Odblokowanie dla Polski pieniędzy z FO. Czy się cieszyć?

No i chyba (to wcale jeszcze nie jest pewne) doczekaliśmy się – po ponad roku oczekiwania – przyjęcia przez Komisję Europejską (KE) naszego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które było niezbędne do odblokowania nam środków finansowych w ramach unijnego Funduszu Odbudowy (FO). 

Podobno stało się to po zadeklarowaniu przez polski rząd, iż nastąpi likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (ID SN), co było jednym i chyba najważniejszym, ale w ogóle pozatraktatowym warunkiem stawianym Polsce przez unijne elity. Ze strony KE uwarunkowanie odblokowania środków finansowych z FO od polskiej decyzji likwidującej ID SN w obecnym kształcie, było i jest bowiem jawnym i ordynarnym szantażem, nie mającym żadnego prawnego umocowania w traktatach unijnych.

No, ale dobrze... polski rząd się ugiął pod presją KE i być może dzięki temu to polskie KPO w końcu zostanie przez KE przyjęte i zostaną uruchomione te wszystkie obiecane nam środki. Z tym, że należy pamiętać, że już dzisiaj Unia Europejska (UE) zmniejsza nam środki pomocowe o wartość kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na Polskę, m.in. za brak decyzji o zaprzestaniu funkcjonowania kompleksu Turów a jak pamiętamy taką decyzję jednoosobowo podjęła jedna sędzia TSUE. 

Już tylko na podstawie na razie tylko werbalnego porozumienia KE z polskim rządem nastąpiła powszechna propaganda radości, że w końcu Polska otrzyma te wszystkie środki, które zostały wynegocjowane przez polski rząd w lipcu i grudniu 2020 roku. 

Ale czy faktycznie winniśmy się aż tak cieszyć? 

Z jednej strony może i tak, bo każde dodatkowe Euro dla Polski w czasie, gdy przyjmujemy miliony wojennych uchodźców z Ukrainy, mogą się nam przydać. Tyle tylko, że tymi środkami tak naprawdę nie będziemy mogli sobie swobodnie dysponować, bo KE dokładnie określiła na jakie cele mogą być te środki wykorzystane i nie ma tam mowy o żadnym przeznaczaniu ich na pomoc Ukraińcom. 

Z drugiej zaś strony można postawić tezę, że lepiej byłoby dla Polski, gdyby w ogóle zrezygnowała z FO, bo korzystanie z tych środków będzie zwiększało nasze zadłużenie i zmniejszało naszą suwerenność i niepodległość. 

Moim zdaniem źle zrobiliśmy, że nie wykorzystaliśmy zwłoki KE w przyjęciu naszego KPO do tego, aby całkowicie z niego zrezygnować. Idąc moim tokiem rozumowania... Uważam, że Polska popełniła błąd walcząc o te środki, przy jednoczesnym oddaniu niemal naszej całej suwerenności. 

Poniżej tłumaczę dlaczego. 

Polska ma w perspektywie 2021-2027 otrzymać z UE w ramach Funduszu Odbudowy ok. 270 mld zł a w ramach pieniędzy należnych nam w tzw. wieloletnim unijnym budżecie ok. 440 mld zł. Kwoty te mogą być nawet trochę zaniżone, bowiem dziś mamy inflację i często deprecjację złotego więc warto wskazać, że np. Polska z  Funduszu Odbudowy ma otrzymać 58,1 mld Euro z czego 23,9 mld euro w formie bezzwrotnych grantów oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Z ogólnej puli tych środków 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem (sic! - Zielony Ład, który wiąże się z zakupami w Niemczech?) oraz ochronę zdrowia. Wydatkowanie pozostałych środków też muszą się korelować z tymi celami.

Ale zważmy. Powstały ze względu na pandemię koronawirusa dodatkowy unijny program Next Generation (Fundusz Odbudowy) ma wynieść około 750 mld euro, z czego około 60% (450 mld euro) to mają być pożyczki w ogromnej większości zaciągane na rynkach finansowych (podobno przy korzystniejszych warunkach niż te, jakie musiałyby spełnić poszczególne kraje samodzielnie zaciągające pożyczki) oraz w niewielkiej części poprzez emisję euroobligacji. 

O tym czy dane państwo skorzysta z tych pożyczek to na szczęście jest już kwestia decyzji konkretnych państw, ale nawet, gdybyśmy jako Polska zrezygnowali z nich to i tak ponosilibyśmy obowiązek ewentualnej spłaty części długów państw, które zdecydowały się na nie a utraciły płynność finansową i zdolność do ich spłaty. Z tego punktu widzenia głupotą byłoby nie skorzystanie z tych pożyczek w ramach FO, szczególnie przez biedne kraje południa oraz będące na dorobku (jak Polska) kraje Europy Środkowo-Wschodniej (przeważnie dawnych demoludów)!

Pożyczki te będą zaciągane przez KE, podobnie jak euroobligacje i dopiero po ich uzyskaniu KE będzie je dystrybuować do poszczególnych krajów UE - ileż to nowych unijnych synekur powstanie i jakiż to korupcjogenny mechanizm! (ale to tak na marginesie). 

Ale też jest w tym wszystkim inna strona medalu. Uwspólnotowienie długu a także możliwość narzucania przez UE podatków unijnych (te dwa rozwiązania zastosowane zostały po raz pierwszy w historii istnienia UE!) stają się instrumentami prowadzącymi bezpośrednio do federalizacji UE, czyli stworzenia jednego Sfederalizowanego Państwa Europa pod zarządem - a jakże - Niemiec. A to oznacza tak naprawdę utratę suwerenności i niepodległości poszczególnych państw europejskich i stworzenie z nich niemieckich landów. I Niemcy chcą takiej federalizacji, co zostało ujęte w umowie koalicyjnej obecnego rządu pod wodzą O. Scholza. 

Biorąc powyższą możliwość utraty przez Polskę własnej państwowości to tak naprawdę byłoby celowe zrezygnowanie z FO, co by się wiązało też z odrzuceniem przez Polskę uwspólnotowienia długów, czyli nie musielibyśmy płacić za niespłacane w ramach FO długi innych państw oraz uniemożliwilibyśmy Komisji Europejskiej nałożenia na nasz kraj (czyli nas wszystkich) dodatkowych podatków unijnych. 

Natomiast musimy żądać wsparcia finansowego na pokrycie choć w części naszych wydatków związanych z uchodźcami ukraińskimi, bo jak na razie nie otrzymaliśmy ani Euro, choć taka poza-unijna Turcja dostała 6 mld Euro. Gdzie tu jest jakaś mityczna solidarność unijna? Ano głęboko w d...pie lub gdzieś w nierealnych przestworzach. 

Powtórzę. W toczonej od lipca i grudnia 2020 roku dyskusji bardzo często sprowadza się ją li tylko do sporów  dotyczących powiązania wypłat z funduszy unijnych z mityczną unijną praworządnością, ale zapomina się właśnie o kwestiach związanych z nową perspektywą budżetową UE, czyli o wspólnym zaciąganiu długu, który w znacznej części ma pokrywać nowo utworzone instrumenty finansowe w ramach Funduszu Odbudowy oraz o możliwości nakładania przez KE dodatkowych podatków na wszystkich obywateli UE. 

Onegdaj apelowałem żebyśmy skończyli z proszeniem UE o pieniądze z FO! Jestem bowiem pewny, że te pieniądze moglibyśmy uzyskać samemu i o wiele taniej niż poprzez UE. Zwracałem się też o to, żebyśmy sukcesywnie zmniejszali naszą składkę do UE w wysokości równoważnej nakładanym przez nią kar dal Polski. Zwracałem się też o to, żebyśmy skończyli z przejmowaniem się unijnym postrzeganiem praworządności, bo przecież Polska nie robi nic ponadto, co w zakresie sądownictwa funkcjonuje od dawna w niektórych krajach unijnych. Bezczelne kłamstwo i hipokryzja sączące się z ust antypolskich elit unijnych na temat Polski jest bowiem wprost porażające i ten, kto tego nie widzi zasługuje na miano chociażby zwykłego idioty!

Dziś - w czasach totalnej agresji Rosji na Ukrainę - tak naprawdę kary należą się Niemcom i Francji za np. sprzedaż Rosji uzbrojenia w sytuacji trwającego unijnego embarga nałożonego na kraje unijne po aneksji przez W. Putina Krymu. 

Reasumując. Jestem daleki od radości z ewentualnego przyznania nam środków z FO, bo radykalnie zwiększymy swoje zadłużenie a i tak środki te będziemy musieli przeznaczyć na cele, które wyznaczyła nam KE, czyli znów w większości rewersem popłyną one do Niemiec czy Francji. Do tego jeszcze tracimy przez to naszą suwerenność zgadzając się na mechanizmy: "pieniądze za praworządność", uwspólnotowienie unijnych długów i na podatki, które od teraz może nam nakładać KE. 

Szkoda więc, że polski rząd nie wykorzystał nadarzającej się okazji i nie wycofał się z żądań o wypłacenie nam pieniędzy z FO...

Czy moje zdanie jest słuszne? Okaże się to niebawem...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Czesław2

16-05-2022 [15:43] - Czesław2 | Link:

Czy się cieszyć? ano, czy tona węgla z powodu tych pieniędzy będzie po 700PLN jak rok temu? Czy żywność stanieje o 25%. czy gaz będzie tańszy o 300% a prąd o 200%. NIE inflacja będzie jeszcze większa.

Obrazek użytkownika u2

16-05-2022 [15:55] - u2 | Link:

doczekaliśmy się – po ponad roku oczekiwania – przyjęcia przez Komisję Europejską (KE) naszego Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Ale, ale. Przyjęcie przez urzędasów polskiego KPO nie oznacza uruchomienia środków dla Polski. Wiem z dobrego źródła. Urzędasy mówią o przyszłym roku. Ale wiadomo, w przyszłym roku wybory i urzędasy chcą verhungert Polen :-)

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-05-2022 [16:48] - krzysztofjaw | Link:

Powtarzam! Mieliśmy niepowtarzalny pretekst, aby pozbyć się tego garba w postaci FO. Blokowali nam przez rok te środki? To trzeba było się z tego wycofać i unieważnić nasze porozumienia z roku 2020. Niestety, tego nie zrobiliśmy, co na nas się okrutnie zemści!
Pzdr

Obrazek użytkownika u2

16-05-2022 [17:12] - u2 | Link:

To trzeba było się z tego wycofać i unieważnić nasze porozumienia z roku 2020. Niestety, tego nie zrobiliśmy, co na nas się okrutnie zemści!
 

Wpisuje się pan tym straszeniem w narrację darków, cześków, persów-srepów, bauerów i tym podobnych ruskich śmierdzących onuc :-)

Obrazek użytkownika zbychbor

16-05-2022 [18:11] - zbychbor | Link:

@u2 Myślący człowiek, który ma na sercu dobro Polski, jest onucą.
Brak słów.
Chyba brakuje ci czegoś pod czaszką.

Obrazek użytkownika u2

16-05-2022 [19:35] - u2 | Link:

Jest was kilku na NB, tych śmierdzących ruskich onuc. Trollowanie to jest najłagodniejsze określenie tego kocopołstwa które tutaj wyprawiacie :-)

Obrazek użytkownika Pani Anna

16-05-2022 [20:31] - Pani Anna | Link:

@Zbychor
Rzecz w tym, że osobnik nazywający się u2 nie ma zupełnie niczego pod kopułą. Jak to się mówi na takich? Palieznyj idiot?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-05-2022 [21:56] - krzysztofjaw | Link:

@u2
Pan mi imputuje "ruską onucę"? Człowieku, puknij się w ten "pusty łeb" i przeczytaj tekst ze zrozumieniem...
Mimo wszystko pzdr

Obrazek użytkownika u2

16-05-2022 [23:28] - u2 | Link:

Pan mi imputuje "ruską onucę"?

Wiadomo że pisał pan do ostatniej chwili na neon24. Ale niby pan przejrzał. Pańskie teksty, że nie lubi pan żadnej nacji oprócz polskiej wydają mi się wysoce podejrzane. A to straszenie jakowąś wielką kleską Polski to już kompletny odlot. Innych nacji pan nie cierpi, Polskę pan straszy jak właśnie te ruskie onuce, które wspomniałem :-)

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

17-05-2022 [00:29] - krzysztofjaw | Link:

Nigdy nie napisałem, że nie cierpię innych nacji. Po prostu nie ufam Niemcom, Rosji i Żydom a to nie jest jednoznaczne z tym, że ich nie cierpię. Po prostu niech sobie żyją tak jak chcą, ale pod warunkiem, że nie wtrącają się do nas i nie próbują nas poniżać i wykorzystywać. To tyle. Na tym polega np. moja rusofobia i germanofobia. Po prostu jestem w dobrym tego słowa znaczeniu polskim nacjonalistą, ale nie szowinistą. 

I ja nie straszę Polaków, ale staram się ich przestrzec, bo naprawdę ta unijna pomoc tak naprawdę tą pomocą nie jest a mi zależy na przyszłości Polski i mojego narodu. 

Pzdr

Obrazek użytkownika u2

17-05-2022 [00:46] - u2 | Link:

bo naprawdę ta unijna pomoc tak naprawdę tą pomocą nie jest

Oczywiście, to pożyczka. Ale straszenie, że jak się otrzyma ją to będzie jakaś wielka klęska Polski to lekka przesada. Poza tym wątpliwe, aby środki wpłynęły przed wyborami. O to zapewne chodzi urzędasom. Liczą, że bez tej pożyczki Polska się wyłoży.

Obrazek użytkownika Pani Anna

17-05-2022 [06:05] - Pani Anna | Link:

@krzysztofjaw
Z czystej dobroci serca przypomnę Panu, że nie po to taki u2 został 3xwyszczepiony, żeby odróżniał pomoc od pożyczki, a patriotę od szowinisty. Słuszną linię ma nasza władza.

Obrazek użytkownika Es

16-05-2022 [20:16] - Es | Link:

A tak się robi politykę mając przede wszystkim dobro swojego kraju na uwadze:
 https://twitter.com/rafalhuber...

Obrazek użytkownika Jan1797

16-05-2022 [21:24] - Jan1797 | Link:

A tak walczy się o niskie podatki -patrz głosy opozycji w linku :)))
https://naszeblogi.pl/comment/...

Obrazek użytkownika Es

17-05-2022 [09:16] - Es | Link:

@Jan
" a u was to Murzynów biją"?

Obrazek użytkownika Jan1797

17-05-2022 [20:46] - Jan1797 | Link:

Trochę tę logikę dzisiejsza wizyta wywróciła:)) Z innej beczki; trudno oprzeć się skojarzeniu z ujawnionymi w minionych dniach notatkami.  Zasadność społecznej kontroli władzy nie zmienia faktu, że RKW powstał jako ruch kontroli wyborów.