Przyznane i nieprzyznane literackie Nagrody Nobla

Nieprzyznane:
Ibsen (+1906), Tołstoj (+1910), James (+1916), Proust (+1922), Achmatowa (+1966), Borges (+1986), Greene (+1991), Hrabal (+1997), Herbert (+1998), Kross (+2007)…
Przyznane:
Carducci (1906), Heyse (1910), von Heidenstam (1916), Benavente (1922), Agnon (1966), Sachs (1966), Soyinka (1986), Gordimer (1991), Fo (1997), Saramago (1998), Lessing (2007), Le Clézio (2007)…

Nieprzyznane:
Strindberg (+1912), Conrad (+1924), Joyce (+1941), Tolkien (+1973)…
Przyznane:
Eucken (1908), von Heidenstam (1916), Aleixandre (1977)…

itd.
itd.