Foreign Affairs Elity europejskie za ideą wyludnienia Europy

Ideolog Platformy Obywatelskiej , szef Instytutu Obywatelskiego „„Obywatele Unii muszą sobie zdać sprawę, że kierunek rozwoju karmiący się mitem o nieustannym postępie i wzroście zaprowadził nas w ślepą uliczkę Dlatego jednym z kluczowych słów, które każdy z nas musi sobie powtarzać, jest „dość": dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego dewastowania Matki Ziemi. Rozwój polegający na samoograniczaniu się jest obecnie nie tylko naszym wymogiem moralnym, ale wręcz ostatnią deską ratunku „....(więcej )

Instytut Obywatelski jest kuźnią ideologiczna Tuska , Sikorskiego Palikota, generalnie Platformy i politycznej nomenklatury II Komuny . Przytoczyłem ten fragment, abyśmy w kontekście tekstu profesora Lomborga , który ukazał się w Foreign Affairs zrozumieli jakim zagrożeniem dla Polski . Polaków i polskich dzieci są rządy II Komuny . Ideologia religii politycznej jaka jest polityczna poprawność opiera się na szeregu dogmatów .Jednym z dogmatów , któremu hołdują polityczni wyznawcy jest dogmat konieczności wyludnienia Europy do znośnego dla „Matki Ziemi „ poziomu . Dogmat ten opiera się na tezie ,że surowce się wyczerpują , a ludzie swoją obecnością i działalnością niszczą podstawy swojej egzystencji . Niszczą byt objęty realnym kultem religijnym , Matkę Ziemie . Generalnie cisi fanatycy skupienia w Polsce wokół Platformy i Ruchu Palikota uważają ,że rozwój cywilizacji należy powstrzymać . Proszę zapamiętać te słowa ideologa Tuska i Palikota, bo one tłumaczą wiele działań rządów II Komuny , w tym rządu Tuska .

Zanim przejdę do tekstu , jaki ukazał się w Foreign Affairs profesora Lomborga pod tytułem „ The Club of Rome’s Problem -- and Ours „ ,co w wolnym tłumaczeniu , oddającym jednak jego sens brzmi „ Klub Rzymski ze swoim problemem jest dla nas problemem „ zwracam uwagę ,że fanatycy religijni politycznej poprawności odnieśli sukces. Europejczycy szybko wymierają , a Polacy nawet jeszcze szybciej . Gdyby nie imigracja Europa już teraz byłaby na wpół wyludniona . Obłąkany socjalizm jakim jest polityczna poprawność wyludnienie Europy z Europejczyków uzyskał metoda wyniszczania społeczeństw drakońskimi podatkami , co miało wymierny demograficzny skutek , ponieważ ludzie posiadający dzieci popadli w nędze i zostali zmuszeni przez bandyckich socjalistów do ciężkiej, często wyniszczającej pracy , aby utrzymać rodziny . Doszła do tego chora nienawiść hunwejbinów politycznej poprawności do normalnej rodziny . Socjaliści politycznej poprawności metodycznie niszczyli i niszczą dalej ekonomicznie i legislacyjnie instytucję rodziny. Proszę również zwrócić uwagę ,że wyhamowanie wzrostu gospodarczego Europy wydaje się planowe , o czym świadczy fakt ,że główna przyczyna recesji i upadku Europy , gigantyczne podatki nie tylko nie są obniżane, ale wręcz odwrotnie . Socjaliści spod znaku politycznej poprawności wszędzie w Europie podnoszą je , jeszcze bardziej wyniszczając jakość życia Europejczyków.

Główne tezy i informacje z eseju Lombora . 40 lat temu ludzkość została ostrzeżona ,że wzrost ekonomiczny skończy się dla niej zniszczeniem . Klub Rzymski , gromadzący ludzi ze szczytów nauki , polityki i biznesu zgromadzonych razem przez Wocha Aureli Peccei przedstawił tą sprawę w 1972 roku w cienkim woluminie zatytułowanym 'The Limits to Growth „ „ Granice wzrostu „ Opieral się on na serii matematycznych modeli opracowanych przez profesorów MIT . Tezy tej książki ta stała się fundamentalną ideą owych czasów . Wierzono ,że rozwój rodzaju ludzkiego jest na kolizyjnym kierunku z zasobami surowców , i że krach jest tuż za rogiem . Założony w 1968 roku Klub Rzymski , który reklamował się jako zespól najlepszych światowych analityków , zdolnych do przewidzenia przyszłości rodzaju ludzkiego. Profesor Jay Forrester z MIT opracował komputerowy model globalnego systemu ,nazwanego World2 , który służył do stworzenia modelu przyszłości planety w oparciu o szereg danych. Klub Rzymski dodatkowo zatrudnił dwóch innych profesorów MIT Donella Meadows i Dennis Meadow .aby stworzyli wersję World3 . Model wygenerowany przez World3 stał się podstawą opracowania „ The Limits to Growth „ Generalnie zasoby naturalne , w tym żywność miały się wkrótce wyczerpać. Jedynym wyjściem było doprowadzenie do zatrzymania rozwoju cywilizacji i wyludnienia . Propagowani posiadania maksimum jednego dziecka . Okazało się to kompletną bzdurą , gdyż pomimo wzrostu ludności świata ilość produkowanej żywność na głowę wzrosła . To samo dotyczyło ilości zasobów naturalnych . Polucja zaś pomimo gigantycznego wzrostu gospodarczego świata zmniejszyła się . Rozwój cywilizacyjny przyspiesza dzięki Chinom, Indiom . Setki milionów ludzi wydobywa się z ubóstwa .

Pomimo tego idea dążenia do wyludnienia Europy i świata jest głęboko zakorzeniona w umysłach elit . Jest to dziwne i zastanawiające .Świat wbrew dążeniom tych elit potrzebuje więcej wzrostu gospodarczego , a nie jego zahamowania, czy permanentnej recesji „....(źródło )

Nie mam niestety wystarczającą ilość czasu , aby cały tekst przetłumaczyć . A byłoby warto .

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz.