Niemieckie łapówki dla Tuska hamują rozwój Polski

Krzysztof Rybiński „Na podstawie rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego można pokazać, że w Polsce w latach 2001-2006 w dziedzinie innowacyjności była stabilizacja (w rankingu) lub nawet poprawa (w ocenie bezwzględnej), a spadek (dramatyczny w rankingu) zaczął się po roku 2006, gdy do Polski zaczęły napływać środki unijne. „....(źródło )

Rybiński „W tej ostatniej sprawie przestawił wydatkowanie środków z budżetu UE na innowacje w Polsce Rezultatem wydatkowania 27 mld zł (do tej pory rozliczono ponad 14 mld zł) w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” jest zmniejszenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw z 23% w roku 2006 do 17% w roku 2012. Jednocześnie w rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego, Polska spadła aż o 20 miejsc (z 44  miejsca w 2007 roku na 63 w roku 2012).Taki sposób wydatkowania pieniędzy z budżetu UE nie tylko powoduje gwałtowny przyrost naszego zadłużenia (wkłady własne do tych projektów najczęściej są finansowane z pieniędzy pożyczonych) ale także jak widać pogorszenie sytuacji naszych przedsiębiorstw. „.....(źródło)

Staniszkis „ Awantura w mediach i sejmie wokół Janusza Palikota pokazuje, że ten jest nie tylko cynikiem - choć Donald Tusk jest większym - ale iluzjonistą, mylącym politykę z wyciąganiem z kapelusza kolejnych pomysłów „....”Z drugiej strony zapomina się, że (nawet bez odliczenia naszej składki do UE) to rocznie tylko ok. 5 proc. PKB. Przejęcie środków unijnych na inwestycje drogowe przez pośredników (i bankructwa bezpośrednich wykonawców) pokazały, że przy złym prawie i skorumpowanym nadzorze (oraz – z systemową już, pod rządami Tuska, niekompetencją i nieodpowiedzialnością państwa) nawet duże środki nie stają się impulsem dla rozwoju kraju. A równocześnie – przestaje się dbać o kondycję reszty gospodarki. „.....(źródło )

Zanim przejdę do komentarza zapraszam do przeczytania tekstu „ Rybiński . Polacy jako murzyni Europy w statystykach.

Polska jest krajem kolonialnym z okupującymi ten kraj elitami . Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości to dane podane przez Rybińskiego powinny je rozwiać. Dotacje unijne nie są niczym innym jak łapówkami dla gangów politycznych , aby zgodziły się na kolonialną eksploatację i transformacje kraju . Jak widzimy im więcej Tusk dostał od Unii tym sytuacja ekonomiczna, technologiczna ( innowacyjność ) , demograficzna się pogarszała . Dzięki niemieckim łapówkom , bo do tego jak widzimy sprowadzają unijne dotacje oligarchia i nomenklatura partyjna nie musi dbać o rozwój kraju , o jego wzrost . Wystarczy rozkraść dotacje , aby okupanci mogli w prawie najbiedniejszym europejskim kraju w którym 10 milionów osób zagrożonych jest nędzą „godnie żyć „ .

Aż strach pomyśleć do jakiej nędzy II Komuna doprowadzi kraj i Polaków po uruchomieniu gazu z łupków. Enklawa elity II Komuny rozkradająca dotacje unijne i wpływy z gazu i wyludniające się
prawie 40 milionowe slumsy zwane Polską . Tusk dotacje unijne te niemieckie , łapówki nie załatwia dla Polski ,ale dla popierającej go oligarchii , nomenklatury politycznej II Komuny i dla utrzymania bizantyjskiej biurokracji.

Gdyby nie łapówki niemieckie zwane dotacjami już dawno bandycki system ekonomiczny , podatkowy II Komuny by się zawalił i nawet najbardziej złodziejska elita musiałaby przestać nękać ludność i pozwolić Polakom normalnie pracować , prowadzić firmy

Tusk jest narkomanem władzy. Za kolejną działkę jest gotów zrobić wszystko . Władza dla władzy. Osoby chore psychicznie, uzależnione ,nie powinny sprawować władzy ,

Sytuacje w Polsce , jej kolonialny status i prymitywną afrykańską strukturę elit politycznych II Komuny najlepiej obrazuje opis noblisty Stiglitza

