Znamy uzasadnienie postanowienia WSA w sprawie Turowa!

Wczoraj napisałem tekst [1], który dotyczył wydanego przez WSA w Warszawie niekorzystnego dla polskiego bezpieczeństwa narodowego postanowienia dotyczącego dalszego funkcjonowania kompleksu Turów a w szczególności kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Decyzję podjął w dniu 31 maja 2023 roku sędzia WSA w Warszawie Jarosław Łuczaj. W tym miejscu muszę jeszcze raz przeprosić, że opierając się na felietonie opublikowanym na portalu wpolityce.pl, wskazałem błędne imię sędziego, które faktycznie brzmi Jarosław a nie Sławomir jak wskazałem wczoraj.

Pod moim tekstem na różnych forach rozgorzała dyskusja, podczas której wielu komentatorów zarzucało mi, iż wskazałem w nim tylko na jedną alternatywę (dwie możliwości) przyczyn podjęcia przez sędziego decyzji uderzającej w polskie bezpieczeństwo energetyczne: albo była to decyzja czysto polityczna mająca uderzyć w obecny rząd PiS-u (ZP), albo sędzia J. Łuczaj podjął ją ulegając jakimś naciskom wywieranym na niego przez zewnętrzne wobec Polski organizacje czy państwa i ich organy, w tym niepolskie służby specjalne. 

Wskazywano mi, że istnieje jeszcze jeden potencjalny powód takiej a nie innej decyzji sędziego: po prostu niezgodna z polskim prawem decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. Nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.41.2020/AB.46 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia. A właśnie o wstrzymanie wykonania tej decyzji wnioskowały do WSA w Warszawie: Die Groβe Kreisstadt Zittau, Fundacji Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenia Ekologicznego „EKO-UNIA” z siedzibą we Wrocławiu, Stowarzyszenia Greenpeace Česka Republika z siedzibą w Pradze, Horst Schiermayer, Greenpeace e.v. z siedzibą w Hamburgu, Fundacji Frank Bold z
siedzibą w Krakowie.  

W jednym z komentarzy do tych zarzutów napisałem, że wobec tego musimy poznać treść uzasadnienia postanowienia, choć "sądzę, iż będzie ono zawierało pseudoekologiczne bzdety podsunięte polskiemu WSA przez skarżących, a szczególnie tych z Niemiec". 

No i dziś poznałem treść uzasadnienia postanowienia wydanego przez sędzię J. Łuczaja i okazuje się, że miałem rację: zawiera ono stek pseudoekologicznych bzdur, niemal "na żywca" ściągniętych z treści przedstawionych we wniosku do sądu przez skarżących. 

Pełną treść uzasadnienia tego postanowienia można przeczytać tu: https://bip.warszawa.wsa.gov.p...

"Jeden z niemieckich podmiotów, który zwrócił się do WSA w Warszawie w sprawie kopalni Turów, skarżył się, że "kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego w kopalni Turów spowoduje obniżenie poziomu wód podziemnych na terytorium Niemiec". Greenpeace, oczywiście ten niemiecki, żalił się, że "spalanie węgla w gospodarstwach domowych powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi". Rozpatrujący sprawę sędzia Jarosław Łuczaj dokonał "prounijnej wykładni przepisów" i podjął decyzję... korzystną dla skarżących" [2].

Swoje uzasadnienie sędzia J. Łuczaj zakończył tak: 

Warto przeczytać te 5 stron prawniczego unijnego ekoterrorystycznego bełkotu, ale skoro sędzia postanowił rozpatrywać sprawę wedle prounijnej a nie polskiej wykładni przepisów to nie ma się co dziwić, że w uzasadnieniu podzielił zdanie niemal wszystkich skarżących, cytując nieraz dosłownie ich argumenty. 

Dla przypomnienia. Po niemieckiej i czeskiej stronie jest kilkanaście kopalni a po stronie polskiej jedna. I akurat ta jedna przeszkadza pseudoekologom! A polski sędzia przyznaje im rację! 

Źródło: https://pbs.twimg.com/media/Fx... w: https://niezalezna.pl/487318-m...

Dodatkowo moim adwersarzom tłumaczę, że postanowienie sędziego J. Łuczaja nie wskazuje prawnej wadliwości decyzji wydanej przez GDOŚ, ale podjęte zostało na podstawie subiektywnie pojmowanego prawdopodobieństwa, że nie można wykluczyć, iż decyzja wydana przez GDOŚ jest wadliwa. Rozumiecie absurd tego tłumaczenia w uzasadnieniu postanowienia? Ciekawe jest też to o jakiej skali prawdopodobieństwa myślał sobie sędzia... 1, 2, 20, 50 a może 99%...

Na koniec dla porządku cytuję treść oświadczania Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Pani sędzi Małgorzaty Jareckiej:

-----------------

"Komunikat w sprawie postanowienia WSA w Warszawie dotyczącego kopalni „Turów”.

     W dniu 5 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostały złożone skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. Nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.41.2020/AB.46 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia (sygn. akt IV SA/Wa 654/23).

     W skargach tych strony skarżące wniosły o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.) zwanej dalej „p.p.s.a.”, w zw. z art. 86f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), postanowieniem z 31 maja 2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia.

     W ocenie Sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku. Sąd wskazał także, że decyzja w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia jest wydawana na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego i stanowi jedną z przesłanek do uzyskania przez inwestora kolejnych wymaganych decyzji. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót, a ustala jedynie, czy projektowane zamierzenie inwestycyjne, planowane na określonym obszarze, jest zgodne z przepisami prawa oraz określa warunki, jakie należy spełnić na dalszym etapie procesu inwestycyjnego.

Wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienie z 31 maja 2023 r. nie wstrzymuje pracy kopalni „Turów”.

     Postanowienie jest nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Ponadto postanowienie to traci moc z dniem wydania przez Sąd orzeczenia uwzględniającego skargę (skargi) lub po uprawomocnieniu się orzeczenia oddalającego skargę (skargi) – art. 61 § 6 p.p.s.a." [3].

--------------------

[1] https://krzysztofjaw.blogspot....
[2] https://niezalezna.pl/487398-k...
[3] https://bip.warszawa.wsa.gov.p...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. 
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [12:24] - tricolour | Link:

Wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienie z 31 maja 2023 r. nie wstrzymuje pracy kopalni „Turów”.

Czyli partyjne jęki o bezpieczeństwie energetycznym to był pic na potrzeby ciemnego luda, tak? I cep na kastę sędziowską.

Weźcie się, lenie, do roboty, przygotujcie wydobycie jak należy, do tego dokumenty, pozwolenia, projekty i wszystko, co należy i będzie spokój. 

Jednakże mam uzasadnione obawy, że porządnie się nie da - tylko amatorszczyzna wchodzi w grę.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [13:24] - Alina@Warszawa | Link:

TriC! Postawiłeś Putinowi zarzuty zbrodni wojennej na Ukrainie i złamanie konstytucji? To się tu nie produkuj, tylko ratuj swoich ziomków przed wysłaniem na front ukraiński i bezsensowną śmiercią. Masz fabege, czy nie?

Obrazek użytkownika spike

08-06-2023 [13:28] - spike | Link:

Cześć @łachudro
"Weźcie się, lenie, do roboty"

ciebie to nie dotyczy, bo nie utożsamiasz się z Polską, którą grilują, a ciebie to cieszy, sami nic nie zrobisz, widać lepiej płacą na szkalowaniu Polski, niż za uczciwą pracę.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [12:46] - Alina@Warszawa | Link:

Jeśli sędzia wypisuje jakieś prawnicze bzdury, wręcz idiotyzmy, w obecnym systemie prawnym - jak rozumiem - jest tak niezawisły od uczciwości, logiki, prawdy, że może je wypisywać BEZKARNIE? Bo co grozi sędziemu o nazwisku Jarosław Łuczaj za takie postanowienie, które gdyby nabrało mocy prawnej oznaczałoby likwidację 7% systemu energetycznego Polski? 
Gdyby lekarz wykończył 7% swoich pacjentów, to chyba siedziałby do końca życia i leczył chętnych więźniów? Straciłby szybko prawo wykonywania zawodu. Taka opcja w przypadku sędziów chyba nie występuje? Co musi zrobić sędzia, żeby stracić nie tylko prawo wykonywania zawodu, ale także wolność za popełnione czyny? (Za kradzież - nic, za zabicie 2 osób na drodze - nic).
Co by było, gdyby to szef Kurowa zamknął z dnia na dzień całą kopalnię? Tu najprawdopodobniejsze jest wejście policji, zapakowanie faceta w kaftan bezpieczeństwa i odstawienie do najbliższego zamkniętego psychiatryka. A sędzia Jarosław Łuczaj zamiast w kaftanie trafić do psychiatryka, jest przedmiotem ogólnopolskiej i blogowej dyskusji.

Słuchałam niedawno uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, że prezydent ma bezwzględne prawo korzystania z prawa łaski we wszystkich przypadkach w stosunku do wszystkich obywateli bez względu na zaawansowanie procedury prawnej (łaska prezydencka nie dotyczy podsądnych Trybunału Stanu). Trwało to chyba ok. godziny, a cała procedura dużo dłużej (napracowali się po łokcie). Nasunęła mi się refleksja, że jak to dobrze byłoby mieć urząd króla, który w 1-2 zdaniach w ciągu 30 sekund orzekłby to samo.
Ten sam król w ciągu kolejnych 5 minut wywaliłby sędziego Łuczaja na zbity pysk z Polski, odbierając mu nie tylko obywatelstwo, majątek, ale także zabroniłby mu przebywania kiedykolwiek na terenie Polski. Służby spakowałyby sędziego i odstawiły za granicę wg jego wyboru, a jeśli nie chciałby, to daliby mu łódź i wywieźli na wody międzynarodowe. Szkoda więc, że nie mamy polskiego króla, a pan prezydent DUDA nic nie robi z tak bezczelnym zdrajcą, co jest sygnałem dla innych, że tak można!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-06-2023 [13:23] - krzysztofjaw | Link:

Pani Alino!
Jest chaos. Jeden sędzia na podstawie tych samych dokumentów orzeka inaczej niż drugi sędzia a trzeci jeszcze może ich podważyć. Prawo polskie jest skonstruowane beznadziejnie. Co prawnik to inna wyrocznia na ten sam temat. Była szansa na rozpoczęcie jakiejś dogłębnej reformy wymiaru sądownictwa, ale prezydent A. Duda zawetował pierwotne ustawy przygotowane przez Z. Ziobrę i mamy to, co mamy. 

Naszym nieszczęściem jest brak lustracji i dekomunizacji wszystkich środowisk w pierwszych latach 90-tych XX wieku. Problemem środowiska prawniczego jest kastowość i nepotyzm. Rodziny prawnicze są dziedziczne. Prawnikiem był dziadek, jest ojciec i będzie syn lub córka. To jest zamknięte i hermetyczne środowisko. Pamiętam jak Z. Ziobro próbował tzw. uwolnienia środowiska sędziowskiego tak, aby było on dostępne dla wszystkich chętnych osiągających dobre wyniki na studiach prawniczych. I co z tego wyszło? Ano nico, bo środowisko prawnicze gremialnie zbuntowało się przeciw uwolnieniu zawodów prawniczych.

No i ta np. niezawisłość sędziowska, czyli twardy immunitet sędziowski, który powoduje, że sędzia jest  tak naprawdę bezkarny. Było już powstanie Izby Dyscyplinarnej SN i co? Ano nico, bo międzynarodowy zgiełk sprzeciwu sędziów doprowadził do jej likwidacji. Teraz ma jeszcze dochodzić do możliwości oceny jednego sędziego przez innego. Toż to zacznie się całkowity paraliż wymiaru sprawiedliwości i chyba tego chce UE i duża grupa polskich sędziów, np. zrzeszona w tej „Iustitii”. 

Niech nawet Pani przeczyta te 5 stron uzasadnienia postanowienia ws. Turowa... Inny sędzia np. przychylny wobec władzy mógłby orzec zupełnie inaczej uznając, że jest znikome prawdopodobieństwo degradacji środowiska w przypadku dalszej eksploatacji Turowa. Jeżeli sądy zaczną orzekać na podstawie subiektywnego i określonego w "głowach jednostkowych sędziów" prawdopodobieństwa popełnienia jakiś czynów zabronionych to już dochodzimy do do takiego chaosu prawnego, że trudno będzie mówić, iż Polska jest państwem prawnym. 

