Hucpa w Krakowie

Nie do wiary: powtórzyła się hucpa w Krakowie!  Podobno MSWiA już po przeglądzie - to ja pytam: czy policja w Krakowie zna te zasady?

Warunki legalności zgromadzeń określa ustawa Prawo o zgromadzeniach. Zgodnie z jej treścią za zgromadzenie uważa się zgrupowanie co najmniej 15 osób zwołane w celu obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska. Ograniczenia organizacji zgromadzeń mogą zaistnieć tylko wówczas, gdy mają na celu ochronę bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Ograniczenia wolności zgromadzenia mogą wynikać również z mocy innych przepisów, ale tylko w randze ustawy. Prawo do organizacji zgromadzeń publicznych przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. Organizator jest obowiązany do zawiadomienia organów gminy nie później niż 3 dni, a najwcześniej na 30 dni przed datą zgromadzenia.
Jaka kara grozi osobie, która zwołuje „nielegalne zgromadzenie”? Zgodnie z przepisem art. 52 kodeksu wykroczeń, kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Podżeganie i pomocnictwo są karalne
.

Ta polityczna bandyterka dostała zezwolenie? Nie? To czy policja spisała personalia? Nie? Komendant jeszcze piastuje?

Co to wszystko ma znaczyć, do cholery?  

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika klamar

19-01-2017 [00:00] - klamar | Link:

W pełni podzielam te pytania. Kiedy wreszcie u nas wobec podobnych ekscesów zacznie być stanowczo i surowo stosowane OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH PRAWO!!! Ja długo jeszcze będziemy się cackać z takim chuligaństwem?? Aż wreszcie kogoś zabiją??? PANIE BŁASZCZAK!!!! DO ROBOTY!!!!

Obrazek użytkownika hostoja

19-01-2017 [08:26] - hostoja | Link:

Pewnie Krakauery wykombinowały sobie, że skoro w Warszawie wszystko można - głównie z powodu łaskawości pani prezydent - to i Kraków nie może być gorszy.

Obrazek użytkownika xena2012

19-01-2017 [13:11] - xena2012 | Link:

dzisiaj J>Kaczyński ma blokowany dostęp na Wawel,jutro może nie będzie mógł wejść do swojego domu.Protestujący w Krakowie nawet nie starali się zgłosić i załatwić legalną jak nakazuje prawo o zgromadzeniach manifestację.

Obrazek użytkownika niewierzacy ateusz

19-01-2017 [15:02] - niewierzacy ateusz | Link:

przecież oni marzą o tym żeby ich spałować i zamknąć