"Szczekający" pod drzwiami NATO papież Franciszek....

Szczerze powiedziawszy to nie miałem zamiaru piać o ostatnich słowach papieża Franciszka dotyczących wojny na Ukrainie. Ale z dnia na dzień narastały we mnie negatywne emocje i może jak napiszę o nich to one jakoś powoli znikną. 

Jestem wierzącym i praktykującym Katolikiem i jako taki zawsze byłem uczony, iż Papieże są w sprawach wiary nieomylni a etycznie i moralnie winni być bez zarzutu. Ale czy można milczeć jeżeli nawet ja, zwykły Katolik, gdzieś podświadomie czuję, że obecny papież Franciszek nie zawsze prowadzi Kościół Boży w dobrą stronę. A przecież KK jest Kościołem Powszechnym a stanowimy Go my, wszyscy wierzący, dla których odniesieniem w zakresie wiary winny stanowić słowa i czyny Następcy Św. Piotra, czyli Papieża. Winniśmy też oczekiwać o niego nieskazitelnej postawy w sprawach ludzkich.
Ale - jak się okazuje - nie tylko ja mam wątpliwości wobec poczynań Franciszka. Ma je wielu katolickich publicystów, wielu duchownych (też wśród purpuratów) oraz duża grupa zwyczajnych Katolików zaniepokojonych niektórymi słowami i czynami obecnego Papieża. 
W skrajnych przypadkach wskazują oni, że tak naprawdę zrzeczenie się urzędu przez Benedykta XVI (wygłoszone po łacinie) jest nieważne i on dalej jest papieżem, na co wskazuje np. to, że dalej nosi "białą szatę" przynależną tylko i wyłącznie dla Głowy KK oraz dalej jest sprawny i fizycznie, i intelektualnie a przecież oficjalnym powodem Jego domniemanej abdykacji było właśnie to, że już nie czuje się na siłach (na duszy, ciele i umyśle) sprawować swą posługę. Tacy krytycy Franciszka wysuwają więc logiczny wniosek: skoro Benedykt XVI jest nadal Papieżem, to rodzi się pytanie - Kim w takim razie jest Franciszek? I odpowiadają - może Antypapieżem!?

https://youtu.be/FFFqFIYNiMY

Abdykacja Benedykta XVI to jest w ogóle ciekawy obszar dyskursu teologicznego. Czy papież w ogóle może abdykować, skoro został wybrany wedle natchnienia Duchem Świętym? Czy to, co Bóg Ojciec wyznaczył to człowiek może zmieniać i dlaczego? (małżeństwo: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela). A jeżeli papież może abdykować to jakie muszą być spełnione przesłanki? Nie jestem teologiem ani kimś kto mógłby uczestniczyć w takim dyskursie. Mam za małą wiedzę a pytania zadaję takie, jakie przychodzą mi logicznie do głowy.

Ale wróćmy do słów papieża Franciszka...

Ostatnio - co zbulwersowało wielu Katolików – papież Franciszek w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” złożył deklarację, że nie pojedzie na razie na Ukrainę, ale chce najpierw spotkać się w Moskwie z W. Putinem o co podobno mocno zabiega cały czas watykańska administracja, ale jak na razie prezydent Rosji nie wyraża takiej ochoty. Stwierdził dokładnie: "Czuję, że na razie mi nie wolno. Muszę najpierw pojechać do Moskwy i spotkać się z Putinem. Jestem tylko księdzem, co mogę zrobić? Robię to, co mogę. Gdyby Putin otworzył drzwi…”.

Dalej – przywołując swoją marcową rozmowę wideo z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem – papież Franciszek stwierdził: "Rozmawiałem z Cyrylem 40 minut przez Zoom. Przez pierwszych 20 minut z kartką w ręku przeczytał mi wszystkie usprawiedliwienia wojny. Wysłuchałem i mu powiedziałem: nic z tego nie rozumiem. Bracie, nie jesteśmy duchownymi państwa, nie możemy używać języka polityki, ale języka Jezusa. Jesteśmy pasterzami tego samego świętego ludu Bożego. Dlatego musimy szukać dróg pokoju, położyć kres używaniu broni (...) Patriarcha nie może stać się ministrantem Putina". 

Ale chyba najbardziej bulwersującymi słowami były te, które stały się insynuowaniem przez papieża Franciszka winy za wojnę sojuszowi NATO. Stwierdził bowiem, że jednym z możliwych powodów napaści Rosji na Ukrainę i obecnej postawy W. Putina mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". 

Ani razu papież w rozmowie nie zająknął się o winie Rosji, która zaatakowała bezprawnie i ludobójczo Ukrainę a wymowa jego wypowiedzi może być (i jest) postrzegana jako proputinowska. Z pewnością W. Putin bardzo się ucieszył z takiej wypowiedzi katolickiego papieża. 

Parafrazując słowa papieża można by rzec, że to papież dzisiaj "szczeka" u drzwi NATO i przeciw Ukrainie... oczekując jej klęski, żeby ta wojna się wreszcie skończyła... Pokój mimo wszystko, mimo klęski napadniętego kraju, mimo barbarzyńskiego ludobójstwa najeźdźców... To naprawdę jakieś "Himalaje hipokryzji" obecnego papieża. 

Niestety to nie jest jedyna kontrowersyjna wypowiedź Papieża Franciszka na temat wojny na Ukrainie. Swego czasu i w odniesieniu do niej stwierdził, że: „Zwiększone wydatki Zachodu na obronę to szaleństwo i należy znaleźć nowy sposób na zrównoważenie sił na świecie (...) inny sposób rządzenia zglobalizowanym światem, nie poprzez pokazywanie zębów, jak to ma miejsce obecnie, ale inny sposób kształtowania stosunków międzynarodowych" [1]. 

Słowa te zrozumiane zostały słusznie jako sprzeciw wobec wojennego dozbrajania Ukrainy, czego ja już kompletnie nie pojmuję, bo przecież KK od wieków wojnę obronną uznawał są sprawiedliwą i moralnie etyczną. 

Ale ogólnie obecny papież wzbudza kontrowersje od samego początku swojego pontyfikatu. Wspomniałem już, że tak naprawdę mamy dziś dwóch papieży: Benedykta XVI i Franciszka. Który z nich jest prawowitą Głową KK nie mnie osądzać, ale  posłużę się m.in. kilkoma cytatami i moimi dygresjami na ich temat. 

"Wielu katolików na całym świecie przecierało oczy ze zdumienia, kiedy serwis VaticanNews poinformował, że papież Franciszek mianował Jeffrey’a Sachsa członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. To szokująca decyzja biorąc pod uwagę, że ekonomista jest zagorzałym propagatorem zrównoważonego rozwoju, a więc niejako automatycznie m.in. aborcji, antykoncepcji oraz permisywnej edukacji seksualnej, które to są potępiane przez Magisterium Kościoła katolickiego jako sprzeczne z etyką chrześcijańską" [2]. ""Członkiem watykańskiej instytucji, założonej w 1994 roku przez Jana Pawła II, został promotor globalnej kontroli urodzin, zdeklarowany zwolennik aborcji i entuzjasta chińskiej „polityki jednego dziecka”, a więc reprezentant tego, co Karol Wojtyła nazywał „cywilizacją śmierci”. W Polsce znany jest on z nieco innej strony, a mianowicie jako główny zagraniczny doradca Leszka Balcerowicza w czasie, gdy ten ostatni przeprowadzał swą „terapię szokową”" [3], choć autorem tej terapii byli Żydzi: Soros, właśnie Sachs i Lipman, którzy wykorzystali założenia tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego [4].

Tyle tylko, że nie jest to jedyna kontrowersyjna decyzja obecnego Papieża. Ja pamiętam, że pierwsza - obok samej abdykacji Benedykta XVI - "czerwona lampka" zaświeciła mi się w dniu Jego wyboru na Stolicę Piotrową, kiedy to zamiast tradycyjnego pobłogosławienia wiernych znakiem Krzyża Świętego życzył obecnym "dobrego obiadu", co zresztą czyni do dzisiaj. 
Później też np., gdy Watykan nagrywał ekumeniczny film promujący pojednanie religii: katolickiej, judaistycznej (żydowskiej), hinduskiej i islamskiej. W tym filmie znalazły się najważniejsze symbole tych religii, za wyjątkiem katolickiej. Była Menora, Półksiężyc, Budda a zamiast symbolu naszej katolickiej wiary, czyli Krzyża Świętego Papież Franciszek zaprezentował Nowo Narodzonego Chrystusa. 
Były też i inne gesty, które dotąd w KK nie miały miejsca, jak np. w Wielki Czwartek całowanie i obmywanie stóp m.in. kobiecie i to Muzułmance. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dla Muzułmanów (Islamistów) taki gest odbierany był jako lenny hołd wiary katolickiej wobec wiary islamskiej. 

No i dochodzimy do dokumentów stworzonych przez papieża Franciszka. 

""W adhortacji apostolskiej na temat rodziny, podsumowującej dwa synody biskupów papież Franciszek zachęca duszpasterzy do kierowania się "logiką miłosierdzia" wobec rozwodników w nowych związkach i "odpowiedzialnego rozeznania" ich sytuacji oraz cierpienia. Papież wyraża przekonanie, że należy "przezwyciężać wykluczenie" rozwiedzionych w nowych związkach i dążyć do ich integracji poprzez analizę każdego przypadku z osobna. W dokumencie "Amoris laetitia" (Radość miłości) z podtytułem "O miłości w rodzinie" nie ma, zgodnie z przewidywaniami, przełomu w sprawie sytuacji osób rozwiedzionych i ewentualnej zgody na dopuszczenie ich do komunii. Jest mowa natomiast o tym, że są "szczególne sytuacje", ale - jak wyjaśnia papież - ich rozpoznanie nie może zostać podniesione do poziomu "jednej normy (...) Franciszek wyraża przekonanie, że rozwodnicy powinni odnaleźć swe miejsce w Kościele oraz uczestniczyć w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. Kładzie nacisk zarazem na nierozerwalność sakramentu małżeństwa"" [5]. 

Jak możemy łatwo zauważyć te słowa są wzajemnie sprzeczne: z jednej strony papież Franciszek mówi, że sakrament małżeństwa  jest nierozerwalny, a z drugiej strony mówi o tym, że rozwodnicy powinni mieć szansę na zaistnienie w KK. To tylko jeden z przykładów relatywizacji nauczania KK, bo nieraz w bardzo zawoalowany sposób "wyrwało" się Franciszkowi, że być może i związki homoseksualne mają prawo zaistnieć w KK, by później ostro je krytykować. "Osób homoseksualnych nie należy osądzać ani dyskryminować - powiedział papież Franciszek w poniedziałek w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. Podczas rozmowy z dziennikarzami mówił też m.in. o wyświęcaniu kobiet i działalności banku IOR. Papież oświadczył, że homoseksualiści nie powinni być osądzani ani marginalizowani w życiu społecznym. Opowiedział się za integracją gejów i lesbijek w społeczeństwie. Powiedział też, że nie potępia księży gejów. - Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać? - powiedział papież" [6].

Ta niejednoznaczność słów i gestów obecnego Papieża jest dla zwykłych Katolików katuszą duchową, chaosem w wierze. 
Podobnie jest z przyjmowaniem Komunii Świętej. Benedykt XVI jasno zalecił trzy rzeczy. Po pierwsze: przed ołtarzem wierni mają widzieć Krzyż Święty na pierwszym planie. Po drugie: winni przyjmować Komunię Świętą na klęcząco. Po trzecie: Komunia Święta winna być udzielana przez księdza bezpośrednio do ust. O ile pierwsze zalecenie jest jako tako przyjmowane, to już Franciszek nie wymaga przyjmowania Komunii Świętej na klęczoco i bezpośrednio do ust. 