Pzdr

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [13:45] - Alina@Warszawa | Link:

Po paru zdaniach prawniczego bełkotu mój mózg buntuje się i nie chce czytać! Musiałam czytać ten bełkot wielokrotnie. Kiedy lekarze nie ratowali ojca, kiedy mamie w szpitalu podali zabroniony przeze mnie preparat i o mało jej nie zabili. 
Na ten judaistyczny system prawny jest tylko jeden sposób: wszyscy WON!  Sprawy sporne powinny być rozpatrywane przez radę starszych w gminach i powiatach. Przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z dotychczasowym prawem. W większości spraw wiadomo kto jest pokrzywdzony, kto krzywdzi. Problem to ustalenie zadośćuczynienia. Jakoś ludzkość dobrze sobie radziła z prawem, zanim judaistyczna banda opanowała sądy. Nigdy przedtem nikt nikogo nie pozbawił dekretem Bieruta żadnej własności. Nie mordował ludzi przemysłowo jak Niemcy w Polsce, na podstawie "prawa" które sobie uchwalili i zmuszali innych do stosowania, albo w sowieckiej Rosji. 
Jeśli UE rości sobie bezprawnie jakieś kompetencje do wpływania na system prawny w Polsce, to trzeba oświadczyć, że po następnej ingerencji w wewnętrzne sprawy, Polska wyjdzie z UE.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [14:00] - tricolour | Link:

Hahaha!

System prawny w Polsce krytykuje kanalara oraz ekonomista codziennie proszący o datki. Przyznam, że trudno o większą żenadę.

Mózg wam się buntuje czytając kilka stron prawniczego tekstu ponieważ macie zerową wiedzę i doświadczenie prawnicze. Mało tego - mózg wam się zbuntuje czytając tekst medyczny także. Czytając sto linii kodu w C nawet nie będziecie wiedzieli, co one robią. Nie odróżnicie Phytona on Javy. Nie znacie najważniejszej zalety technologii VMOS. I tak można długo...

I na tym polega dojrzałośc, że się o tym wie. Będąc analfabetą w jakiejś dziedzinie nie pisze się, że sędzia zly, bo analfabeta prawniczy nie ogarnia tekstu pisanego specyficznym jezykiem, jaki ma każda dziedzina.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [14:21] - Alina@Warszawa | Link:

TriC! Masz faberge? Chociażby malutkie, takie tyci tyci, żeby postawić Putina przed Trybunalem Stanu za zbrodnie przeciwko ludzkości i rosyjskiej konstytucji? Sam jesteś analfabeta prawniczy.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [14:31] - tricolour | Link:

@alina

Oczywiście, że jestem analfabeta prawniczy. Do tego abalfabeta medyczny, historyczny oraz geologiczny, a także ze stu innych dziedzin.

Powiem ci wiecej: jestem analfabetą z tego wszystkiego, co nie jest moją profesją lub pasją.
 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-06-2023 [14:22] - krzysztofjaw | Link:

@tricolour

Już Panu wczoraj tłumaczyłem, że używany przez Pana język dyskusji jest nie do zaakceptowania. Jeżeli ma Pan jakieś merytoryczne uwagi związane z treścią mojego tekstu, to niech Pan napisze. A tak Pan zadawala się obrażaniem ludzi... 

P.S.
Pan też nie jest prawnikiem ani lekarzem. Ja przynajmniej miałem na studiach ekonomicznych dwusemestrowy wykład z prawa zakończony egzaminem. Dojrzałość nie polega na posiadaniu wiedzy ze wszystkiego, ale na umiejętności wykorzystania wiedzy ze swojej dziedziny i w razie potrzeby umiejętności poznawania wiedzy nowej. 

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [14:34] - tricolour | Link:

@krzysztof

Dokładnie - inżynier nie wie wszystkiego lecz ma (aż i tylko) narzędzia intelektualne do rozumienia świata techniki. Czy z nich korzysta - inna sprawa.

Co do mojego jezyka: tricolour (czyli ja) nie jest prawnikiem więc trzyma mordę na kłódkę w sprawach prawniczych, bo jest z tego durny jak but.
Jestem świadom więc milczę.

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [14:38] - sake3 | Link:

@Tricolour......Panu się mózg nie buntuje bo pan zwyczajnie go nie posiada.Do obrażania innych ten organ nie jest potrzebny.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [15:05] - Alina@Warszawa | Link:

[14:38] - sake3 
O to to! Świetnie ujęte. Ani mózgu, ani faberge ...

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [15:27] - tricolour | Link:

@sake

Czujesz się obrażona po czynności którego mojego organu? A może czujesz się obrażona po bezczynności innego organu?

😁

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [15:40] - sake3 | Link:

@Tricolour.....Biedny pan bardzo. Mózgu pan nie posiada,inny organ (nie wnikam jaki) nie pracuje a więc niepotrzebny,ale zostały paluchy do bębnienia po klawiaturze i krtań przygotowana do ryków na zapowiadanym przez Tuska spędzie w Poznaniu.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [16:11] - tricolour | Link:

@sake

Jednak będę dociekliwy: jaki to organ mój (mózg wykluczamy) jest zdolny do obrażania i to hurtowego innych? Nerka? Płuco? Jelito grube?

No przepraszam, piszesz do mojego jelita? I ono ci odpowiada? Rozmawiacie ze sobą?

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [16:29] - sake3 | Link:

@Tricolour......Dociekliwość jest wskazana w badaniach naukowych albo w celu śledzenia niewiernej żony(lub męża).Tu niepotrzebna bo przecież wskazałam pańskie organy obrażające innych-palce którymi pisze się obraźliwe komentarze i gardło do obrażliwych wypowiedzi.Ze swoim jelitem musi pan porozmawiac sam,bo  jak to się mówi ,,nudny jak flaki z olejem''.Czyli w tym wszystkim wychodzi pan jeszcze na nudziarza,co potwierdzam.Czyli nic ciekawego.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [17:42] - tricolour | Link:

@sake

Nudziarz, to dla mnie komplement i nobilitacja. Po tym wszystkim, co tu napisałem, to wręcz dziękuję ci.

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [17:58] - sake3 | Link:

@Tricolour......Ciesże się,że mogłam pomóc i że wypracowalismy wspólne stanowisku.I to tylko na podstawie kilku zaledwie organów.Sukces goni sukces.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [19:07] - tricolour | Link:

@sake

Tak, sukces, jeśli te wszystkie określenia nazywasz zajęciem wspólnego stanowiska, to jest to nasz wspólny sukces.

Miłego wieczoru, Sake.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

08-06-2023 [16:55] - Alina@Warszawa | Link:

[16:11] - tricolour 
Móżdżek TriC, masz jeszcze móżdżek. A może dwa, kto wie? Inwalidzi mają ...
To tak twór, który przejmuje rolę uszkodzonego mózgu i steruje podstawowymi czynnościami życiowymi organizmu. Nie uczyłeś się na lekcjach biologi? W zawodówkach nie było ...

Obrazek użytkownika Władysław Ludendorf

09-06-2023 [07:36] - Władysław Ludendorf | Link:

ludzie dajcie spokój @tri bo to frustrat, no ale któż by nim nie był, jeśli jego żona z dziećmi nie musiały prawdopodobnie partycypować w społecznych programach platformy obywatelskiej rodzaju "praca za sex" i "tylko nie mów nikomu". I jak widać, żadne pieniądze tego mu nie są w stanie wynagrodzić.

A sędzia to również ograniczony partacz w rodzaju "aresztujmy wszystkich mężczyzn, bo istnieje prawdopodobieństwo gwałtu". Prawda jest taka, że gdyby przemielić te wyroki przez maszynkę logiczną, to wyrok bez sprzeczności w sobie to byłby ewenement/osobliwość/kuriozum. I czekam z utęsknieniem na czas, gdy chatgpt czy coś podobnego zastąpi tę masę upadłościową po lasowaniu mózgów. Przynajmniej wiedziałbym czego spodziewać się w wyroku,
I na koniec ojojoj C, java, python ... no nie ma się już czym chwalić? To może ocaml, haskel, groovy, ruby, kotlin, js, ts, pizza, brainfuck, whatever man... Ooo klękajcie przede mną narody... Dobry Boże, co za pajac...
Nie wiem, po co @admin takich ludzi trzyma na forum... to jakaś egzemplifikacja loży szyderców z Muppetów? @Admin ogarnij się, po co karmisz trola? Nie dziwię się, że coraz więcej osób ma dość tego forum, bo co mają robić skoro cokolwiek nie zrobią dostają od @tri komentarz w rodzaju: "wy prawdziwi polacy jesteście pipami i trzeba was ruchać". @Admin lubisz być "ruchany"?
A co do @tri.. czasem zdarza mi się uczestniczych w rekrutacjach i tam jest też jest parę behavioral questions o tym jak reaguje osoba na stres w projekcie, konflikty w zespole, takie tam problemy. Z takim @tri nikt ze znanych mi osób nie chciałaby pracować, bo to nie problem zwyzywać ludzi od debili, tylko wciągnąć ich na wyższy poziom. A tego @tri nie potrafi, co udowadnia każdym postem

Obrazek użytkownika Pani Anna

09-06-2023 [09:26] - Pani Anna | Link:

@Ludendorf
Od pierwszego zdania obrzydliwie, a potem tylko gorzej. Wiadomo, "korporekruter " i wszystko w temacie.

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [10:20] - tricolour | Link:

@Anna

Proszę zwrocić uwagę, jakimi korpoludek myśli kategoriami: że ja się dla niego nie nadaję i on - jako rekruter - o tym decyduje. Tymczasem do głowy mu nie przyjdzie, że to on może nie nadawać się dla mnie, że to ja kieruję swoimi wyborami, że mogę zwyczajnie nie iść na rekrutację, bo cała firma wraz z tym rekruterem jest poniżej moich oczekiwań lub powyżej moich możliwości.

Kto z naszych miłych forumowiczów myśli kategoriami wolnego i świadomego człowieka? 

Obrazek użytkownika Pani Anna

09-06-2023 [11:06] - Pani Anna | Link:

@Tricolour
Tutaj 90% w ogóle nie myśli, a co dopiero kategoriami wolnego czlowieka. 
Dla mnie ataki na rodzinę,  dzieci, żonę świadczą o chazarskiej mentalności. Dla takich nie ma rzeczy nietykalnych. 

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [12:09] - tricolour | Link:

@Anna

Atakami na rodzinę się nie przejmuję (choć przyjemne nie jest) bo myślenie kategoriami "źona-prostytutka" bierze się z domu, własnego wychowania, własnych standardów, schematów lub oczekiwań. Kiedyś Esaur pisał tu o seksie biurowym, pisał z obrzydzeniem do niemieckiej firmy, gdzie to miało miejsce, ale nie pisał, że Niemcy wozili dziwki z Berlina. I też zdradził niechcąco, jak Władek, smutną prawdę, że najprawdopodobniej w tym niemieckim biurze bzykaly się nasze dziewczyny. I 
to nie świadczy źle o prześcieradle tylko o tych, co je gniotą.

O braniu w cudzysłów tego, czego nie powiedziałem, to już pisać nie chcę, bo to partyjny rozkaz.

Obrazek użytkownika Jan1797

10-06-2023 [22:20] - Jan1797 | Link:

O to, to,
Kto by tam zajmował się rzeczywistymi wiadomościami: Tutaj 90% w ogóle nie myśli, ale co dopiero kategoriami wolnego człowieka. https://twitter.com/KrolMadaga...
Oczywiście :))) Co my tam wiemy.

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [10:00] - tricolour | Link:

@władzio

Dziękuję ci za postawienie mnie w centrum wypowiedzi, czym przeczysz tezie, że nikt ze mną nie chce pracować - ty sam otwierasz dziób na tym forum prawie wyłącznie po moich słowach. Jestem zatem dla ciebie ważny i poważny. W przeciwnym razie byś się mną nie interesował aż w takim wymiarze.

Gdybym tylko był partyjnym zwolennikiem PiSu i te wszystkie wredne - w twojej ocenie - słowa skierował przeciw KO czy Tuskowi, to byś z radości oferował mi własnoręcznie robione lody prosto z platformy "praca za sex" i uważał za swojego najlepszego przyjaciela.

A na sam koniec: żeby wciągać innych na wyższy poziom trzeba mieć w pierwszej kolejności układ odniesienia, poziomy na które można wciągać i chętnych do takiej podróży. Brakuje nawet tego pierwszego, bo tacy jak ty rękami i nogami bronią się przed rzeczywistością. Dlatego na nadchodzący weekend zrobisz zakupy w Lidlu czym uradujesz najbogatszego niemca, który ma cię w swojej szwabskiej rzyci. I to jest praktyczny wymiar twojej pracy za seks.

