Szpiedzy Rosji zaatakowali Polskę

ABW zatrzymało Marcina K. Mężczyzna podejrzany jest o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że K. nawiązał współpracę z wywiadem Federacji Rosyjskiej i przekazywał informacje z zakresu wojskowości.
Jak poinformował  portal tvp.info, na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 par. 1 kodeksu karnego.

„Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa podejrzanego jak również grożącą mu wysoką karę prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania” – podał Dział Prasowy PK. Marcin K. został tymczasowo aresztowany. (https://www.tvp.info/53845228/...)

Wojna Informacyjna prowadzona przez Rosję jest nie mniej groźna jak działania agenturalne.
Wojna informacyjna to nowa jakość wojny psychologicznej i nowoczesna forma oddziaływania przez wywieranie presji na przeciwnika. Aktywizują się grupy internautów atakując w sieci inne opcje niż płynące z Kremla. Ta wojna już trwa.

Czy to jest wojna informacyjna czy propaganda.
Wojna informacyjna trwa w polskiej i międzynarodowej sieci internetowej od wielu lat. O tym fakcie informują coraz częściej zagraniczne i krajowe media. Taki stan rzeczy jest zauważalny niemal codziennie w krajowym Internecie.
Kampania dezinformacyjna wielu państw w tym Kremla, wojna psychologiczna poprzez stosowanie nowoczesnych technik psychologicznych nasila się z dnia na dzień głównie w związku ze zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę oraz ekspansją polityczną Rosji na świecie.

Każdy niemal nośnik informacyjny jest natychmiast infekowany przez zwolenników Putina - chociaż to jest to samo. Zwolennicy polityki i strategii wojny płynącej z Rosji używają do swego działania oficjalnych witryn internetowych np. RussiaToday lub działają oficjalnie za pośrednictwem wewnętrznych rosyjskich stacji radiowych i telewizyjnych.

Prasa wielokrotnie donosi o zaktywizowaniu na terenie Unii Europejskiej w tym w Polsce wywiadu Rosji oraz współpracujących z nimi lewackich trolli. Aresztowanie rok temu przez służby specjalne Polski osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji to wcale nie był początek wojny wywiadów.

Konflikt zbrojny na Ukrainie, wojna w Syrii, wybory w USA przy pełnymi zaangażowaniu Rosyjskich Służb Wywiadu, aneksja Krymu oraz szereg prowokacji i działań nieprzychylnych w stosunku do krajów NATO i Unii Europejskiej to była jak pamiętamy zapowiedź poważnej ofensywy Rosyjskich Służb Specjalnych.

Prezydent Władimir Putin wprowadził reformę rosyjskich służb wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) została przemianowana na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz odzyskać kontrolę nad Służbą Wywiadu Zagranicznego (SWZ FR) i Federalna Służba Ochrony (FSO) – odpowiednika polskiego BOR - u W kręgach wywiadowczych i prasie mówiło się, że Putin dążył do połączenia wszystkich instytucji bezpieczeństwa (FSB, GRU, SWZ FR). Celem tego miała być odbudowa wpływów służb specjalnych na wzór KGB.

Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej przejęła zadania wykonywane wcześniej przez Zarząd Główny KGB ZSRR (ros. PGU), zajmujący się wywiadem zagranicznym.

Głównym zadaniem SWZ FR jest m.in. dostarczanie prezydentowi i rządowi Federacji Rosyjskiej informacji politycznych, ekonomicznych, technicznych, naukowych, analiza ww. informacji o państwach, organizacjach, ludziach, o wszystkim co ma znaczenie dla prowadzenia skutecznej polityki przez prezydenta, premiera i rząd Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze SWZ FR działają jako dyplomaci, funkcjonariusze bez immunitetu dyplomatycznego tzw. nielegalni będący pod przykryciem dziennikarzy, turystów itp. Wykorzystują do tego celu ambasady, konsulaty osyjskie rozsiane po całym świecie oraz (nielegalni) rozmaite przedsiębiorstwa i organizacje Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny, głównym zadaniem wywiadu Rosji było zlikwidowanie luki naukowo-technicznej między Rosją a krajami NATO.

Jaki jest pretekst i kontekst działań wywiadowczych Rosji
Scenariusz jest zawsze ten sam, rosyjskojęzyczne mniejszości narodowe, wspierające ich lewackie ugrupowania, nakierowywane są za pośrednictwem działalności rosyjskiego wywiadu na dezorganizację ładu i porządku prawnego państw w których zamieszkują co jest jakoby powtórką z najnowszej historii Europy i działań dywersyjnych wywiadu III Rzeszy Niemieckiej na terytorium Austrii, Czech czy Polski.
Takie działania Rosyjskich Służ Wywiadowczych odnotowywane zostały już w 1991 r. w Estonii o czym na łamach prasy wypowiadał się Ambasador Łotwy w Polsce. Rosjanie zarzucali wówczas Łotewskim władzom naruszanie praw mniejszości rosyjskiej porównując politykę Łotwy do nazizmu.

Prasa Europejska często informowała o czynionych usilnie próbach przez służby specjalne Rosji na odzyskanie wpływu i przywrócenia hegemonii Rosji na obszarze postradzieckim.
Działania wywiadu Rosji nasiliły się od momentu gdy pułkownik KGB Władimir Putin objął w Rosji ster władzy czyli od 2000 r. Pod pozorem rozbudowy działań antyterrorystycznych Rosja wydawała zwiększając środki finansowe na rozbudowę swojego agresywnego wywiadu.

Za cel postawiono sobie wówczas np. wykradanie tajemnic gospodarczych i technologicznych, uzyskanie wpływu na politykę wielu krajów w tym możliwości ich destabilizacji wewnętrznej. Ilość szpiegów w krajach UE zwiększano wielokrotnie więcej niż niż liczyły one sobie w czasie tzw. zimnej wojny.

Działania wywiadu Rosji przeciwko NATO i UE
Wspieranie ruchów separatystycznych w krajach, które sympatyzują z NATO czy UE to już standard w działaniach Wywiadu Rosji przykładem koronnym takiego działania może być choćby Gruzja roku 2008, także działania na terytorium Mołdawii i Nadniestrzu gdzie Rosja próbowała i próbuje zdestabilizować te regiony świata. Rosja za pomocą swoich służb specjalnych podjęła zakrojone na wielką skalę działania zmierzające na podporządkowaniu energetycznemu państw NATO i UE oraz innych wchodzących w zainteresowanie Kremla np. Ukrainy.

Rosyjska polityka zewnętrzna przyjęła wówczas zasadę tzw. „Planu Putina” o ciągłym i sukcesywnym wywoływaniu kryzysów politycznych w państwach. Clifford Gaddy z Brookings Institution podkreśla w swoich materiałach publikowanych w prasie, że Putin rozpoczął tajne operacje od państw Kaukazu po bałtyckie by wprowadzić swój plan związany z odzyskaniem rosyjskich wpływów w tych regionach.

Budowa gazociągu South Stream to jeden z wielu elementów tego planu, Anders Fogh Rasmussen wielokrotnie w swoich wypowiedział oceniał, ze cytat „agresja Rosji wobec Ukrainy to tylko część wielkiego planu Władimira Putina”.
Wojna na terytorium NATO, według prasy amerykańskiej, nie będzie polegała na działaniu tzw. zielonych ludzików a przy wywoływaniu częstych kryzysów politycznych i wskazania wiodącej roli Kremla w ich załagodzeniu.
Skuteczność działania Rosyjskich służb wywiadowczych została sprawdzona w praktyce przy zbrojnej aneksji Krymu oraz prawie całkowitej zdradzie żołnierzy ukraińskich wcześniej inwigilowanych przez wywiad Rosji.

Były Sekretarz Stanu USA John Kerry przyznawał wielokrotnie w swoich wypowiedziach przed mediami, że prorosyjskie demonstracje w niektórych ukraińskich miastach były częścią planu, którego celem miało być wejście Rosjan na Ukrainę. Powtórzył się scenariusz aneksji Czechosłowacji w 1938 r. przez Hitlera stąd dobre porównanie przez niektóre media tych dwóch przywódców. Podobne działania obserwujemy w państwach nadbałtyckich jak Łotwa, Litwa czy Estonia. Rosjanie budują i wciąż rozbudowują za pośrednictwem swoich służb specjalnych tzw „piramidę strachu” przed uderzeniem zbrojnym Federacji Rosji na te kraje.

Zaplanowany atak wywiadowczy na państwa NATO i kraje UE to główny cel działań wywiadu Rosji
Rosjanie w chwili obecnej głównie koncentrują obecnie swoje wysiłki wywiadowcze na destabilizacji państw Europy Środkowo – Wschodniej głównie na Polsce, państwach bałtyckich, Ukrainie, Bułgarii i Mołdawii.
Podważenie ładu międzynarodowego poprzez zastraszanie militarne (ćwiczenia wojsk, rozbudowa infrastruktury wojskowej itp.) to tylko jeden z wielu działań propagandowych i wywiadowczych służb i agentury, która w dużej ilości pozostała w krajach postsowieckich po wycofaniu się tych terytoriów regularnych wojsk.

Uśpieni agenci zaczynają swoje działania niejednokrotnie skuteczniej niż pułki czołgów czy dywizji zmechanizowanych. To stara wypróbowana taktyka działania tak skutecznie realizowana w czasie choćby II wojny światowej przynosi skutki i korzyści np. na Ukrainie.

Główny atak gospodarczy Rosji wspierany wywiadowczo przy pomocy swojej zakonspirowanej w instytucjach państwowych, spółkach energetycznych i informatycznych to embarga, oraz zastraszanie militarne poprzez wojska usytuowane w Kaliningradzie oraz ćwiczenia wojskowe ataku na kraje NATO. Takie w działania planowane przez wywiad Rosji to tylko niektóre elementy działań nie tylko nacisku na rząd i budowę w Polsce tzw. „piramidy strachu” ale głównie agenturalnych działań wywiadowczych.

Internet opanowały, jak donosi prasa, już hordy hakerów opłacanych przez Kreml szkalujących politykę wewnętrzną, podważające potrzebę podnoszenia gotowości obronnej państwa czy gospodarki narodowej, politykę zewnętrzną. Dobrze iż szybko są takie działania ujawniania i eliminowanie przez nasze służby specjalne w tym ABW i SKW.

Aresztowanie na terytorium Polski, jak pamiętamy, agentów służb wywiadowczych Rosji w tym oficera WP to nie był wcale zdaniem wielu początkiem wielkiej kontrofensywy wywiadowczej i kontrwywiadowczej i takie działania należy wspierać gdyż są one w naszym interesie i dla naszego bezpieczeństwa.

Wrogim działaniom wywiadu Rosji nakierowanym na podporządkowanie Polski należy się przeciwdziałać w działaniu ofensywnym. Na trolli prorosyjskich, dla których nie istnieje dobro Polski sądy w ramach obowiązującego porządku prawa powinny znaleźć odpowiednie miejsce odosobnienia.

Czas walki o Wielką Polskę się zaczął ta wojna trwa ! ( nie myślę tutaj o walce militarnej), wojna o Polskę o nasz kraj dlatego tak ważne jest byśmy wszyscy dla których dobrem jest nasza ojczyzna w te walkę na wszystkich jej frontach się zaangażowali i ją wygrali. Trolle sowieckie atakują portale internetowe o treściach patriotyczni – narodowych i to już na skalę masową.

