Lepkowski Polskie dzieci janczarami politycznej poprawności

Pawel Lepkowski „Wysyłając do szkoły dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, czynimy im potworną krzywdę intelektualną i emocjonalną. Propagowanie tego łajdackiego pomysłu za pieniądze podatników nabijających kabzę ośrodkom telewizyjnym uważam za szczególną nikczemność rządu Donalda Tuska. „....”Bezsensowna przymusowa i bezwartościowa edukacja na tym poziomie woła o pomstę do nieba. Pięcio- i sześciolatki uczą się programu na poziomie o rok starszych dzieci europejskich. Jaki jest cel takiego przyspieszenia? Jak każda przymusowa kolektywizacja życia społecznego, przynosi ono określonym grupom pokaźne korzyści. „....”To model znany z historii: janczarzy, Hitlerjugend czy stalinowscy pionierzy ze swoim upiornym bohaterem Pawlikiem Morozowem. W Imperium Otomańskim wprowadzono prawo, które nazywało się dewszirme. Oznaczało ono specjalny pobór dzieci z rodzin chrześcijańskich, które musiały oddać w niewolniczą służbę sułtanowi przynajmniej jednego syna. Co kilka lat rodzicom odbierano chłopców w wieku 14-18 lat i szkolono na fanatycznych wojowników. Edukacja bojowa miała znaczenie drugorzędne. Pierwsze miejsce zajmowała indoktrynacja, która ze zbieraniny kilkunastoletnich chrześcijan tworzyła doborowe oddziały ślepo oddanej sułtanowi piechoty tureckiej. „...(źródło )”

Fukuyama tak opisuje „ dewszirme „ „ W początkach XVI wieku u szczytu wielkości imperium osmańskiego , mniej więcej co cztery lata rozgrywała się nader osobliwa procedura” …..” Po wszystkich bałkańskich prowincjach imperium rozchodzili się urzędnicy w poszukiwaniu chłopców pomiędzy 12 a 20 rokiem życia. Było to dewszirme , branka młodzieży chrześcijańskiej „....”Gdy któryś z nich przybywał do wioski , ksiądz musiał okazać mu spis wszystkich ochrzczonych tam dzieci płci męskiej , po czym chłopców będących w odpowiednim wieku przyprowadzano mu do oględzin. ...(Francis Fukuyama „ Historia ładu politycznego „ strona 221 222 )

Socjalizm politycznej poprawności swoja tradycję przemocy propagandowej w stosunku do dzieci czerpie nie tylko z tureckich tradycji islamu ,ale głównie z totalitarnego państwa pruskiego, które na początku XIX wieku wprowadziły na masowa skalę system dewszrime . Każde dziecko przymusowa musiało być oddane w ręce państwa pruskiego w celu indoktrynacji , w celu przeprowadzenia ideologicznego prania mózgu . O tym ,że to było głównym celem Prus świadczy fakt ,że zlikwidowano wtedy na jakiś czas prywatne szkolnictwo.
Lepkowski bardzo trafnie omawiając współczesne szkolnictwo nawiązał do jego tradycji sięgających dwóch socjalizmów totalitarnych . Socjalizmu niemieckiego Hitlera ,z jego Hitlerjugend i socjalizmu rosyjskiego z jego stalinowskimi pionierami .
Pomimo rozwoju techniki , internetu interaktywnych programów , przekazu video lewacy , socjaliści spod znaku politycznej poprawności tak zaciekle , z taką nienawiścią do rodziny stosują system dewszirme w stosunku do Polaków. Jak widzimy po wynikach wyborów system ten działa. Ogromna część Polaków w wyniku ideologicznego terroru , prania mózgu w wieku dziecięcym stała się janczarami politycznej poprawności. Janczarzy ci wbrew własnemu interesowi i zdrowemu rozsądkowi głosują na Tuska, Komorowskiego , Palikota, Millera. .
System socjalistycznego , przymusowego szkolnictwa ma znamiona tresury , tworzenia bezmózgiej klasy podludzi służącej niczym w III Rzeszy klasie socjalistycznych panów .

video John Taylor Gatto - Cel Szkolnictwa . tworzenie klasy podludzi .

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Profesor Kucharczyk „Platforma lewicowego kodu kulturowego „ Dzisiaj ideologią jest postpolityka sprowadzająca się do tezy, że wszystkie "zdobycze" kulturowej i politycznej lewicy są nieodwracalne i powinny być podstawowym składnikiem kodu kulturowego w XXI wieku. Bo tak chce nowoczesność i postęp. Postęp zaś- lub "rządy cnoty" jak mówili jakobini - należy wprowadzać żelazną ręką państwa, a ci, którzy tego nie rozumieją, są właśnie "wrogami wolności". Za tym kryło się mentorstwo wszystkich "przyjaciół ludu", którzy uważali (i niektórzy uważają do dzisiaj), że oni wiedzą lepiej, ile wolności, kiedy i jakiej grupie obywateli przysługuje. Parafrazując klasyka, w miarę budowy "ustroju wolności", wolności jest coraz mniej. „.....”Zamachem na wolność rodziców była próba przeforsowania przez platformerski rząd arbitralnej decyzji o wysyłaniu do szkół wszystkich sześciolatków. „......(więcej )

Marcin Król „Na przykład jest do przewidzenia, że kraj, który tak mało inwestuje w naukę i szkolnictwo wyższe, będzie w przyszłości zacofany, ale żeby sytuacje zmienić trzeba odwagi i ryzyka. Trzeba wyjaśnić obywatelom, że od ich innych potrzeb (nawet zdrowotnych) ważniejsza jest edukacja i co najmniej 3-4 krotnie zwiększyć na nią nakłady”. ….(więcej )

Staniszkis „. Szczególnie w sytuacji egzekwowania przez władzę poprawności politycznej nie tylko w administracji państwowej ale i w podległych jej instytucjach (np. .systemie edukacji). „....(więcej )

Małżeństwo, które uciekło z Niemiec, by móc uczyć swoje dzieci w domu, będzie mogło pozostać w USA. Sąd przyznał im azyl polityczny.”…” Zgodnie z niemieckim prawem rodzicom, którzy uchylają się od obowiązku szkolnego, grozi grzywna lub nawet więzienie. Amerykańskie media przypominają przypadki, gdy policjanci wraz z pracownikami opieki społecznej wkraczali do domów i odbierali rodzicom dzieci. W 2006 roku również do domu państwa Romeike przyszli policjanci i zaprowadzili ich dzieci do szkoły. Na wyjazd do USA małżeńtwo zdecydowało się rok później, gdy sąd orzekł, że w najpoważniejszych przypadkach pracownicy opieki społecznej mogą odbierać dzieci rodzicom. – Wiedzieliśmy, że musimy uciekać – opowiadał Uwe Romeike.”..źródło informacji w Rzeczpospolitej „....(więcej)

" Zainwestujmy w umysly " Prof. Marek Safjan , były sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego pisze w ostatnim numerze Newsweeka
"Szczególnie niepokoi utrzymywanie się nadal ścisłej zależności / w stopniu jednym z najwyższych w Europie , tuz po Węgrzech i Włoszech / pomiędzy szansami na wykorzystanie potencjału intelektualnego młodego człowieka / jego wyborami edukacyjnymi/ a statusem społeczno - ekonomicznym jego rodziców'....(więcej )

„Gursztyn "Tęsknota za pozytywnym przewrotem umysłowym w Polsce - jak to niektórzy ujmują -staje się ponadpartyjna"....."poczucie dramatyzmu sytuacji."..." O tym, że Polski dotknęła zapaść edukacji, której efektem będą poważne konsekwencje cywilizacyjne, mówi coraz więcej osób. Ostatnio w „Rzeczpospolitej" zwracali na to uwagę liberał Paweł Śpiewak i lewicowiec Rafał Chwedoruk '...(więcej )

„Gilewicz zdał w tym roku egzaminy wstępne na kierunek grafika projektowa. Zdobył czwartą lokatę. 21 września w komplecie dokumentów do podpisania otrzymał treść ślubowania. Uczelnia zgodnie ze statutem od jego złożenia uzależnia wpisanie w poczet studentów. Obok deklaracji m.in. służenia ludziom i ojczyźnie, nauczycielom i kolegom student musi przyrzec „...wierność ideałom sztuki, humanizmu i demokracji „.. 
„Gdańska ASP miała prawo skreślić osobę, która nie zgodziła się na ślubowanie – przekonuje resort kultury. „...”Na pomoc urzędników Bogdana Zdrojewskiego niedoszły student nie może jednak liczyć. „....”Zgodnie z ustawą podstawowym zadaniem uczelni jest nie tylko kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności, ale także "wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka" ...(więcej )

Szomburg „Czy procesy dezintegracji społecznej nie podważą szansy na poprawę jakości działania całej sfery publicznej (a także sfery prywatnej)? A jak w tym modelu zwiększyć naszą podmiotowość zbiorową,której znaczenie w epoce gry o nowe europejskie i globalne regulacje skokowo wzrasta? I przede wszystkim, jak wejść na drogę rozwoju proinnowacyjnego, skoro nie potrafimy kształcić i wykorzystywać naszych talentów, skoro nie potrafimy ze sobą rozmawiać, wymieniać się informacjami i pomysłami oraz lojalnie ze sobą współpracować w grupach i zespołach. Skoro nasza szkoła tłamsi rozwój podmiotowości osobowej i kreatywności, ucząc konformizmu, myślenia schematycznego i rozwiązywania testów, a nie problemów. Skoro takie kompetencje, jak: samodzielne myślenie, refleksyjność, aktywność obywatelska, empatia, współpraca, rozumienie i rozwijanie swoich talentów, umiejętność uczenia się itp.– nie są na liście faktycznych priorytetów edukacyjnych „....(więcej )

Rafał Mierzejewski „Bon oświatowy. Tak nazywa się pomysł, który może rozwiązać wiele problemów polskiej oświaty. „....”dea bonu – niekoniecznie musi on konkretyzować się w formie papierowego dokumentu – polega na tym, że pieniądze z państwowej kasy przeznaczone na edukację idą za każdym uczniem do tej szkoły, którą on sobie wybierze. Niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna – powołana przez państwo, czy społeczna – założona przez rodziców, czy też prywatna – utworzona przez przedsiębiorcę, który chce na nauczaniu zarobić. Bon każdego ucznia jest wart tyle samo i może on – np. w przypadku tańszej szkoły państwowej – pokrywać całość kosztów edukacji, lub w droższej szkole prywatnej – tylko część (resztę pieniędzy dopłacają wtedy rodzice).Głównym celem bonu jest wprowadzenie konkurencji do systemu edukacyjnego, zapewnienie – jak tłumaczył pomysłodawca tego systemu noblista Milton Friedman – rywalizacji między szkołami prywatnymi a publicznymi. Friedman w 2005 r., rok przed  śmiercią, wyznał, że gdyby bony edukacyjne się upowszechniły, byłby to jego wielki sukces w dziedzinie polityki społecznej. „...(więcej )

Ziemkiewicz „bo potem przyszła światła PO i zgodnie z ideologią „europejskiej normalności" program „zero tolerancji" zastąpiła programem „przyjazna szkoła". To oczywiście tylko nazwy, ale nazwy, jakie sobie politycy wybierają, mówią coś o ich zasadach. Program „przyjazności" szkół polegał na przyjęciu wobec przemocy w szkołach tej samej postawy, co wobec wszystkich innych patologii: a róbta sobie co chceta, nas obchodzi tylko wizerunek władzy.”......”Oczywiście, fakt, że władza działała pod naciskiem lewackich idiotów, którzy w III RP skolonizowali wiodące media tak samo jak na Zachodzie, nie zdejmuje odpowiedzialności z Tuska. Eksplozja przemocy w szkołach to tylko drobna część szkód, jakie wyrządził on polskiej edukacji, a szkody te to tylko drobna część szkód, jakie w ogóle wyrządził Polsce i za które, mam wciąż tę nadzieję, w końcu zostanie mu wystawiony rachunek „...(więcej )

The Economist „Wolna edukacja” nauka przez internet przekształca uniwersytety , kreując nowe możliwości dla najlepszych światowych uczelni i i ogromne zagrożenie dla reszty „ ...” nauczanie na poziomie światowym poziomie , surowe kryteria przyjęcia na uczelnię i budzące podziw kwalifikacje pozwoliły najlepszym na świeci uniwersytetom ustanowić gigantyczne czesne w wysokości ponad 50 tysięcy dolarów na Harvardzie. „...(więcej )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

TAKIE RÓŻNE
Zapraszamy na transmisję na żywo z pogrzebu śp. Jadwigi Kaczyńskiej. O godz. 12 w bazylice pw. Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 zostanie odprawiona żałobna msza św. w intencji śp. matki prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Po nabożeństwie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie nastąpi złożenie ciała do rodzinnego grobowca. „...(źródło )

Tomasz Teluk „Ekonomia późnoscholastyczna
Takim pierwotnym źródłem dla chrześcijanina jest właśnie scholastyka, a dla chrześcijańskiego ekonomisty – ekonomia późnoscholastyczna. Szkoła z Salamanki, której przedstawicielami byli jezuici, dominikanie i franciszkanie z Półwyspu Iberyjskiego. Aby zrozumieć przemiany ówczesnego świata – rozwój kapitalizmu, merkantylizmu, pojawienie się nowych instrumentów finansowych, wskutek wielkich wypraw geograficznych, inspirowanych teorią kulistości globu – właśnie wtedy podjęli oni próbę zdefiniowania prawideł rządzących gospodarką. I tak okazało się, że cena sprawiedliwa to cena rynkowa. Cena zależy od rzadkości dobra. Kto nakłada wysokie podatki, otrzymuje je od nielicznych. Król nie powinien wydawać więcej, niż posiada w skarbcu. Jeśli zakonnik zarządza cudzymi dobrami, robi to mniej racjonalnie niż gdy rządzi się swoim majątkiem itd. To są źródła ekonomii klasycznej, takiej jaką znamy po dziś dzień. Nauka ekonomii się nie zmienia, tak jak nie zmieniają się prawa fizyki czy reguły matematyki, choć oczywiście ta analogia do celów publicystycznych jest nieco naciągana.Właśnie dlatego Instytut Globalizacji w tym roku wyda klasyczne dzieło z zakresu ekonomii scholastycznej „O pieniądzu. Ekonomia późnoscholastyczna”, którego autorami są dwaj jezuici: Luis de Molina SJ, Juan de Mariana SJ oraz Martín de Azpilcueta.”...(źródło)

„NASA chce wysłać na Fobosa, jednego z księżyców Marsa, minisondy wyposażone w kolce zamiast kółek.
Będą to małe, kuliste łaziki, przypominające jeże. Urządzenia będą w stanie poruszać się po powierzchni niewielkiego Fobosa lub jednej z asteroid. Łaziki będą znakomicie działały w warunkach niewielkiej grawitacji Fobosa – bryły o wymiarach 26,8 x 21 x 18 km. Siła grawitacji tego księżyca jest 1000 razy słabsza od tej na Marsie. Na Czerwonej Planecie siła grawitacji stanowi zaledwie jedną trzecią wartości tej ziemskiej. „ ….( źródło )

„The 15-59 range is probably a better reflection of China's economic reality, where men can retire from formal jobs at 60 and women often retire five or ten years earlier. „...( Chińczycy dzieki wolnemu rynkowi w Chinach idą na emeryturę w wieku 60 lat a Chinki w wieku 50 – 55 lat ).(źródło )
Katoliccy księża pracujący we wschodniej części Meksyku stają się ofiarami zorganizowanych grup przestępczych. Gangi zastraszają duchownych i wymuszają od nich – pod groźbą śmierci – pieniądze. „.....(źródło )

