1 sierpnia 1944 czas walki o Wolną Polskę. Chwała Bohaterom

Kalendarium. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 (godzinie „W”) rozpoczęło się powstanie warszawskie. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. AK i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od Stalina) w roli gospodarza, jako jedyna legalna władza niepodległej RP.

Planowane na kilka dni powstanie upadło dopiero 3 października po 63 dniach walki. Zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański „walka nie była daremna”, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”.

Źródło:
Materiały IPN w całości
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ryan

01-08-2021 [07:21] - Ryan | Link:

CHWAŁA BOHATEROM !
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
1944.

https://pbs.twimg.com/media/E7rMg4DXsAQ6rB6?format=jpg&name=small

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [07:42] - Tezeusz | Link:

To są materiały IPN na tyle istotne ,że warte publikacji.

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [09:22] - Pers | Link:

//Gen. Anders jednoznacznie negatywnie oceniał powstanie określając je jako bezsensowne niszczenie Warszawy, jej żołnierzy i cywilnych mieszkańców, nazywając decyzję rozpoczęcia powstania zbrodnią.//
//)wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią.”//
//„Powstanie Warszawskie-politycznie i wojskowo, ze względu na sytuacje ogólna było wielkim nonsensem”.//

Kpr.pchor. Janina Pierre-Skrzyńska, łączniczka Zgrupowania „Sosny” -  //Słyszałyśmy coraz częstsze narzekania, skargi, liczne przekleństwa rzucane w naszą stronę, bo to przez nas stało się to ogólne nieszczęście”.// 

//Płk.dypl. L. Mitkiewicz (delegat N.W. do Połączonego Komitetu Szefów Sztabów w Waszyngtonie): ”Powstanie Warszawskie było niepotrzebne, wybuchło o kilka dni za późno, zniszczono, zburzono Starą Warszawę”. „Powstanie Warszawskie-politycznie i wojskowo, ze względu na sytuacje ogólna było wielkim nonsensem”. „...głównym inicjatorem powstania w Warszawie był Mikołajczyk, a szarą eminencją AK był gen. T. Pełczyński” (były oficer wywiadu i kontrwywiadu).//
https://naszeblogi.pl/59447-po...

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [11:46] - Tezeusz | Link:

Pers zacięta płyta czy twój intelekt. Powtarzasz się znowu. Do lekarza !

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [09:29] - Pers | Link:

„Oświadczenie warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej” z listopada 1944 roku. Jednym z jego autorów był nieżyjący już Wieslaw Chrzanowski:
//W imieniu polskiej młodzieży narodowej pragniemy zająć stanowisko wobec tragicznych wydarzeń ostatniego okresu. Uważamy za pożyteczne, by społeczeństwo w dzisiejszym okresie dezorientacji i przygnębienia poznało naszą postawę. Poza tym musimy się rozprawić z pewnymi tchórzliwymi a naiwnymi próbami obarczania młodzieży odpowiedzialnością za powstanie.

Powstanie warszawskie przyniosło Polsce niepowetowane straty, prawie żadnych natomiast korzyści. Wywołanie powstania jest karygodną zbrodnią, z którą odpowiedzialność ponoszą pewne polskie ośrodki. Tak oceniło to te wypadki społeczeństwo, tak wyglądają one w rzeczywistości. Starsi politycy wstrzymują się jeszcze od zajęcia wyraźnego stanowisko wobec tych wydarzeń. My, młodzi, uważamy, że jedynie jasne uświadomienie prawdy, może oczyścić atmosferę.
Winni muszą ponieść odpowiedzialność, tylko w ten sposób zdoła się utrzymać autorytet naszych instytucji i władz. Są one stałe, niezależne od ludzi, którzy je sprawują i za ich sprawowanie ponoszą odpowiedzialność. Pozostawienie ich w rękach działaczy skompromitowanych, kompromituje tym samym instytucje, wzbudza w społeczeństwie zwątpienie w nasze zdolności państwowe.

Decyzję wybuchu powstania podjął gen. Bór-Komorowski i urzędujący Delegat Rządu bez przyzwolenia a nawet powiadomienia przedstawicielstwa społeczeństwa, tj. Rady Jedności Narodowej. Odpowiedzialność w pierwszym rzędzie ponosi Komenda Główna Armii Krajowej. Była ona emanacją sanacyjnej kliki wojskowej skompromitowanej już we wrześniu [19]39 roku. Trudno dziś orzec jakie motywy kierowały nią przy wywołaniu powstania, postępowanie jej musi być oceniane jednak jako lekkomyślne. Mimo to, ludzie ci próbują już dziś – podobnie jak w [19]39 roku – zrzucić z siebie odpowiedzialność za spowodowaną tragedię. Podają następujące przyczyny swego kroku: primo – że bolszewicy dochodzili do Pragi. Stwierdzonym jest jednak, że wywiad AK orientował się w charakterze zbliżających się sił sowieckich. Były to jedynie podjazdy nie zdolne do zajęcia stolicy.

Secundo – że Niemcy mieli wyprowadzić z Warszawy 100 do 200 tysięcy ludzi. Stwierdzonym jest jednak, że nie istniały żadne konkretne dane, co do tych zamysłów niemieckich.Z drugiej zaś strony likwidacja Warszawy oddała w ręce niemieckie bez porównania większe rzesze ludzi. Tertio – że powstanie miało być atutem dla premiera Mikołajczyka w jego ówczesnej podróży do Moskwy. W tym argumencie widać polityczną ignorancje tych, którzy go podnoszą. Powstanie było kłodą rzuconą pod nogi prem[iera], środkiem, którym mógł go szantażować Stalin, uzależniając pomoc Warszawie od przyjęcia jego żądań.

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [09:33] - Pers | Link:

Cd.
Wreszcie czwarta tak zwana przyczyna próbuje obciążyć młodzież. Wydanie rozkazu do powstania było ponoć konieczne, w przeciwnym bowiem razie rozgorączkowana młodzież spowodować by mogła szereg samowolnych, nieprzemyślanych akcji, które przyniosłyby jeszcze dotkliwsze straty. Temu twierdzeniu musimy się jak najenergiczniej przeciwstawić. Reprezentujemy olbrzymią część młodzieży, znamy nastroje wśród jej reszty. Nastrój rozgorączkowania zawsze narzucany był szeregom z góry. Znając swoje zasoby broni nie mogliśmy patrzeć bez troski na wywołane wypadki. Wreszcie zbyt określona była i jest postawa młodzieży wobec Bolszewików a niepokojące wiadomości o ich stosunku do AK, byśmy nie odnosili się z największą rezerwą do akcji, opartej na rachubach bolszewickiej pomocy.

Mimo to podporządkowaliśmy się rozkazom legalnych władz wojskowych. Było to wynikiem poczucia obowiązku i dyscypliny. Żołnierz i dowódca liniowy stanął na wysokości zadania. Wielu z naszych kolegów, z prezesem Młodzieży Wszechpolskiej na czele poległo. Niestety, ofiary ich wzbogaciły jedynie tragiczną polską tradycję powstańczą. Przyniosły korzyści, ale wrogom.

W poczuciu wypełnionego obowiązku mamy dziś moralne prawo potępienia swoich wczorajszych dowódców. Mamy też prawo żądać takich zmian w obsadzie naszych władz cywilnych i wojskowych, które by w pełni przywróciły im niezbędne zaufanie.

Takie jest stanowisko młodzieży wobec sytuacji wytworzonej wypadkami warszawskiemi. Doceniając jej tragizm nie odwracamy się jednak ze zniechęceniem od dalszej pracy. Nauczył nas Roman Dmowski, że jesteśmy Polakami i ponosimy odpowiedzialność za losy Polski, nie tylko w chwilach jej rozkwitu, ale i w czasach upadku. Przeciwnie, poczuwamy się dziś do tym większych obowiązków wobec Ojczyzny, przejmujemy część ciężaru prowadzenia jej spraw, którego nie może podźwignąć starsze pokolenie.

Swój stosunek do sytuacji, w jakiej się znajdujemy obecnie, kształtujemy na następujących zasadach: jedynym rządem Polski jest rząd, znajdujący się w Londynie. Poza nim działać mogą jedynie wrogie nam agentury sformowane przez zdrajców. Taką agenturą jest tak zwany Komitet Wyzwolenia Narodowego, usiłujący wydać Polskę na łup Sowietom. Ludzi w nim działających potraktować należy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zbrodni stanu. Warto podkreślić, że w tym obozie zdrajców znalazło się całe żydostwo polskie. Podobnie potraktowalibyśmy i tych, którzy poszli na podsuwaną nam dziś przez Niemców możliwość współpracy. Propozycje niemieckie dążą do skompromitowania nas w obozie aliantów w ostatnim decydującym okresie wojny oraz do wyzyskania dla własnych celów.

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [12:40] - Tezeusz | Link:

Pers gdyby, jak sam twierdzisz, sic ! jesteś potomkiem Powstańców Wielkopolskich to oni po twoich komentarzach w grobach się przewracają.

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [09:36] - Pers | Link:

cd.
Przeciwstawiamy się wszelkim kompromisom z Rosją. Byłoby to wyrażenie zgody na pierwszy rozbiór Polski, co pociągnęłoby za sobą, podobnie jak w XVIII wieku, dalsze rozbiory. Rosja chce z Polski uczynić republikę sowiecką i dlatego dąży do wyniszczenia wszystkich prawdziwie polskich elementów. Rosja ponosi w dużej mierze odpowiedzialność za powstanie warszawskie – jej agentury od lat już nawoływały do zbrojnych wystąpień i przygotowywały nastrój rozgorączkowania (trudno dziś stwierdzić czy miały wpływ w czynnikach decydujących o wybuchu powstania).

Natomiast po wybuchu powstania Stalin wyraźnie przeszkadzał pomocy alianckiej, odmawiając baz. Pomoc sowiecka udzielona w ostatniej fazie walk zakrawała na kpiny – rzucone kilkadziesiąt worków zeschniętego chleba razowego i kaszy jaglanej. Mimo to marsz. Rokossowski do ostatniej chwili łudził powstańców zapowiedziami pomocy, by przedłużać ich opór, potęgując tą drogą straty ludności polskiej.

W polityce zagranicznej musimy w dalszym ciągu szukać oparcia u aliantów, trudno bowiem uwierzyć, by alianci pięć lat walcząc z hegemonią niemiecką w Europie, zgodzili się na groźniejszą, zagrażającą również Azji, hegemonię sowiecką. Wojna obecna powinna ostatecznie zlikwidować niemieckie zagrożenie Polski. Osiągniemy to przez ustalenie granicy na Odrze i Nisie Łużyckiej – najlepszej granicy strategicznej, obejmującej tereny, które zapewnią nam potęgę gospodarczą. Jedynie na tych terenach znajdzie nowe siedziby i zwrot utraconych majątków ludność zburzonej Warszawy. W takich granicach, w oparciu o unję Europy środkowej, będzie Polska mogła spokojnie patrzeć w przyszłość, a po zlikwidowaniu wrogów wewnętrznych przystąpić do gruntownej, jedynie polskim interesom służącej przebudowy społeczno-gospodarczej.

Wśród czynników zagrażających Polsce od wewnątrz wspomnieliśmy już o stanowisku Żydów. Powstanie ostatecznie ustaliło postawę społeczeństwa polskiego w stosunku do drugiego palącego problemu – kwestii ukraińskiej. Postawę taką Ruch Narodowy zajmował od początków swego istnienia. Komendant Okręgu Warszawskiego AK. gen. Chruściel rozkazem swoim nakazał traktować Ukraińców jak bandytów. Wszelkie dalsze próby polityki w stylu józewszczyzny nie będzie można już tłumaczyć różnicą orientacji, będzie to zdrada.

Wszystkich Wszechpolaków wzywamy, zgodnie z instrukcją zawartą w „Komunikacie Specjalnym z dnia 28.VII.44 r.” do szerzenia idei wszechpolskich i zasad powyżej sformułowanych. W ten sposób zbudujemy trwałe fundamenty pod gmach W i e l k i e j P o l s k i.
Młodzież Wszechpolska
http://mysl-polska.pl/1641

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [12:44] - Tezeusz | Link:

Skopiować każdy może a twoje zadanie ? Ciekawa jestem co o Powstaniu Warszawskim ponoć sądzi potomek ????? Powstańca Wielkopolskiego ! A może to była Rewolucja Pażdziernikowa .

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [12:03] - Pers | Link:

tezeuszek
//a twój Lenin wiecznie żywy.//
Tylko tyle potrafisz powiedzieć na treść tego niezwykłego i doniosłego dokumentu, który został napisany przez najbardziej patriotyczną młodzież, Powstańców Warszawskich?
Jesteś wyjątkową miernotą umysłową tezeusz i kompromitujesz się coraz bardziej.
Nie opowiadaj więcej bajek o swoich rzekomych "przodkach" bo budzisz tylko śmiech i politowanie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [18:52] - Tezeusz | Link:

Dyskusje z Tobą  Persie  na temat patriotyzmu ale chyba sowieckiego to nie moja bajka i strata mego czasu.Piszesz o Powstaniu Warszawskim w swoim Scierwoneonie : "Powstanie Warszawskie - karygodna zbrodnia.." Gdzie powielasz czyjeś kompletne brednie i kłamstwa polityczne pod swoim nazwiskiem czyli ty je wyznajesz i preferujesz. Twoi ponoć przodkowie.....w grobie się przewracają a jak by żyli do dostał byś od nich porządne lanie nie tylko za głupotę, brak patriotyzmu, nieznajomość historii ale zwykłą ludzką głupotę !
Won z mego blogu ! Dla mnie jesteś zerem mówiąc delikatnie. Dyskusja z takim czymś jak ty jest dla mnie ujmą !
Piszesz dalej pod swoimi bredniami cytuje:

"@Wican 10:42:29
//Jaki był konkretny cel dowódców PW?//
Całopalna ofiara satanistyczna.
Jarek Ruszkiewicz SL.."

 

Obrazek użytkownika Jabe

01-08-2021 [14:44] - Jabe | Link:

Ocenianie rozmówcy nie jest najmądrzejszą linią argumentacji.

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [15:26] - Pers | Link:

tezeuszku
//powielasz czyjeś kompletne brednie i kłamstwa polityczne //
Znowu udowodniłeś jaką miernotą umysłową jesteś.
Ten list napisała młodzież - Bohaterowie Powstania Warszawskiego a nie jakiś kanapowy "patyjota" tezeusz.

//Won z mego blogu !//
Won to możesz mówić do swojego psa. O ile masz.

Cieszę się tezeuszku, że tak często zaglądasz na mojego bloga tylko zapominasz podawać linki. To zresztą u ciebie normalne złodzieju cudzych tekstów.

//wysyłam na strony Kombatanckie Powstania Warszawskiego//
Nie zapomnij o kancelarii prezydenta i premiera. No i oczywiście szefa ABW :)))))))))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [17:32] - Tezeusz | Link:

Wyjaśnimy to zaraz

Obrazek użytkownika Ryan

01-08-2021 [21:58] - Ryan | Link:

presie
Przypominam ci, że sierpień jest miesiącem trzeźwości

Obrazek użytkownika Ryan

01-08-2021 [15:48] - Ryan | Link:

Zajrzałem teraz na ten komentarz i wpis na Toy-Toyu.
Chyba niepotrzebnie, bo moja nienawiść do tego portalu komunistycznych zwyrodnialców znów wskoczyła na wyższy poziom

Obrazek użytkownika J z L

01-08-2021 [19:25] - J z L | Link:

Pięciu byłych UB-eków dyskutuje z pięcioma sowiecko-chazarskimi śmieciami
Ot i całe Szambo24.ru
ZGNILIZNA!!!!

Obrazek użytkownika Ryan

01-08-2021 [20:28] - Ryan | Link:

Odrażające są te teksty i komentarze w tej neonowej gnojownicy
Dno dna i metr mułu
Zwyrodnialcy nie ludzie

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty

02-08-2021 [01:25] - Humpty Dumpty | Link:

Ta "Myśl polska", z której persik zżyna tekst, to jedno z ogniw putinowskiej propagandy polskojęzycznej. Wystarczy powiedzieć, że cenioną "publicystką" jest tam prof. Anna Raźny. Tak, ta sama, która wraz ze specjalistą od palenia opon, gwiazdorem antypolskiego ścieku NEon24, byłym posłem Wrzodem, pisała wiernopoddańczy list do Putina w 2014 roku. Trzeba być niesamowitym głąbem (a persik do orłów intelektu nie należy), by dawać wiarę, iż w listopadzie 1944 r., niespełna miesiąc po wyjściu z Warszawy, ktokolwiek zbierał się i wydawał świadczenia. To nie jedyny element świadczący o fałszywce. Ale tu tekstu opublikować nie mogę, natomiast gdzie indziej nie zamierzam promować polskojęzycznych Rosjan.
 

Obrazek użytkownika J z L

02-08-2021 [06:57] - J z L | Link:

Anna Raźny, będąc szefem Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, nawiązała współpracę z powołaną przez Putina fundacją.
O profesor zrobiło się głośno za sprawą „Listu otwartego do Narodu Rosyjskiego i Władz Federacji Rosyjskiej", pod którym się podpisała.

https://www.rp.pl/artykul/1111017-List-do-Putina-i-fundacja-Kremla.html

Obrazek użytkownika Pers

02-08-2021 [07:47] - Pers | Link:

jzl
O prezesie Kaczyńskim zrobiło się głośno za sprawą "orędzia do przyjaciół Rosjan" https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika foros

01-08-2021 [17:46] - foros | Link:

Powstanie było militarną porażką ale dało PL męczenników. Czy to ważne czy nie? Przypomnijmy sobie pierwsze słowa hymnu Państwa Islamskiego: "Państwo Islamskie powstało z krwi prawych i wiernych/Państwo Islamskie powstało z dżihadu wiernych". I Polacy taką krew mają: krew prawych i wiernych. Krew powstańców warszawskich i żołnierzy wyklętych. Czy z niej skorzystają to inna sprawa.
Jaki zaś byłby najgorszy rozwój wypadków? Gdyby powstanie wybuchło, ale przeciw Sowietom. Do tego jednak nie doszło.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [17:56] - Tezeusz | Link:

Gdyby nie PW nie było by Wolej Polski. Dowody są dostępne w materiałach IPN

Obrazek użytkownika Jabe

01-08-2021 [18:02] - Jabe | Link:

Dowody są – To pewne – choć nieznane.

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [19:45] - Pers | Link:

foros
//I Polacy taką krew mają: krew prawych i wiernych. Krew powstańców warszawskich i żołnierzy wyklętych.//
To nie Polacy mają krew na rękach tylko sanacyjne pseudo elity, które służąc obcym interesom wysłały kwiat polskiej młodzieży na zatracenie.