„najlepiej ilustrują dokumenty jakie zabrał z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego Joseph Stiglitz , wybitny ekonomista , który otrzymał Nobla . Był głównym ekonomistą Banku Światowego.
Fragment z „Wojna o pieniądz „ Song Hongbina „
Przed swoim odejściem Stiglitz zabrał z banu Światowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego sporą liczbę tajnych dokumentów . Dokument te pokazują ,że MFW żądał od państw ubiegających się o szybka pomoc podpisania tajnej umowy składającej się z 111 artykułów . Wśród nich znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży kluczowych aktywów takich jak instalacje wody pitnej , elektrownie, gaz, linie kolejowe , firmy telekomunikacyjne ,ropa naftowa , banki itd. Kraje otrzymujące pomoc musiały zobowiązać się do przeprowadzenia serii radykalnych i niszczycielskich działań gospodarczych . Równocześnie w Banku Szwajcarii otwierano konta dla polityków ,na które transferuje się setki milionów dolarów tytułem odwzajemnienia się Gdyby politycy krajów rozwijających się odrzucili ta umowę , oznaczałoby to całkowite zamkniecie dla ich kraju kredytów na międzynarodowym rynku finansowym .” ...” Przywódcy państw odbiorców pomocy muszą jedynie wyrazić zgodę na wyprzedaż po niskich cenach aktywów państwowych , by w ten sposób otrzymać dziesięcioprocentowa prowizję , która w całości jest przelewana na ich tajne konta w bankach szwajcarskich . Użyjmy słów samego Stiglitza : „można zobaczyć , jak szeroko otwierają im się oczy” na widok gigantycznych przelewów wartości kilkuset milionów dolarów.”,,....(więcej )

Gwiazdwski „ To nie pieniądze z Unii Europejskiej są podstawą naszego rozwoju!
Polskie PKB wynosi rocznie ponad 1,5 biliona złotych. Czyli około 375 miliardów euro. Z Unii otrzymamy w latach 2014–2020 na politykę spójności (bez dopłat dla rolników) 
73 mld euro. Niecałe 3 proc. naszego PKB!!!A odejmijmy od tego naszą składkę do UE oraz koszty transferowe 
i utrzymania instytucji obsługujących – to się zrobi połowa, choć niektórzy szacują, chyba przesadnie, łączne koszty naszego członkostwa 
w Unii na więcej, niż otrzymujemy 
z funduszu spójności.”......”Nad realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pracuje w Polsce ponad 170 instytucji: instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące i instytucje pośredniczące II stopnia, wspólne sekretariaty techniczne, koordynatorzy krajowi, krajowe punkty kontaktowe, instytucja audytowa, instytucja certyfikująca, instytucje pośredniczące w certyfikacji, instytucje koordynujące oraz instytucja odpowiedzialna za przepływy finansowe. Zatrudniają one około 12 tys. osób. W samym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pracuje ich ponad tysiąc. A jeszcze są specjalnie stworzone miejsca pracy w urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich i urzędach pracy. „.....”Wynagrodzenie urzędników jest około 30 proc. wyższe od średnich pensji w gospodarce narodowej! Jego część jest dofinansowana z pomocy technicznej, ale pensja urzędnika to nie cały koszt jego miejsca pracy. Łącznie podatnicy płacą za nie około 160 tys. zł rocznie. A więc urzędnicy, którzy zajmują się samymi tylko środkami unijnymi, kosztują nas kilka miliardów złotych rocznie.A pan premier zapowiedział, że będzie jeździł po Polsce i konsultował, na co wydać te „niebywałe” pieniądze, jakie udało mu się z Unii otrzymać! To tak, jakby Jan Statystyczny, zarabiający netto 
2,5 tys. zł miesięcznie, dostał od krewniaków z zagranicy 35 zł 
i postanowił objechać rodzinę w całym kraju, żeby z nią skonsultować, na co ma je wydać. Więcej wyda na podróże. „Zważ proporcjum…”.Prawie 70 proc. polskiego PKB wytwarzają „misie” – mali i średni przedsiębiorcy. Ponad bilion złotych rocznie! 25 razy więcej niż sławetne środki unijne”...(źródło)

Michalkiewicz „Ale III Rzeczpospolita, założona przez generała Kiszczaka do spółki z gronem osób zaufanych, żadnym normalnym państwem nie jest. III Rzeczpospolita jest kolejną okupacyjną formą państwowości polskiej, „....(więcej )

video Ziemkiewicz „ Polska jako przestrzeń neokolonialna”

