Kaczyński o zakazie okradania Polaków podatkami ?

Adam Machaj „Chińczycy zawiesili podatek dochodowy od drobnych przedsiębiorców „.....”od 1. sierpnia „komunistyczny” rząd w Pekinie zawiesił pobór podatków od firm, których obrót jest mniejszy niż 3200 dolarów amerykańskich miesięcznie!!! .....(źródło )

Jarosław Kaczyński „Zbudować sprawne państwo polskie, to zbudować je także w obszarze wartości. Podstawy aksjologiczne nie mogą być tylko deklaracją, one muszą być w sferze czynów. Trzeba Polskę zasadniczo zmienić. Trzeba Polskę uczynić krajem sprawiedliwym, bo dziś jest krajem głęboko niesprawiedliwym „.....”Jeśli jesteśmy Polakami, jeśli chcemy, by Polska trwała, to musimy sobie jasno powiedzieć: pierwszym zadaniem każdej dobrej władzy w Polsce, a my przecież dążymy do władzy, jest odwrócenie tego fatalnego trendu, który prowadzi dziś do zwijania się naszego narodu. Jesteśmy dziś mniej liczni niż 20 lat temu. Kwestie demograficzne są dziś w samym centrum polskich spraw. Po to, by te sprawy w ogóle istniały, musi istnieć Polska. By istniała Polska, muszą istnieć Polacy. Jeśli trendy się utrzymają, przy końcu wieku będzie nas 16 milionów. To kwestia najważniejsza „....(źródło )

Profesor Michał Wojciechowski „ nadchodzi rodzinna katastrofa”...”Jak to wygląda w przypadku rodziny? Władze chcą ją poddać kontroli państwa. „”...”Na koniec powiedzieć trzeba, że sprawcą tego nadwątlania moralności jest głównie państwo. Udając opiekuńczość, konkuruje ono z rodziną. Tymczasem zdrowa rodzina jest warunkiem przetrwania społeczeństw, jako że nie ma innej drogi do zrodzenia i wychowania przyszłych pokoleń. Zawłaszczanie przestrzeni publicznej i prywatnej przez aparat biurokratyczny, zagrażając rodzinie, zagraża istnieniu całego społeczeństwa. „...”Szczęście rodzinne stoi najwyżej w hierarchii celów i wartości Polaków. Jednocześnie większość z nas doświadcza lub doświadczyła porażek i nieszczęść rodzinnych: wychowania w rodzinie niepełnej, rozwodów, zdrad. „....” Narzędziem dyskryminacji ekonomicznej jest system podatkowy. Najważniejsza jest tu sama wysokość podatków. Przed około stu laty sektor publiczny państw europejskich dysponował kilkunastu procentami PKB. W USA nawet poniżej dziesięciu procent. Takie było więc łączne opodatkowanie. „...”Ziemie polskie przeżywały w tym czasie rozwój gospodarczy, któremu towarzyszył wzrost ludnościowy. „...”Znaczny wzrost podatków spowodował, że dziś około połowy PKB wydaje w Polsce sektor publiczny. Wobec wysokiego opodatkowania pracy łączne obciążenie pensji jest jeszcze większe, rzędu dwóch trzecich. Mnogość podatków i składek maskuje ten stan rzeczy. Takie opodatkowanie, w połączeniu z biurokratycznymi ograniczeniami, sprzyja bezrobociu, niepewności zatrudnienia u pracujących, konieczności pracy zarobkowej młodych matek oraz emigracji. Te zjawiska działają szkodliwie na rodzinę. „...”W świetle statystyk najgorszą sytuację materialną mają w Polsce rodziny z liczniejszymi dziećmi – a nie na przykład emeryci „...”W tych ramach kluczową rolę odgrywa system emerytalny. Składka emerytalna zmniejsza środki do dyspozycji rodziny. Jednocześnie w zamian za składkę pracujący dostają obietnicę, że kiedyś w przyszłości jakiś rząd zapewni im emerytury. W ten sposób władza mniej zostawia na dzieci, a zarazem skutecznie nadwątla motywację do ich posiadania jako podpory w starości. Potem te dzieci utrzymać będą musiały i rodziców, i bezdzietnych. Tymczasem bez przyrostu naturalnego nie ma mowy o znośnych emeryturach. Obecnym systemom emerytalnym grozi więc bankructwo. „....”Zgodnie z propozycją Centrum im. Adama Smitha należy przyznać dzieciom prawo głosu wykonywane przez rodziców – inaczej politycy się nie obudzą. „....” Obecny moralny kryzys więzi rodzinnych stanowi przede wszystkim skutek podważenia materialnego i społecznego oparcia dla instytucji rodziny. Także do rodziny odnosi się maksyma łacińska „primum vivere, deinde philosophari" – najpierw żyć, potem filozofować. Problem nie sprowadza się przy tym do niedoboru środków na rodzinę w polityce społecznej, lecz wynika z roli i funkcjonowania państwa w dobie obecnej. „....”Można odnieść wrażenie, że państwo nie zajmuje się tylko tymi dziedzinami, którymi zająć się nie jest w stanie. Jest to odwrotność zasady pomocniczości (czyli subsydiarności). Zasada ta, kluczowa dla katolickiej nauki społecznej, uznana jest także w preambule do Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo nie powinno zajmować się tym, czym mogą się zająć sami obywatele albo społeczności mniejsze: samorządy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa. Państwo powinno im pomagać w spełnianiu tych funkcji i wkraczać bezpośrednio tylko tam, gdzie jest to konieczne. „....”Jak to wygląda w przypadku rodziny? Władze chcą ją poddać kontroli państwa. „...”Już starożytna grecka myśl społeczna uznawała pierwszeństwo rodziny przed państwem. „...”Również w Biblii więź rodzinna wyprzedza narodową i państwową. Tymczasem obecne państwa ograniczają funkcje rodziny. Jest ona osłabiana na płaszczyźnie ekonomicznej, którą uważam za ważniejszą, oraz prawnej. „....”Więcej się rodzinie zabiera, niż daje. Zresztą gdzie tu logika? Lepiej byłoby nie zabierać i nie wydawać na pośredniczące w tych operacjach chmary urzędników. „.....”Tymczasem, skoro rodzina jest podstawową, pierwotną i konieczną dla trwania społeczeństw komórką społeczną, do praw człowieka muszą należeć prawa rodziny. Bez szczęścia rodzinnego i wychowania w rodzinie człowiek nie wyrośnie na osobę zdolną do korzystania z praw indywidualnych i społecznie przydatną. Dlatego trzeba powiedzieć, że dzieci mają prawo do obojga rodziców, a małżonkowie do partnerów, którzy dotrzymają zobowiązań. No a rodzice – prawo do lojalnych dzieci. Rodzina jako całość ma prawo do życia godziwego materialnie. „....”Zauważmy jeszcze, że pewne elementy systemu podatkowego, wraz z polityką społeczną w sferze zasiłków, stawiają w lepszej sytuacji osoby rozwiedzione i samotnie wychowujące dzieci, co sprzyja rozpadowi rodziny oraz rozwodom pozornym. „....(źródło )

