Kacapy, Niemcy, Żydzi - w dużej części jedno imię mają!

No i już po świętach choć Oktawa Wielkanocna trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego przypadającej 24 kwietnia. 

Ale cały okres świąteczny: Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, Wielkanoc i jej Oktawa to szczególny czas, kiedy przeżywamy silne emocje: od strachu i boleści aż do wielkiej nadziei i radości. Jest to też czas na refleksje o życiu, przemijaniu, śmierci... o tym, co to jest dobro i zło. 

Teraz - wobec wojny na Ukrainie - te wszystkie emocje i refleksje stają się jeszcze bardziej głębokie i wyraziste. 

I ja też refleksyjnie popatrzyłem na ten świat, w którym niestety zło zbiera swoje żniwo i to nie tylko w sposób fizyczny jak na Ukrainie, ale też duchowy, niszczący ludzi wewnętrznie. I począłem doszukiwać się źródeł tegoż zła, stąd tytuł niniejszego tekstu a tytułowym imieniem jest szatan, diabeł, dybuk czyli same Zło!

Bo czymże jest skazanie na śmierć Jezusa Chrystusa tak naprawdę przez jego rodaków. Żydzi skazali Go na unicestwienie, bo musieli być opętani przez żydowskiego szatana, czyli dybuka. Innego wytłumaczenia nie ma a ponadto całkiem świadomie stwierdzili, że "krew Jego na nas i na dzieci nasze" (Mt 27, 25) [1]. I do dzisiaj ta Jego krew jest ich klątwą i cały czas ich szatan, czyli dybuk ma nad nimi władzę i rozkazuje im szerzenie zła. A oni w dużej części z ochotą poddają się jego mocy czcząc jednocześnie podesłanego przez niego "złotego cielca". 

W dzisiejszym świecie chyba nie ma aż tak w większości skrajnie nacjonalistycznego, czyli szowinistycznego narodu jak Żydzi. Wystarczy poczytać ich talmudyczno-rabiniczny Talmud, czyli 12 tomową księgę - w dużej mierze - zawierającą treści nienawiści i pogardy wobec nie-Żydów czyli Gojów a już najbardziej tamudyczno-rabiniczni Żydzi nienawidzą wyznawców Jezusa Chrystusa, którego nie uznali za Mesjasza i dalej w swojej dybukowej duszy oczekują na swojego Zbawcę.

Dochodzi niemal do sytuacji, że część z nich dziś uważa się jako naród za tegoż Króla Żydowskiego. Czyste bałwochwalstwo, czyli uczynienie z siebie najgorszych grzeszników uważających się za Boga i święty naród wybrany, co widać np. w organizacjach masońskich. A masoni od wieków byli przez Kościół Katolicki zawsze ekskomunikowani, ale teraz jest z tym różnie, bo Żydzi przeniknęli do naszego Kościoła i deprawują go od środka a wielu wiernych uważa, że swoje wpływy osiągnęli nawet w Stolicy Piotrowej z papieżem Franciszkiem na czele, który nawet dzisiaj się dziwnie zachowuje wobec wojny na Ukrainie mówiąc, że nie można się zbroić przed rosyjskim agresorem.  

Nie chcę się tu nadmiernie rozpisywać na temat Żydów czy ich aszkenazyjskich chazarskich pobratymców o pochodzeniu mongolsko-turańskim (lub sałtowo-majackim). Polecam zaś przeczytanie mojego cyklu postów na temat żydowskiego Talmudu. Jest jeszcze nie dokończony, ale cykl ten zajął mi dużo czasu i napisałem aż siedem obszernych tekstów [2]. Ciekawe będą chyba i teksty o żydowskich Chazarach [3].

A Niemcy? Czyż odbiegają w swoim szowinizmie od większości Żydów? Absolutnie nie! I to można przecież zaobserwować na przestrzeni dziejów. Większość z nich myśli kategoriami Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Ta ich część przesączona jest nienawiścią do innych narodów i z całą swoją butą uznają siebie za europejską "rasę panów", czyli niczym europejski naród wybrany, który winien władać i panować nad innymi europejskimi narodami. 

Jakże takie megalomańskie myślenie przybliża ich do takowego myślenia dużej części Żydów, z tym, że Żydzi zawsze dążyli do panowania nad całym światem raczej poprzez "mamonę" i rozbijanie wewnętrzne ducha człowieka, Goja czyniąc z niego, coś na kształt bezmyślnej zwierzęcej masy (gender, New Age, LGBTQ+, multikulturalizm, hedonizm, konsumpcjonizm, nihilizm, egoizm, pornografia, atomizacja i pauperyzacja społeczeństw, ubezwłasnowolnienie kredytem, tolerancja represywna, lewactwo wszelkiej maści). Dopiero relatywnie od niedawana podobną strategię przyjęli też i Niemcy a realizują ją poprzez swój projekt zlewaczałej UE. I czyż możemy się dziwić, że dziś Niemcy i Żydzi współpracują ze sobą i chcą zmienić historię świata przypisując nazizm jakiejś nieokreślonej warstwie ludzi a najlepiej byłoby zwalić winę na Polaków, jako Katolików! Trzeba też pamiętać o wszelkich lewackich rewolucjach a nawet wojnach wywoływanych i finansowanych przez liderową część Żydów (Rewolucja Francuska, Rewolucja Bolszewicka, wojny światowe...) [4], [5], [6], [7], [8], [9].

A przecież A. Hitlera popierało przeszło 90% Niemców, i to dobrowolnie! A przecież to hitlerowskie Niemcy bestialsko wymordowały miliony Żydów a wcześniej przez wieki to Polska była najbardziej w Europie przychylna Żydom!

Ale to imperialne dążenie do "poszerzenia przestrzeni życiowej" charakteryzujące wszystkie Rzesze Niemieckie bardzo mocno zbliża też Niemcy do Rosji, która też od wieków myśli imperialnymi kategoriami Wielkiej Rusi, i to niezależnie czy carskiej, sowieckiej czy obecnej. 

Rosja to pewien stan umysłu nie zmieniający się przez wieki. Rosjan kształtuje ich myślenie: potrzeba cara (niekwestionowanego przywódcy) i wieczna tęsknota za mocarstwowością międzynarodową ich kraju (wielką Rusią). Te cechy są niezmienne.

Identyczne cechy posiada też duża część Niemców, którzy też potrzebują swojego führera (niekwestionowanego przywódcy) i też odwiecznie pragną swojej mocarstwowości, swojej wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Dodatkowo mają jako naród wybujałe ego, które implikuje ich pogardę wobec innych nacji i podświadome przeświadczenie o sobie jako - jak już wspomniałem - "rasie panów". Te cechy są niezmienne. 

Niemcy mają swoisty kompleks Rosji jednocześnie połączony z jakąś niezrozumiałą jej fascynacją. 

Nie jest więc przypadkiem, że oba społeczeństwa są naprawdę bardzo podobne - tylko w tych krajach mogły powstać największe ludobójcze socjalistyczne totalitaryzmy XX wieku: nazizm i komunizm. Co prawda w Rosji przywódcy Rosji Sowieckiej musieli nieraz użyć siły wobec własnego narodu a Niemcy sami z siebie ulegli fascynacji nazizmem, ale to tylko świadczy, że jednak Niemcy wedle swojego ordnung muss sein są potencjalnie bardziej niebezpieczni niż Rosjanie, przy czym należy zwrócić uwagę, że jednak Rosja jest na dzień dzisiejszy bardziej barbarzyńska fizycznie, co udowadnia obecną agresją wojenną na Ukrainę.  

Społeczeństwo niemieckie - jak już napisałem - w czasie II WŚ popierało A. Hitlera w przeszło 90-ciu procentach. Do dzisiaj w wielu długoletnich firmach niemieckich stoją popiersia ich nazistowskich szefów z czasów wojny a Niemcy próbują wyprzeć swoją wojenną winę cedując ją na mitycznych, bez-narodowych nazistów a tak naprawdę na nas - Polaków. 

Dzisiaj Rosja chce w Europie odbudować swoją Wielką Ruś o potędze dawnego i słusznie minionego ZSRR. To oczywiście już nie jest możliwe, ale W. Putin chce wyrwać dla siebie, ile będzie mógł a już na pewno kraje nie należące do NATO jak Ukraina czy Białoruś. Nie pogardzi też zapewne i Gruzją a kto wie czy znów nie będzie miała apetytu na inne kraje jak Afganistan. 

Z drugiej strony od lat Niemcy budują swoją potęgę poprzez Unię Europejską, którą chcą przekształcić w zależne od siebie Jedno Sfederalizowane Państwo Europa ze stolicami w Berlinie i Brukseli. To taka ich nowa Rzesza, tym razem już IV. 

I to ich państwo ma wreszcie sąsiadować z Wielką Rusią a do tego sąsiedztwa zawsze dążyli tak oni jak i imperialiści rosyjscy. I stąd się wziął Pakt Ribbentrop-Mołotow, który de facto był fundamentem rozpoczęcia II Wojny Światowej i wspólnej napaści nazistowskich Niemiec i komunistycznych Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku. Wcześniej były też rozbiory Polski, w których główną rolę odegrały też te dwa kraje. 

