Terror "praworządności"

Andrzej Owsiński
 
Terror „praworządności”
 
Z czasów bolszewickich pozostały takie pojęcia jak, m.in., „demokracja ludowa”, oczywista bzdura, ale funkcjonowała jako urzędowo obowiązujący termin określający charakter „ludowej władzy”. To mi przypomina też z tych czasów, w których używano do prania bielizny błękitnego wybielacza, po rosyjsku nazywało się to „sińka”, upaństwowiona fabryczka, która ją produkowała musiała przybrać stosowną nazwę, a najlepszą była oczywiście „krasnaja sińka”.
Współczesny bolszewizm nawiązuje wyraźnie do tamtych osiągnięć i ma już kilka terminów charakteryzujących jego ciągłość mentalną, jeżeli o jakimkolwiek myśleniu można w tym przypadku mówić.
Chce się jednak zademonstrować podobnie jak brwi Breżniewa w stosunku do wąsów Stalina - „to samo, ale na nieco wyższym poziomie”, że stać „postępowych” marksistów połączonych  z jeszcze „postępowszym” freudyzmem na nieco subtelniejsze pojęcia niż toporna „walka klas”.
Tym pojęciem jest uznanie za dominujące prawo mniejszości, w tym duchu używa się pojęcia „praworządności”, które samo w sobie jest dość neutralne, ale przecież formalnie określa przestrzeganie obowiązującego prawa nie wchodząc w jego treść.
Nie ma bowiem powszechnego pojęcia praworządności, a musi być ono przywiązane do konkretnego prawa. Jeżeli chce się stwierdzić, jak wygląda przestrzeganie prawa w określonym kraju to trzeba przytoczyć konkretne przypadki z oceną czy obowiązujące prawo zostało zachowane.
W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z oczywistym nadużyciem, pomówieniem i innymi zachowaniami karalnymi.
Po pierwsze: - nie może orzekać o przestrzeganiu prawa urzędnik administracji, do tego upoważniony jest jedynie niezależny sąd, posiadający uznane prawo orzekania w konkretnej sprawie.
Zdanie urzędnika może być potraktowane jako jego osobista opinia bez możliwości jej egzekwowania. W przypadkach pomówienia i obrazy taki urzędnik powinien być pociągnięty do odpowiedzialności przynajmniej dyscyplinarnej, a w nawet karnej.
Używanie tego rodzaju sformułowań przez urzędników w celach służbowych stanowi przestępstwo bezprawnego używania władzy. Jest to przestępstwo szczególnie niebezpieczne i którego skutki stosowania przeżyliśmy bardzo boleśnie.
Wzorem swoich bolszewickich poprzedników administracja unijna lubi posługiwać się metodą nadawania sobie prawa orzekania o winie z tytułu nieprzestrzegania postulatów określonej ideologii, a nie prawa. Dotyczy to szczególnie uznania uprzywilejowania różnego rodzaju mniejszości z seksualnymi na czele.
 
Najgorsze w tym wszystkim jest to że wystraszone ośrodki rządzące w poszczególnych krajach unijnych podporządkowują się tym żądaniom i starają się dostosować do wymagań administracji unijnej.
Nadaje się temu charakter powszechny obejmujący nawet język którym się posługujemy. Uznano nawet że słowo Murzyn jest obraźliwe i powinno być zastąpione określeniem związanym z lądem pochodzenia lub kolorem skóry.
Sięga się tu wyraźnie do zakazów bolszewickich wg których nie wolno było używać określenia Żyd, a jedynie Jewrej, co w polskim języku brzmiało jako oczywista drwina.
Uznanym powszechnie za pejoratywne określenie „czarnuch” otrzymało nawet prawną sankcję, natomiast podobne określenie „białas” może być używane bezkarnie.
Podobnie wybiórczy stosunek ma miejsce w odniesieniu do wyznań religijnych, odmawia się prawa do demonstrowania symboli chrześcijańskich, przy równoczesnym ukrywaniu przepisów tych religii które pozbawiają praw ludzkich przedstawicieli innych religii, lub lekceważeniu objawów oczywistych prześladowań z zagrożeniem życia szczególnie chrześcijan.
 
Trzeba stanowczo zwrócić uwagę na fakty bezprawnego domagania się „praworządności” czy żądania nie przewidzianych obowiązującym prawem zachowań.
Tego rodzaju postawa dyskwalifikuje urzędnika jako przedstawiciela międzynarodowej organizacji i powinna wiązać się ze skutkiem w postaci pozbawienia go możliwości sprawowania urzędu.
Urzędnicy miewają skłonności do rozszerzania zakresu swojej władzy, żeby temu zapobiec istnieje instytucja dyscyplinująca wyposażona w różnego rodzaju sankcje i środki zapobiegawcze, ale wobec masowego występowania tego zjawiska w administracji UE najwyraźniej widać że nie funkcjonuje w odniesieniu do omawianych przypadków.
 
Zakres skutków prawnych nie wyczerpuje jednak wagi całości problemu, który leży głównie w skutkach oddziaływania na kulturę.
To zjawisko z którym mamy do czynienia jest objawem perfidnie przemyślanego ataku na naszą wspólną kulturę europejską.
Obowiązkiem każdego rządu jest obrona obowiązującego prawa, w tym prawa do określonych odrębności narodowych i religijnych pod warunkiem że nie godzą one w zasady harmonijnego współżycia w europejskiej wspólnocie państw.
Spadkobiercy PRL w imieniu „religijnej neutralności państwa” domagają się usunięcia znaków religijnych z dokumentów i instytucji państwowych.
Praktycznie dotyczy to krzyży chociaż nie przeszkadza im istnienie takich znaków w godłach państwowych Izraela czy państw arabskich.
Polskie godło narodowe odzyskało wprawdzie po 1989 roku koronę, ale nie odzyskało w stosunku do herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów krzyża na koronie, skierowanie skrzydeł orła do lotu ku górze, ale za to pozostawienia nie wiadomo jakiego pochodzenia /chyba masońskiego/ pięcioramiennych gwiazdek na skrzydłach. Sytuacje ratuje jedynie, podobnie jak za sanacji, godło wojska polskiego z krzyżem na koronie i skrzydłami wzniesionymi do lotu.
Trzeba wprawdzie przyznać że dekretem prezydenta RP z 1956 roku został przywrócony koronie polskiego orła krzyż, ale „IIIRP” nie nawiązała do tej decyzji podobnie jak i do całej spuścizny niepodległego państwa polskiego.
W stosunku do wszelkich pretensji z tytułu neutralności religijnej państwa, trzeba przede wszystkim stwierdzić że coś takiego nie istnieje nigdzie na świecie, a tam gdzie się ją głosi chodzi niemal wyłącznie o likwidację znaków chrześcijańskich.
Jest to po prostu jeszcze jedno hasło „wytrych” które ma służyć do zniszczenia naszej chrześcijańskiej kultury.
 
Można uznać że rządy państw zachodniej Europy uległy już nie tylko pandemii koronawirusa, ale też współczesnego bolszewizmu, ale rząd polski przede wszystkim powinien domagać się bezwzględnego uszanowania praw państw członkowskich UE i eliminowania samowoli urzędników unijnych.
Należy wskazywać równocześnie na śmiertelne zagrożenie jakie niesie narastające wszczepianie w nasze życie obyczajowości i praw godzących w podstawy naszej kultury, a nawet egzystencję europejskich narodów.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

17-10-2020 [21:09] - Jabe | Link:

Ponoć przymus noszenia maseczek w miejscach publicznych nie ma podstawy prawnej i sądy zgodnie z tym orzekają. Jednak najwyżsi urzędnicy twierdzą, że taki obowiązek jest i policja nadal go egzekwuje. Nie trzeba więc odwoływać się do przykładów postępowania urzędników unijnych. Można jedynie spytać, czemu, skoro unia taka jest, wciąż do niej należymy. To wszystko zakrawa na schizofrenię.

Obrazek użytkownika Pani Anna

17-10-2020 [21:39] - Pani Anna | Link:

Nie "ponoć" tylko na pewno. Rozporządzenie w tej sprawie jest sprzeczne z ustawami nadrzednymi, a ci, którzy je wydali doskonale o tym wiedza.

Obrazek użytkownika Jabe

17-10-2020 [22:58] - Jabe | Link:

Nie maż prawa ni sprawiedliwości.

Obrazek użytkownika sake3

18-10-2020 [15:49] - sake3 | Link:

A co to jest ,,maż''?

Obrazek użytkownika Jabe

18-10-2020 [16:52] - Jabe | Link:

ma + ż

Obrazek użytkownika Władysław Ludendorf

18-10-2020 [08:34] - Władysław Ludendorf | Link:

no I mędrcze, jak się wyślizgać z tej unii? jaka część populacji jest gotowa pójść na swoje? może wykroisz sobie sobiepaństwo? ty nie jesteś idiotą, jesteś 12letnim dzieciaczkiem, który w swojej naiwności naczytał się NCz izyje w przekonaniu, że zna receptę na zbawienie świata. 

Obrazek użytkownika Jabe

18-10-2020 [10:49] - Jabe | Link:

Obezwładniającą niemoc wstawania z kolan.

Obrazek użytkownika Władysław Ludendorf

18-10-2020 [13:09] - Władysław Ludendorf | Link:

to klęcz dalej, tylko po co ciągniesz w dół tych, co chcą wstać?

Obrazek użytkownika sake3

18-10-2020 [15:48] - sake3 | Link:

@Jabe.....Za to mamy na Pana szczeście moc w opozycji równie obezwładniającą.Tyle,że nie w kolanach,bo sami leżą plackiem a w pyskach którymi mielą dzień i noc.

Obrazek użytkownika Marek1taki

20-10-2020 [21:34] - Marek1taki | Link:

Pandemia jest jedną z bolszewickich ideologii i formą przekształceń własnościowych ale przede wszystkim formą bolszewickiego terroru.