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała zwiększenie limitu pożyczki dla FUS na ten rok z 6 mld zł do 12 mld złotych. „....”To zmiana o tyle istotna, że Senat – na wniosek resortu finansów – wnioskował, by limit pożyczki zwiększyć dwukrotnie – z 6 mld zł do 12 mld złotych. Henryk Kowalczyk (PiS) zwracał uwagę, że propozycja podniesienia limitu pożyczki dla FUS może świadczyć o złych prognozach dotyczących realizacji dochodów budżetowych w tym roku. „....(źródło )

Zwycięzcy drugiej rundy przetargu na eksploatację gazu łupkowego w Chinach zadeklarowali 2 mld dolarów na inwestycję dotyczącą przygotowania do wydobycia surowca w najbliższych trzech latach. „....”Odpowiedzialny za przetarg urzędnik MZN Peng Qiming stwierdził na konferencji prasowej, że przedsiębiorstwa, które nie dotrzymają warunków umowy i nie przeprowadzą prac badawczych i eksploatacyjnych zgodnie z deklaracjami, zostaną ukarane. „...(źródło )

„Wielka Brytania nie może traktować UE jak menu, z którego wybiera tylko to, co jej odpowiada - powiedział szef francuskiej dyplomacji Laurent Fabius. Brytyjski premier David Cameron zapowiedział, że jego kraj rozpisze referendum ws. pozostania w UE. „...(źródło )

„W Stanach Zjednoczonych wzrost ulegnie spowolnieniu do poziomu 1,5 proc. Z kolei w krajach wschodzących nastąpi wyraźny i zrównoważony wzrost na poziomie 5,2 proc. po raz drugi w ciągu roku obniżona została ocena Włoch i Hiszpanii, a przyznana Japonii nota A1 została poddana obserwacji negatywnej ze względu na ryzyko spadku eksportu, zwłaszcza do Chin. W Europie oceny A3 Polski, Czech i Słowenii znalazły się pod obserwacją negatywną. Czechy i Słowenia, pozostają zależne od kurczącego się popytu Europy Zachodniej, dlatego ich oceny A3 znalazły się na negatywnej liście obserwacyjnej. Mniej otwarta Polska zaczyna odczuwać oznaki kryzysu europejskiego. Odnotowane na naszym rynku spowolnienie gospodarcze i niestabilność branży budowlanej stały się czynnikami, które zdecydowały o umieszczeniu oceny A3 również na negatywnej liście obserwacyjnej. „....(źródło )

Jan Żaryn „ Obok rotmistrza Pileckiego jest wiele innych postaci, które powinniśmy odkryć dla opinii publicznej. 
W tym samym miesiącu, co Pilecki, zamordowani zostali ostatni komendant NSZ płk Stanisław Kasznica i jego zastępca Lech Neyman – przypomina historyk w rozmowie z Michałem Płocińskim „....(źródło )

Kaczorowski „A jednak, choć liczba uczestników Powstania Styczniowego nie przekroczyła 1 procenta ówczesnej ludności polskiej w Kongresówce i na Litwie, było ono rzeczywiście powstaniem ogólnonarodowym.Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich warstw społecznych: chłopi, robotnicy, rzemieślnicy, inteligenci, Żydzi, szlachta. Nie było ich wielu, ale była to rzeczywiście „narodowa elita” (choć w innym sensie niż ten, jakie na ogół przypisuje się temu słowu, mając na myśli przedstawicieli zasłużonej dla Polski, postszlacheckiej inteligencji).
150 lat temu, w tych kilkusetosobowych „partiach”, toczących beznadziejną walkę w lasach Kielecczyzny, Wileńszczyzny czy Podlasia, zaczęła się Polska, którą znamy.”...(źródło)

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

video John Taylor Gatto - Cel Szkolnictwa

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika maxb

24-01-2013 [18:52] - maxb | Link:

PO-lska--Imperium Otumanskie?