Alians Ewangeliczny wspiera lewactwo

Wczoraj zamieściłem oficjalne stanowisko mojego kościoła w sprawie ataku na rząd Węgier pochodzącego ze środowiska części polskich protestantów skupionych w Aliansie Ewangelicznym w RP reprezentowanym przez pastora Andrzeja Nędzusiaka. Dziś przedstawiam szersze tło problemu:

Alians Ewangeliczny wspiera światowe lewactwo

Przywykłem już do tego, że w polskich środowiskach protestanckich pokutuje esbecka nauka o niemieszaniu się chrześcijan do polityki. Często sam jestem obiektem bezpośrednich, a jeszcze częściej ukrytych ataków ze strony kolegów pastorów za to, że staram się przywrócić biblijne wzorce w tej kwestii. Kościelni „purytanie polityczni” nie mają jednocześnie żadnych oporów przed otwartym popieraniem UD, SLD czy PO. Ichniejsza „doktryna świętości” zaczyna działać dopiero wtedy, gdy protestanci popierają partie patriotyczne i prawicowe.

W lutym br. Alians Ewangeliczny w RP włączył się do nagonki na rząd węgierski. Zdziwiło mnie tak otwarte wejście do gry politycznej na szczeblu ponadpaństwowym i opowiedzenie się po stronie interesów światowego lewactwa. W historii znajdujemy wiele podobnych gier przy udziale kościelnych autorytetów.

Komuniści moskiewscy wykorzystali księdza Stanisława Orleańskiego z katolickiej parafii w stanie Massachusetts, który wraz z agentem NKWD prof. Oskarem Lange odwiedził w 1944 roku Stalina i wspomógł proces uwierzytelnienia PKWN (fakt ten dokumentuje Grzegorz Braun w filmie „New Poland”, którego redakcja „idź POD PRĄD” jest jak dotychczas jedynym dystrybutorem w wersji DVD). Podczas zimnej wojny pastorzy z bloku wschodniego angażowali się gorliwie w „walkę o światowy pokój i rozbrojenie”. Po otwarciu tajnych archiwów wiemy dziś, że zaangażowanie wielu z nich wspomagano srebrnikami z kasy komunistycznych tajnych służb, ale część robiła to dobrowolnie i z przekonania(!), pełniąc za darmo rolę tzw. „pożytecznych idiotów”. Dopiero odważny rajd protestanckiego prezydenta Reagana, który krucjatę antykomunistyczną rozpoczął od odwołania się do amerykańskich środowisk ewangelikalnych (słynne przemówienie o „Imperium Zła” Reagan wygłosił na dorocznym zjeździe przywódców chrześcijańskich - 8 marca 1983r. w Orlando na Florydzie), tchnął nowego ducha także w ewangelizację Polski. To wtedy nasilił się niesamowity „wysyp” wspólnot i akcji o charakterze ewangelikalnym. Choć budowane na amerykańskich wzorcach inicjatywy rzadko odwoływały się do polskiego dziedzictwa protestanckiego i bezpośredniego zaangażowania państwowotwórczego, to już samo popularyzowanie zachodniego stylu myślenia i przywiązania do wolności było znaczącym wkładem w demontaż moskiewskiego totalitaryzmu.

Czasy, niestety, się zmieniły i społeczeństwa Zachodu zdominowane są obecnie przez postępowe lewactwo walczące z tradycyjnymi wartościami. Dziś to nie spuścizna Reagana wyznacza amerykańskie trendy polityczne, ale ludzie pokroju Hilary Clinton. Nic też dziwnego, że Węgrzy - pierwszy naród, który w naszej części Europy oprzytomniał na tyle, by skutecznie stawić czoła „postępowi” na płaszczyźnie ideologicznej i symbolicznej, a także medialnej, politycznej i gospodarczej - stali się obiektem zmasowanych i skoordynowanych ataków z wielu stron. Na baczność stanęli dyżurni „intelektualiści” i przeróżne „gw-autorytety”, prześcigając się w pisaniu listów i apeli alarmujących świat o „czarnosociennej dyktaturze” Budapesztu. Procedurę przywoływania Węgier do porządku rozpoczęła na poważnie Unia Europejska.
Nagonka na rząd Wiktora Orbána nie ominęła też problematyki kościelnej. Mimo że sam premier jest nowo narodzonym protestantem, a w jego ekipie znajduje się kilku pastorów (m.in. szefem jego doradców jest pastor Zoltán Balog), to próba uzdrowienia chorych relacji finansowych z kościołami i związkami wyznaniowymi spotkała się z oskarżeniami o łamanie wolności religijnej i praw człowieka. Hilary Clinton w ostatnich dniach minionego roku uznała reformę prawa kościelnego za "pogwałcenie demokracji, ograniczenie swobód wyznaniowych i podstawowych praw człowieka”.

Miesiąc później pastor Andrzej Nędzusiak w imieniu Aliansu Ewangelicznego w RP (zrzeszającego przedstawicieli m. in. Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Ruchu Nowego Życia, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja") wystosował Apel do Prezydenta Węgier, w którym stwierdza, że nowe prawo kościelne „pogwałca artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, który gwarantuje wolność religijną (…) i ostrzega Węgry przed skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz  Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Trudno nie dostrzec koincydencji czasowej i tematycznej  wystąpienia Hilary Clinton (która mocno kojarzona jest z ogólnoświatowym nurtem lewicowym) z apelem pastora Nędzusiaka. Nie twierdzę, że pastor Nędzusiak jest w jakiś sztywny sposób powiązany z obcymi chrześcijaństwu agendami. Mając jednak na uwadze manipulacyjne zdolności neokomuny, powinien poważnie rozważyć, czy swoim apelem nie odegrał roli pożytecznego naiwniaka (ujmując sprawę delikatnie). Niezależnie od motywacji, pastor Nędzusiak nie może tłumaczyć się ignorancją co do szczególnego momentu dziejowego w historii Węgier oraz trendu, w jaki wpisuje się Apel Aliansu Ewangelicznego w RP. 
Niniejszym wzywam pastora Nędzusiaka oraz władze AE do wycofania swojego Apelu.

Wzywam też każdego chrześcijanina, który jest reprezentowany przez Alians Ewangeliczny w RP, do niezwłocznego wyrażenia swojego protestu wobec działania władz Aliansu, a w razie braku reakcji, do opuszczenia tej organizacji.

Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, 15.03.2012, w dzień święta narodowego Węgier

PS
Gdyby Alians Ewangeliczny w RP (i pastor Nędzusiak osobiście) chciał się pochylić nad stanem wolności religijnej i przestrzeganiem praw człowieka w tym zakresie w Polsce, informuję, że:
- kilkakrotnie byłem bez przyczyny legitymowany przez policję tajną i umundurowaną na legalnych zgromadzeniach,
- dwukrotnie byłem przesłuchiwany przez policję w związku z moją działalnością kościelną,
- przeprowadzono rewizję w siedzibie kościoła,
- przeprowadzono rewizję w moim prywatnym mieszkaniu,
- przeprowadzono wielotygodniową, drobiazgową kontrolę skarbową finansów mojego kościoła, choć jego „obroty” są rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie(nic nie wykazała).
O braku jakiegokolwiek dostępu do mediów publicznych, dyskryminacji w stanie prawnym kościoła nie warto wspominać, bo z pewnością pastor Nędzusiak jest o tym doskonale poinformowany.

Tekst pochodzi z marcowego numeru miesięcznika "idź POD PRĄD". Oświadczenie widnieje też na stronie internetowej Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.

ipp

W numerze znajdą Państwo m.in. następujące teksty:

„Żydowski projekt dla Polski” – Paweł Chojecki
„Dopiero IPN odkrył zabójców mojego taty”- wywiad Euniki Chojeckiej z Markiem Franczakiem, synem ostatniego partyzanta II RP
„Żołnierze wyklęci” – wywiad Roberta Szmigielskiego z dr. Grzegorzem Bębnikiem z katowickiego IPN
„Moje spotkanie z Wisławą Szymborską” – Krystyna Szczyrek
„Dlaczego należy NIEUSTANNIE DEMASKOWAĆ zagrożenia ze strony EWOLUCJONIZMU?” – Marta Cuberbiller
„PŁETWY, SKRZYDŁA, OCZY…” – Małgorzata Gazda
„OTRZYMAŁEM OD PANA BOGA DRUGIE ŻYCIE" – wywiad Jana Lorka z Łukaszem Kmitą, uczestnikiem katastrofy kolejowej pod Szczekocinami
„Alians Ewangeliczny wspiera światowe lewactwo” – Paweł Chojecki
„My, naród olany” Marian Kowalski
„Oni mają za prezydenta pastora Gaucka, a my?” – Mariusz Postawny

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika HENRY

03-04-2012 [17:24] - HENRY (niezweryfikowany) | Link:

sadząc, że tylko prawosławie tworzyło nową cerkiew ;-)

Obrazek użytkownika Paweł Chojecki

03-04-2012 [17:53] - Paweł Chojecki | Link:

Komuniści byli zbyt sprytni, by zostawić jakiś niekontrolowany obszar wolności. Jeśli kontrolowali katolicki episkopat, to o ileż łatwiej było im objąć kuratelą mniejsze wyznania.

Pozdrawiam

Paweł Chojecki

Obrazek użytkownika Słoń Afryka

03-04-2012 [19:40] - Słoń Afryka (niezweryfikowany) | Link:

A jakie stanowisko Alias zajął w sprawie odebrania koncesji TV Trwam?

Zgadzam się z autorem, że to tłumienie zaangażowania politycznego protestantów po prawej stronie sceny politycznej - wydawałoby się właściwej, a jawne popieranie lewackiego anty-Bożego brudu jest w wykonaniu Aliansiku obrzydliwe.

Obrazek użytkownika Paweł Chojecki

03-04-2012 [22:08] - Paweł Chojecki | Link:

Wedle mojej wiedzy nie zajął stanowiska. - Tu strona AE: http://www.aliansewangeliczny.pl/

pozdrawiam

Paweł Chojecki

Obrazek użytkownika Słoń Afryka

04-04-2012 [08:00] - Słoń Afryka (niezweryfikowany) | Link:

No to co się wtryniają do sytuacji na Węgrzech jak o swoich nie zadbają w pierwszej kolejności? Widać, że usłużni.

Obrazek użytkownika fritz

03-04-2012 [21:14] - fritz (niezweryfikowany) | Link:

i piekna postawa.

Cytat: Ichniejsza „doktryna świętości” zaczyna działać dopiero wtedy, gdy protestanci popierają partie patriotyczne i prawicowe.

*** Paskudniej nie moga demonstrowac obludy i niszczenie srodowisk chrzscjanskich.

Obrazek użytkownika Paweł Chojecki

03-04-2012 [22:04] - Paweł Chojecki | Link:

Jest nadzieja, że część środowisk, w imieniu których wystąpił  AE, nie wiedziała o tym postępku. Okaże się to po ich reakcji na to, co ujawniłem.

Pozdrawiam

Paweł Chojecki

Obrazek użytkownika maciej13

03-04-2012 [22:40] - maciej13 (niezweryfikowany) | Link:

takim celnym artykułom zacznie się jakaś fala gruntownych zmian ku poprawie w czesto nijakich i raczej znieachecających do życia kościołach. Z nędzusiostwa podniesc sie można, jeśli sie tylko chce.

Obrazek użytkownika Krzysztof

03-04-2012 [22:20] - Krzysztof (niezweryfikowany) | Link:

Moim zdaniem niektóre grupy ewangelicznych chrześcijan mają nierealistyczny obraz Izraela i nie uważają chrześcijaństwa za zerwaniem z judaizmem talmudycznym. Jezus Chrystus jest ponad narodami Zbawicielem wszystkich.

Obrazek użytkownika Coriolanus

03-04-2012 [22:31] - Coriolanus (niezweryfikowany) | Link:

niemieszający się w politykę pastor Nędzusiak wykazuje się niezłą znajomością Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Obrazek użytkownika Bengt

03-04-2012 [22:42] - Bengt (niezweryfikowany) | Link:

Pan Nędzusiak zamiast sie rozejrzeć po własnym podwórku, gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane, postanowił wystąpić w "obronie" Węgier? Czy ktoś go do tej obrony wzywał? Chociażby jeden uciśniony? Ciekawe skąd ten "święty" gniew pochodzi?

Obrazek użytkownika Sizar

03-04-2012 [23:08] - Sizar (niezweryfikowany) | Link:

Kiedy polityka wpływa praktycznie na każdą dziedzinę życia?

Obrazek użytkownika mademoiselle

03-04-2012 [23:21] - mademoiselle (niezweryfikowany) | Link:

Thatcher, Reagan, Orban - wspaniali protestanci, którzy idąc za przykładem wielu biblijnych postaci, mocno zaangażowali się w sprawy własnego kraju by "promować" Boże wartości i których walka przyniosła dobre owoce. Niektórzy dzisiejsi pastorzy albo słabo znają historię (i Biblię!), albo.. ojej.

Obrazek użytkownika Adam

04-04-2012 [21:57] - Adam (niezweryfikowany) | Link:

Juz dawno stwierdzilem po roznych decyzjach roznych synodow ze tzw. tradycyjne ewangeliczne Koscioly sa mocno obciazone wspolpraca z dawna SB i choc wydawac by sie moglo ze to tak odlegle czasy od mometu kiedy upadl komunizm, jednak wiele osob odpowiedzialnych za koscioly i uwiklanych w wspolprace z sluzbami mialo bardzo dlugo wplyw na nauczanie, wybor nastepcow co dzisiaj owocuje w negatywnym tego slowa znaczeniu.
Jednak jest nadzieja, Wielki Mlocarz jest juz blisko i ma wiejadlo w reku ktorym oczysci swoje klepisko, zdrowe ziarno zbierze do swego spichlerza a plewy spali w ogniu nieugaszonym