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [12:18] - u2 | Link:

Z takim @tri nikt ze znanych mi osób nie chciałaby pracować

No, nie potrafi pracować w zespole. Tylko by innych obrażał. Wiedzy nie  ma za grosz. Ale ustawił się według jego mniemania, ma dom, dzieciaki i żonkę, którą jednak już się znudził i wypatruje za jakąś Nataszą z niemieckiego burdelu. Stąd ta jego psia wierność pełomafii, nie kąsa ręki swojego capo :-)

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [12:31] - tricolour | Link:

@u2

Przepraszam, Natasza ma być z ruskiego burdelu, nie niemieckiego. Tobą się już znudziłem.

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [12:41] - u2 | Link:

Natasza ma być z ruskiego burdelu, nie niemieckiego

Masz bliżej do Niemiec tric, a tam są rosyjskie prostytutki, takie jak ty tric :

sascha.de :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [12:50] - tricolour | Link:

@u2

Dziękuję ze sensowny - w końcu - adres do Więcławka. 

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [12:57] - u2 | Link:

Dziękuję ze sensowny - w końcu - adres

Nie ściemniaj, podawałem go już kilka razy. Widać żeś niegramotny. Gdzie wypuszczają takich nieuków jak ty ? :-)

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [13:00] - tricolour | Link:

@u2

Nie musisz się tłumaczyć. W końcu jasne stały się twoje homoseksualne fascynacje i ciągłe wzmianki.

Ludzka, ponoć, rzecz. Wyluzuj.

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [13:04] - u2 | Link:

Oj tam tric, widać żeś znudzony swoją żonką. Ciągnie ciebie do burdelu, a na pewno masz niezły burdel pod swoim nosem :-)

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [13:10] - tricolour | Link:

@u2

No i widzisz jakiego robisz z siebie durnia? Sasza to nasz Aleksander. Nawet nie wyłapałeś komicznej sytuacji, którą natychmiast wykorzystałem.

Wykpienie nadętego  durnia jest największą radochą, a takiego, który nawet dalej brnie, to już zabawa na całego.

Poza tym ludzka szmata jesteś.

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [13:14] - u2 | Link:

Sasza to nasz Aleksander.

O tym właśnie piszę, to wasz czieławiek. To są proste sprawy :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [13:35] - tricolour | Link:

@u2

Czyli reasumując sobotnie południe: Aleksander jest nasz, co potwierdzam, a ty jesteś szmata, czemu nie zaprzeczasz.

Rzeczywiście proste to jest.

PS. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, szmato. Możesz się do mnie zwracać per Aleksander.

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [13:38] - u2 | Link:

Aleksander jest nasz, co potwierdzam

Robisz u Saszy tric ? :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika sake3

09-06-2023 [15:57] - sake3 | Link:

@Trico;our.....Trafnie ocenił pana zespół Edeldreda z Ely + sztuczna inteligencja na blogu w maju.Faktycznie buźka zrezygnowana, znudzona i wygięta,w podkówkę,papieros nawet nie zapalony.Proszę brać przykład ze mnie usmiechniętej-,jestem poniżej w zbiorze forumowiczów NB.sporządzonym przez ten świetny tandem.

Obrazek użytkownika tricolour

09-06-2023 [16:07] - tricolour | Link:

E, tam.

Trafnie to mnie Kargul podsumował z lożą szyderców, właśnie zmieniam gębę na bardziej adekwatną.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

09-06-2023 [19:24] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tricolour 
To ja, jeśli mogę wnioskować o coś, to podobnie, jak @paparazzi onegdaj - o powrót do pryzmatu. Ten się zbyt bardzo zlewa z innymi awatarami - trzeba wytężać wzrok, by dojrzeć, kto zacz... Jeszcze trochę i będę zmuszona obstalować sobie okulary, czym sprawię niewysłowioną radość koleżankom w pracy :) 
 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-06-2023 [14:09] - krzysztofjaw | Link:

Pani Alino
:))) Szczerze to też to uzasadnienie czytałem kilka razy. I ma Pani rację: to typowe talmudyczne rozumowanie i pokręcona logika. W. Cejrowski ma rację i Pani też: WSZYSCY WON! Taka opcja zerowa... inaczej nie zreformujemy sądów i w ogóle zawodów prawniczych, czyli nie zreformujemy polskiego wymiaru sprawiedliwości. To przecież widać od lat a już szczególnie za rządów PiS (ZP). Każda próba reformy została utrącona przez środowiska prawnicze, w tym sędziowskie. Tu potrzeba ostrych działań i nie ma co liczyć, że stare pokolenia prawników odchodzą do wieczności - wychowali już swoich następców, którzy myślą i działają jak oni.  I to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. 

Pzdr

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [15:44] - sake3 | Link:

@rzsztofjaw.......A swojego czasu środowisko sędziowskie miało oczyścic się samo.A tu proszę ,chyba przez pączkowanie patologii mamy to co widzimy.

Obrazek użytkownika spike

08-06-2023 [13:58] - spike | Link:

Paradoksem jest, że człowiek cokolwiek zrobi, nawet łamiąc obowiązujące prawo, nawet zabicie człowieka, jest coś takiego jak "wyższa konieczność", która może zniwelować skutki jego działania.
Tu mamy wyższą konieczność, jaką jest gospodarka Polski, od produkcji energii, po miejsca pracy tysięcy ludzi, sędzia powinien kierować się literą prawa i "duchem sprawiedliwości", w tym przypadku tego sędziego nie widać ani jednego, czy drugiego, podobnie jak sędziowie stalinowscy.
Dla sędziów złodziei potrafili znaleźć usprawiedliwienie.

Obrazek użytkownika spike

08-06-2023 [14:01] - spike | Link:

Dodać należy, że KE wszczęła procedurę przeciw Polsce za "lex Tusk", jak to nazywają POlszewicy.
Czy doczekamy kiedy polski rząd powie Basta! ??

Obrazek użytkownika Hornblower

08-06-2023 [14:06] - Hornblower | Link:

Socjalizm to ustrój, który bohatersko zwalcza problemy, które sam stwarza, to święta prawda. Ale do rzeczy. Czemuż to Czesi czepili się tego Turowa? 
Wg nich kopalnia Turów ma negatywny wpływ na życie mieszkańców graniczących z Polską regionów wokół miast Gródek nad Nysą (Hradek nad Nisou) i Frýdland. Przede wszystkim z powodu postępującego obniżania się wód gruntowych, ale także zapylenia i hałasu. Szczególnie dotknięte mają być położone najbliżej polskiej kopalni wioski Uhelná i Václavice.
I czego w związku z tym chcieli?
Odszkodowania w wysokości 30 mln złotych, zobowiązania do rozmów o wybudowaniu zastępczych źródeł wody na dotkniętym obszarze, których koszt oszacowali na 800 milionów koron (prawie 140 milionów złotych). Kolejne roszczenie dotyczyło wału, który chroniłby przed zapyleniem z kopalni. W tym jednak wypadku czeska strona nie przestawiła wyceny.
To były najdroższe warunki, z którymi minister Petrzíczek poleciał w piątek 12 lutego 2021 roku do Warszawy i od spełnienia których uzależniał wstrzymanie skargi do TSUE. Domagał się też utworzenia wspólnego funduszu na mniejsze projekty ochronne w wysokości 2,5 miliona koron (mniej niż pół miliona złotych) oraz powołania międzynarodowej komisji do oceny skutków wydobycia.
No i co ? Nic. Któżby tam dyskutował z Czechami, zwłaszcza takie mocarstwo jak my. No i się zaczęło. Ile do tej pory to kosztowało? Kara za działanie kopalni w Turowie, w wysokości 500 tys. euro dziennie, była naliczana od 20 września 2021 r. do 3 lutego 2022 r. Chociaż polski rząd zapowiadał, że kar za Turów płacić nie będzie, to Polska oddała już wszystkie należne 68,5 mln euro (ponad 300 mln zł). To rzecz jasna nie koniec.
To co się dzieje teraz, to pokłosie tegoż, co działo się wcześniej. Oczywiście, można rzecz, że wyrok WSA i uzasadnienie jest skandaliczne. No to powstaje pytanie, jak do tego doszło i dlaczego? Kto odpowiada od 8 lat za sądownictwo? Czy sędzia zwariował, czy też faktycznie unijne prawo jest nadrzędne nad krajowym, o czym taktownie wszyscy milczą? W końcu, po drugiej stronie granicy (i czeskiej, i niemieckiej) takich kopalni jest ponad 10. Czemu Polska nawet nie rozpoczęła takiej samej procedury wobec nich? Nie ma u nas ekologów? Co stoi na przeszkodzie, by to zrobić? 

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [15:22] - tricolour | Link:

@horn

Ale prawdziwy polak nigdy nie ma refleksji, co schrzanil, co zaniedbał z czego od razu wynika, jak to naprawić.

Prawdziwy polak myśli kategoriami ofiary: kto go nie lubi (żyd, Niemiec i rusek), kto go okrada (żyd, niemiec i rusek), kto mu zamyka elektrownie (żyd, niemiec, czech i rusek), przez kogo nie ma fabryki. I to jest nieszczęście, bo tych zloczyńcow realnie nie ma. Jest tylko leń i partacz, któremu trzeba sklep z jedzeniem zbudować i starego golfa wytartego niemiecką dupą sprzedać... a nawet pismo do sądu napisać.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-06-2023 [17:00] - krzysztofjaw | Link:

@ tricolour

No i Pan przeszedł już do obrażania wszystkich Polaków. Politykę wstydu to uprawiali nikczemni włodarze III RP niemal przez 30 lat. I Pan dalej żyje w tej polityce wstydu, która na szczęście odeszła w niepamięć. Nie zna Pan dzisiejszych Polaków i nimi gardzi. A przy okazji - Polak pisze się z wielkiej litery. Tak jak np. Niemiec... Hast du verstanden?
 

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [17:34] - tricolour | Link:

@krzysztof

Nie jestem w stanie obrazić stwierdzeniem, że niemiec sprzedaje wypierdzianego, starego Golfa, bo to jest prawda nawet po wypraniu tapicerki.

Ale rzeczywiście można czuć się niekomfortowo gdy się takie cudo po niemcu kupuje. Ale powstaje od razu pytanie: kto jest za taki stan rzeczy odpowiedzialny, że po pięćdziesięciu latach rozwoju polskiej motoryzacji nie mamy kadry zdolnej do opracowania i wyprodukowania własnego auta?

Niemiec robi swoje bez liku, Czechy robią Skody, Ruscy swoje Lady, Szwedzi już lepiej nie mówić, a my pośrodku - nic. Czuje Pan dumę (w opozycji do mojej polityki wstydu) z takiego stanu rzeczy? Jest Pan dumny z polskiej fabryki samochodów elektrycznych oraz nowoczesnej marki o nazwie ściernisko? Jest Pan dumny z polskiej sieci sklepów spożywczych, gdzie codziennie zostawia Pan pieniądze polskiemu rolnikowi bez pośrednictwa niemieckich łap?

Może to nie ja Pana obrażam, a rzeczywistość?

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [18:00] - u2 | Link:

Niemiec robi swoje bez liku, Czechy robią Skody, Ruscy swoje Lady, Szwedzi już lepiej nie mówić, a my pośrodku - nic.

E tam tric od razu niemieckie to wg ciebie niby takie najlepsze, ja jeżdżę japończykiem i jest dużo lepszy od twojego niemca. Kiedyś jeździłem Polonezem Caro i bardzo sobie go chwaliłem. Czesi mają licencję niemiecką. Ruscy, twoi ziomale, robią badziewie, Szwedzi sprzedali Volvo kitajcom.

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [19:13] - tricolour | Link:

@u2

Kiedy ja napisałem, że niemieckie najlepsze? Przecież ja leję ciepłym strumieniem na te wypierdziane Golfy - nie widzisz?

Nie da się ukryć, że wszystkie kraje wokół robią auta, ruskie, chińskie, nieważne czyje - produkują, mają kadrę, technologie, ambicje, plany, zadowolenie. I nie jakieś pogięte arinery-izery tylko od dziesiecioleci dacie, skody, łady.

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [19:44] - u2 | Link:

wszystkie kraje wokół robią auta, ruskie, chińskie, nieważne czyje - produkują, mają kadrę, technologie, ambicje, plany, zadowolenie. I nie jakieś pogięte arinery-izery tylko od dziesiecioleci dacie, skody, łady.

NIe ściemniaj tric, Skoda na licencji niemieckiej, Dacia na licencji francuskiej. Kacapska Łada ? Co ty tak wyjeżdżasz z tym kacapskim badziewiem ? Toż to badziewiaste badziewie :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

08-06-2023 [21:21] - wielkopolskizdzichu | Link:

 "Skoda na licencji niemieckiej, Dacia na licencji francuskiej."
Dlaczego Niemcy samochodów produkowanych w Rumuni i Czechach nie brandują swoją nazwą?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

08-06-2023 [21:48] - wielkopolskizdzichu | Link:

I Francuzi?