W okresie wojny mieliśmy więc dwa totalitaryzmy, które ją rozpoczęły, ale tak naprawdę każde z nich myślało, że w końcu zostanie tylko z nich jeden najważniejszy. Zarówno A. Hitler, jak i J. Stalin przygotowywali się więc na ewentualne wzajemne pokonanie. I jedni i drudzy chcieli napaść na siebie. A. Hitler wyprzedził J. Stalina i zaatakował jako pierwszy a że, cała infrastruktura sowiecka była stworzona agresywnie (przygotowawczo do ataku) a nie obronnie (przygotowawczo do obrony) , to A. Hitler z początku szybko i sprawnie zdobywał Rosję Sowiecką... aż do czasu rosyjskiej zimy i przegrupowania wojsk sowieckich. Ostatecznie tę wojnę przegrał i zaczęła się "zimna wojna". 

Po jej zakończeniu i po różnych turbulencjach nastąpiła era niemieckiej Unii Europejskiej i W. Putina. I znów odżyły dawne ciągoty obydwu partnerów: z jednej strony W. Putin sukcesywnie dążył do odbudowania imperium rosyjskiego a niemiecka UE do budowy swojego imperium, czyli IV Rzeszy. Nastąpił znów rozkwit kondominium niemiecko-rosyjskiego zwieńczony umową na budowę Nord Streamów, które już całkowicie miały uzależnić większość krajów UE od dostaw gazu z Rosji, której redystrybucją miały się zajmować oczywiście Niemcy. Dodatkowym celem budowy Nord Streamów miało być całkowite odcięcie  Ukrainy od dostaw rosyjskiego gazu, co miało sprawić, że nie potrzeba byłoby obecnej wojny, bo Rosja zdobyłaby ją bez żadnego wystrzału. Na szczęście nie udało się uruchomić Nord Stream II i plany Niemców i Rosjan się nie powiodły. 

Ale nie łudźmy się. Plan Eurazji od Władywostoku do Lizbony wcale nie umarł. Niemcy dalej dążą do budowy Jednego Sfederalizowanego Państwa Europa a imperializm rosyjski wcale nie został zażegnany. Tym samym po wojnie może się zdarzyć, iż dawne kondominium zostanie znów kontynuowane, co ogólnie widać po niechęci Niemiec do zastosowania bardzo ostrych sankcji wobec Rosji a jedynym faktem, który może przerwać ten proces byłaby wygrana Ukrainy w tej rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Dlatego też polską racją stanu jest wspieranie Ukrainy do końca. Jej wolność zagwarantuje też naszą wolność i niepodległość!

Bohaterska obrona Ukraińców przekreśla też ewentualne plany Żydów, którzy ostatecznie chcieliby  liderowo kontrolować niemiecko-rosyjską Eurazję jako jeden z obszarów ich Nowego Porządku Świata, z Jednym Rządem Światowym. 

Szatańskich posłanników w postaci dużej części: Rosjan, Niemców i Żydów dziś powstrzymują Ukraińcy i ich nadzwyczajna wprost długotrwała obrona. I z tego trzeba się cieszyć i pomagać im jak tylko możemy.  Ale jednocześnie ten zaskakująco dany nam czas należy wykorzystać dla dobra Polski i naszych sojuszników (V4, Trójmorze). 

Mówiąc bardzo brutalnie: jeżeli teraz nie wykorzystamy obecnej wojny w kierunki zmiany i umniejszenia roli Niemiec w UE, Niemiec, które zachowują się wobec wojny w sposób haniebny, to zostanie nam przyszłość jako li tylko jeden z landów Nowej IV Rzeszy Niemieckiej, która z Rosją (niezależnie czy będzie jeszcze rządził tam W. Putin, czy ktoś inny) zbuduje upragnioną przez oba kraje Eurazję! A w niej już nie będzie miejsca na wolną, suwerenną i niepodległą Polskę a staniemy się po prostu częścią kondominium niemiecko-rosyjskiego pod żydowskim zarządem komisarycznym! Czy naszych rządzących będzie na to stać? Tego nie wiem, ale jeżeli tak się stanie, to ta "przestrzelona" przez W. Putina wojna może kiedyś okazać się dla nas i nie tylko dla nas zbawienna. 

[1] https://biblia.deon.pl/rozdzia...
[2] Część pierwsza: https://krzysztofjaw.blogspot..... Kolejne części mają ten sam tytuł oraz numerację kolejną. 
[3] http://krzysztofjaw.blogspot.c... https://wiaraprzyrodzona.wordp...
[4] W.I. Lenin powrócił z emigracji w Szwajcarii pociągiem specjalnym poprzez okupowaną przez Niemcy Europę 16 kwietnia. Trasa podróży pociągu z emigrantami rosyjskimi w słynnym tzw. "zaplombowanym wagonie" wiodła ze Szwajcarii przez Berlin, dalej statkiem do neutralnej Szwecji, pociągiem do granicy należącej wówczas do Rosji Finlandii. i wreszcie pociągiem z Finlandii (wobec zmiany rozstawu torów) dotarli do Piotrogrodu. Przepuszczenie przez terytorium państwa wojującego na zasadzie eksterytorialnego tranzytu obywateli państwa, z którym Niemcy prowadziły wojnę było wówczas i pozostaje do dziś wydarzeniem bez precedensu w prawie i stosunkach międzynarodowych.  WI. Lenin wiózł ze sobą złoto, które podarowali mu - wraz z władzami Niemiec - niemieccy, żydowscy bankierzy na sfinansowanie Rewolucji Bolszewickiej. Równie ciekawym jest powrót niezależnych socjalistów pod wodzą Lwa Trockiego, który powrócił również jak Lenin swobodnie do Rosji z emigracji w Stanach Zjednoczonych w maju 1917.
[5] Symptomatyczne jest, że większość najważniejszych marksistów a później ludobójczych komunistów było akurat pochodzenia żydowskiego: Karol Marks (Karl Heinrich Marx - Hirschel  Marx), Władimir Iljicz Lenin (po matce żydówce - Blank), Lew Trocki (Lew Dawidowicz Bronstein ), Róża Luksemburg ( Rozalia Luxenburg - córka Eliasza Luxenburga i Liny z domu Loewenstein), Julij  Martow (Cederbaum), Fedor Iljicz Dan (Gurwicz), Maksim Maksimowicz Litwinow (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein), Łazar Moisiejewicz Kaganowicz i wielu, wielu innych... Żydzi ówcześnie stanowili też decyzyjną większość kierownictwa komunistycznego aparatu przymusu - zarówno u siebie (ZSRS) jak i w krajach podbijanych (m.in. w Polsce, tzw.: żydo-komuna), stanowili też w nadmiernej mierze trzon oraganizacyjno-wykonawczy tegoż aparatu.
[6] Bardzo zaskakujące jest też to, że w najwyższych gremiach III Rzeszy - o czym pisze m.in. w swojej książce pt.: "Bevor Hitler Kame" - "(Bronder - Before Hitler Came - A Historical Study -English Translation - 1975)" historyk żydowskiego pochodzenia, Dietrich Bronder - było wielu Żydów. Trudno wprost uwierzyć, ale zalicza on (również w innych swoich pracach i nie tylko on) do ludzi pochodzenia żydowskiego (w różnej części określonej całości i różnym prawowitym zabarwieniu poprawności etnicznego żydowskiego pochodzenia: po matce, czy po ojcu) m.in.: Adolfa Hitlera (po ojcu i dziadku, choć wobec A. Hitlera wielu historyków obala jego żydowskiego pochodzenie), Rudolfa Hessa (po matce), Hermanna Goeringa, Gregora Strassera, Josefa Goebbelsa, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Heinricha Himmlera (po matce i babce ze strony matki), Ullricha Friedricha Willy'ego Joachima von Ribbentropa, Reinharda Heydricha (po ojcu), Ericha von dem Bach-Zelewskiego (po matce), Adolfa Eichmanna (po matce) czy feldmarszałka Erharda Milcha. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na A. Eichmanna, który był kreatorem i głównym nadzorcą - sic! - "rozwiązania kwestii żydowskiej" a wcześniej pozwolił (zmusił?) do emigracji żydowskich członków swojej rodziny.
[7] Warto wiedzieć, że od 1933 roku, czyli od objęcia przez A. Hitlera władzy w Niemczech aż do lata 1938 roku, czyli na rok przed wybuchu II WŚ z Niemiec wyemigrowało około 150 tysięcy etnicznych Żydów. Kierunkami tej emigracji były: UK (52 tys. osób), Francja (30 tys.), Polska (25 tys.), Belgia (12 tys.), Szwajcaria (10 tys.), kraje skandynawskie (5 tys.). Tej emigracji był przychylny i ją wspierał sam A. Hitler wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami i z reguły była to emigracja bardzo bogatych Żydów, których finansowo stać było na taką ucieczkę. Ponadto - co też jest tematem tabu - A. Hitler w sierpniu 1933 roku porozumiał się z Żydami w sprawie ich emigracji do Palestyny (Brytyjskiego Mandatu Palestyny). Była to tzw. "umowa/ugoda Haavara (hebr: "umowa przewozu"), która podpisana została między Syjonistyczną Federacją Niemiec a III Rzeszą Hitlera. Umożliwiała ona wszystkim niemieckim Żydom, posiadającym świadectwo imigracyjne Agencji Żydowskiej, wjazd i osiedlenie w Ziemi Obiecanej, a także wywóz 1000 funtów szterlingów w walucie obcej oraz towarów na łączną sumę 20 tys. marek. Nie jest dokładnie znana liczba Żydów, którzy wyemigrowali na mocy tej umowy (podobno - według wiki - było to do roku 1939 około 2 mln Żydów - 1939,6 tys. osób) , ale warto w tym miejscu wspomnieć, że np. niemiecka linia promowa utworzyła bezpośrednie połączenie do Hajfy w Palestynie zapewniając "w pełni koszerne jedzenie na pokładzie, pod nadzorem hamburskiego rabinatu". Oczywiście znów nie muszę dodawać, iż tymi emigrantami byli przede wszystkim bardzo majętni Żydzi.
[8] Innym obszarem jest uczestnictwo Niemców żydowskiego pochodzenia w armii niemieckiej, armii III Rzeszy. Jest to równie zadziwiające jak ich obecność w kierownictwie hitlerowskich Niemiec. Zadziwiające, ale i symptomatyczne, bo - wedle terminologii niemieckiej - wielu pełnych, pół i ćwierć Żydów liczonych nawet na 150 tys. osób służyło w nazistowskiej narodowo-socjalistycznej armii niemieckiej i większość z nich było członkami NSDAP (o czym pisze m.in. prof. Marek Jan Chodkiewicz oraz amerykański historyk Bryan Mark Rigg).
[9] Porażające jest też to, że istniało w czasie II WŚ wiele organizacji żydowskich na usługach A. Hitlera. Najważniejszą z tych organizacji był niewątpliwie Judenrat, czyli Żydowska Rada Starszych. Była to organizacyjna forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (przede wszystkim w gettach) wprowadzona przez nazistów niemieckich w 1939 roku. 
Inną żydowską organizacją kolaborującą z hitlerowskimi Niemcami była Żagiew, czyli Żydowska Gwardia Wolności – kolaboracyjna organizacja żydowska w getcie warszawskim, powołana pod koniec 1940 r. przez żydowski referat Gestapo z członków Grupy 13 do infiltrowania żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom. Kolejną organizacją, chyba najbardziej szkodliwą była tzw. Grupa 13, trzynastka, czyli Urząd do Walki ze Spekulacją – kolaboracyjna formacja policjantów żydowskich z warszawskiego getta pod kierunkiem kolaboranta Abrahama Gancwajcha, mająca oficjalnie na celu zwalczanie przemytu oraz spekulacji, a faktycznie kontrolowanie działalności Judenratu oraz infiltrowanie podziemnych organizacji działających w getcie i poza nim. Koniecznym wydaje się też wspomnienie o Jüdischer Ordnungsdienst (dosł. Żydowskiej Służbie Porządkowej, potocznie zwanej policją żydowską albo tzw. odmani). Byli oni w okresie II wojny światowej podległymi  częściowo Judenratom, kolaborującymi z nazistowskimi Niemcami, żydowskimi jednostkami policyjnymi wewnątrz gett, obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych. Wykorzystywano je do rekwizycji, łapanek, eskortowania przesiedleńców oraz akcji deportacyjnych.

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję!
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

20-04-2022 [12:30] - u2 | Link:

W dzisiejszym świecie chyba nie ma aż tak w większości skrajnie nacjonalistycznego, czyli szowinistycznego narodu jak Żydzi.

Bez przesady, Żydzi ortodoksyjni są przeciwnikami ... Izraela. Oni czekaja na przyjście Mesjasza, cokolwiek by to miało dla nich znaczyć. A syjoniści to patrioci żydowscy, żadni szowiniści, co najwyżej nacjonaliści izraelscy. Gdyby byli szowinistami, to Arabowie czy też Palestyńczycy nie mieli by reprezentacji w Knesecie. To są proste i znane sprawy.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [14:24] - krzysztofjaw | Link:

A getta palestyńskie? Ja odnoszę się do zapisów w Talmudzie, który jest już świętą księgą dla syjonistycznych, talmudyczno-rabinicznych Żydów. W tekście napisałem to skrótowo, ale ordodoksyjnych Żydów jest około 7-10% i w swojej masie to Sefardyjczycy, potomkowie Judejczyków a reszta to już syjoniści i to w największej masie Aszkenazyjczycy przez wielu utożsamiani z Chazarami. Ja jednak dalej optuję, że syjoniści talmudyczno-rabiniczni są szowinistami a nie patriotycznymi nacjonalistami. Ale można się ze mną nie zgadzać - w takim razie radzę poczytać wersety Talmudu np. w odniesieniu do Chrześcijan. 
Pzdr 

Obrazek użytkownika u2

20-04-2022 [19:51] - u2 | Link:

A getta palestyńskie?

To naturalne, że mówią innym jezykiem i mają inną kulturę więc grupują sie w gettach. Nikt ich tam nie eksterminuje jak było podczas drugiej wojny światowej. Oczywiście ONZ już dawno zadecydowała o powstaniu państwa Palestyna, ale ciągle widzę zbrojne najazdy sąsiadów na Izrael. Teraz głównym zagrożeniem jest Iran, wobec którego USA ponownie zmieniły podejście. Zdecydowanie wolę DJ Trumpa od Joe Bidena, ale jak to się skończy to pożyjemy, zobaczymy.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

20-04-2022 [12:42] - wielkopolskizdzichu | Link:

Wystarczy w tym biedaeseju zmienić słowo Niemcy lub Żydzi na Polacy i śmiało możesz Pan robić karierę w propagandzie u Putina. Marnujesz się Panie Bloger na NB z swoim potencjałem pogardy i nienawiści.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [21:01] - krzysztofjaw | Link:

Gdzież mi tam do nienawiści. Piszę to, co uważam za stosowne i zgodne z moją wiedzą. A, że nieraz jest przykra dla wielu? No cóż? już na to nic nie poradzę. Polskość zobowiązuje!
Pzdr

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

20-04-2022 [21:12] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Polskość zobowiązuje!"
Realizacja tego obowiązku stawia Pana Blogera w "zacnych szeregach" wszelkiej maści agitatorów, wszak podobni panu pracują w mediach moskiewskich.
Oni też nienawidzą jakiś nacji i  za wszelką cenę muszą udowodnić prawidłowość swego myślenia.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

21-04-2022 [10:53] - krzysztofjaw | Link:

To nie jest tak, że ja nienawidzę jakiejś nacji, ale po prostu wystarczy choć trochę znać naszą historię, żeby wskazać naszych odwiecznych wrogów. A Ci wrogowie się niestety nie zmieniają i nie zmieniają swoich wobec nas zamierzeń. Szkoda, ale cóż mamy robić? Mamy takie a nie inne położenie geograficzne i ono dla nas może być szansą, choć bywa też i przekleństwem. 
Pzdr

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

21-04-2022 [14:20] - wielkopolskizdzichu | Link:

Przekleństwem jest to że ciągle się usprawiedliwiamy wrogami, których obecność przeszkadza nam w prostych czynnościach. 
W tworzeniu systemu podatkowego, zatrudnianiu fachowców, nawet w układaniu rozkładu jazdy.
Pan mi powie jaki to wróg stoi za tym że pisowski desant do władz lotnisk polskich spowodował jednoosobowe dyżury na wieżach kontroli i zwolnienia kontrolerów przy wzroście zatrudnienia pisowskich pociotków w zarządach lotnisk i zwiększenia ich wypłat.
Pewnie wraża żydokomuna winna?
 

Obrazek użytkownika Darek65

20-04-2022 [12:57] - Darek65 | Link:

"Mówiąc bardzo brutalnie: jeżeli teraz nie wykorzystamy obecnej wojny w kierunki zmiany i umniejszenia roli Niemiec w UE" - może zamiast przeznaczać gro sił na umniejszanie roli Niemiec skierujmy je na zbudowanie silnej Polski.

Obrazek użytkownika Czesław2

20-04-2022 [13:16] - Czesław2 | Link:

@Darek65 Nie da się tego zrobić, skoro prawo dla Polski piszą Niemcy i Polakom w 80% to pasuje.

Obrazek użytkownika Darek65

20-04-2022 [13:44] - Darek65 | Link:

@Czesław2
I co ja mam Ci opisać ?:) Mam wbrew sobie zaprzeczyć ?:)

Obrazek użytkownika Czesław2

20-04-2022 [15:13] - Czesław2 | Link:

@Darek65 Wszystkie kolejne "polskie" rządy pracują ciężko nad ogłupianiem ludzi ( ku ich zadowoleniu, absolutnie można sobie wyłączyć myślenie ), więc efekty są. Wystarczy popatrzeć na kampanię eko sponsorowaną przez rząd.Tych chamskich głupot już nawet przeglądać się nie da.

Obrazek użytkownika Darek65

20-04-2022 [15:31] - Darek65 | Link:

Czesław2
Ktoś kiedyś powiedział, że wybieramy ludzi na swój wzór i podobieństwo. Coś w tym jest.

Obrazek użytkownika Czesław2

20-04-2022 [15:35] - Czesław2 | Link:

Panie Darku, naprawdę sądzi Pan, że cały rząd na zmianę ogląda Isaurę i 13 Posterunek?

Obrazek użytkownika Darek65

21-04-2022 [08:40] - Darek65 | Link:

@Czesław2
Nie o to mi chodziło. Wyżej cenimy kombinatora niż kogoś uczciwego. Frajerem jest ktoś, kto miał okazję do lewych interesów, a tego nie zrobił. Powszechne cwaniactwo, bylejakość, kłamstwo. Więc takich samych ludzi wybieramy. I dajemy przyzwolenie na ich działania. NO bo przecież złodziejstwo, matactwo jest takie normalne, przecież każdy z nas, kto by dostał się na stołek robił by to samo. Nie wybierzemy kogoś mądrego, uczciwego, bo jeszcze weźmie się za nasze małe matactwa.

Obrazek użytkownika Czesław2

21-04-2022 [08:45] - Czesław2 | Link:

@Darek65 Teraz ok. Polak to urodzony krętacz nawet w małym biznesie, co powoduje, że szanse rozwoju są zerowe. Tylko, gdzie jest granica między małym krętaczem, a bankiem drukującym kasę?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [14:28] - krzysztofjaw | Link:

Oczywiście, że silna Polska musi być naszym celem, ale też musimy wykorzystywać dla siebie pojawiające się geopolityczne szanse. Powrót Niemców do głównodowodzącej roli w UE oznacza budowę przez nich Jednego Sfederalizowanego Państwa Europa a to oznacza koniec naszej państwowości. 
Pzdr

Obrazek użytkownika ruisdael

20-04-2022 [13:36] - ruisdael | Link:

Z jednej strony nigdy dość przypominania do czego były zdolne przedstawione powyżej "przodujące" narody, a z drugiej ,coś w tym musi być, że przegrane w obu wojnach światowych. Niemcy pełnią znowu rolę hegemona. No i co? I nic. Wszyscy potulnie zgodzili się ponownie na ich dyktat (głosami Polaków m.in. wybrano "matkę Niemkę" na przewodniczącą, bo była ponoć dużo lepsza od groźnego Holendra). W imię swoich interesów, tzw. równowagi w Europie, pieniędzmi planu Marshala pozwolono Niemcom się odbudować i chwycić resztę za pysk, przy braku świadomości tejże. Rosja (także radziecka) robi co chce od wielu wieków, przy podziwie zachodniej Europy. A starsi i mądrzejsi ze wzgórz Golan  sterują największym mocarstwem, lekceważąc historyczne zagrożenie Teutonów. Konkludując-  reszta, swoją głupotą, zasługuje  na swój los. Inaczej być nie może.

Obrazek użytkownika Darek65

20-04-2022 [13:51] - Darek65 | Link:

Czemuś biedny ? Boś głupi....
"Wszyscy potulnie zgodzili się ponownie na ich dyktat....." - stara zasada biznesu mówi - jeśli kogoś nie możesz pokonać, to go kup ( a później zniszcz). I tak Niemcy zrobili, kupili sobie w Europie swoje lobby, praktycznie w każdym kraju, a teraz rozdają karty.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [14:31] - krzysztofjaw | Link:

Smutne te konstatacje, ale masz rację. Niektórzy to podważają, ale podobno Winston Churchill stwierdził, że "Niemców należy bombardować co 50-lat, bez podania przyczyny". Nawet jeśli to tylko fake news, to coś w tym jest. 
Pzdr

Obrazek użytkownika terenia

20-04-2022 [14:19] - terenia | Link:

"Dlatego też polską racją stanu jest wspieranie Ukrainy do końca. Jej wolność zagwarantuje też naszą wolność i niepodległość!"
Zgoda Szanowny Autorze ,lecz czy aby na pewno wspieranie powinno przybrać taką formę jaką zaproponował ks.Drozdowicz z parafii na warszawskich Bielanach podczas mszy wielkanocnej (na dodatek z ambony) ???    https://legaartis.pl/blog/2022...  

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [14:33] - krzysztofjaw | Link:

Dla mnie mnie taka forma jest jest wielce niestosowna. Ujmują mnie dziś moi rodacy swą empatyczną i niemal heroiczną pomocą dla Ukraińców. I to też musimy wykorzystać uczestnicząc w przyszłości "w wielkim kawałku tortu" jakim będzie odbudowa Ukrainy. Wtedy też zobaczymy czy okażą się nam wdzięczni.
Pzdr

Obrazek użytkownika Pani Anna

20-04-2022 [14:46] - Pani Anna | Link:

A mnie ujmuje niezmiennie pańska naiwność. 

Obrazek użytkownika MFW

20-04-2022 [21:53] - MFW | Link:

" I to też musimy wykorzystać uczestnicząc w przyszłości "w wielkim kawałku tortu" jakim będzie odbudowa Ukrainy."

Podejrzewam, ze będzie tak jak z odbudową Iraku, kiedy to Polska wzięła udział w koalicji uczestniczącej w wojnie, o której w 2003 roku w Sejmie, podczas debaty na temat wysłania do Iraku  wojska, J.Kaczyński mówił: "To jest nasza wojna" a prezydent Francji Jacques  Chirac mówił do Polaków: "Zmarnowali okazję, żeby siedzieć cicho".
Wtedy właśnie Polakom mówiono, że udział w wojnie, będzie owocował po jej zakończeniu, lukratywnymi kontraktami  dla polskich firm w odbudowie Iraku.
I na tych obiecankach się skończyło a 871 mln zł według oficjalnych wyliczeń MON kosztowała nas misja w Iraku.
Koszt udziału Polski we wspieraniu Ukrainy będzie wynosił dziesiątki miliardów PLN(we wspieraniu Ukrainy jest przynajmniej nasz interes bezpieczeństwa)..

 

Obrazek użytkownika u2

20-04-2022 [22:08] - u2 | Link:

I na tych obiecankach się skończyło a 871 mln zł według oficjalnych wyliczeń MON kosztowała nas misja w Iraku.

Toż dużo więcej wypłynęło za granicę na wałkach na VAT w samych Suwałkach. A w skali kraju wielokrotnie więcej. To są znane sprawy.

Obrazek użytkownika Jabe

20-04-2022 [23:33] - Jabe | Link:

To jest argument za czymś?

Obrazek użytkownika Marek Kudła

20-04-2022 [15:03] - Marek Kudła | Link:

Tych dwóch narodów w Europie, Niemców i Rosjan Polacy nigdy nie zaakceptują jako przyjaciół.Ci dwaj agresorzy wymordowali nam zbyt wielu ludzi dlatego gniew i ból siedzi w nas zbyt głęboko. Żydzi brali zaś czynny udział w holokauście Polaków, szczególnie po sowieckiej stronie, dlatego nie chcemy ich w Polsce.Jedźcie do Izraela – tam jest wasza Ojczyzna !  Te trzy narody, Niemcy, Rosjanie, Żydzi nie mają przeszłości państwowej, z której mogłyby  czerpać dumę i radość. To podłe nacje, fałszywi ludzie, nieludzkie ziemie  i nam nie po drodze z nimi.
 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

20-04-2022 [16:15] - krzysztofjaw | Link:

No tak jest w istocie. Rosjanie, Niemcy i Żydzi nie mają w swojej historii rzeczy, z których mogliby być dumni. Ale paradoksalnie to ich bardzo mocno zbliża do siebie. Stąd ja już wielokrotnie pisałem, że jestem zarówno rusofobem, germanofobem, jak i antysyjonistą w rozumieniu ich talmudyczno-rabinicznego pojmowania świata. Z tymi narodami nie jest nam po drodze i nigdy nie będzie!
Pzdr

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

20-04-2022 [17:10] - wielkopolskizdzichu | Link:

Dla kudłów wszelkiej  maści, znacznie gorszymi od Kacapów, Żydów i Niemców są ci Polacy którzy z kudłami się nie zgadzają i w dodatku głośno o tym mówią.
Mało tego, kudły w swej nienawiści najchętniej zastosowali by ostateczne rozwiązanie wobec nich, aby otrzymać czysty homogeniczny Naród Prawdziwych Polaków w skrócie Pisiorów, na swój wzór.
Wobec Żydów, Kacapów, Niemców tego nie zastosują bo są tchórzliwi i za ciency, ale sąsiada z bloku który przyznaje się do innych poglądów, sami gotowi są zaszlachtować będąc w czasie szlachtowania przekonani że tym czynem dla dobra ojczyzny sprawiają radość Najświętszej Panience i jej Synowi.

Obrazek użytkownika Tlenożerca

20-04-2022 [19:43] - Tlenożerca | Link:

Szanowny Panie Zdzisławie z Wielkopolski. Proszę podać dziesięć nazwisk Polaków, którzy zamordowali, jak to Pan ujął, Kacapów, Niemców i Żydów metodą katyńską, oświęcimską lub mokotowską. Będę wdzięczny za podanie źródeł.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

20-04-2022 [21:23] - wielkopolskizdzichu | Link:

"dziesięć nazwisk Polaków"
Ponad 60 procent stanu służb bezpieczeństwa PRL stanowili Polacy, rdzenni!!! 
Niektórzy z nich kariery rozpoczynali za czasów sanacji.
Walili po twarzach, wyrywali paznokcie, rozstrzeliwali, wydawali wyroki śmierci nie tylko Żydzi jak propaganda wciska.

Po za tym nie widzę potrzeby podawania nazwisk Polaków mordujących Żydów w kazamatach, wszak wyraźnie stwierdziłem iż najbardziej krwiożercza część Polaków  są jak niejaki kudła, tchórzami zdolnymi mordować tylko tych których można bezkarnie. Czyli np. sąsiada, bo głosował na Tuska zamiast na Kaczyńskiego.

Obrazek użytkownika tricolour

20-04-2022 [19:57] - tricolour | Link:

Bo kudły niczym się nie różnią od tych ruskich mordujących bezbronnych. Jedynie brak im ekosystemu.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

20-04-2022 [20:33] - Marek Kudła | Link:

Ooooo, źdźichu się odezwał, zresztą z wielkopolski !  Jak się domyślam kacapie, skomentowałeś mój wpis powyżej, w związku z tym pytanie czy ty cierpisz na niezdolność czytania, czy na niemożność rozumowania ?!!  Tak czy tak, 45 lat komunizmu w Polsce odbiło się trwale na twojej mózgownicy !
 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

21-04-2022 [10:58] - krzysztofjaw | Link:

Naprawdę. Ja się mocno dziwię Pańskimi komentarzami. Jest Pan Polakiem?
Pzdr
Do do Pana Zdzisława z Wielkopolski!