Jak zginął generał Władysław Sikorski

GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI. Nocą z 4 na 5 lipca 1943 r. w katastrofie liberatora u wybrzeża Gibraltaru zginął premier Rządu Rzeczpospolitej na Uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski. Sama śmierć jak i okoliczności katastrofy, pozostają w sferze spekulacji, czy był to tylko wypadek, czy zaplanowane zabójstwo. Istnieją bowiem wątpliwości związane z przebiegiem katastrofy. Po uroczystym pogrzebie w Londynie, Sikorski został pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark pod Nottingham. 17 września 1993 r. jego prochy spoczęły w krypcie św. Leonarda katedry na Wawelu.

Śmierć gen. Sikorskiego spowodowała bardzo poważne zmiany w układzie sił w polskim Londynie i w pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nastąpił postulowany od dawna podział funkcji premiera i naczelnego wodza.

Generał broni Wojska Polskiego, premier rządu RP na uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1939–1943. Jeden z najbardziej zasłużonych polskich polityków i mężów stanu.

Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym, w ówczesnym zaborze austriackim (obecnie Podkarpacie). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Ojciec był organistą i nauczycielem, matka (zwłaszcza po śmierci męża) zajmowała się szyciem i roznosiła przesyłki. 

Miał brata Stanisława i dwie siostry: Eugenię i Helenę. W zdobyciu mu wykształcenia pomogli Władysław Jędrzejewicz i Julian Zubczewski, późniejszy teść generała. Przez pewien czas uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie. 

W 1902 r ukończył Gimnazjum Klasyczne we Lwowie i zdał maturę. Studiował na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów. Ukończył ją w 1908 r. Po studiach pracował na terenie Galicji m.in. przy pracach regulacyjnych Sanu, a także w przemyśle naftowym.

Władysław Sikorski zetknął się z wojskiem w trakcie studiów, ochotniczo zgłaszając się na roczną służbę wojskową w armii austriackiej. W trakcie edukacji wojskowej uzyskał dyplom oficera i został podporucznikiem rezerwy.

Na początku XX wieku zaangażował się również w ruchy niepodległościowe i działalność polityczną. Był związany między innymi z Polską Partią Socjalistyczną czy Polskim Stronnictwem Postępowym. Poznał wówczas m.in. Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

W trakcie I wojny światowej Sikorski walczył po stronie Austrii. Był również jednym z twórców Legionów Polskich na tamtych terenach, zajmował się m.in. rekrutacją nowych żołnierzy do korpusu. W 1916 r. doszło do konfliktu między Piłsudskim a Sikorskim, dotyczącym stopnia współpracy z Austro-Węgrami i działań niepodległościowych.

 W wyniku różnych zawirowań Władysław przez pewien czas przebywał w więzieniu, oskarżony o zdradę stanu. W 1918 r. po wyjściu na wolność zaangażowany był w tworzenie Wojska Polskiego na terenie Galicji.

Umiejętności dowódcze Sikorskiego ujawniły się w pełni w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Dowodził wtedy 5 Armią, która skutecznie utrzymała front i ostatecznie przyczyniła się do pokonania Bolszewików. Rok 1920 był też dla Władysława Sikorskiego czasem nominacji generalskiej.

W II Rzeczpospolitej Sikorski pracował jako polityk. Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 r. został premierem i ministrem spraw wewnętrznych. Następnie piastował urząd Generalnego Inspektora Piechoty, a w rządzie Władysława Grabskiego był przez pewien czas ministrem spraw wojskowych. Wchodził również w skład Rady Wojennej.

Końcem 1925 r. Sikorski został dowódcą Okręgu Korpusu VI we Lwowie. Po przewrocie majowym z 1926 r. zachował neutralność, jednak jego polityczni przeciwnicy, którzy doszli wówczas do władzy pozbawili go stanowiska dowódczego dwa lata później.

Generał mimo czynnej służby wojskowej pozostawał bez przydziału do jednostki aż do września 1939 r. 

Po odsunięciu od władzy przez pewien czas przebywał za granicą, pisał publikacje na temat wojskowości i perspektywy wybuchu nowej wojny.

Mimo starań w trakcie kampanii wrześniowej nie otrzymał przydziału frontowego. W połowie września przedostał się do Rumunii, a stamtąd dalej na zachód, aż dotarł do Paryża. Otrzymał, w zastępstwie za marszałka Rydza-Śmigłego, zadanie formowania Polskich Sił Zbrojnych.

 Pod koniec września został również mianowany na premiera RP i ministra spraw wojskowych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie początkowo stacjonował we Francji, po jej kapitulacji w czerwcu 1940 r., ewakuował się do Wielkiej Brytanii.

W 1941 r. generał dążył do odbudowy stosunków dyplomatycznych z ZSRR. Pakt znany potem jako układ Sikorski-Majski zakładał (bez powodzenia) odzyskanie granic kraju sprzed 17 września 1939 r. oraz poprawę bytu Polaków przebywających na okupowanych terenach.

 Dzięki układowi z ZSRR udało się ocalić 114 tys. ludzi (w tym 30 tys. cywilów), tworzących później tzw. Armię Andersa, czyli Polskie Siły Zbrojne w ZSRR.

W 1909 r. ożenił się z Heleną Zubczewską. Mieli córkę Zofię, która w trakcie wojny była bliskim współpracownikiem ojca. Prywatnie generał wyróżniał się z swoim wyglądem zewnętrznym i postawą. 

Był ceniony zarówno przez przyjaciół, jak i przeciwników za swoją pracowitość, inteligencję i energię. W trudnych chwilach potrafił być stanowczy i zdecydowany. Krytykowano go jednak za zbytnie zaufanie do najbliższych i otaczanie się niewłaściwymi ludźmi.

Generał zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze 4 lipca 1943 r. Jego ciało zostało przetransportowane i pochowane na cmentarzu lotników polskich w Newark. Bezpośrednio po katastrofie nie przeprowadzono sekcji zwłok, jedynie je sfotografowano.

50 lat później, staraniem polskich władz, szczątki Władysława Sikorskiego zostały sprowadzone do kraju, pochowano je 17 września 1993 r. w katedrze na Wawelu. Sekcja i dokładne przebadanie zwłok odbyło się dopiero w listopadzie 2008 r., dzięki działaniom Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie ponownie złożono ciało w grobowcu katedry.
 
Sama śmierć Sikorskiego, jak i okoliczności katastrofy, pozostają w sferze spekulacji, czy był to tylko wypadek, czy zaplanowane zabójstwo. Istnieją bowiem wątpliwości związane z przebiegiem katastrofy.

 Przykładowo, jeden z pilotów założył na ten rejs kamizelkę ratunkową, której nigdy wcześniej nie używał. Jego zeznania nie pokrywają się też z ustaleniami śledczych. Podobne kontrowersje budzi fakt zaginięcia córki generała, która również miała znajdować się na pokładzie samolotu.

W późniejszym czasie przeprowadzano badania dotyczące np. trajektorii lotu maszyny, które wykluczyły oficjalną wersję, jaką przedstawili Brytyjczycy po katastrofie. Wyniki sekcji z 2008 r. pokazały, że Sikorski zginął w wyniku obrażeń wielonarządowych, typowych dla ofiar katastrof komunikacyjnych. 

Nie wykluczono jednak jednoznacznie, czy doszło do sabotażu samej maszyny. Tajemnicy katastrofy nie udało się rozwiązać do dziś. Więcej światła na tę sprawę rzuciłyby akta znajdujące się w archiwum brytyjskim, jednak ich odtajnienie będzie możliwe najszybciej dopiero w 2033 r.

.
ORDERY I ODZNACZENIA 

- Order Orła Białego (pośmiertnie, 14 lipca 1943) 

- Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari nr 11 (19 grudnia 1923)

- Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (15 marca 1921)

- Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1923)

- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (29 grudnia 1921)

- Krzyż Niepodległości
- Order Krzyża Grunwaldu I klasy (pośmiertnie, 2 lipca 1946)

- Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
- Złoty Krzyż Zasługi

- Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej (3 marca 1926)

- Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

- Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

- Wielki Oficer Orderu Leopolda (Belgia)

- Krzyż Wielki Orderu Lwa Białego (Czechosłowacja)

- Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1914–1918 (Czechosłowacja)

- Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939 (Czechosłowacja)

- Order Krzyża Wolności I i II klasy (Estonia)

- Wielka Wstęga Orderu Legii Honorowej (30 grudnia 1924)

- Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej(28 maja 1921)

- Krzyż Wojenny (Norwegia, pośmiertnie, sierpień 1943)

- Wielki Oficer Orderu Trzech Gwiazd (Łotwa, 1928)

- Krzyż Wielki Orderu Białej Róży Finlandii (Finlandia)

- Komandor 1 Klasy Orderu Białej Róży Finlandii (Finlandia, 1922)

- Wielka Wstęga Orderu Wschodzącego Słońca (Japonia)

- Krzyż Wielki Orderu Korony Rumunii (Rumunia)

- Wielki Oficer Orderu Gwiazdy Rumunii (Rumunia)

- Krzyż Wielki Orderu św. Sawy (Jugosławia) – 1924

- Krzyż Wielki Orderu Orła Białego (Jugosławia)

- Krzyż Wielki Orderu Korony Włoch (Włochy)

- Wielka Wstęga Orderu Orła Azteckiego (Meksyk, 1942)

- Krzyż Pamiątkowy Mobilizacji 1912–1913 (Austro-Węgry)

- Krzyż Zasługi Wojskowej 3 klasy z dekoracją wojenną (Austro-Węgry)

Źródło :

https://m.facebook.com/story.p...

https://m.facebook.com/story.p...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika foros

05-07-2022 [23:55] - foros | Link:

Gwoli uzupełnienia tej dobrej biografii generała:
a. 5 armia, którą dowodził Sikorski to była ta armia, która obroniła Warszawę przed Tuchaczewskim, de facto to Sikorski wygrał najważniejszą dla tej wojny bitwę, co czyniło zeń naturalnego konkurenta Piłsudskiego, który w kluczowych momentach bitwy był poza wojskiem.
b. w II połowie lat 30-ych Sikorski czynnie zwalczał sanację tworząc m.in. emigracyjny Front Morges, politycznie związany był z opozycyjnym Stronnictwem Pracy (Korfanty, Popiel), część jego polityków wejdzie potem do Stronnictwa Demokratycznego
c. po przejęciu władzy podczas II wojny Sikorski i jego obóz mocno zwalczali oficerów sanacyjnych. Przy błogosławieństwie Brytyjczyków zorganizowano dla nich obóz leśnych dziadków na jednej ze szkockich wysp, gdzie byli oni izolowani. (Dodać trzeba, że nominację na premiera i Wodza Naczelnego Sikorski zawdzięczał głównie postawie Francuzów  i Brytyjczyków, którzy odmawiali uznania politykom sanacji - m.in. nominacja prezydencka Wieniawy-Długoszowskiego.)
d. Śmierć Sikorskiego oznaczała też przewrót polityczny we władzach emigracyjnych. Wodzem Naczelnym został gen. Sosnkowski jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. Oznaczało to rewolucję personalną i rozwiązanie obozu odosobnienia dla oficerów sanacyjnych.
e. Brytyjczycy, mimo upływających terminów ciągle nie chcą odtajnić wszystkich dokumentów odnośnie śmierci Sikorskiego powołując się na wysoki interes państwa brytyjskiego. Niezbyt dobrze świadczy to o naszych najbliższych sojusznikach w Europie Zach.
f. podobne katastrofy na lotnisku w Gibraltarze zdarzały się na tym lotnisku. W tej przeżył tylko czeski pilot maszyny generała.
g. We wspomnieniach zwykłych żołnierzy Sikorski jawi się pozytywnie. Zwracają oni uwagę na jego postawę, maniery, pojawiają się opinie, że był to ostatni hetman Rzeczypospolitej.
h. Radek Sikorski (Zdradek) podczas studiów w Oksfordzie przyjęty został do ekskluzywnego klubu studentów (liderem był B. Johnson, obecny premier Wielkiej Brytanii), mimo iż nie spełniał wysokich kryteriów odnośnie zamożności, wg samego Radka stało się tak dlatego, że uważano go za potomka/rodzinę Wodza Naczelnego II RP. 

Obrazek użytkownika u2

06-07-2022 [08:44] - u2 | Link:

uważano go za potomka/rodzinę Wodza Naczelnego II RP

Błąd, Sikorskich w Polsce jest jak nie napiszę kogo. Na studiach na PW studiował ze mną niejaki Bogdan Sikorski, którego rodzice byli pracownikami ambasady w ChRL w czasach PRL, czyli musieli być sprawdzonymi towarzyszami :-)