicznych
- Minister Edukacji Narodowej
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
- Prezes IPN
- Szef Kancelarii Prezydenta RP

Do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:
 
1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:
- Józefa Brynkusa – KP Kukiz’15,
- Bogusława Gorskiego – PPS,
- Hannę Gronkiewicz-Waltz – PORP,
- Dariusza Klimczaka – PSL;
 
2) 5 przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych [pełny wykaz w komunikacie pod linkiem niżej];

3) 21 przedstawicieli środowisk kultury i nauki [pełny wykaz w komunikacie pod linkiem niżej];

4) 4 przedstawicieli samorządu terytorialnego [pełny wykaz w komunikacie pod linkiem niżej];
 
5) 4 przedstawicieli związków zawodowych [pełny wykaz w komunikacie pod linkiem niżej];
 
6) przedstawiciela organizacji kombatanckich:
- Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy AK;
 
7) 29 przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego [pełny wykaz w komunikacie pod linkiem niżej];

http://www.prezydent.pl/aktual...

Obrazek użytkownika xena2012

12-09-2017 [13:52] - xena2012 | Link:

Mam pytanie.Czy przedstawicili partii politycznych i ugrupowań wskazuja wyłącznie ich macierzyste partie i ugrupowania na mocy ustawy? Czy prezydent nie ma tu zadnych uprawnień do zakwestionowania niektórych kandydatów,których obecność w Komitecie Obchodów jest niepożądana? Jeżeli na członka komitetu pretenduje pani Gronkiewicz -Waltz to znaczy,że zarówno komitet jak i obchody zostaną osmieszone .Równie dobrze PO mogła wystawić np.Ryszarda Cybę.