Profesor Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznego staje się więc zamaskowaną formą kradzieży „....”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie "nie kradnij!" i właściwie powinno być ścigane przez prawo „...”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „...”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da „...( http://naszeblogi.pl/36918-wedlug-prof-wojciechowskiego-tusk-jest-zlodziejem )
----
Mój komentarz

Kaczyński ,słusznie zresztą mówił o konieczności zmiany aksjologicznych fundamentów państwa i społeczeństwa polskiego . Idealnym doradca dla Kaczyńskiego byłby profesor Wojciechowski , świecki teolog w miejsce różnego rodzaju hochsztaplerów ekonomicznym . Wojciechowski wytłumaczyłby dlaczego dług publiczny to ordynarna kradzież , dlaczego system emerytalny to zwykła przestępcza piramida finansowa , dlaczego polski system podatkowy jest forma dyskryminacji Polaków . Profesor Wojciechowski wytłumaczyłby dlaczego utrzymanie obecnego systemu podatkowego i struktur biurokratycznych zabiera Polakom wolność i poddaje ich totalitarnej kontroli.

Program, czy raczej zapowiedź programu PiS jest zbyt ogólnikowa i pozbawiona konkretów , ale wcześniejsze deklaracje Kaczyńskiego ,że pójdzie drogą państw dalekiego Wschodu Orbana , oraz wprowadzenia ustaw Wilczka budzą nadzieję ,że po dojściu do władzy skończy z bandyckim okradaniem Polaków podatkami .

„Polecam również przeczytanie innego uzupełniającego tekstu Wojciechowskiego pod tytułem „Daleko do kapitalizmu i demokracji ,. Pełzający totalitaryzm „ „Albo pójdziemy ku państwu nadzoru biurokratycznego, politycznego i propagandowego, albo ku wolnościowemu. „...”Na pewno jednak państwo nie służy większości – przeciwnie,zabiera obywatelom coraz więcej wolności i pieniędzy, krok po kroku idąc ku kontroli typu totalnego „...( więcej )

video Szwecja-efekt inżynierii społecznej socjalistów
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitte

YouTube: