Co sądzę o eutanazji?

Jak nie ma sukcesów w gospodarce  to władza chce igrzysk, czyli funduje zastępczą dyskusję o eutanazji. To element gry politycznej - niestety uderzający w morale społeczeństwa. Premier Tusk wybiera ucieczkę w przyszłość – tyle, że jest to również ucieczka od uniwersalnych wartości. Pomysł tej debaty jest moralnie i intelektualnie bezsensowny. Uważam, że jakiekolwiek nowe regulacje prawne dotyczące eutanazji są całkowicie zbędne.

Oto mój głos w debacie "której naprawdę nie powinno być" - w debacie o eutanazji.Czy potrzebna jest dziś w Polsce debata dotycząca eutanazji i uważa Pan, że są potrzebne nowe regulacje prawne w tej dziedzinie?