Film „Wołyń”

TVP w I programie pokazała film „Wołyń”, z góry zaznaczam, że filmu nie oglądałem i nie mam zamiaru go recenzować.
Obejrzałem jedynie wstępne sceny i wyłączyłem telewizor.
Bowiem to, co zobaczyłem przeczy całemu mojemu życiowemu doświadczeniu, jako Wołyniaka z urodzenia i wychowania.
 
Na temat stosunków na Wołyniu pisałem wielokrotnie, a ostatnio wspomniałem o tym w artykule o Ukrainie.
W filmie mamy do czynienia z sowiecką, a w ślad za nią peerelowską interpretacją przedwojennych stosunków na Wołyniu.
Wyrazem tego jest przedstawienie pokrzywdzonej ludności ukraińskiej i żydowskiej i wyraźnie w roli uprzywilejowanej, a nawet prześladowców – Polaków.
Daje to z gruntu fałszywy obraz stwarzający podstawy do usprawiedliwienia prześladowań polskiej ludności przez bolszewickich okupantów i ich miejscowych pomocników, a nawet w jakimś stopniu późniejszej rzezi wołyńskiej.
 
Stosunki narodowościowe na Wołyniu kształtowały się przed wojną odmiennie aniżeli na Ukrainie zazbruczańskiej i Małopolsce wschodniej.
Na tej części Wołynia, która w wyniku traktatu ryskiego przypadła Polsce nie notowano faktów mordowania Polaków, jakie miały miejsce na Ukrainie głównie w roku 1919.
Równocześnie Wołyniacy podkreślali swoją odrębność nie uznając nazwy Ukraińcy i nazywając siebie Rusinami. Odcinali się również od Hałyczan, na co wpływ miały zarówno stosunki materialne jak i agitacja cerkwi prawosławnej przeciwko unitom.
Cezura narodowościowa nie była na Wołyniu tak ostra jak to przedstawiono w filmie.
Opowiadanie o tym, że koncesję na sprzedawanie alkoholu mogli mieć tylko Polacy należy włożyć między bajki. W moim rodzinnym Beresteczku z racji wielkości miasta /ponad 7 tys. mieszkańców/ i faktu, że było to miasto targowe, było wiele knajp, z których ani jedna nie należała do Polaków, a wszystkie miały prawo wyszynku.
Również sklepy sprzedające alkohol nie należały do Polaków.
Jedyne, co było koncesjonowane i należało do Polaków to założona w latach trzydziestych hurtownia tytoniowa należąca do rodziny osadniczej kapitana Jabłońskiego, ale sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych nie była w polskich rękach.
W filmie sołtysem w „ukraińskiej” wsi może być tylko Polak, co jest oczywistą bzdurą. Sołtysa wybierała gromada wiejska i wybierała kogo chciała, praktycznie nie miało to znaczenia jakiej był narodowości.
Po przewrocie majowym i to gdzieś dopiero na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych cenzurowane były wybory wójtów i burmistrzów. W przypadku braku zaufania stosowano obsadę komisaryczną i nie podział narodowościowy był najważniejszy, ale ocena lojalności w stosunku do sanacyjnych władz.
Miało to miejsce w okresie sprawowania urzędu wojewody wołyńskiego przez Hauke – Nowaka.
 
Istotny był status materialny i tu Polacy nie wyróżniali się, a nawet nie potrafili odzyskać skonfiskowanego przez carskie władze mienia.
W powiecie horochowskim wiele majątków polskich oddano w ręce moskiewskie.
W okolicy Beresteczka Naręczyn dostał się hrabiemu Grabbe, jedna Smolawa baronowi Englesi, a druga baronowi Steinglowi. Sam Horochów była siedziba Tarnowskich dostał się w ręce hrabiego Luedersa, którego córka wyszła za mąż za generała carskiej armii hrabiego Weimana też właściciela nadanego polskiego majątku podobnie jak pułkownik Zielenskij i inni „rdzenni” Rosjanie.
Potomkowie polskich właścicieli skonfiskowanych majątków żyli i nawet ich znałem, ale o odzyskaniu swojej własności mogli tylko pomarzyć.
Podobnie było z mieszczaństwem beresteckim i innych miast na Wołyniu. Większość była pochodzenia polskiego, o czym świadczyły nazwiska i groby na katolickim cmentarzu, a wielokrotnie nadania szlacheckie.
Beresteczko w przeszłości polskie miasto było kwitnącym ośrodkiem ariańskim, przywróconym w XVII wieku wraz ze swoim właścicielem księciem Prońskim katolicyzmowi. Posiadało rozwiniętą działalność przemysłową i handlową, która po rozbiorach w znacznej mierze upadła. Na domiar złego Moskale zaczęli w XIX wieku masowo osiedlać w kresowych miastach wyrzuconych z Rosji Żydów pogłębiając trudności w utrzymaniu jakiego takiego poziomu bytu ich mieszkańców.
W odróżnieniu od nielicznych „polskich” Żydów, zadomowionych i uposażonych „Litwacy”, czyli Żydzi rosyjscy nie posiadali niczego i zajmowali się głównie drobnym handlem i rzemiosłem.
Po powstaniu listopadowym nastąpił moskiewski atak na polskie, najczęściej uszlachcone mieszczaństwo. Moskale nie uznawali pojęcia „szlachty zagrodowej” i szlachcic niepełniący odpowiedniego urzędu lub nieposiadający majątku był pozbawiony przynależności do tej warstwy.
Zastosowano szantaż w postaci przyznania statusu wolnego mieszczaństwa pod warunkiem przyjęcia prawosławia, względnie w przypadku odmowy przypisania do chłopstwa pańszczyźnianego.
W ten sposób polska, szlachecka ludność została w znacznej mierze przekształcona w prawosławne, rusińskie mieszczaństwo.
Paradoksalnie, ale ci, którzy odmówili konwersji i pozostali przy katolickim kościele utrzymując tym samym polską narodowość nie zostali pozbawieni praw mieszczańskich i przetrwali aż do odrodzenia Polski na tych ziemiach.
 
Niestety w okresie międzywojennym Polska nie zrobiła niczego żeby przywrócić utraconą polskość tej ludności. Stąd w polskiej szkole miałem kolegów „Rusinów” o nazwiskach Wilczyńscy, Polańscy, Domańscy Żukowscy, Tabińscy itd. z przodkami na katolickim cmentarzu, a nawet dokumentami nadania szlachectwa z XVI wieku.
Odwrotnie, kiedy urzędnik magistracki niejaki pan Mendak powrócił na łono kościoła katolickiego, największe oburzenie wywołało to wśród społeczeństwa polskiego dopatrującego się w tym aktu przymusu, którego nota bene nie było, gdyż inni urzędnicy – prawosławni pozostali na swoich stanowiskach.
Według filmu urzędy były zarezerwowane dla Polaków.
W Beresteczku urzędnikami miejskimi byli jeszcze carscy urzędnicy, wszyscy prawosławni i podający się za Rosjan, najpoważniejszy urząd etatowy –sekretarza magistratu pełnił niejaki pan Mirosław Szyłkiewicz, Ukrainiec z „Galicji” z Sokala, jedyny greko katolik w Beresteczku i zażarty nacjonalista ukraiński.
Miejscowi nie mogli pełnić żadnych urzędów z powodu braku wykształcenia.
W całym horochowskim powiecie było tylko dwóch Rusinów z maturami i obydwaj pełnili odpowiedzialne funkcje. Jednym był pan Bałamut – dyrektor banku komunalnego, a drugim pan Korniejczuk wiceburmistrz Beresteczka – największego miasta w powiecie.
 
I na koniec sprawa osadników wojskowych. Byli oni osadzani na gruntach po parcelacji byłych carskich majątków, pochodzących z reguły z konfiskat popowstaniowych. Były to ziemie polskie, a nie „zabrane Ukraińcom”, w okolicy Beresteczka była jedna osada wojskowa niemająca żadnych kontaktów z ludnością miejscową z racji izolacji terytorialnej i braku jakiejkolwiek styczności mogącej wywołać konflikt. Ich sytuacja materialna była bardzo ciężka i zdarzały się wypadki poszukiwania pracy poza rolnictwem w celu możliwości utrzymania rodziny.
Pomoc państwa polskiego w zagospodarowaniu „gołej ziemi” była albo symboliczna albo żadna.
W skali całego Wołynia było to zjawisko mikroskopijne, zaledwie 3.400 osad na powierzchni nieprzekraczającej 50 tys. hektarów. W relacji do powierzchni całego województwa wynoszącej ponad 35 tys.km.2, czyli 3,5 miliona hektarów to zaledwie 1,5%.
Problem został rozdęty przez wrogą Polsce propagandę bolszewicką i PRL.
Osadnictwo polskie na Wołyniu ma mimo wszystkie trudności niewątpliwą zasługę w
Unowocześnieniu rolnictwa, zacofanego w czasie zaborów. Sadownictwo, uprawa warzyw i upraw kwalifikowanych z chmielarniami na czele to zasługa wielu osad wojskowych, a pieniądze uzyskiwane z innych źródeł dochodów były lokowane w rozwój gospodarstw. Wszystko to zostało zrujnowane przez bolszewików i UPA.
Do dziś można oglądać pozostałe resztki sadów po spalonych osadach.    
Ciekawe, że osadnictwo polskie traktuje się jako wrogie miejscowej ludności, ale nie traktuje się tak zjawiska znacznie większego rozmiarami jak moskiewskie osadnictwo Rosjan, a nawet Niemców czy Czechów.
 
Problem stosunków ludnościowych na Wołyniu i ich skutków gospodarczych i kulturalnych wymaga rzetelnej oceny mając na względzie cały skomplikowany ich charakter. Niestety w filmie oparto się na wrogiej Polsce, ale także i wołyńskiej specyfice – bolszewickiej interpretacji dziejów.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Marek1taki

09-07-2018 [19:32] - Marek1taki | Link:

Dziękuję, za recenzję pierwszych scen. Szkoda, że nie zmusił się Pan do obejrzenia i zrecenzowania całości. Rozumiem, że krew jasna zalewa, zwłaszcza w ostatnich dniach, ale jest Pan świadkiem historii zakłamywanej na naszych oczach.
W dalszej części jest nawet dla "dziecka PRLu" wiele scen propagandowych. Trudno polemizować w sytuacji, gdy krótką, ale pozytywną recenzję pamiętam w TVP z ust Pani Ewy Siemaszko nagrodzonej wraz z ojcem Władysławem za dwutomową pracę "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945". Otrzymała w 2002r. nagrodę literacką im. Józefa Mackiewicza. Znając obyczaje dziennikarzy mogła jej wypowiedź zostać wyrwana z szerszego kontekstu, ale w eter poszła pochlebna.
https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

09-07-2018 [22:58] - zbieracz śmieci | Link:

Ni fabuła ,ni dokument bo ani filn nawet dokumentalny gdzie by przedstawiano cyfry ani ,tysiące słów mających usprawiedliwić to co zrobili ukraińcy Polakom, w podobny sposób zabitjano i żydów ,Czechów,Słowaków czy Węgrów i nie ma tu znaczenia ,że ich mniej zamordowano.
Te sześdziesiąt  kilka wyrafinowanych w swoim okrucieństwie metod zadawania śmierci to nie były pomysły które powstawały z nagłego impulsu ale je opracowali przywódcy UPA siedząc w polskich więzieniach jeszcze przed wojną i póżniej oficjalnie zalecane.
Nad ';Ogniem i mieczem" filmem czystym ,higienicznym czy "Wołyniem "unosi się smród z truchła giedroyća "księcia" który od zawsze i do końca miał słowa usprawiedliwienia dla ukraińców a jego głos w lewactwie zawsze miał znaczenie.
PS.Pokazał autor sceny zbiorowych rozwałek na wykopanymi masowymi grobami -plagiat i kłamstwo w jednym bo te sceny gdy ukraińcy każą sie rozbierać do naga a seria z erkaemu kończy to sceny z filmów kręconych przez niemców gdy na Litwie szaulisi gonili żydów nad groby ,wczesniej skazani musieli rozebrac sie do naga bo odzież była zapłatą a niemcy dawali tylko technikę czyli karabiny maszynowe z obsługą ,podobnie było na ukrainie tylko z tym ,że zamiast szaulisów w mordach na żydach brali udział upowcy.
Polacy na Ukrainie nie umierali od kul z karabinów maszyowych ....tak łaskawi to oni nie byli.!
...

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

09-07-2018 [22:58] - zbieracz śmieci | Link:

Ni fabuła ,ni dokument bo ani filn nawet dokumentalny gdzie by przedstawiano cyfry ani ,tysiące słów mających usprawiedliwić to co zrobili ukraińcy Polakom, w podobny sposób zabitjano i żydów ,Czechów,Słowaków czy Węgrów i nie ma tu znaczenia ,że ich mniej zamordowano.
Te sześdziesiąt  kilka wyrafinowanych w swoim okrucieństwie metod zadawania śmierci to nie były pomysły które powstawały z nagłego impulsu ale je opracowali przywódcy UPA siedząc w polskich więzieniach jeszcze przed wojną i póżniej oficjalnie zalecane.
Nad ';Ogniem i mieczem" filmem czystym ,higienicznym czy "Wołyniem "unosi się smród z truchła giedroyća "księcia" który od zawsze i do końca miał słowa usprawiedliwienia dla ukraińców a jego głos w lewactwie zawsze miał znaczenie.
PS.Pokazał autor sceny zbiorowych rozwałek na wykopanymi masowymi grobami -plagiat i kłamstwo w jednym bo te sceny gdy ukraińcy każą sie rozbierać do naga a seria z erkaemu kończy to sceny z filmów kręconych przez niemców gdy na Litwie szaulisi gonili żydów nad groby ,wczesniej skazani musieli rozebrac sie do naga bo odzież była zapłatą a niemcy dawali tylko technikę czyli karabiny maszynowe z obsługą ,podobnie było na ukrainie tylko z tym ,że zamiast szaulisów w mordach na żydach brali udział upowcy.
Polacy na Ukrainie nie umierali od kul z karabinów maszyowych ....tak łaskawi to oni nie byli.!
...

Obrazek użytkownika smieciu

09-07-2018 [23:34] - smieciu | Link:

Tak, dzięki za tekst. Natomiast co do filmu to czego się spodziewać po TVP Kurskiego? Dokładnie tego.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

10-07-2018 [00:55] - Zygmunt Korus | Link:

"Wołyniem" jestem intelektualnie zniesmaczony. Film bez scenariuszowego kręgosłupa, chaotyczny, bez jasnego przesłania, przez to niezrozumiały, w wielu momentach zakłamany wg politpoprawności; bardzo źle udźwiękowiony, z fatalną, irytującą, klezmerską muzyką Trzaski (poza funeralną, wstrząsającą kompozycją podłożoną pod końcowe napisy),  w dodatku z idiotyczną, z księżyca, sceną rzezi-odwetu w formie pogromu na rodzinie Ukraińców (i Polce tam zamężnej - sic!). Zabieg doszukiwania się zła po obu stronach konfliktu jest po prostu wredny - fakty są bezsporne: jak w westernie winien być jasny podział na dobro, kulturę i zezwierzęcenie tych bydlaków spod znaku tryzuba. Moralitet - charaktery czarne i białe. Tego wymaga się od pierwszego dzieła, co ma dopiero ustawić temat pod względem prawdy historycznej i otworzyć bramę do dalszych zniuansowań. Brak scen z czytelnym wykładem ideologów zaprogramowanej czystki etnicznej wobec Polaków oraz naszej samoobrony. Efekt? No była jakaś wojna domowa pomiędzy równoprawnymi prymitywnymi mniejszościami na dzikim terenie, nadającym się do zawojowania. Cały cywilizacyjny gmach polskości za Bugiem w tym zakłamanym pseudofresku filmowym został przez reżysera pominięty - świadomie wygumowany. Ten obraz wprowadza zamieszanie w głowach Polaków, których wiedza o tamtym miejscu i czasie jest przecież, jak wiemy, szczątkowa. Ongiś Wajda w sposób artystyczny robił nam ciepłe kluchy z mózgu, teraz pan Smarzowski.
Do Autora wpisu:
Mam w swojej bibliotece książkę - wspomnienie pt. "Beresteczko", a także dwie inne opowieści "pro memoriam" o osadnictwie wojskowym na tych terenach - jest dokładnie tak, jak Pan pisze. Tam mieszkali obywatele polscy, choć niektórzy mieli status mniejszości narodowych. Ale ustrój polityczno-gospodarczy był dla wszystkich jednaki. A forpocztą w podnoszeniu się ku wyższej cywilizacji była kultura.
Szacunek i ukłony!

Obrazek użytkownika xena2012

10-07-2018 [07:11] - xena2012 | Link:

Film zrobiony wg sprawdzonego schematu: pokazanie sielskiej atmosfery i obrzedów weselnych,oczywiście niesmiertelny wątek martylologii Żydów i ,,Lachów'' jako panów i kułaków dla usprawiedliwienia rzezi.Wielkim mankamentem była akustyka dialogów chwilami niezrozumiałych. Niemniej dobrze ,że film w ogóle powstał.Ogladając ,,Wtyle wizji'' uliczny wywiad z przechodniami w Warszawie,ich kompletna niewiedzę na temat zdarzen na  Wołyniu i brak najmniejszego nimi zainteresowania zwłaszcza wśród młodych świadczy,że dobrze że choć tak niedoskonały film ukazano.Duże zadanie do odrobienia ma teraz szkoła i MEN.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

10-07-2018 [13:10] - wielkopolskizdzichu | Link:

Filmy obecnie nie kręci się dla widzów pokroju Pana Owsińskiego któremu zapewne spodobała by się stylistyka wczesnosocjalistycznych produkcyjniaków lub westernów z Rudolfem Valentino.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

10-07-2018 [21:23] - Ryszard Surmacz | Link:

Nie wiem czy "wielkpolski..." to przymiotnik, rzeczownik, podmiot, czy orzeczenie odnoszące się do "...zdzicha". Miej Pan litość dla  Wielkopolan. Zostaw Pan ich w spokoju.