O wolną Ukrainę: Słomka i Podgórski na Majdanie w Kijowie

Niepowodzenie programu federacyjnego Marszałka Piłsudskiego z 1920 r., w tym prowadzonej ramię w ramię z wojskiem atamana Petlury walki o wyzwolenie Ukrainy poprzedziło o dekadę Wielki Głód i śmierć milionów Ukraińców, a o niecałe dwie dekady kolejny rozbiór Polski. W tej części Europy państwa małe, podzielone i skłócone nie mogą zachować niezależności i w najlepszym razie stają się przedmiotem rozgrywek silniejszych i ich agentur, a w najgorszym - padają ofiarą agresji despocji moskiewskiej. Tę historyczną prawidłowość widać i dziś. Świadomość wspólnoty wartości, interesów, losu położonych między Rosją i Niemcami narodów - zwłaszcza tych, które przed rozbiorami współtworzyły wielonarodową Rzeczpospolitą - zawsze była żywa w polskim ruchu niepodległościowym. Dla piłsudczyków, którym szczególnie drogie jest dziedzictwo wielonarodowej Rzeczpospolitej, od lat wyrażało się to poparciem ukraińskich aspiracji wolnościowych i europejskich.

Na filmie: na wiecu na Majdanie w Kijowie 2 marca b.r. - prowadzi politolog, pan Roman Lipinskiy - przemawiają Adam Słomka, lider Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni i Andrzej Podgórski, bohater walki o wyzwolenie Ukrainy
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com   
http://sites.google.com/site/wolnyczyn   
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn   
http://mariuszcysewski.blogspot.com

YouTube: