Żelazna alkoholowa logika HGW

Wydawaj coraz więcej zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Po co? Żeby mieć jak najwięcej pieniędzy z opłat koncesyjnych, czyli tzw. korkowego. Na co? Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Gdy potem w kilku kolejnych rocznych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy przeczytasz, że problemów jest coraz więcej i już nawet ty zorientujesz się, że nie radzisz sobie z tym, co się wyrabia wokół setek całodobowych bud z wódą – zacznij zmniejszać liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 
4.975  --->  5.540,  czyli w górę
 
Grudzień 2008
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 2745 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2230 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr LXXIV/2298/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 32 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 27]
 
Marzec 2010
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 2765 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2250 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr LXXIV/2298/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie jw.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 29 radnych, przeciw: 0, wstrzymał się: 1, nieobecnych: 29]
 
Marzec 2011
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 3100 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2440 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr XIII/219/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie jw.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 40 radnych, przeciw: 2, wstrzymało się: 5, nieobecnych: 13]
 
5.540  --->  5.340,  czyli w dół
 
Grudzień 2013
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 3100 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2440 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr LXXIII/1888/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie jw.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 45 radnych, przeciw: 1, wstrzymało się: 6, nieobecnych: 8]
 
Czerwiec 2015
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 2950 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2440 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr XIII/252/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie jw.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 56 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 4]
 
Czerwiec 2016
§1 Ustala się na terenie m.st. Warszawy:
1) liczbę 2900 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) liczbę 2440 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
[Uchwała Nr XXIX/728/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie jw.
Wnioskodawca: Prezydent m.st. Warszawy
Za: 39 radnych, przeciw: 2, wstrzymało się: 4, nieobecnych: 14]
 
Pięć lat temu na sesjach i komisjach Rady Dzielnicy Mokotów wzywałem do niezwiększania liczby punktów sprzedaży alkoholu. Można sprawdzić  pod linkiem, czy moje argumenty zestarzały się lub zdezaktualizowały…?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

28-06-2016 [10:46] - Jabe | Link:

„zorientujesz się, że nie radzisz sobie z tym, co się wyrabia wokół setek całodobowych bud z wódą” – Jeśli są kolejki, to znaczy, że tych „bud” jest za mało, nie za dużo.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

28-06-2016 [18:15] - Marcin Gugulski | Link:

@Jabe
Nie wokół wszystkich ale wokół niepokojąco wielu punktów sprzedaży alkoholu policja i Straż Miejska stwierdzała naruszanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, zanieczyszczanie bram...
A z faktu istnienia teorii kolejek [Queueing theory] można wnioskować, że istnienie kolejek jest niemal immanentnym skutkiem istnienia rodzaju ludzkiego. Gdzie nie ma kolejek tam nie ma życia. Byle nie były za długie...

Obrazek użytkownika Jabe

28-06-2016 [20:16] - Jabe | Link:

Myślę, że naruszanie porządku wynika z nie dość rozbudowanej sieci sklepów. Ludzie zbyt daleko mają i donieść nie mogą.

Powiada Pan, że w paleolicie rodzaj ludzki stał w kolejce po mamuty?

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

28-06-2016 [23:10] - Marcin Gugulski | Link:

Dlatego napisałem, że "niemal".