Zarzut trzeba udowodnić

Mędrcy od praworządności z PO i Nowoczesnej oskarżają Marszałka Sejmu o to, że nie przeprowadził prawidłowo głosowań w sali Kolumnowej. Na tej podstawie żądają głosowania ponownego i okupują salę plenarną Sejmu.
 
Praworządność przede wszystkim polega na tym, że oskarżający ma obowiązek udowodnić oskarżanemu winę. Próby zaprowadzenie odwrotnego porządku są przejawem całkowitego braku kultury prawnej i oderwania się od fundamentu cywilizacji europejskiej, to jest od zasad prawa rzymskiego.
 
Nie wiem jakim czołem te ostatnie awantury sejmowe mogą popierać ludzie mieniący się inteligentami, czyli choćby cokolwiek wykształceni?