Rząd skieruje do Prezydenta uchwałę o stanie wyjatkowym

Rząd RP w trybie pilnym skieruje do prezydenta uchwałę o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie 2 przygranicznych województw wzdłuż granicy Polski z Białorusią na okres 30 dni - tyle komunikat Premiera RP.
Oznacza to, że wyłączony zostanie katalog pewnych działań związanych z normalnym funkcjonowaniem i będziemy mogli lepiej zapewnić szczelność granic i zapobiec prowokacjom, które nasilają się ze strony reżimu w Mińsku. (https://niezalezna.pl/409569-r...)

To jest wojna hybrydowa! – „Szanowni Państwo! Sytuacja na granicy z Białorusią jest kryzysowa. Reżim Łukaszenki postanowił, poprzez transport ludzi z Iraku, wypchnąć ich na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. W związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej Rada Ministrów postanowiła wystąpić do Prezydenta Andrzej Duda o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części Województwo Podlaskie i Województwa Lubelskie.
Pas ten będzie obejmował 115 miejscowości w Województwie Podlaskim i 68 miejscowości w Województwie Lubelskim.
Restrykcje w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w życie zawodowe lokalnych mieszkańców, ani w możliwość swobodnego wykonywania działalności rolniczej na tych terenach. Litwa i Łotwa wprowadziły już podobne restrykcje jakiś czas temu.
Decyzja ta jest podyktowana troską o bezpieczeństwo państwa, naszych obywateli i odpowiedzialnością za zabezpieczenie granic kraju i całej Unii Europejskiej, która popiera nas w tym zakresie.
Reżim białoruski jest niebezpieczny, a każde niekontrolowane przekroczenie granicy może skończyć się incydentem o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Musimy powstrzymać te agresywne działania hybrydowe, które są prowadzone według scenariusza napisanego w Mińsku i u protektorów pana Łukaszenki” – pisze Premier Morawiecki w social mediach.

Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wojny. Bo jak powiedzieli w dniu wczorajszym (30.08.2021 r.) na antenie TVN 24 generałowie Bieniek i Pacek, za strumykiem a potem rzeką tzw. "uchodźców", mogą ruszyć białoruskie albo nawet rosyjskie siły specjalne (czyli Specnaz); a za nimi to wiadomo: czołgi. Osobiście jednak uważam, że działania rządu wymierzone są w - powiedzmy sobie szczerze - "warcholskie" działania w pasie przygranicznym tzw. "NadUBywateli RP", tudzież fanów pana Kramka. Bo, w konsekwencji, działalność tych samozwańczych "obrońców praw człowieka", może rzeczywiście doprowadzić do przeniknięcia rosyjskich (bo już nie tylko białoruskich) grup dywersyjnych na terytorium Polski. Zresztą, w Brukseli NIE CHCĄ kolejnej fali uchodźców - Komisja Europejska dała to rządom Polski, Litwy i Łotwy (bo te państwa graniczą z Białorusią) WYRAŹNIE DO ZROZUMIENIA. Bo fala ta przeszłaby przez Polskę i zatrzymała się dopiero w Berlinie.

Stan wyjątkowy - co oznacza w praktyce? Ograniczone manifestacje, większe uprawnienia służb. (https://niezalezna.pl/409577-s...)
Całokształt procedury przyjęcia i obowiązywania stanu wyjątkowego ściśle reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. „Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu wyjątkowego, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą być ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu wyjątkowego”

Uprawnienia policji w czasie stanu wyjątkowego - broń palna

„Jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia, pododdział zwarty Policji może użyć lub wykorzystać broń palną” - czytamy w ustawie.
Ustawa reguluje, że bezpośrednio przed wydaniem rozkazu użycia broni palnej przez pododdział zwarty Policji, dowódca:
wzywa do zachowania zgodnego z prawem, w szczególności do porzucenia broni lub niebezpiecznego przedmiotu lub do zaniechania stosowania przemocy;
uprzedza o możliwości użycia broni palnej w przypadku niepodporządkowania się temu wezwaniu;
wydaje rozkaz oddania strzału ostrzegawczego lub salwy ostrzegawczej w bezpiecznym kierunku.

Siły Zbrojne RP w czasie stanu wyjątkowego

Prezydent, na wniosek premiera, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą użyć i wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, do użycia i wykorzystania których uprawnieni są żołnierze Żandarmerii Wojskowej wchodzący w skład pododdziału zwartego. Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą także użyć broni palnej lub ją wykorzystać. Przed wydaniem rozkazu użycia broni palnej, procedura jest analogiczna jak w przypadku funkcjonariuszy policji.
Ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela

Rozdział 3. ustawy reguluje zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.

W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do:
organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń; organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników;akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;zrzeszania się poprzez:
ustanowienie zakazu tworzenia i rejestracji nowych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji,nakazanie okresowego zaniechania działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, których działalność może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.
Koniec relacji w mediach?

Istotny dla pozostających w Usnarzu Górnym jest art. 20. ustawy. Czytamy, że może być wprowadzona:

Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe, kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;
emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

NARESZCIE ! trzeba powiedzieć wreszcie STOP agenturze sowieckiej, POpaprańcom wszelkiej maści, zdrajcom Polski itp. Przywrócenie bezpieczeństwa i spokoju na granicach RP jest priorytetem i nakazem chwili.

 

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

31-08-2021 [14:18] - Zygmunt Korus | Link:

A jeśli to tylko przygrywka do oswojenia społeczeństwa z terminologią "w użyciu" np. Stanem Wyjątkowym...? Za duży już jest antykowidowy opór na świecie (cenzura o tym jest b. szczelna), więc trzeba obserwować determinację odpowiedzialnych za plandemię w dążeniach do samoobrony poprzez eskalację zamordyzmu. Dlatego taki lokalny Stan Wyjątkowy może być właśnie oswajaniem ludzi do kolejnego kroku ograniczania wolności obywatelskich... Nie znamy proporcji realnych - zagrożenia i przeciwdziałań. USA są teraz marnym gwarantem naszych granic wschodnich, a konflikt zbrojny na małą skalę z Batiuszką, Białorusią uzbrojoną przez Rosjan, zdjąłby, przynajmniej formalnie, odium agresora z Kremla. Manewry ZAPAD 21 stanowiłyby realny odwód w razie czego...
Ale jak jest faktycznie...? - wiemy to?

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [16:47] - Tezeusz | Link:

Panie Zygmuncie ja rozumiem całe życie w komunistycznej propagandzie i mamy taki efekt rozumowania.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

31-08-2021 [15:53] - Zygmunt Korus | Link:

Pan nie podjął kwestii "dlaczego nie...?" tylko mi zarzucił złogi w mózgu po życiu w PeeReLu... Nie dziwię się zresztą takiemu stawianiu sprawy, bo to u Pana normalka... Jaka? Nie chce mi się nawet wymieniać, bo mi szkoda czasu.
Ale przejdźmy do meritum.
Komu na rękę lokalna zawierucha z incydentem zbrojnym na granicy z Białorusią? Opozycji w kraju, bo gra na tych samych skrzypcach z władzą odnośnie kowidiańskiego podziału społeczeństwa. Donosiciele na Polskę do Brukseli mieszają u stóp Łukaszenki, przed którym Belgia nasze władze wspiera... A może gra o Polskę to większy test? Na ile sobie można pozwolić wobec USA (zawsze można konflikt graniczny zawiesić, albo tlić tylko...), a przy tym zdyscyplinować Warszawę, by nie fikała w Eurokołchozie... Plandemia to wojna, segregacja ludzi, auswajsy, ograniczenie dostępu do służby zdrowia, przepisy wyjątkowe i nadużycia władzy, rządzenie strachem, cenzura, szantaże, utrudnianie swobody poruszania się - ja to odbieram dosłownie jako życie już w kraju faszystowskim - taką mam dziką naturę, nie kieruję się tutaj rozumem tylko spontanem. Dlatego że żyłem pod komunistami...
Mieszkałem w akademiku najpierw z Chińczykiem, potem z Afgańczykiem, którzy studiowali w Krakowie w ramach przyjaźni internacjonalistycznej spod sierpa i młota. Byłem oddelegowany na dokwaterowanie przez wtedy jeszcze Zrzeszenie Studentów Polskich (bez doklejki "Socjalistyczne"; zresztą co to miało za znaczenie, gdy reżim istniał realnie, tak jak i dziś)  do "dwójki" z obcokrajowcem, bo znałem nieźle rosyjski i angielski z LO. Z bliska poznałem mentalność tych ludzi. Dla nas, a pewnie i Rosjan, nie mówiąc o Amerykanach, są to światy nie do przeniknięcia. A dziś w polskiej sprawie być może Chiny i Afganistan mogą zadecydować. Bo USA uwiędło, Iran zwyciężył, Polacy zerwali dobre stosunki z Persją poprzez tę durną konferencję w Warszawie. Iran gra z Chinami. Trzy biliony dolarów wyrzucone w błoto w obronie Izraela. Gdzie rządzą chazarzy rodem z Moskwy via Operacja MOST. I my w tym projekcie Polin z chanukowymi świecami i koszernymi ambasadami... Żarna, żarna i jeszcze raz żarna!
Nie wierzę już w żadną oficjalną informację płynącą od jakiegokolwiek reprezentanta władzy w jakimkolwiek kraju. Ściema wszędzie, głucho jest, i jak wszystko na to wskazuje - jeszcze bardziej będzie!
Wpisałem się pod Pańskim tekstem z uwagi na temat, bo "A"utora ignoruję, gdyż z plagiatorami i powielaczami, nieudolnymi zresztą, cudzych myśli, nie mam zwyczaju wchodzić w interakcje... Ale teraz mi się to trochę przez nieuwagę zdarzyło - mówi się trudno... Ostatni raz. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [16:46] - Tezeusz | Link:

Pan jak zwykle coś myśli więcej myli jak to w komunie było , cóż radzę z niej wyjść inne czasy. Materiał zawiera źródło ( zawsze podaję) ale nawet w komunie uczono czytanie ze zrozumieniem. Rozumiem że dla pana wówczas były wakacje, ale na naukę nigdy nie za późno  - warto wówczas się pan nie będzie kolejny raz kompromitował. Pewno nie ostatni raz !
I na koniec ja pana nie zapraszałem do mego blogu, a jak na gościa przystało wymaga się więcej "kultury o sztuce nie wspomnę" jak to bywa w klasyce. A pan musiał mnie obrazić.. musiał !
Ale ja to rozumiem (https://mikro-makro.neon24.pl/ ) i już się nie dziwię ! mimo mego szacunku za Pana piękną przeszłość w walce o Wolną Polskę.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

31-08-2021 [17:12] - Zygmunt Korus | Link:

Widzi Pan... powyżej. Jak się pisze od siebie  wolapikowo komentarze i jak wyglądają poprawnie brzmiące teksty pobierane. Dlatego od dawna nie darzę Pana obecności na NB i NP żadnym szacunkiem, z tym że na NB to mi zwyczajnie wstyd, że ktoś Pana "dostawczej krzątaniny" nie dostrzegł przed wpuszczeniem domokrążcy tutaj. Jak jeszcze pojawi się H-D, którego się uporczywie wkleja z Pańskim hucpiarskim udziałem, nie zdzierżę!!!
 Na razie tylko zgrzytam zębami w bezgłośnym won! Oczywiście do siebie, że trzeba będzie chyba jednak stąd spieprzać.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [17:42] - Tezeusz | Link:

Literat, krytyk sztuki,  redaktor człowiek odznaczony przez Prezydenta RP, pisze publicznie do innych tak cytuję.

"Dlatego od dawna nie darzę Pana obecności na NB i NP żadnym szacunkiem, z tym że na NB to mi zwyczajnie wstyd, że ktoś Pana "dostawczej krzątaniny" nie dostrzegł przed wpuszczeniem domokrążcy tutaj. Jak jeszcze pojawi się H-D, którego się uporczywie wkleja z Pańskim hucpiarskim udziałem, nie zdzierżę!!!
 Na razie tylko zgrzytam zębami w bezgłośnym won! Oczywiście do siebie, że trzeba będzie chyba jednak stąd spieprzać..."

Proponuję nie tylko lecytynę ale głównie coś na nerwy.Ja pana postępowanie rozumiem takie postępowanie Scierwoneona to standart i w pana wykonaniu. Dawne piękne czasy pana minęły została złość ignorancja i poniżanie innych. Obrażanie ludzi to chyba nie był standart Solidarności.Wstyd jeszcze raz wstyd.
Dyskusja z panem to strata czasu. Pan nie musi mnie  niczym darzyć, niech pan lepiej darzy swoje postępowanie wobec innych.
Niech lepiej pan także dzierży lepiej własną kulturę wobec innych.
Pisze pan : "Na razie tylko zgrzytam zębami w bezgłośnym won!.."

Faktycznie proszę uważać na  swoje zęby bo wypadną w tym  pana "zgrzycie," złości i poniżania innych ale też chyba  z własnej....

Co do " spiepszania" ma pan  już doświadczenie ?
Literat ? a gdzie tam, a gdzie tam !
WSTYD !

Obrazek użytkownika Pers

31-08-2021 [17:53] - Pers | Link:

@tezeuszek
Coraz więcej ludzi się na tobie poznaje.
Teraz czas na Admina :))

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [18:18] - Tezeusz | Link:

@Siersiuch - szczególnie ci ze Scierwoneona..hahahahahhaha

Obrazek użytkownika RinoCeronte

31-08-2021 [17:54] - RinoCeronte | Link:

Sytuacja jest rzeczywiście kryzysowa. Wojsko powinno z uwagą śledzić ćwiczenia Zapad 2021 i nie użerać się z prowokacjami tzw. opozycji...

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

31-08-2021 [19:02] - Zygmunt Korus | Link:

Nie ma nic innego w tym co napisałem, tylko protest przed hucpą i rozpanoszeniem się na NB hochsztaplerów. Jak się ktoś czuje obrażony, to sam wie dlaczego! No i dobrze, bo bełkocze jak umie, sadzi orty, gubi się w interpunkcji, zachowuje jak sztubak złapany na gorącym uczynku... Akurat Pan jesteś nie jedyny tutaj z "przybytku", ale jest takich kilku trzymających się razem, na widok których szarogęszeniu się - miernot - nie tylko ja się złapałem za głowę!
Jakaś aberacja kowidowa widać nie omija już nikogo, żadnego gremium, żeby kierować się realną oceną ludzi i wartości.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [19:00] - Tezeusz | Link:

Język jakim się pan posługuje tutaj jest mało literacki raczej bardziej rynsztokowy - przyzwyczajenia ?

Rozumiem takie scierwoneonowe standarty. Gratuluję " kultury i sztuki " Przy takiej sztuce trudno o kulturę - klasyka !
Panie "literacie" dorzucę coś panu z klasyki światowej :

„Potwarców omijaj dostojnie, a z głupcem nie wdawaj się w dysputy.”
– A.S Puszkin

I to na tyle !

Obrazek użytkownika J z L

31-08-2021 [21:48] - J z L | Link:

A ja protestuje przed hucpą i rozpanoszeniem się na NB czerwonych hochsztaplerów, antypolaków i wszelkiej maści lewackiego guano

Obrazek użytkownika Pers

31-08-2021 [22:48] - Pers | Link:

@jzl
//Posiada konto przez
4 miesiące 4 tygodnie//
I już się za rządzenie bierze?
Nie za szybko?

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-09-2021 [06:30] - Tezeusz | Link:

Sierściuch on pisze o tobie ?

Obrazek użytkownika paparazzi

31-08-2021 [23:28] - paparazzi | Link:

@31-08-2021 [15:53] - Zygmunt Korus no fajnie, zgoda ale co pan proponuje? Jak wyjść z tej matni by zachować dobro co już zostało wybudowane? Chyba Pan nie zaprzeczy ze takiego nie ma. Bo za PO itd...Co Polska ma robić? Jaki lider poprowadzi do celu? Tyle pytań a jeszcze nie przeczytałem politycznej wizji od szanujących komentatorów kto ma to robić. Wychodzą problemy mentalności gdzie np w USA jak jest problem to się go rozwiązuje. Prawda ze c-19 sparaliżował USA i został użyty przez NWO do "hodowli nowego człowieka" Ale i to zostanie wkrótce zostanie rozwiązane. Biada gdy rządzący przekroczą barierę wolności. Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Jan1797

31-08-2021 [19:40] - Jan1797 | Link:

Panie Zygmuncie, napisałem dzisiaj o wystąpieniu Balcerowicza na campus Polska i kapitalnym
zachowaniu ludzi młodych. Nigdy nie spodziewałby się, że kilka godzin później pójdzie pan
stanowczo dalej niż Balcerowicz. Przecież nie komentujemy wpisów pana autorstwa wyłącznie
z powodu krytyki w czambuł wszystkiego, co dzisiaj Polskie.

Obrazek użytkownika Jabe

31-08-2021 [17:39] - Jabe | Link:

Z czym właściwie rząd sobie nie radzi w zwiazku z „zaistniałą sytuacją”?

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-08-2021 [18:18] - Tezeusz | Link:

@Jebe
 z ludzką głupotą !

Obrazek użytkownika Jabe

31-08-2021 [19:51] - Jabe | Link:

Co łatwiej zmienić?

Obrazek użytkownika u2

31-08-2021 [18:16] - u2 | Link:

"Reżim Łukaszenki postanowił, poprzez transport ludzi z Iraku, wypchnąć ich na terytorium Polski, Litwy i Łotwy."

Ponoć teraz Łukaszenka podpisał umowę o ruchu bezwizowym z 200-milionowym Pakistanem, który jest jednym z głównych graczy w Afganistanie.

Nie tak dawno temu dzwonił do progamu #wtylewizji słuchacz, który wiele razy jeździł ciężarówką do Rosji i według niego ci imigranci na granicy w Usnarzu to typowi Tadżycy, Kazachowie i Uzbecy.

Czyli niekoniecznie imigranci idą z Iraku. A zapewne ruszą z Afganistanu poprzez Pakistan.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

31-08-2021 [18:54] - Marek Kudła | Link:

Refleks szachisty !  Dopiero jak samochodami zaczęli ciągnąć zwoje drutu kolczastego i ciąć je na kawałki, to wydający rozkazy przyszli po rozum do głowy, że przecież Litwa wprowadziła nad granicą stan wyjątkowy już dawno !
Jednym słowem:
Wicepremier d/s ministerstw siłowych Jarosław kaczyński,
Minister Obrony, Mariusz Błaszczak, i
Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński ..........................

...............................do natychmiastowej dymisji !!!!!!!!!!!

Podobnie kierownk Ośrodka dla azylantów i kucharz idiota ......................
..............................do natychmiastowej dymisji !!!!!!!!!!!!!
 

Obrazek użytkownika angela

31-08-2021 [19:25] - angela | Link:

Stan wyjatkowy i to szybko, bo tzw opozycja, antypolska ,  gotowa rozpętac powazny incydent na granicy.
Przerzucą cos na Bialoruską strone, i problem gotowy. Stac ich na wszystko.
Cale te manewry i wszystko co sie dzieje, to burza w celu odsunięcia  ZP od wladzy.
Ani Niemcom, ani Rosji Polska wladza nie pasuje, bo nie mogą  nas wykorzystywac i trzymac pod butem.
Potrzebna im Polska taniej sily roboczej, bez wlasnej gospodarki, a polaczki niech kupują tylko ruską rope ii  gaz, oraz niemieckie produkty.

Obrazek użytkownika J z L

31-08-2021 [21:43] - J z L | Link:

Brawo Panie Premierze
Wpisać do ustawy możliwość strzelania do czerwonego bydła bez ostrzeżenia
Kilku czerwonych do piachu to żadna strata

Obrazek użytkownika Kaczysta

01-09-2021 [06:41] - Kaczysta | Link:

Będzie w Sejmie głosowanie nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego na granicy Polsko-Białoruskiej. Reszta masek spadnie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-09-2021 [09:26] - Tezeusz | Link:

W Scierwoneonie mylą Stan Wyjątkowy z wojennym takie to czerwone antypolskie ścierwo pro sowieckie.

Obrazek użytkownika Pers

01-09-2021 [09:44] - Pers | Link:

@tezeuszek
Pierwszy był pan minister Kamiński:
"Podczas konferencji wraz z szefem rządu wystąpił szef MSWiA Mariusz Kamiński. – Sytuacja może być niesłychanie napięta. To nie jest żadne straszenie. Uprzedzamy, wiele niebezpiecznych osób z bronią będzie po drugiej stronie granicy w najbliższych dniach – podkreślał polityk.
– Stąd też uzasadnienie do stanu wojennego – stwierdził szef MSWiA."  https://dorzeczy.pl/opinie/197...

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-09-2021 [10:58] - Tezeusz | Link:

Sierściuch odsyłam do stosownej ustawy ale RP nie Rosji !