Wpływ ruchów antyszczepionkowych na stan zaszczepienia

Ponieważ temat szczepień na Covid 19 wzbudził tak ogromne zainteresowani oraz kontrowersje wielu adwersarzy moich materiałów, a szczególnie zamieszczonego materiału z :https://www.termedia.pl/mz/Co-..., z uwagi na prośby o wyjaśnienia w tym temacie, spełniając  je zamieszczam ciekawy materiał  z Głównego Inspektoratu Sanitarnego RP. Polecam o zapoznanie się i przemyślenia a nie tylko o czytanie nagłówków.
Oto ten materiał:
https://www.gov.pl/web/gis/wpl...

"Wywiad z dr med. Iwoną Paradowską – Stankiewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii, pracownikiem Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.
Pani Doktor, szczepienia ochronne, jak pokazuje historia, są najskuteczniejszą interwencją zdrowia publicznego na przestarzeni wieków. Jednak historia szczepień jest burzliwa i kontrowersyjna, co zresztą skwapliwie wykorzystują ruchy antyszczepionkowe. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam w kilku słowach najważniejsze wydarzenia z tej historii?

To niełatwe zadanie, aby w „kilku słowach” zawrzeć ponad 200 lat historii wakcynologii, ale spróbuję. Na przestrzeni wieków epidemie siały prawdziwy postrach zbierając śmiertelne żniwo. Wystarczy wymienić epidemie dżumy, cholery czy ospy, które dziesiątkowały ludność Europy od starożytności po średniowiecze. Wiek XIX upłynął pod znakiem epidemii cholery, która pochłonęła 40 mln ofiar. Podczas epidemii grypy w 1919 r. szacuje się, że życie straciło 20 – 25 mln ludzi. Historia szczepień, to historia ponad 200 lat, naukowych poszukiwań najskuteczniejszych i najbardziej bezpiecznych metod zapobiegania chorobom zakaźnym. Wszystko zaczęło się od obserwacji, że osoby, które przechorowały niektóre choroby, już na te choroby nie chorowały w następnych epidemiach. Podwaliny wakcynologii położył Edward Jenner (1749-1823), który propagował szczepienia przeciw ospie prawdziwej za pomocą materiału pobranego z pęcherzyków występujących u krów chorych na tzw. krowiankę. W swojej książce „Varilae Vaccine”, wydanej w 1798 r. opisał dokładnie metodę szczepienia i jego pierwsze efekty.

Szczepionka Jennera przeciw ospie prawdziwej opiera się na zjawisku odporności krzyżowej. Między wirusami wywołującymi dwie różne choroby zachodzi podobieństwo antygenowe w zakresie wystarczającym, aby zakażenie jednym z tych wirusów uodporniało przeciw zakażeniom drugim wirusem. Wirusy te mimo pokrewieństwa antygenowego bardzo różnią się zjadliwością, ryzyko zachorowania po szczepieniu jest wielokrotnie niższe niż ryzyko zachorowania w przypadku narażenia osoby nieuodpornionej na ospę prawdziwą. Szczepionka miała wysoką skuteczność, ale zdarzały się po niej ciężkie powikłania i poważne odczyny poszczepienne. W początkowym okresie budziła też poważne zastrzeżenia natury religijnej, ale również płynące ze środowiska lekarskiego. Stopniowo jednak lęk przed ospą prawdziwą sprawił, że szczepienia przeciwko tej chorobie stały się powszechne, a w pewnych okresach były nawet przymusowe. Co więcej, specjalna akcja koordynowana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) doprowadziła do tego, że ostatni przypadek ospy prawdziwej wystąpił w 1978 r., a deklaracja WHO o całkowitej eradykacji (wykorzenieniu) tej choroby zaostała wydana w 1980 roku. Na przestrzeni lat wakcynologia poczyniła niezwykłe postępy.

Trudne początki, gdy zasadniczym sposobem uodpornienia była variolacja, czyli umyślne zakażanie tym samym drobnoustrojem, który wywoływał chorobę, poprzez prace Pasteura nad atenuacją drobnoustrojów (1879 r.), dalej pierwsze szczepionki inaktywowane (1886 r.), zaowocowały w czasach nam współczesnych – szczepionkami acelularnymi, toksoidami, szczepionkami skoniugowanymi, rekombinowanymi i wreszcie szczepionkami DNA, które będą stanowiły prawdopodobnie naszą przyszłość. Jak widać, wakcynologia to niezwykle dynamiczna dziedzina medycyny.

Ruchy antyszczepionkowe zaznaczyły swoją działalność szczególnie w końcu lat 90-tych XX. wieku i czasach obecnych. Czy w początkach historii szczepień, gdy bezpieczeństwo szczepień nie było na tak wysokim poziomie, ruchy te wykazywały również swoją aktywności?
W tym miejscu wypada mi zacytować słowa zasłużonego propagatora profilaktyki przeciw ospie prawdziwej doktora Tymoteusza Stępniewskiego, który w Kronikach Lekarskich (1931 r.) powiedział: „W żadnym z działów medycyny krytyka nie wykazała tyle wpływu na postęp ich oraz doskonalenie, jak w dziale ospy”. Ruchy antyszczepionkowe stale towarzyszyły rozwojowi wakcynologii, a lęk przed szczepieniami i nieracjonalne uprzedzenia wobec szczepień towarzyszyły im od samego początku. Jednak, jak pokazuje historia, niechęć niektórych grup nie zatrzymała postępu nauki. Dodam jednak, że w przypadkach dotyczących decyzji jednostkowych o wykonaniu bądź zaniechaniu szczepienia, grupy te mają pewnie na „swoim sumieniu” niejeden ludzki dramat. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa szczepień, muszę przyznać, że pierwsze szczepionki były wprowadzane bez odpowiednich badań, a ich produkcja nie zapewniała sterylności preparatów. Do czasów nim nastąpił rozwój immunologii pozwalający na wyjaśnienie mechanizmów działania, szczepienia były stosowane czysto empirycznie. Jednak dobrodziejstwa szczepień w sytuacji wysokiej zapadalności na ciężkie choroby zakaźne przeważały nad niebezpieczeństwem związanym z przyjmowaniem szczepionek. Nowoczesne szczepionki są bezpieczne i chronią przed poważnymi chorobami zakaźnymi i ich pozytywne efekty znacznie przewyższają szkody wynikające z ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jak wcześniej wspomniałam, w latach 90-tych nastąpiło nasilenie aktywności grup ruchów antyszczepionkowych. Czy może nam Pani je scharakteryzować?
Ruchy antyszczepionkowe stanowią swoistą koalicję różnych grup, w tym są to zwolennicy tak zwanej medycyny alternatywnej, osób czerpiących zyski z procesów o odszkodowania z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych, producentów leków i specyfików konkurencyjnych wobec szczepionek, rodziców dzieci dotkniętych chorobą rzekomo związaną ze szczepieniem, osób przekonanych o spisku firm farmaceutycznych dążących do zysku bez liczenia się z kosztami zdrowotnymi szczepień oraz przeciwników szczepień ze względów religijnych.
Mogę powiedzieć, że jedno co łączy wszystkie grupy, to nieznajomość metod epidemiologicznych i wnioskowań przyczynowych w epidemiologii.
Jednak od 2010 roku liczba osób uchylających się od szczepień w niewielkim procencie ale systematycznie wzrasta. Jakie są zatem podstawowe argumenty przeciwników szczepień?
Przeciwnicy szczepień najczęściej wskazują, że spadek zachorowań na choroby zakaźne pojawił się przed wprowadzeniem szczepień i był od nich niezależny, a zatem wnioskują, iż szczepienia nie są niezbędne do walki z chorobami zakaźnymi. Ponadto wskazują, że niepożądane odczyny poszczepienne stanowią zagrożenie, które nie jest równoważone z korzyściami uzyskiwanymi ze szczepień. Przedstawione argumenty można jednak dość łatwo zdementować.

Czy może nam Pani przybliżyć argumenty nauki w tych kwestiach?
Wprowadzając szczepionkę do programu szczepień ważymy ciężkość i rozpowszechnienie choroby oraz jej skutki ekonomiczne przeciw możliwym odczynom poszczepiennym i kosztom programu. Tak to już jest, że w miarę zmniejszania się liczby zachorowań pod wpływem szczepień, odbiór społeczny zagrożenia chorobą może ulegać zmianie i może spadać poparcie społeczne dla programów szczepień. Zapominając o przykrych konsekwencjach choroby, nie doceniamy narzędzia, którym się posłużyliśmy w walce z nią, mam tu na myśli oczywiście szczepienie. Jednak liczne przypadki zaniechania szczepień pod wpływem propagandy antyszczepionkowej wskazują na groźbę nawrotów podwyższonej zapadalności. Przeciwnicy szczepień wskazują na związek ze szczepieniami niektórych schorzeń, np. wpływ szczepień MMR na wystąpienie autyzmu, czy też wpływ używania materiałów zwierzęcych, w tym krwi, surowicy, żelatyny, białek i enzymów do produkcji szczepionek, na pojawienie się takich chorób jak BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy – gąbczasta encefalopatia bydła) i vCJD (ang. Creutzfeldt-Jakob disease). Jednak w odniesieniu do wpływu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) na ryzyko pojawienia się autyzmu u dzieci, badania Wakefielda okazały się wysoce niemiarodajne. Jego pseudonaukowe wnioskowanie oparte na obserwacji 12 przypadków, których dane pochodziły z opowiadań rodziców nie wytrzymały oczywiście próby wobec rzetelnych prac naukowych o wysokich walorach epidemiologicznych. Na podstawie metaanalizy 16 z nich wykazano, że szczepienie MMR nie jest czynnikiem ryzyka autyzmu. W odniesieniu do wspomnianego wpływu szczepionek na pojawienia się BSE i vCJD badania naukowe, w tym analiza 52 przypadków vCJD wyeliminowała związek ze szczepionkami. Tym niemniej producenci szczepionek wprowadzili zmiany technologiczne (np. zmiana żelatyny bydlęcej na wieprzową), aby w pełni wyeliminować tego rodzaju wątpliwości.

Pani Doktor kończąc rozmowę, chciałabym poprosić o krótkie podsumowanie. Czy, a jeśli tak to jaki jest wpływ ruchów antyszczepionkowych na stan zaszczepienia w naszym kraju?
Jak wspomniałam ruchy antyszczepionkowe nasiliły swoją działalność pod koniec lat 90-tych XX.wieku. Liczba osób uchylających się od szczepień w naszym kraju waha się w granicach od 3000 do 5000 tysięcy rocznie. „Najsłabsze” dla ruchów były lata 2006 do 2009, kiedy notowaliśmy najmniej osób uchylających się od szczepień. Rok 2011 przyniósł wyraźne pogorszenie, wówczas liczba osób uchylających się od szczepień wzrosła do ponad 4500 przypadków. Oczywiście w skali globalnej, to niewielki odsetek, ale musimy pamiętać, że każde zaniechane szczepienie, to niepowetowana strata dla zdrowia danej osoby, najczęściej niestety dziecka.
Na zakończenie pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz – szczepionki chronią przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia chorobami i ich pozytywne efekty znacznie przewyższają szkody wynikające z ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Wśród NOP zdarzają się bardzo rzadko poważne i ciężkie odczyny, które mogą mieć trwałe skutki dla zdrowia.

Propaganda ruchów antyszczepionkowych przesadnie podkreśla występowanie i ciężkość NOP, a ponadto przypisuje szczepieniom wiele niekorzystnych reakcji, co do których brak jest podstaw dla powiązań przyczynowych ze szczepieniami. Jest to działanie wysoce szkodliwe dla zdrowia publicznego i należy się mu zdecydowanie przeciwstawić.

Więcej informacji na temat NOP na stronie serwisu szczepienia.info Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.
dr med. Iwona Paradowska

Specjalnie dla „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” z dr med. Iwoną Paradowską – Stankiewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii, pracownikiem Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH rozmawiamy na temat wpływu ruchów antyszczepionkowych na stan zaszczepienia populacji."
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-01-2022 [10:32] - Chatar Leon | Link:

Ciekawe.
W przytoczonym materiale przeczytać można o prawdziwych szczepionkach (na odrę, świnkę itd.) i prawdziwych antyszczepionkowcach (a więc ludziach negujących wartość czegoś takiego jak szczepionka w ogóle).
Nie dowiemy się z tego wywiadu absolutnie nic ani o covid19, ani o kontrowersyjnych preparatach, przedstawianych rok temu jako dwudawkowe i chroniące przed zakażeniem, pół roku temu jako w 100% chroniące przed zgonem i chroniące przed hospitalizacją (dzisiaj nie wiadomo w ogóle jakie jest w rzeczywistości ich działanie w dłuższej perspektywie czasowej, trudno się połapać jakie jest dawkowanie tych preparatów, a z wypowiedzi "ekspertów" można odnieść wrażenie, że zapewne w dni parzyste chronią przed omikronem, bo w dni nieparzyste na omikrona nie działa żadna szczepionka, a Pfizer wyprodukuje nową w 100 dni).
Ciekawe zresztą, kiedy wywiad z Panią doktor został przeprowadzony.

Zapewne jedyna odpowiedzią trolla Tezeuszka będzie wpisanie kolejny raz "chatar Leon jest głupi" albo "chatar Leon to prostak".

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [10:37] - Tezeusz | Link:

Dlaczego kwestionujemy skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek?
Czy zrozumienie historii nastrojów antyszczepionkowych pomoże je przezwyciężyć? Po pierwsze to, że ktoś się waha, czy przyjąć szczepionkę, nie musi oznaczać, że jest jej zdecydowanie przeciwny. Może mieć wątpliwości albo tylko pytania dotyczące ich działania na alergików lub osoby cierpiące na różnego rodzaju przewlekłe schorzenia. Często fachowa i wyczerpująca odpowiedź przekonuje taką osobę do zastrzyku.
Jeszcze rok temu, latem, większość Amerykanów pytanych, czy będą się szczepić przeciwko COVID-19 odpowiadała: nie lub nie wiem. Jednak wtedy badania nad szczepionkami nie były jeszcze zakończone, nic więc dziwnego, że ludzie odnosili się do nich sceptycznie. I rzeczywiście, sondaż przeprowadzony kilka miesięcy później we Francji wykazał, że odsetek chętnych do szczepień wzrósł z 39 proc. w grudniu do 51 proc. w styczniu, podobnie było w innych krajach.
Bernice Hausman, teoretyczka kultury z Penn State University twierdzi, że pandemia koronawirusa zwiększyła empatię u osób, które się wahają. Według niej, opinia publiczna przeszła ogromną przemianę - od zaliczania osób niechętnych szczepieniom do grupy ofiar dezinformacji do postrzegania ich jako nieufnych z ważnych powodów społecznych i historycznych.
https://www.medonet.pl/zdrowie...

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-01-2022 [10:45] - Chatar Leon | Link:

Za parę miesięcy cała paranoja może zostać zakończona, a ty dalej będziesz chodził w pięciu maskach naraz po mieszkaniu, czekał na czwarta dawkę, bał się że jutro umrzesz i siał panikę, kotylionowy patrioto przeklejający onetowe i medonetowe wypociny produkcji ringiel-aksel-szpringier.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [10:40] - Tezeusz | Link:

Jeśli rezygnujesz ze szczepień i widzisz same plusy tej decyzji, to pamiętaj, że to mogą być krzyże na cmentarzu – zwraca uwagę były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, wyliczając przykłady śmierci liderów antyszczepionkowych i pytając, czy warto ryzykować. Komentarz byłego głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza:
– Na COVID-19 zmarł w listopadzie 2021 r.– w wieku 65 lat – Johann Biacsics z Austrii, szef ruchu antyszczepionkowego. Wcześniej to samo spotkało innych koronasceptyków – w sierpniu br. 30-letniego założyciela ruchu antyszczepionkowego Freedom Defenders Caleba Wallace’a z USA i we wrześniu izraelskiego aktywistę Hai Shauliana – wylicza.

Wymienieni liderzy ruchów antyszczepionkowych nie wierzyli w COVID-19, ale, niestety, kontakt z nim przypłacili życiem – a przecież koronawirus nie jest specjalnie przebiegły, nie ma żadnej strategii. Nie są też dla niego ważne: wiek, płeć, rasa, wyznanie, orientacja seksualna ani poglądy polityczne. Za to jeśli trafi na kogoś bez odporności, to „z przyjemnością” rozgości się w jego organizmie i zacznie tam replikować – namnażać się. Część z chorych nie poczuje, że wirus wdarł się do organizmu, niektórzy infekcję przejdą jak zwykłe przeziębienie, kilka lub kilkanaście procent wyląduje w szpitalu, a mniej więcej co pięćdziesiąta osoba umrze.

Czy warto ryzykować?

Nie.

Tym bardziej że można zminimalizować ryzyko ciężkiego zachorowania oraz zgonu, szczepiąc się.

Wielu koronasceptyków przykro rozczarowało się konfrontacją z wirusem, ostatecznie weryfikując swoje poglądy. Przegrali walkę z wirusem – już nie żyją.
https://www.termedia.pl/mz/Ant...
 

Obrazek użytkownika Darek65

24-01-2022 [12:46] - Darek65 | Link:

Na covid, jak i na grypę się nie umiera. Umiera się, jak już, na powikłania po tych chorobach. Kiedy pojawiają się powikłania? Wtedy, kiedy choroba jest nieleczona, źle leczona lub zaatakowany posiada bardzo obniżoną odporność ze względu na np. chorobę serca, udar, przeszczepy, itp. Jakie to jest leczenie, kiedy osobę z pozytywnym wynikiem testu zamyka się pod groźbą kary w izolacji domowej ? Bez pomocy, bez badania, bez porady? Dopiero, jak jest źle, to larum i do szpitala pod respirator, na wykończenie. Osoby z obniżoną odpornością powinny być pod stałą kontrolą medyczną, a jednym z podstawowych zaleceń medycznych powinno być unikanie skupisk ludzkich oraz wzmacnianie organizmu lekami uodparniającymi lub witaminami. Normalnym jest, że część ludzi z tej grupy jednak się nie obroni.
Na moim lokalnym portalu przeczytałem coś takiego

" Minister Zdrowia zapowiedział niedawno, że od 27 stycznia ogólnodostępne będą bezpłatne testy na COVID-19, bez wcześniejszego skierowania w aptece. Ponadto wszyscy z pozytywnym wynikiem testu w ciągu 48 godzin mają zostać zbadani przez lekarza pierwszego kontaktu."

Odpowiedź lekarzy
"W związku nowymi zadaniami przedstawionymi przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącymi tworzenia  z placówek lekarzy rodzinnych „POZ-ów–covidowych” (tzw. szerokiej opieki przedszpitalnej nad pacjentami z dodatnim wynikiem COVID-19),  po obecnie narzucane „wizyty administracyjne” w czasie do 48 godzin od stwierdzenia dodatniego wyniku, które - przy braku objawów i względów medycznych - nie mają żadnego uzasadnienia medycznego, zwracamy się z pytaniem, gdzie mamy przekierować większość obecnie leczonych pacjentów „nie-covidowych”, którymi zajmujemy się na co dzień, aby ten czas poświęcić zgodnie z zaleceniami ministra? – pyta w piśmie Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia"

Obrazek użytkownika ruisdael

24-01-2022 [10:40] - ruisdael | Link:

Powtórzę- dlaczego chłopie wsadzasz kij do mrowiska? Cieszysz się z wywołanej kłótni a potem, śledząc wpisy, będziesz powtarzał  słowa Puszkina o głupocie. Dramat.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [10:42] - Tezeusz | Link:

Wszystkim antyszczepionkowcom radzę, żeby wyjechali do krajów, w których matki potrafią iść z dzieckiem na piechotę cały dzień po to, by zaszczepić je którąś szczepionką. One dobrze wiedzą, co robią - żyją w miejscach, gdzie choroba, powikłania i śmierć od chorób, które w Europie są niemal wyeliminowane jest codziennością obserwowaną dookoła.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [12:05] - Tezeusz | Link:

Hejtują każdego, kto propaguje ideę szczepień, obrażają tych, którzy są za obostrzeniami dla niezaszczepionych, ale coraz częściej idą o krok dalej i wprost grożą śmiercią. "Zamorduje cię i u... łeb kataną". Takie wiadomości dostali samorządowcy zachęcający swoich mieszkańców do szczepień przeciw COVID-19. - Zachowania antyszczepionkowców przypominają techniki terrorystów. Słynne zdanie mówi: z terrorystami się nie negocjuje i ta maksyma powinna mieć również zastosowanie do grup antyszczepionkowych - mówi Interii socjolog Michał Wróblewski. I ostrzega: jak nie zareagujemy, będzie tylko gorzej.

https://wydarzenia.interia.pl/...

W Scierwoneonie antypolskim identycznie o tych co są zaszczepieni pisze niejaki Ruszkiewicz znany jako @ Pers  tak pisze:

"On już jest wystarczająco "kopnięty". W głowę.
To wyjątkowy kretyn, któremu wydaje się, że jest wielkim "blogerem".
A to zwykły cham, spamer i plagiator.
Nie wiem po co go trzymają na NB?"

Podobnie inny bloger @Chatar Leon w NP jest podobny do ww. Oto jego elokwencja cytaty :

"A Tezeuszek chodził po szpitalu w stroju przypominającym strój  kosmity i rozmawiał z nieprzytomnymi pacjentami pod respiratorem. Napoleon i dwóch Jezusów poprosiło Tezeuszka o siódmą dawkę. Reszta pacjentów nie zwracała na to uwagi, zwłaszcza że w tutejszym szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych nadeszła pora obiadu. Tezeuszek wraz z Napoleonem i dwoma Jezusami musieli schować zabawki."

"Niestety, ale autor tego wpisu albo jest manipulatorem, trollem (działającym na przykład na rzecz totalnej "opozycji", popychającej obóz rządzący do zamordyzmu a w konsekwencji klęski wyborczej), albo ma jakieś problemy psychiczne. Nie sądzę żeby był akwizytorem któregoś z koncernów, bo one wynajmują lepszych propagandzistów..."

"No i co pandemiczny fanatyku? W ramach działań wojennych już sprawdzasz polskim żołnierzom paszporty kowidowe? Twój idol Niedzielski pewnie wyślę zaraz połowę na kwarantannę..."

Itd.....
Zachowania antyszczepionkowców przypominają techniki terrorystów. Słynne zdanie mówi: z terrorystami się nie negocjuje i ta maksyma powinna mieć również zastosowanie do grup antyszczepionkowych.
Hejtują każdego, kto propaguje ideę szczepień, obrażają tych, którzy są za obostrzeniami dla niezaszczepionych, ale coraz częściej idą o krok dalej popisując się chamstwem i własną głupotą.

 

Obrazek użytkownika Jabe

24-01-2022 [10:46] - Jabe | Link:

Ile komentarzy pod własną notką zamieścić wypada?

Obrazek użytkownika JanAndJan

24-01-2022 [14:20] - JanAndJan | Link:

@Jabe
Wszystkie

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-01-2022 [11:19] - Chatar Leon | Link:

"Słynne zdanie mówi: z terrorystami się nie negocjuje i ta maksyma powinna mieć również zastosowanie do grup antyszczepionkowych."

Strzelaj, Tezeuszek, strzelaj!!!

Obrazek użytkownika u2

24-01-2022 [11:38] - u2 | Link:

Zachowania antyszczepionkowców przypominają techniki terrorystów.

Bo to są terroryści. Chcą wywołać jak największy strach w ciemnym ludzie :-)

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-01-2022 [12:02] - Chatar Leon | Link:

Tutaj przecież nie chodzi o żadnych wyimaginowanych antyszczepionkowców (których w społeczeństwie polskim praktycznie nie ma).
Rząd może jeszcze wycofać się z dręczenia ludzi, paranoi, siania paniki, nadmuchiwania statystyk i ulegania niedorzecznym pomysłom kolejnych obostrzeń podrzucanym przez totalną opozycję (w celu obalenia tego rządu).
Dziś Niedzielski poprzez kilkakrotne zwiększanie liczby testów nadmuchał 30 tysięcy formalnych zakażeń (zawsze jest mniej liczenia w czasie weekendu), jutro będzie w statystykach 100 tysięcy (oznacza to za kilka dni miliony na kretyńskich kwarantannach ). Tymczasem z powodu kowida zmarła jedna osoba, plus dopisali jedną "współistniejącą". Nawet jeżeli część aktów zgonu z weekendu wypiszą dziś i podadzą jutro, to naprawdę nie ma podstaw gnojenia ludzi hasłem "jutro wszyscy umrzecie". Wirus zmutował do takiej a nie innej postaci i nakręcanie histerii przestaje mieć sens.

Obrazek użytkownika Darek65

24-01-2022 [12:58] - Darek65 | Link:

@Chatar
Jest takie powiedzenie - gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Tak wygląda "dyskusja" z w/w. Możesz użyć setki argumentów, przykładów, wątpliwości, wniosków. I co z tego ? Jedyne, co otrzymasz, to wyzwiska, szantaż emocjonalny i życzenie śmierci, bo nie przyjąłeś preparatu genetycznego. W jednym z ostatnich wpisów autor tegoż chwalił się dużą ilością odwiedzin. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że to wartość merytoryczna większości komentarzy przyciągnęła internautów, a nie treść owego wpisu :)

Obrazek użytkownika u2

24-01-2022 [14:25] - u2 | Link:

Tutaj przecież nie chodzi o żadnych wyimaginowanych antyszczepionkowców (których w społeczeństwie polskim praktycznie nie ma).

Ależ są. Na przykład pan Braun. Pan Braun posunął sie do gróźb karalnych wobec ministra Niedzielskiego z mównicy sejmowej. Takich jak Braun jest więcej. Na NB np. niejaki Darek66, ale nie tylko on.

A przecież przymusu szczepień w Polsce nie ma. Nie ma też rozruchów na ulicach przeciwko obostrzeniom jak w Holandii, czy Niemczech. Zrozumiałe, że panu Braunowi chodzi o wywołanie takich zamieszek, aby gojce się biły, a Braun, chytry rudy mosiek, korzystał :-)

Obrazek użytkownika Pani Anna

24-01-2022 [15:09] - Pani Anna | Link:

u2
Pan sobie przeczyta definicję groźby karalnej i nie wypisuje głupot. Prokuratura umorzyła postępowanie i słusznie. Nie znam się,  to się wypowiem, rzecz jasna. 

Obrazek użytkownika JanAndJan

24-01-2022 [15:27] - JanAndJan | Link:

@U2
Moje poczucie prawa i sprawiedliwości, zmuszają mnie, bym wystąpił tuTaj jako advocatus diaboli. Myli się Pan w szczegółach, więc nie może Pan wnioskować generalnie. Prawdopodobnie (śledztwo wykaże), Pańska wiedza pochodzi z "zatrutego drzewa" o nazwie mrna, dlatego nie może być wykorzystana w sądzie.
Już Panu udowadniam: Darek65, a nie Darek66. I, kto jest gupi? 
https://m.youtube.com/watch?v=....
🤭😉😀
No i, czuję się osobiście urażony stwierdzeniem: Pan Braun posunął się... Jestem od niego starszy, a Pan mi to wypomina?!
W ramach retorsji (kap.kisz. + mleko) - zemdleję, zaraz po kolacji. cyt."cbdo".
He he
Mam nadzieję, że nie dadzą rady "ONI" - do końca - NAS poróżnić.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jabe

24-01-2022 [16:54] - Jabe | Link:

Nie użył gróźb karalnych, tylko:
1. prepowiedział ministrowi przyszłość,
2. ewentualnie zapowiedział stosowną zmianę konstytucji.
 

Obrazek użytkownika Jabe

24-01-2022 [10:45] - Jabe | Link:

Naturalnie wiązanie sprzeciwu wobec zbrodniczej akcji pandemicznej ze stosunkiem do szczepień jest manipulacją, bo w tym sprzeciwie nie o to chodzi.

Obrazek użytkownika JanAndJan

24-01-2022 [10:56] - JanAndJan | Link:

@Te!_Zeusz
1. Antyszczepionkowcy są jak jednorożce - każdy o nich słyszał - nikt nie widział.
2. Autor mantruje sam ze sobą. Fobia natręctw? Czy, raczej podświadomość płata figla, bo sprzeczności, absurdy zawarte w notkach i autokomentach oraz fakty w Polszcze i we w świecie, powodują dysonans poznawczy. O współwyznawcach?  Ciszej nad tą trumną... Jedźmy, nikt nie woła (czyt. kto, woła przekona? Bat-Ino!).
3. Moim zdaniem - Mr Zeusz Te. - uprawia klickbajtową prowokację.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [14:03] - Tezeusz | Link:

W odniesieniu do zamieszczonego materiału :

Szczepionki są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem bezpieczeństwa preparatów. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że występują niepożądane odczyny, jednak występują one rzadko. Co zresztą jest opisywane w charakterystykach produktu. Zwykle są to odczyny miejscowe, łagodne: ból w miejscu iniekcji, obrzęk, zaczerwienienie. Może też występować odczyn uogólniony w postaci najczęściej gorączki. Owszem, nie jest przyjemnie mieć gorączkę po szczepieniu. Niemniej to też może być uznane za naturalną odpowiedź organizmu, a gorączka powinna ustąpić w ciągu dwóch, trzech dni.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [14:05] - Tezeusz | Link:

FAKT: Szczepionki przeciw COVID-19 nie są eksperymentem medycznym. Szczepionki przeciw COVID-19 są produktami leczniczymi. Przeszły wszystkie wymagane etapy badań, podobnie jak pozostałe szczepionki dostępne na rynku. 
Szczepionki jako produkty lecznicze immunologiczne, bez żadnych wyjątków podlegają restrykcyjnym procesom oceny wyników badań nieklinicznych (na zwierzętach) i wymaganych 3 etapów badań klinicznych (na ludziach).
Kryteria oceny są bardziej szczegółowe niż te, którym podlegają leki.
Jeżeli szczepionka została dopuszczona do obrotu tzn. że spełniła wszystkie wymagania oceny jej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej.
Za proces oceny odpowiada Europejska Agencja Leków zrzeszająca najlepszych specjalistów, którzy przygotowują naukową ocenę i rekomendują Komisji Europejskiej, czy preparat jest bezpieczny, czy jest skuteczny, czy spełnia kryteria jakości.
Jeżeli produkt leczniczy jest dostępny na rynku tzn. że korzyść z jego stosowania zdecydowanie przewyższa ryzyko. Dotyczy to również procedury warunkowego dopuszczenia do obrotu, która została wykorzystana do rejestracji szczepionek przeciw COVID-19.
Cały proces oceny musi być zgodny z prawem, tj. konkretną Dyrektywą (art. 14(7) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 roku). Przepisy dotyczące przyznawania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zostały szczegółowo omówione w Rozporządzeniu nr 507/2006. Nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek dowolność, niedomówienie, niepewność.
Produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu po ocenie upoważnionych instytucji tj. jak Europejska Agencja Leków czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie są eksperymentem medycznym. Zostały dopuszczone na rynek na podstawie ocenionych i wymaganych parametrów badań klinicznych.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [14:36] - Tezeusz | Link:

Materiał wzbudza duze emocje. Będzie dalsza część oto zwiastun :

"Szczepionki przeciwko COVID-19. Walka z fałszywymi informacjami
Szczepienia są nadzieją na lepsze jutro i powrót do normalności. To także zwieńczenie ciężkiej pracy naukowców z całego świata. Mimo tego wokół szczepionki przeciw COVID-19 powstały mity, które obalamy już teraz!
Dementujemy nieprawdziwe informacje na temat szczepionek. Szukasz informacji o szczepionce? Korzystaj ze sprawdzonych źródeł – np. gov.pl/szczepimysie lub szczepienia.pzh.gov.pl..."

https://www.gov.pl/web/szczepi...

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-01-2022 [15:46] - Chatar Leon | Link:

"Szczepionki są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem bezpieczeństwa preparatów."
"Materiał wzbudza duze emocje."

Tak tak, te materiały wzbudzają emocje, bo rozbawienie wiąże się z emocjami. Trudno pozostać poważnym, jeżeli "najlepiej przebadane preparaty", a więc o ściśle określonym dawkowaniu, są przez pierwsze miesiące 2021 r. szczepionką dwudawkową, a teraz stały się trójdawkową.
A tacy Żydzi to panie ten cymes przebadali jeszcze lepiej niż najlepiej, aż orzekli, że te "najlepiej przebadane preparaty" to cztery razy trzeba wstrzykiwać.
Szef Pfizera, co te "najlepiej przebadane preparaty" produkuje, chyba jeszcze lepiej toto zbadał, bo okazało się, że "najlepiej przebadane preparaty dwudawkowe" to on zaleca co roku.

Obrazek użytkownika JanAndJan

24-01-2022 [16:23] - JanAndJan | Link:

@Chatar_Pan
I czego tu nie rozumieć? Etap, jest etap. Mądrość, jest mądrość. Miksujemy i... Mądrość etapu. Proste? Bardziej się obawiam o Pana. Poważnie. Pierwsze objawy syndromu Te_Ze_Usza..
Samonakręt, dialog z lustrem, stuporyczny upór (albo abarotna), negowanie rzeczywistości, wyparcie, kalizm, etyka sytuacyjna... Zdarta płyta, jako główną strategia negocjacji. Keeeedyś, nazywało się to ludycznie - kopanie z koniem (przy całym szacunku dla Autora). Chińska grypa zmieniła wszystko. Nie dali rady zupkami podbić świata, to grypo walczo. W odwodzie mają nietoperze. Wyobraża Pan sobie armię  Batmanów? Każden jeden zmultiplikowany x 3:
1. Te.
2. Ze.
3. Usz.
Jedyna dobra wiadomość - atakując, będą musieli przejść przez Rosję, a biblijna szarańcza przy nich - to była jeno pieszczota, z tych sado-maso, ale... Dbaj Pan o siebie. Nie ulegaj pokusie dokształtu sifana eremena (ang. CFun rmna). Miłością go.. W ciszy i w skupieniu.. Śpieszmy się kochać.. i będą szybciej, i szybciej.. No chyba, że 😉🤭 fajzery majo rację? Ale, i tu dobra wiadomość - na nas - nie zarobili i nie zarobio.
He he he

Obrazek użytkownika EsaurGappa

24-01-2022 [19:21] - EsaurGappa | Link:

Głupiś..! Proszę wielmożnego pana i to jaki!Sponosorujemy tą farsę z własnej krwawicy...jeszcze diabłom mało i dokręcają śrubę że hej.

Obrazek użytkownika JanAndJan

25-01-2022 [12:50] - JanAndJan | Link:

@E_G
Wiem.. Cichooo..
Nie będę P. Chatar L. jeszcze bardziej wku... denerwował. Ale..i tu, kolejna dobra wiadomość - Capone skazali za przewałki finansowe, to i tych.... Zamkną. Oni są tak pewni siebie, że na bank ;-) zostawili miliony (he he) śladów w papierach... Nessa nam trza, Nessa.
A, że cisną i śrubę dokręcają..
Taki nasz charakter narodowy, im bardziej nas  przyginają, tym mocniej w pysk zbiorą z odboju.
Kończą, nieco żartobliwy ton - kiedy nadejdzie czas rozliczeń i policzymy uczciwie Ofiary... Opowiemy własne traumy... Historie o bezduszności, znieczulicy i podłościach.. Polska już nie będzie taka sama.
Chyba.. Chyba będzie za ciasno dla "oni" i MY.. Żadne tam chrześcijańskie przebaczenie, miłosierdzie...  Jest wina, jest kara.

Obrazek użytkownika EsaurGappa

24-01-2022 [18:34] - EsaurGappa | Link:

Chłopie szkoda twojego czasu,na próźno reklamujesz teb produkt.Grono osób którzy mieli zaszczyt za aplikować to coś sobie do ciała,powoli maleje.70% osób które znam i są po spożyciu tego cudu medycyny po drugiej dawce nie jest zainteresowana trzecią...a o czwartej i piątej,szóstej itd zapomnij chlopie.
Chłopie wierz mi na nic twoje mozolne wpajanie ludziom że są bezsilni wobec "tej brońi biologicznej".Ta armia która była użyta by uruchomić plan C to są "żołnierze" tacy jak ty bęcwale jeden.Jak chcesz zrobić karierę i wypłynąć ze swym ja na ocean elity,musisz chłopie jeszcze mocniej się zaprzedać tym którzy kierują tym cyrkiem.Powodzenia życzę taki sprytny chłopak jak ty ma potencjał by ziścić ich marzenia.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [18:57] - Tezeusz | Link:

Dygresja ogólna.
pyta sie moj znajomy czytając komentarze " Kto to jest ten niekumaty i niecytaty JanAndJan"  Jak to jest przecieź  - przed....szko...lak

 

Obrazek użytkownika JanAndJan

24-01-2022 [20:18] - JanAndJan | Link:

@Tezeusz_Pan
Słabe
Pan powie jeszcze znajomemu - niescepiONy, muchomorek, starszak, siwy worek.
Dygresja szczególna:
19.30
jedyne, poważne treści.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-01-2022 [19:01] - Tezeusz | Link:

Zachowania antyszczepionkowców przypominają techniki terrorystów. Słynne zdanie mówi: z terrorystami się nie negocjuje i ta maksyma powinna mieć również zastosowanie do grup antyszczepionkowych.
Hejtują każdego, kto propaguje ideę szczepień, obrażają tych, którzy są za obostrzeniami dla niezaszczepionych, ale coraz częściej idą o krok dalej popisując się chamstwem i własną głupotą.
 

 

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

25-01-2022 [12:49] - Kazimierz Kozio... | Link:

fanatycy sanitaryzmu postuluja zeby nie przyjmowac do szpitali niezaszczepionych bo rzekomo szpitale sa przepelnione - (w domysle) przez zaszczepionych. wiec szczep sie - szpital juz czeka, respiratory sie grzeja. 

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

25-01-2022 [13:08] - Kazimierz Kozio... | Link:

narracja dilera:
czerwiec - szczepienie zapewnia odpornosc nie mniejsza niz 95%
lipiec - zweryfikowalismy ze szczepienie zapewnia tylko 70% odpornosc, ergo-wciaz warto i to bardzo
sierpien - teraz juz tylko 50%, wciaz warto
wrzesien - jednak odpornosc poszczepienna jest watpliwa ale za to szczepienie zmniejsza rozprzestrzenianie sie zarazy
pazdziernik - szczepienie jednak nie redukuje rozprzestrzeniania sie zarazy, za to zmniejsza intensywnosc objawow choroby
listopad - szczepienie jednak nie redukuje objawow chroroby ale powoduje ze nie bedziesz musial byc hospitalizowany
grudzien - jednak pomimo zaszczepienia bedziesz musial byc hospitalizowany ale za to przezyjesz podczas gdy niezaszczepieni umra
styczen - sorry, moze sie zdarzyc ze pomimo zaszczepienia umrzesz ale napewno bedziesz zbawiony przez swoje meczenskie poswiecenie dla ludzkosci

Obrazek użytkownika Tezeusz

26-01-2022 [07:12] - Tezeusz | Link:

Brak szczepionek działa negatywnie na mózg nie wierzycie oto dowód :
https://naszeblogi.pl/61013-ch...