Infekują je poprzez dodawanie treści szkalujących Polskę i Polaków by w ten sposób zlikwidować ich istnienie. Podważają w swoich treściach patriotyczne wartości młodych patriotów w tym walkę o wolną Polskę prowadzoną przez Żołnierzy Wyklętych nazywając ich „ bandytami i mordercami”. Szkalują w ten sposób wartości patriotyczne Polaków w tym religię katolicką przeciwstawiając jej Islam jako dobro nie szkodzące nikomu ( namowy do przyjmowania w Polsce Islamistów ).
Trolle sowieckie i lewackie to sama sitwa skupiająca się już w grupach. Mechanizm ich działania jest prosty. Poprzez oszustwa starają się dostać do stron o treściach patriotyczno- narodowych, kibicowskich czy ONR -u istniejących już na Fb skupiające wokół siebie wiele tysięcy osób. Starają się oni uzyskać miano administratorów by ściągnąć w ten sposób swoją lewacką grupę i szybko „zainfekować„ prezentowane na tych stronach wartości patriotyczno – narodowe.To się już dzieje prawie na masową skalę wystarczy prześledzić portale społecznościowe.

Szkalują ci wrogowie i wyśmiewają w swoich komentarzach wizerunek młodych patriotów nazywając ich „ bandytami stadionowymi, kibolami, zadymiarzami itp. Cel tego działania jest jeden – rozbić rodzący się potężny Polski Patriotyzm i jego źródło. To są prawdziwi wrogowie być może nieraz gorsi niż ci stojący u bram Polski z bronią w ręku gdyż ich widać można ich policzyć i zidentyfikować.
Najwyższy już czas dać odpór tym wrogim działaniom. Patrioci będą wiedzieli co mają z nimi zrobić. Jednym ze sposobów np. na szkalowanie wizerunku Prezydenta RP jest kierowanie spraw do Prokuratury.

Dlaczego w sieci trwa już wojna
Największą skuteczność takiego propagandowego działania, jak podają media amerykańskie osiągają jednak dziennikarze będący zwolennikami Rosji wspierający politykę Rosji i Putina. To są oficjalnie zatrudnieni dziennikarze z rosyjskich mediów oraz agentura głęboko zakonspirowana. To jest oczywiście świadoma agentura Kremla otrzymująca za swoje działanie konkretne pieniądze liczone w dolarach.

Dają pracę tam, gdzie jej nie ma. Oferują atrakcyjną płacę jak na tamte warunki. Zatrudniają tych, którzy nie pytają „dlaczego”. Tak wygląda „praca” rosyjskich trolli internetowych, opłacanych przez Moskwę. Najważniejszym – jeśli nie jedynym – celem ich pracy jest tworzyć „newsy”, które spodobają się Władimirowi Putinowi. A jeśli nie tworzyć, to przepisywać prawdziwe informacje tak, by ich wydźwięk był prorosyjski i antyukraiński – pisze niebezpiecznik.pl.

Partyzantka ukraińska nazywana ma być faszystowskimi buntownikami, o rosyjskich terrorystach nie wolno pisać jak o zbrodniarzach, tylko o bohaterach. Cel każdego pracownika – 20 newsów dziennie zachwalających Rosję.
Polscy pseudo narodowi dziennikarze pobierający wynagrodzenie z Moskwy – a tak się dzieje od dawna, co ujawnia nasza krajowa prasa prawicowa, choćby Niezależna.pl – negują w swoich wystąpieniach i komentarzach np. stosunki polsko – ukraińskie poprzez podgrzewanie wzajemnej historycznej nienawiści między Polakami a Ukraińcami, zaniżają system obronny państwa polskiego, możliwości i systemy obronne Polski, podkreślają za najważniejsze tylko powiązania gospodarcze Polski z Rosją i straty a wręcz bankructwo Polski po zaostrzeniu się wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między tymi państwami itp.

Internet stał się prawdziwym polem walki na świecie pomiędzy zwolennikami i agentami Kremla – nie wstydźmy się ich tak nazywać - ponieważ za tę działalność biorą jak już wspomniałem pieniądze w dolarach (fakty te ujawnia i przytacza konkretne nazwiska portal internetowy niezależna.pl), a społeczeństwami państw będących przeciwnikiem tej kremlowskiej polityki agresji i wojny, gospodarki czy innych ekspansywnych poczynań i interesów Rosji.

Sposób działania agentury Kremla
Praca odbywa się w nowym biurowcu na ul. Savushkina 55. Na rozmowie wstępnej na chętnych czeka zadanie praktyczne: przepisać newsa własnymi słowami. „Podobno biorą wszystkich, którzy mówią i piszą poprawnie po rosyjsku" – podaje prasa przedmiotu.
Ludzie dzieleni są na cztery zespoły:
– Content managerzy – osoby, które „przepisują na nowo” prawdziwe newsy agencyjne, robiąc to tak, by miały wydźwięk był prorosyjski i antyukraiński. Newsy umieszczają w kontrolowanych przez agencję serwisach internetowych;
– Blogerzy – osoby, które tworzą wpisy w mediach społecznościowych i na platformach blogowych;
– Ilustratorzy – osoby, które wymyślają tematyczne demotywatory;
– Specjaliści od SEO – ci, którzy spamują linkami do treści w innych miejscach.
Każdego dnia pracownik musi stworzyć 20 „newsów” i opublikować je na stronach kontrolowanych przez agencję (m.in. antimaidan i nahnews.com.ua). Pod żadnym pozorem nie można źle pisać o Władimirze Putinie.
Kierownictwo zadowolone ze swojego pracownika może awansować go i mianować „seniorem”. Pensja wzrasta wtedy do 60 000 rubli (około 3,2 tys. zł), zmieniają się i zakres obowiązków.
Jak informuje osoba, która pracowała w trollowni, dane publikowane w mediach w tym w : niezależna.pl pracujących tam ludzi (inteligentnych i wykształconych, więc i zdających sobie sprawę z tego, co robią) można podzielić na trzy grupy:
– płacą mi, więc nic więcej mnie nie obchodzi. Nie wnikam w to kim jest mój pracodawca;
– wiem, że mój pracodawca jest prorosyjską fabryką trolli, ale płaci mi, więc jest OK;
– walczę w internecie przeciw faszystowskim buntownikom.

Tych ostatnich jest mało. W 30 osobowej grupie były troll opisujący „pracę” tam naliczył się tylko dwóch.
Metoda takiego agenturalnego działania jest prosta, wrogowie Polski np. agentura Rosji organizują się w grupy internautów w sieci i poprzez napisane przez nich artykuły i komentarze przeplatane wzajemnie osłabiają i gloryfikują rzetelność i wiarygodność mediów polskich i przekazywanych przez nie informacji codziennych – to po pierwsze, po drugie czynią starania, by ograniczyć zasięg działania tych mediów, w tym portali internetowych, poprzez ich ośmieszanie i wyszydzanie, co powoduje zmniejszenie poczytności i zainteresowania nimi czytelników, widzów czy słuchaczy.

Jest to faktyczna, konkretna brutalna i wojna informacyjna i dezinformacyjna wchodząca w zakres wojny psychologicznej. Agenci Kremla skupieni w określonych grupach negują wszystko co Polska racja stanu przedstawia swoim czytelnikom. Powszechnie i sukcesywnie agentura Moskwy zniechęca Polaków do jakiejkolwiek oznak obrony swego kraju udowadniając iż nasz kraj nie ma szans w takim starciu z siłami zbrojnymi Federacji Rosji.

Wielu aktywnych już agentów Rosji publikuje swoje artykuły zniechęcające do popierania polityki naszej ojczyzny - Polski na arenie międzynarodowej w tym działań w strukturach NATO np. wspierając Ukrainę w walce o demokrację i zachodni kierunek rozwoju. Powoli agentura Putina zaczyna zniechęcać szczególnie młodzież Polską do zainteresowania sprawami swego kraju w zakresie jego obrony.

Metoda działania agentury Rosji wyspecjalizowanej w swoim działaniu od wielu lat jest prosta i znana od wieków: to przekłamywanie rzeczywistości, ośmieszanie, zniechęcanie, apatia, strach itp.
Przykłady takich działań znajdziemy już w całym internecie, wystarczy przeczytać choćby np. i w Interii, Onecie, na portalach internetowych choćby na portalu NEon24.pl o czym wspominałem we wcześniejszych moich materiałach itp niektóre artykuły i komentarze, i wszystko staje się jasne.
https://naszeblogi.pl/58502-an...

Ale to nie żarty, to prawdziwa i autentyczna wojna propagandowa - nasila się ona z dnia na dzień i jest prowadzona i kierowana z Kremla, jest groźna a to już nie są żarty.

Walka o Wolną Polskę trwa nadal. !
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [18:18] - Pers | Link:

Ufff...
Groźny szpieg złapany i możemy spać spokojnie :)
Brawo ABW!

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-06-2021 [20:14] - Tezeusz | Link:

Uważaj lepiej na swoje antypolskie materiały pisane w Scierwoneonie są znane w sieci wielu je czyta. A to nie reklama !.Przeczytaj cały  mój materiał szczególnie jego zakończenie.

Obrazek użytkownika J z L

10-06-2021 [18:50] - J z L | Link:

Jednego sowieckiego śmiecia mniej
Powinien dostać wyrok w zawieszeniu
50 cm nad ziemią

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [18:55] - Pers | Link:

husky
//Powinien dostać wyrok w zawieszeniu
50 cm nad ziemią//

Wy bolszewicy macie jeszcze inne sposoby. Na przykład strzał w potylicę i dół z wapnem.
A przedtem paznokcie pozrywać, nie?
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-06-2021 [20:15] - Tezeusz | Link:

Pers ciesz się że ABW istnieje i wrogów Polski łapie.

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [19:57] - Pers | Link:

tezeuszku
Pewnie, że wklejaj! 
Ostatnio trochę się opuściłeś w promocji mojej osoby :)))))
Po pensji ci nie polecę bo robisz to gratis ale staraj się trochę lepiej :)))))))))))
Może wyślę ci w nagrodę pocztówkę z Kwiku?

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-06-2021 [21:41] - Tezeusz | Link:

Pers - pytaj ABW oni ciebie wypromują na bank !!!

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [21:50] - Pers | Link:

tezeuszek zielonooka
A co może mieć do mnie ABW?
Tyle donosów już wysłałeś... Do ABW, do kancelarii prezydenta i premiera, różnych posłów i prokuratury.
I co? 
I jajco :)))))))
Bierz się lepiej do roboty, może ci jakąś wędzoną rybkę przywiozę z Mazur w nagrodę :))))))

Obrazek użytkownika J z L

10-06-2021 [19:58] - J z L | Link:

Nie miałbym najmniejszych oporów strzelając między oczy do sowieckich parchów i ich potomków zwleczonych tu w 44r.

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [19:59] - Pers | Link:

husky
//i ich potomków zwleczonych tu w 44r.//
Samobójstwo chcesz popełnić?

Obrazek użytkownika u2

10-06-2021 [19:08] - u2 | Link:

"przywrócenia hegemonii Rosji na obszarze postradzieckim"

Widać nadzwyczajną aktywność ruskich trolli w internecie. Władimir Władimirowicz Putin nie zasypia gruszek w popiele. Ale samą dezinformacją wojen się nie wygrywa. Rosyjskie społeczeństwo ma katastrofalne dane demograficzne. Rosyjska gospodarka się uwstecznia zamiast się modernizować. Jedyne o co Putin dba to zbrojenia. Rzeczywiście ma czego się bać. I wcale nie jest to NATO.

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [19:44] - Pers | Link:

u2
//I wcale nie jest to NATO.//
A co? UFO?

Obrazek użytkownika u2

10-06-2021 [20:55] - u2 | Link:

Znowu Persik waliajesz duraka. Pisałem już jaka będzie przyszłość, i Polski i Rosji. Uzbrój sie w cierpliwość. Jak mawiają Rosjanie,  pożywiosz, uwidzisz :-)

Obrazek użytkownika J z L

10-06-2021 [20:22] - J z L | Link:

Dwaj palestyńscy terroryści zabici podczas izraelskiego nalotu na Zachodni Brzeg
Obecnie orbitują w poszukiwaniu dziewic

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-57424504

Obrazek użytkownika Pers

10-06-2021 [20:34] - Pers | Link:

W sumie to dziwię się, że admin toleruje tu wpisy pochwalające ludobójstwo.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

11-06-2021 [10:07] - Niezalogowany | Link:

"W sumie to dziwię się, że admin toleruje tu wpisy pochwalające ludobójstwo."

Likwidacja terrorystów nie jest ludobójstwem. Jest oczywistością, którą należy konsekwentnie, zdecydowanie i na dużą skalę realizować, zaczynając oczywiście od terrorystów sterowanych i sponsorowanych przez Kreml.

Obrazek użytkownika Jabe

11-06-2021 [10:25] - Jabe | Link:

Wystarczy komuś przykleić etykietkę, by go pozbawić wszelkich praw.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

11-06-2021 [10:48] - Niezalogowany | Link:

"Wystarczy komuś przykleić etykietkę, by go pozbawić wszelkich praw."

Chodzenie w pasie szahida nie jest "etykietką", jest faktem.
Uzywanie dzieci jako mięsa armatniego nie jest "etykietką", jest faktem.

Obrazek użytkownika Pers

11-06-2021 [12:21] - Pers | Link:

niezalogowany
Skąd się takie ...y jak ty biorą?

Obrazek użytkownika Pers

12-06-2021 [19:23] - Pers | Link:

niezalogowany
//Likwidacja terrorystów nie jest ludobójstwem.//
Jeśli to są prawdziwi terroryści to mogę się zgodzić.

10 czerwca w syryjskiej wiosce Ablin zginął Abu Khalid al-Shami, rzecznik i dowódca wojskowy Hayat Tahrir al-Sham (HTS). On i dwóch innych terrorystów z głównej grupy dżihadystycznej w prowincji Idlib – szef mediów wojskowych Abu Musab al-Homsi i starszy dowódca Muataz al-Nasr (Abu Tamir al-Homsi) – zginęli w precyzyjnym nalocie rosyjskiego lotnictwa, w którym zginęło do trzynaście osób, w tym przywódcy terrorystów i ich towarzysze. Rosjanie mają elektroniczne urządzenia do ich lokalizowania i podążania śladami grupy.
Grupa terrorystyczna HTS jest wspierana przez USA i otrzymuje od nich broń i pieniądze.

Jeśli chodzi o implikacje dla polityki USA, chociaż Waszyngton ma formalny sojusz z tą grupą HTS, wiadomo, że ci terroryści są zaopatrywani w broń i sprzęt wojskowy z Waszyngtonu i Ankary, analityk Aarona Zelina z Washington Instituteincydent  argumentuje, że  Amerykanie powinni zdać sobie sprawę, że rosyjskie ataki na grupę to kolejny sposób na przekazanie przez Putina jego przesłania, że ​​Rosja kontroluje przyszłość Syrii i w konsekwencji nie pozwoli USA na wznowienie (nieudanego) planu zmiany władz w Syrii i bałkanizacji kraju.

Tak się walczy z prawdziwym terroryzmem.

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

11-06-2021 [07:20] - AŁTORYDET | Link:

W Polsce działają jawnie, nawet na tym portalu. Bardziej martwi to, że cała gromada oplata Maison Blanche. Za jakiś czas, dowiemy się, kto był kolejnym Hissem czy Hopkinsem.