Wykluczyć Federację Rosyjską z Igrzysk Olimpijskich!

Federacja Rosyjska prowadzi kolejną imperialną wojnę, a więc w myśl zasad olimpijskich nie powinna brać udziału w Igrzyskach.

Mam nadzieję, że Polski Komitet Olimpijski, lub inne opiniotwórcze gremia odpowiednio głośno zażądają wykluczenia reprezentacji Federacji Rosyjskiej. Samo postawienie tej sprawy będzie sukcesem.

* * *
Przy naprawianiu tekstu po liftingu Niezależnej okazało się, że wpis ma mieć co najmniej 50 słów. Stąd ten dopisek poniżej gwiazdek.