Śląski Majdan

23 lutego b.r. przed katowickim Spodkiem odbyła się kolejna już pikieta solidarności z walczącym o niepodległość narodem ukraińskim. Ukraińska walka o wolność ma znaczenie ogólnoeuropejskie, również dla Polski. W akcję wsparcia Ukrainy angażuje się na Śląsku wiele osób opozycji patriotycznej oraz i władze lokalne; na pikiecie przemawiają Michał Luty, wiceprezydent Katowic, i A. Słomka, przewodniczący KPN-OP. Druga część relacji, zawierająca część artystyczną, pojawi się tu wieczorem (za kilka godzin). W Katowicach organizowane będą dalsze pikiety i zgromadzenia - zob. na Facebooku „Śląski Majdan”
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com  
http://sites.google.com/site/w...  
http://www.youtube.com/user/Wo...  
http://mariuszcysewski.blogspo...

YouTube: