Prof. Wojciechowski Lewacy stworzyli index ksiąg zakazanych

Hans Frank „Polska powinna być tak uboga, aby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech” ….(źródło )

Wywiad Michała Płocińskiego profesorem Michałem Wojciechowskim „Dokładnie 80 lat temu, 10 maja 1933 r., miał miejsce najbardziej znany akt publicznego palenia książek. Hitlerowskie Niemcy oczyszczały biblioteki z „destrukcyjnego piśmiennictwa”, a książki uważane za szkodliwe były palone nie tylko przez studentów, ale też profesorów i rektorów uczelni. „....”I na tym się nie skończyło. Po 1939 r. na terenach przyłączonych do III Rzeszy konfiskowano i oddawano na makulaturę wszystkie książki po polsku. To powinno być symbolem barbarzyństwa kulturalnego Niemców, a mało się tę sprawę pamięta. „....”Pisma niebezpieczne dla rządzących zawsze są uznawane za destrukcyjne – mechanizm ten powtarza się od starożytności. Natomiast w różny sposób rządzący na nie reagują. Byli tacy, którzy zastraszali niepokornych autorów i otwarcie zwalczali ich książki. Dziś raczej robi się to metodą okrężną: rządzący tak manipulują ludźmi, by sami nie chcieli nawet zaglądać do „destrukcyjnego piśmiennictwa”. Są po prostu tematy poprawne i takie, których nie przystoi inteligentnemu człowiekowi poruszać. „.....”Mówi pan o tzw. poprawności politycznej? „....”Tak. To odzwierciedlenie szerszego zjawiska konformizmu społecznego. Ludzie dostosowują się do życzeń władzy, ale również mediów i swojego otoczenia. Każdy, kto potrafi odpowiednio pokierować tym zjawiskiem, ma nad nami potężną władzę. Może on np. doprowadzić do parareligijnego zgorszenia, gdy na rynku pojawi się jakaś niepoprawna książka. Słychać wtedy w mediach głosy: „jak ktoś śmie takie rzeczy pisać?!”. Obrońcy tej poprawności to współcześni dewoci, którzy oburzają się tak, jakby ktoś obrażał największe świętości. „....(źródło)
-------
Mój komentarz

Hitler, Stalin. PRL , Korea Północna . Terror , totalitaryzm , index ksiąg zakazanych , myślozbrodnia . Wojciechowski mówi ,że socjaliści politycznej poprawności wzorem systemów , które są korzeniami współczesnego eurososocjalizmu niszczą kulturę ,przestrzeń intelektualną i myśl naukową . Lewacy podobnie jak socjaliści hitlerowscy są barbarzyńcami kulturowymi .

Czy cywilizacja w okowach lewackch prymitywów może się rozwijać . Czy jest możliwy rozwój w warunkach niszczenia ludzkiej myśli, likwidacja , czy ograniczanie zasięgu nowych idei , zniszczenia wolności badan naukowych , swobody religijnej , czy pozbawienia ludzi wolności słowa . Upadek gospodarczy i cywilizacyjny Europy spętanej fanatycznym socjalizmem pokazuje ,że nie.

Wytresowani przez lewaków ludzie , wykastrowani z kreatywności niczego nowego nie wymyślą, nie poszerza granic poznania i nie przesuną granic ludzkiej cywilizacji . Społeczeństwo socjalistyczne , którego modelowym wzorcem jest Korea Północna , w której kierunku zmierza Unia Europejska pod hegemonią Niemiec przeistacza ludzi w niewolników , panicznie bojących się złamać intelektualne , kulturowe i ideowe nakazy narzucone przez socjalistycznych panów.

Czy w Polsce lewacy rzeczywiście kontrolują socjalistyczny „index ksiąg zakazanych” . Czy rzeczywiście niszczą kreatywność , pomysłowość, innowacyjność , wartości ściśle związana z wolnością badań , wolnością słowa , brakiem ideologicznego terroru w w szkołach . Odpowiedzią na to są dane przytoczone przez Rybińskiego.

Rybiński „Według danych GUS w ciągu sześciu lat procent firm przemysłowych w Polsce wdrażających innowacje spadł z 24 do 17 procent. Ostatnio w rankingu innowacyjności wyprzedziła nas nawet Rumunia, jesteśmy przedostatni w Unii Europejskiej. „...(więcej )

video Godfrey Bloom - metoda wspólnotowa - polskie napisy UKIP .Godfrey Bloom, eurodeputowany z grupy Europa Wolności i Demokracji - Metoda wspólnotowa Unii Europejskiej jest współczesnym obliczem totalitaryzmu
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Brague Trzeba zadać sobie pytanie, czy ludzkość podąża w jednym kierunku i czy w związku z tym istnieją "postępowi" i "zacofani". Ci, którzy dokonują takiego podziału, wierzą w opatrzność. "Będzie lepiej", "może być tylko lepiej" – powtarzają. To, co nie jest zgodne z tą filozofią, uważają za krok do tyłu. "Zacofane" to ulubione słowo postępowców. Ale zacofane wobec czego? Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw. „...(więcej )

Ziemkiewicz „W największym skrócie − takich samych, jakich używają Niemcy. Przecież niemiecki podatnik łoży co roku ogromne sumy na działalność lobbystyczną swego kraju nad Wisła. Prawie wszystkie nadwiślańskie think-tanki utrzymują się z niemieckich grantów. Elity akademickie, czy raczej ta ich część, która zasługuje na nagrodę za dobre zachowanie, żyją z zaproszeń na niemieckie uniwersytety, pisarze z tłumaczeń i stypendiów fundowanych przez rozmaite niemieckie instytucje państwowe i samorządowe, podobnie atrakcyjne oferty dotyczą innych liderów opinii. Powszechność tego zjawiska sprawiła, że Polacy właściwie go już nie zauważają − nie budzi zdziwienia ani tym bardziej sprzeciwu, jeśli w funkcji niezależnych ekspertów objaśniających nam, co powinniśmy robić dla dobra wspólnej Europy występują pracownicy niezależnych instytucji finansowanych w całości z budżetu państwa ościennego. „...(więcej)

Sierakowski „ Z pewnością nie będziew niej całego szeregu prawicowych fanatyków, którzyblokują wszystkie nowoczesne zmiany w Polsce.”......”Lewe skrzydło Platformy, jeśli w ogóle istnieje, niewiele potrafi zrobić, żeby wywalczyć konsekwentne poparcie premiera w istotnych sprawach.Zachowawczość partii, chwalenie się antyintelektualizmemi brakiem wizji,lekceważenie modernizacji innej niż technicznato znacznie poniżej ambicji nowoczesnej władzy w Europie” „...(więcej )

Nie mniej niż co czwarta a nie więcej niż co trzecia dorosła Polka poddała się w swoim życiu aborcji - wynika z ostatnich badań CBOS. „.....”W skali całego społeczeństwa dawałoby to liczbę od 4,1 do 5,8 mln kobiet. „.....”Najrzadziej aborcji dokonywały kobiety z wykształceniem wyższym, z miast o liczbie mieszkańców 101-500 tys., niezamożne, ale dobrze oceniające swoją sytuację materialną, o nieokreślonych poglądach politycznych i regularnie praktykujące religijnie (dane mówiące o respondentkach w ogóle niepraktykujących oraz praktykujących kilka razy w tygodniu oznaczone są jako obarczone dużym błędem). „......(źródło )

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron oświadczył w czwartek, że jego kraj nie powinien wychodzić z Unii Europejskiej. Zareagował w ten sposób na głosy w szeregach własnej Partii Konserwatywnej wzywające do opuszczenia Wspólnoty. Niektórzy pesymiści "twierdzą, że nie ma widoków na zreformowanie UE, więc po prostu trzeba z niej wyjść. „...”Cameron odpowiedział w ten sposób na wtorkowy artykuł w "Timesie" byłego ministra finansów Nigela Lawsona, który napisał, że Londyn powinien opuścić UE, ponieważ plan szefa brytyjskiego rządu zakładający odzyskanie od Brukseli części uprawnień jest z góry skazany na porażkę. „...”W przemówieniu pod koniec stycznia br. Cameron zapowiedział referendum w sprawie statusu brytyjskiego członkostwa w UE przed 2017 r., jeśli wygra wybory w 2015 r. Przed ewentualnym referendum będzie zabiegał o wynegocjowanie nowych warunków brytyjskiego członkostwa. „....(źródło )

„Sowa ma 49 lat. Od 1991 roku prowadzi firmę budowlaną. „...”Przedsiębiorca z Piotrkowa Trybunalskiego nie chce płacić składek do ZUS. Odwołał się do sądu, ale bez skutku. -”.....”mecenas Jacek Wilk mówił na rozprawie, że system ubezpieczeń społecznych jest "jednostronnym wyzyskiem obywateli przez państwo", a dysproporcja między tym, co obywatel do systemu wkłada, a tym, co z niego potem dostaje, jest rażąca. - System ubezpieczeń społecznych jest rodzajem umowy między obywatelem a państwem, ale państwo zasad tej umowy nie dotrzymuje - mówił mecenas Wilk na rozprawie. - Skarżący podjął tę dramatyczną decyzję, że przestanie płacić ZUS-owi, bo chce pokazać, iż nie godzi się na taką skalę wyzysku i zmianę zasad umowy w trakcie jej trwania.”....” ”Sowa ma 49 lat. Od 1991 roku prowadzi firmę budowlaną. „....”Przepis mówiący o tym, że osoby prowadzące działalność podlegają ubezpieczeniu społecznemu, jest bezwzględnie obowiązujący. Ma być zabezpieczeniem przed zdarzeniami jak starość czy niezdolność do pracy z powodu inwalidztwa czy choroby - uzasadniała sędzia Lucyna Guderska. - System ubezpieczeń społecznych opiera się na zasadzie solidarności społecznej. Ustawa nakłada obowiązek płacenia składek, które w części są przyjmowane jako zaliczka na poczet przyszłych świadczeń, a w pozostałym zakresie jako przejaw solidarności społecznej.”....(źródło)

video Godfrey Bloom - metoda wspólnotowa - polskie napisy UKIP .Godfrey Bloom, eurodeputowany z grupy Europa Wolności i Demokracji - Metoda wspólnotowa Unii Europejskiej jest współczesnym obliczem totalitaryzmu

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

 

YouTube: