Kłamstwa "Wyborczej" dot Hoca

W artykule Gazety Wyborczej pt. "Polowanie na agenta KGB" Piotr Niemczyk twierdzi, że Stanisław Hoc nie pracował nigdy w Wydziale III zajmującym się rozpracowywaniem podziemia tylko w  kontrwywiadzie. Twierdzi również, że nie studiował w Moskwie tylko był wysyłany tam na konsultacje. W dodatku Hoc twierdzi, że sam zrezygnował z wyjazdów do Moskwy.  Jednak  z akta osobowych Stanisława Hoca, które znajdują się w IPN i są jawne można się dowiedzieć, że Stanisław Hoc przyjęty został do służby w Wydziale III KWMO w Opolu w dniu 01.10.1969 r. W 1973 r. został przeniesiony do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie. Rozkazem z dnia 09.02.1978 r. został przyjęty na zaoczne studia habilitacyjne w Szkole KGB w Moskwie. Jednak Hoc nie dokończył studiów ponieważ w dniu 15.05.1981 r. został zwolniony ze służby w MSW. Ponownie przyjęto go do służby w Departamencie II MSW w 1983 r