Obrazek użytkownika u2

09-06-2023 [12:55] - u2 | Link:

Dlaczego Niemcy samochodów produkowanych w Rumuni i Czechach nie brandują swoją nazwą?

Od kiedy Niemcy cokolwiek produkują w Rumunii ? Nie wiesz co to jest licencja ? To są proste sprawy, ale nie dla harcusia spod Poznania :-)

Obrazek użytkownika smieciu

08-06-2023 [17:17] - smieciu | Link:

@tricolour
Ja tam w głupotę rządu PiS nie wierzę. Według mnie rząd, zarząd kopalni celowo nie robili nic bo w istocie są forpocztą Zielonej Zmiany. Ta chryja ma dla rządu same zalety.
1. Kopalnia zostanie zamknięta (zgodnie z planem w 2027r.)
2. Rząd zrzuci wszystko na innych, tamtych złych.
3. Wytworzy sporo wygodnej dla siebie propagandy.
Przecież widać na każdym kroku to parcie na zniszczenie polskiego węgla. Nawet w zeszłym roku. Co zrobił rząd? Sprowadził dużo węgla z zagranicy, często słabej jakości. Cała ta afera zniechęciła ludzi do węgla. Z jednej strony węgiel stał się drogi. Z drugiej polskie kopalnie niewiele zyskały bo przecież jest ten obcy. Spadł popyt na rodzimy. Kopalnie narzekają. Produkcja siada. Zresztą od dawna.
Tu nie ma przypadku.
Ludzie, którzy kontrolują PiS siedzą na wózku, który nazwa się atom. Paliwo, którego głównym producentem do niedawna były kraje takie jak Kazachstan, Rosja, Namibia, Uzbekistan. Nieliczne. Rynek, który łatwo zakłócić. Stawiamy na technologie póki co nigdzie nie wdrożone (małe reaktory). Rząd dogaduje się z Solorzem, którego media wspierają PiS w całej tej robocie.
Mamy do czynienia z jedną wielką propagandą, fikcją którą pisowcy łykają pełnymi garściami.
Wystarczy powiedzieć: Źli Niemcy. I elektorat bierze rzeczy bez żadnej krytyki.

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [17:37] - sake3 | Link:

@smieciu......Znowu piętrzenie teorii spiskowych.Bzdurnych i wziętych z sufitu tylko z powodu nienawiści do obecnej władzy.Przecież zwycięstwo wyborcze macie w kieszeni więc może pan raczej zajmie tworzeniem hipotez co przyszły rząd zrobi w tej sytuacji.Gwaratuję,że przyjazne dla nas Niemcy (tak pan przecież od dawna przekonuje) położa łapska na kopalni i elektrowni,będą nam sprzedawać energię a Tusk dostanie kolejny order w niemieckiej ambasadzie.Niech pan ujmie w swoich rozważniach stanowisko organizacji ekologicznych dla których polska kopalnia zła i nieprzyjazna dla środowiska a ta sama ale już niemiecka wskazana i dobrotliwa dla środowiska.

Obrazek użytkownika Hornblower

08-06-2023 [17:59] - Hornblower | Link:

To co piszesz, jest wysoce prawdopodobne. Świadczy o tym choćby sprawa ambasadora Mirosława Jasińskiego (człowieka o faktycznie dużej wiedzy nt. Czech, szerokich tam kontaktach, itd.). Na stanowisko ambasadora został powołany 20 grudnia 2021 roku. Co ciekawe, stanowisko ambasadora w Pradze było nieobsadzone od czerwca 2020 roku, co też świadczy, jaką wagę rząd przywiązywał do relacji z Czechami, i jak wygląda choćby realizacja koncepcji Trójmorza. Ale mniejsza z tym. 6 stycznia 2022 roku ambasador Jasiński udzielił wywiadu, w którym powiedział m.in.:
Mam wrażenie, że ten spór wcale nie musiał zaistnieć. Co robić, żeby do takich konfliktów nie dochodziło?
Przede wszystkim dobrze wykonywać swoje obowiązki. Ten problem powinien był być rozwiązany nawet nie na poziomie prezesów, a dyrektorów technicznych kopalni. Każda poważna firma ma przecież oddział zajmujący się naprawianiem szkód. Nazywamy to odpowiedzialnym biznesem. To był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu – i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony. W końcu podobne rzeczy zdarzały się i w Bełchatowie czy Koninie i nikt tam z tego nie robił afery. Janusz Steinhoff tłumaczył mi, że gdy rolnikowi pod Bełchatowem wysycha studnia, to po prostu składa wniosek o odszkodowanie i je dostaje. Tak samo jest w sąsiedztwie Turowa po polskiej stronie. Pytanie, dlaczego nie ma to obowiązywać wobec ludzi, którzy też żyją kilometr czy dwa od kopalni, ale po drugiej stronie granicy.
Jak to więc jest z tym ubywaniem wody po czeskiej stronie?
Tam są specyficzne warunki geologiczne. Ta wielka bariera głęboko w ziemi, która była propagandowo prezentowana jako dodatkowe zabezpieczenie przed odpływem wód gruntowych, tak naprawdę ma chronić kopalnię przed zalaniem przez wody trzeciorzędowe, czyli głębsze, i w ogóle nie ma żadnego znaczenia tam, gdzie są studnie. Bądźmy więc uczciwi i przyznajmy, że powodem sporu była jednak arogancja pewnych ludzi.
Z PGE?
Tak. Przede wszystkim z dyrekcji kopalni. Potem jest dyrekcja PGE, a całe lata świetlne dalej ministerstwa i premier. Trzeba te szkody naprawić natychmiast, bo jeśli ktoś sobie kopie dół, to nie znaczy, że ludzie z sąsiedztwa mają zostać bez wody. Nie wierzę w to, żeby wielkiej kopalni nie było stać na zrobienie wodociągu dla kilkudziesięciu gospodarstw.

No i cóż, tego samego dnia rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że Mateusz Morawiecki "zdecydował o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej". Czy ktoś kontynuował jego wysiłki, by sprawę rozwiązać polubownie? Nie, bo i po co.

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

08-06-2023 [16:42] - Zbyszek_S | Link:

To chyba niemożliwe, żebyśmy zapłacili WIĘCEJ niż żądali początkowo Czesi. Gdyby tak było to... no jakby, ktoś popełnił... bo ja wiem... może błąd.

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [17:25] - sake3 | Link:

Mnie najbardziej dotknęło stanowisko polityka Lewicy Belki, jego lekceważące i kpiące wypowiedzi na temat osób które stracą pracę po zamknięciu kopalni i elektrowni.Cynicznie stwierdził w wywiadzie że to tylko ok.5000 ludzi straci pracę,a 60000 jest cyfrą nieprawdziwą.Polityk który nirgdy w życiu nie pracował widocznie nie wie,że tak wielkie obiekty jak kopalnie czy elektrownie to nie tylko podstawowy personel ale wszystkie firmy współpracujące,podwykonawcy i kooperanci.Do tej liczby należy dołożyć rodziny przyszłych bezrobotnych,sklepy i sklepiki które też padną.Czy te 60000 ma pomaszerować do Niemiec na zbiory szparagów? I to tylko dlatego ,że kopalnie niemieckie nie chcą konkurencji,a rosyjskie sprzedawać Polsce swój węgiel.

Obrazek użytkownika Pani Anna

08-06-2023 [18:59] - Pani Anna | Link:

@Zbyszek_S 
Oczywiście, że możliwe.  Jest dokładnie tak, jak to opisał powyżej Horn. W 2021r, kiedy to się zaczęło pisałam to samo. Czesi chcieli załatwić sprawę po sąsiedzku,  bez mieszania w to Unii, a odszkodowania były oszacowane przyzwoicie, mało tego, gdyby nasz rząd stanął do rozmów,  to zapewne jeszcze udałoby się coś utargować.  Ale kto by tam gadał z Pepikami. Nawet tu, na NB było bez liku komentarzy o bezczelnych Czechach kolaborujących z Niemcami. Wszystko, zeby tylko nie przyznać,  że rząd PIS nie dba o polską rację stanu i raz po raz kompromituje się w polityce sięgającej dalej niż  Nowogrodzka - Belweder.

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [19:50] - u2 | Link:

Czesi chcieli załatwić sprawę po sąsiedzku,  bez mieszania w to Unii

Nie ściemniaj niemiecki trollu. Od kiedy rządził tam agenciak komunistycznej bezpieki Andrej Babisz aka TW Buresz agenciaki szły na zwarcie z Polakami. Na szczęście Czesi nie są w ciemię bici jak ty i wyrzucili za burtę agenciaka na niemieckim pasku. Dlatego Niemcy uruchomili kolejną agenturę, idąc na bezpośrednie starcie z Polakami. To są proste sprawy.

Obrazek użytkownika spike

08-06-2023 [18:08] - spike | Link:

Jak to możliwe, że polska kopalnia tyle szkód wyrządza poza granicami Polski, a w okolicach kopalni, mieszkańcy nie narzekają na brak wody, zapylenie etc. ???
Jak to jest, że kopalnia z czeskich wiosek wysysa tyle wody, że mają suszę, a ta woda nie zalała kopalni ?
Dodać należy, że kopalnia działa kilkadziesiąt lat, do tej pory jakoś nie było problemów, powstały tak nagle, czuć tu rozbójnicze wymuszenie, Czesi chcą na nasz koszt zrobić to co oni powinni sami, Niemcy to ze zwykłej nienawiści, jakby było inaczej, po sąsiedzku, to by zaproponowali pomoc w rozwiązaniu problemu.

Niemcy nigdy nie byli przyjaciółmi, a Czesi, cóż, zawsze byli sprzedajni, jak PSL, Czechów można jeszcze jakoś zrozumieć, malutki kraj, więc ratuje się jak może, tym bardziej, że dość mocna zależy od Niemców, jak zwykle.

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [18:38] - u2 | Link:

Niemcy nigdy nie byli przyjaciółmi, a Czesi, cóż, zawsze byli sprzedajni

Czesi, jak wyrzucili za burtę Babisza aka TW Buresza i zastąpił go premier Fiala i prezydent Pavel, zachowują się przyzwoicie. Dlatego dogadali się z nami. Teraz Niemcy użyli swojej agentury, w tym greenpeace z Pragi, ale to też niemiecka agentura. To są proste sprawy. Skończy się zapewne zgodnie z wizjami Mariana Węcławka wojną Niemiec z Polską, w której faworyzowani Niemcy dostaną w 4 litery :-)

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2023 [20:11] - sake3 | Link:

@u2......Co do prezydenta Czech mam odmienne zdanie.Pierwszą swoją wizytę odbył w Niemczech gdzie wręcz prosił ich o większe przewodnictwo w Europie.Niepokoi mnie jednak zachowani całej UE a nie tylko Niemców wobec Polski.Skorumpowany,niewydolny i skompromitowany twór teraz juz na chama lansuje pomarszczoną podeszwę.Szwecja nyła miła jak trzeba było gasić ich lasy i poprzeć wstąpienie do NATO.My już z tego doła nie wyjdziemy.

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [20:23] - u2 | Link:

mam odmienne zdanie

Ależ droga sake, nikt tobie tutaj nie zabrania mieć swojego zdania, odmiennego od mojego :-)

PS. To nic dziwnego, że Petr Pavel odbył swoją pierwszą wizytę do Berlina. Przecież Czesi są mocno związani ekonomicznie z Niemcami, podobnie jak Polacy. Dobrze, że nie odbył jej w innym kierunku jak onegdaj PDT do Moskwy :-)

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [19:37] - tricolour | Link:

A teraz wisienka:

"Wielkie zakupu wojskowe są finansowane przez Polskę za pomocą kredytu, zaciągniętego w Korei – podała koreańska telewizja SBS (Seoul Broadcasting System). Część wsparcia finansowego – w przeliczeniu ponad 38 mld zł - Polska już otrzymała, ale ubiega się o więcej. Łącznie to prawie 77 mld złotych"

To teraz, prawdziwi Polacy, pytanie: było sensowne sprzedawać biedronkę, która odsysa 100 miliardów rocznie, a później chodzić na żebry po 70? Z wami, prawdziwymi Polakami robić interesy to złoty interes dla wszystkich, tylko nie dla was.

Obrazek użytkownika u2

08-06-2023 [19:41] - u2 | Link:

Z wami, prawdziwymi Polakami robić interesy to złoty interes dla wszystkich, tylko nie dla was.

Zazdrościsz tric. Czytaj pilnie wizje Mariana Węcławka z Leszna, może to tylko bajki tric ? :-)

Obrazek użytkownika tricolour

08-06-2023 [20:29] - tricolour | Link:

@u2

Z chęcią przeczytam, serio. Masz może jakiś sensowny link?

Strony