Pomniki Sowietów: Bezprawie Moskali pod sądem

10 lipca środowiska patriotyczne przystąpiły do nieudanej próby demontażu własnymi siłami pomnika NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Policja zatrzymała kilka osób. Osoby te złożyły zażalenia na poczynania policji (dalsze informacje - zob. łącza poniżej).

7 listopada Sąd Rejonowy w Katowicach - przewodniczy pani sędzia Patrycja Łukasik-Swoboda - kontynuował rozpoznanie zażaleń (sygn. III Kp 636/13); zob. również relację z poprzedniej rozprawy z 18 września (http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU  ). Tego dnia przesłuchano dwu świadków - funkcjonariuszy tajnej policji; sąd wykluczył filmowanie ich zeznań - nagranie dźwięku pojawi się tu później
 
Zobacz też:
Relacja z rozprawy 18 września w tej samej sprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU
Relacje z wydarzeń 10 lipca 2013 na pl. Wolności w Katowicach:
http://naszeblogi.pl/39664-godzina-w-w-katowicach-wyrzucamy-sowietow
http://naszeblogi.pl/39670-zygmunt-miernik-pobity-przez-policje-rosyjska-zdjecia
http://naszeblogi.pl/39706-godzina-w-w-katowicach-dodatkowe-filmy
http://naszeblogi.pl/39881-z-kilofem-na-ruski-pomnik-godzina-w-w-katowicach
Zażalenie Z. Miernika na poczynania policji 10 lipca 2013:
http://naszeblogi.pl/39794-zazalenie-miernika-tortowego-na-zatrzymanie-pod-pomnikiem
Protest pod pomnikiem 17 września 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=j3naF5oqzI4
http://www.youtube.com/watch?v=L4TaQX4T1R8  
http://www.youtube.com/watch?v=fhQd7zo_XQQ
http://www.youtube.com/watch?v=sWiinXiLRUU  
http://www.youtube.com/watch?v=C8nN1z391Zo  
http://www.youtube.com/watch?v=aw1DcoFtbMk
 

* * *

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com  
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/wolnyczyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com
 

YouTube: