Kłamstwa Założycielskie

Każdy szemrany projekt ma swoje Kłamstwo Założycielskie.

Kłamstwo o Katyniu było Kłamstwem Założycielskim PRL-u. Głoszenie tez sprzecznych z Kłamstwem Katyńskim oznaczało śmierć cywilną, a wyznanie wiary w było warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym zrobienia w PRL jakiejkolwiek kariery.

Polska Komorowskiego WSI Bronisława i Tuska Donalda też swoje Kłamstwo Założycielskie ma – Kłamstwo Smoleńskie. Autorzy projektu mają jak widać pełną świadomość, że wyjaśnianie sprawy sprawi, że owo Kłamstwo Założycielskie stanie się w powszechnym odczuciu Zbrodnią Założycielską. Będą więc Kłamstwa Założycielskiego bronić z samozaparciem, z jakim Polacy zawsze bronili niepodległości. Będą próbować, by w Polsce Komorowskiego WSI Bronisława i Tuska Donalda nikt, kto nie udowodni swej lojalności wobec Kłamstwa Założycielskiego nie znalazł miejsca ani w urzędach ani w mediach ani w biznesie.

Tak oto Kłamstwo Katyńskie zyskało godne następstwo, a słudzy Kłamstwa Katyńskiego zyskali godnych naśladowców.