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Fili Memches”Po jednej stronie widzimy Wandę Nowicką oraz ewidentnie powstrzymujących się przed jakimikolwiek atakami na nią polityków: Annę Grodzką i Roberta Biedronia. Cała trójka to ikony rewolucji kulturowej, hołubione przez lewicowo-liberalny salon. Po drugiej stronie ….. takie osoby jak Andrzej Rozenek, Roman Kotliński, Armand Ryfiński – specjaliści od prymitywnych nagonek na Kościół katolicki,.....”W Polsce brakowało ugrupowania, którego program można byłoby określić mianem liberalizmu integralnego. Tak pojęty liberalizm to batalia o indywidualną wolność zarówno polityczną, jak i gospodarczą. Liberał integralny kontestuje z jednej strony takie wspólnoty jak rodzina, naród, Kościół, oskarżając je o zniewalanie jednostki, z drugiej zaś – model zbiurokratyzowanego państwa opiekuńczego. Ktoś taki jest antyklerykałem. Opowiada się za legalizacją aborcji, eutanazji, posiadania marihuany. Uważa, że nikt nie ma prawa wtrącać się do życia osobistego ludzi żyjących w jednopłciowych związkach, więc jeśli tworzące je pary chcą funkcjonować jak małżeństwo, to powinny istnieć umożliwiające to regulacje prawne. Jednocześnie jako reprezentant klasy średniej pogardza przywilejami socjalnymi i popiera rozwiązania, które służą urynkowieniu mechanizmów gospodarczych oraz rozwojowi sektora prywatnego.”.....”Chamy i Żydy. Od chwili wejścia do krajowej polityki Palikot wielokrotnie zmieniał poglądy. Także od momentu, gdy założył własną partię, był niekonsekwentny. Pochwałę wolnego rynku i klasy średniej zastąpił lewicową retoryką. Tak było 1 maja ubiegłego roku, gdy nawoływał do budowy fabryk przez państwo”...”Palikot jest kukłą, którą porusza karzeł Tusk. A skoro tak, to wszystko zależy od tego, jak długo karzeł będzie potrzebował tej kukły. Być może z jakichś przyczyn już jej nie potrzebuje. „....(źródło )

Kużmiuk ”kandydat na premiera rządu technicznego prof. Piotr Gliński przedstawił dwóch swoich ekspertów zajmujących się finansami publicznymi systemem podatkowym i szerzej polityką gospodarczą (zespół ekspertów który z nim współpracuje liczy 25 osób).
Razem z kandydatem na premiera wystąpili  na tej konferencji profesorowie Witold Modzelewski i Krzysztof Rybiński. „......”Prof. Rybiński „....W tej ostatniej sprawie przestawił wydatkowanie środków z budżetu UE na innowacje w Polsce Rezultatem wydatkowania 27 mld zł (do tej pory rozliczono ponad 14 mld zł) w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” jest zmniejszenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw z 23% w roku 2006 do 17% w roku 2012. Jednocześnie w rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego, Polska spadła aż o 20 miejsc (z 44  miejsca w 2007 roku na 63 w roku 2012).Taki sposób wydatkowania pieniędzy z budżetu UE nie tylko powoduje gwałtowny przyrost naszego zadłużenia (wkłady własne do tych projektów najczęściej są finansowane z pieniędzy pożyczonych) ale także jak widać pogorszenie sytuacji naszych przedsiębiorstw. „.....”mówił o konieczności spowodowania rewolucji w demografii, przedstawiając kontrowersyjną z punktu widzenia możliwości finansowych państwa, koncepcję wynoszącego 1000 zł miesięcznie wsparcia dla każdego dziecka do 18 roku życia, „.....(źródło)

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

video Ziemkiewicz „ Polska jako przestrzeń neokolonialna”

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

14-02-2013 [16:52] - fritz | Link:

są podstawą naszego rozwoju!"

*** Dokladnie tak jest.
Co gorsza, Unia, znaczy Niemcy, z jednej przeprowadzaja a wlasciwie juz prawie skonczyly przeprowadzac deinduistrializacje, a narod bez przemyslu przestaje istniec z powodow ekonicznych, to przy pomyc KE europejskiej beda skutecznie blokowac probe polskiego (nie tego) rzadu reindustrializacji Polski.

PS. Chyba pare tygodni temu zamiesciles link z wypowiedzia Olszewskiego porownujacego polska cywilizacje z niemiecka. Krotka, ca. 10 min. wypowiedz.
Czy moglbys go podrzucic?
Z gory dziekuje.

Obrazek użytkownika fritz

15-02-2013 [16:12] - fritz | Link:

;)