TAWS - część trzecia

1. TAWS
2. TAWS – klucz do tajemnic smoleńskich

Ostatni czas zapisu TAWS (wg. Raportu MAK) to 10:41:02. Jak widać z mojego wykresu, po tym czasie zapisana została już tylko jedna informacja, a sam zapis nastąpił po jednosekundowej przerwie w zasilaniu o 10:41:01.

Załóżmy przypadek skrajny, to znaczy, że tym ostatnim zapisem był trzeci Fault Log. O pozostałych dwóch zapisach Fault Log raport MAK nie podaje żadnej informacji, ale wiadomo, że musiały mieć miejsce przed 10:41:01. Jest to przypadek skrajny, ponieważ przy innych założeniach wszystkie trzy pliki Fault Log musiałyby być nagrane przed przerwą w zasilaniu.

Według raportu (s. 106 w. pol.) "Trzy uszkodzenia zarejestrowane w dzienniku uszkodzeń (Fault Log), odnoszą się do okresu czasu po zderzeniu z przeszkodą, które doprowadziło do początku niszczenia konstrukcji i w sposób oczywisty związane są z procesem niszczenia samolotu i zanikiem sygnałów z odpowiednich czujników." To znaczy, że z niektórych czujników informacje do komputera pokładowego przestały dopływać już przed 10:41:01.

Z wykresów 22 i 23 (s. 67-68 w. ang.) wynika, że około 10:41:01 zakończył się zapis:

Cab/Atm. Cabin/atmosphere pressure ratio
Alt.pr. Pressure altitude
Alt.r.   Radio altitude
TAT   Total air temperature

Żeby nie być gołosłownym zamieszczam przykładowo, powiększony fragment wykresu 22:

Widać, że zapis Cab/Atm kończy się wcześniej niż Total Fuel Mass. Proszę pamiętać, że czas wygaśnięcia tych sygnałów jest zdeterminowany podanymi przez MAK czasami zapisów TAWS i dokładnością wykresów w raporcie. Dobrym przykładem jest rysunek na początku tej notki.

O 10:41:01 zgodnie z ostatnią prędkością zapisaną przez FMS (270 km/h), samolot znajdował się minimum 300 m przed miejscem zamrożenia FMS (na wysokości 15 metrów) i około 352 metrów od pierwszego uderzenia w ziemię.

Pytanie do osób posiadających w tej dziedzinie większą wiedzę, czy zanik danych Cab/Atm., Alt.pr. i TAT może oznaczać rozhermetyzowanie samolotu?

Możliwa jest również sytuacja, że zanik zasilania zablokował te czujniki, lub że usunięto część danych z wykresu. Nie zmienia to jednak konieczności postawienia takiego pytania.