No i ostatnio obecny papież znów zaskoczył. ""W motu proprio papież Franciszek uzależnił odprawianie mszy św. wg Mszału z 1962 r. od zgody miejscowych biskupów zakazując przy tym odprawiania jej w kościołach parafialnych (...) Zgodnie z wydanym przez papieża Benedykta XVI listem apostolskim motu proprio (łac. z inicjatywy własnej) Summuorum Pontificum, ryt rzymski występował w formie zwyczajnej, czyli po reformie liturgicznej 1970 r., i w formie nadzwyczajnej. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego nazywana jest mszą trydencką od Soboru Trydenckiego, na którym ten porządek sprawowania liturgii kościoła łacińskiego został promulgowany. Forma ta, ze zmianami, z których ostatnie wprowadzone były w 1962 r., była podstawową formą sprawowania mszy św. w Kościele rzymskokatolickim aż do reform liturgicznych po Soborze Watykańskim II. Zgodnie z wydanym przez papieża Franciszka motu proprio Traditionis Custodes, jedyną formą rytu rzymskiego będzie teraz liturgia posoborowa. Odprawianie mszy św. według mszału z 1962 r. będzie dopuszczalne jedynie za zgodą miejscowego biskupa. Nie będzie mogło się jednak odbywać w kościołach parafialnych, a biskupi nie będą mogli wydawać pozwoleń na tworzenie nowych grup skupionych wokół tradycyjnej formy mszy"" [7]. 

Doprawdy ja tego nie rozumiem i choć papież Franciszek tłumaczy to tym, "że zgodnie z opinią biskupów, z którymi się konsultował, pozwolenie na sprawowanie liturgii w formie przed reformami nie przyczyniło się do jedności Kościoła, a wręcz przeciwnie. Mszał z 1962 r. jest według Ojca Świętego używany instrumentalnie, w duchu odrzucenia nie tylko reformy liturgicznej, ale też ostatniego soboru powszechnego" [6], to jednak takie tłumaczenie do mnie nie trafia i prawdopodobnie też nie trafia do wielu wiernych uczestniczących w Mszach Trydenckich, ale i też do całego Kościoła Powszechnego. 
Ale to jeszcze nie wszystko. Warto sobie przypomnieć Synod Amazoński i oddawanie hołdu przez Franciszka i niektórych biskupów amazońskiemu bożkowi, czyli Paczamamie Jak w ostrym liście otwartym napisał bp. Athanasius Schneider, poświęcony sprawie obecności w Watykanie amazońskich figurek „Pachamamy”: 

 ""4 października 2019 r., w wigilię rozpoczęcia Synodu Amazońskiego, w Ogrodach Watykańskich, w obecności papieża Franciszka oraz niektórych biskupów i kardynałów, miała miejsce ceremonia religijna, której częściowo przewodniczyli szamani i podczas której zostały użyte symboliczne przedmioty, a w szczególności drewniana rzeźba nagiej, ciężarnej kobiety. Takie podobizny są znane i należą do rdzennych rytuałów plemion amazońskich, konkretnie służąc kultowi tak zwanej Matki Ziemi, Pachamamy. W kolejnych dniach drewniane, nagie figurki kobiece czczone były również w Bazylice św. Piotra, przed grobem świętego Piotra. Papież Franciszek powitał również dwóch biskupów niosących na ramionach figurę Pachamamy i udających się z procesją do Sali Synodalnej, gdzie owa figura została ustawiona na honorowym miejscu. Figurki Pachamamy zostały również wystawione na widok publiczny w kościele Santa Maria in Traspontina" (...) W odpowiedzi na głośne protesty wiernych katolickich wobec tych rytuałów oraz użycia tych figurek, rzecznicy Watykanu i członkowie komitetów Synodu Amazońskiego bagatelizowali lub zaprzeczali ewidentnie religijnemu, synkretycznemu charakterowi tych rzeźb. Jednakże ich odpowiedzi były wymijające i sprzeczne; były one aktami intelektualnej akrobatyki oraz negacją oczywistych dowodów (...) Katolicy nie mogą akceptować żadnego kultu pogańskiego ani jakiegokolwiek synkretyzmu między praktykami i wierzeniami pogańskimi a praktykami i wiarą Kościoła katolickiego. Akty kultu polegające na zapalaniu światła, kłanianiu się, upadaniu na twarz lub głębokich ukłonach aż do ziemi oraz tańcach przed nagą figurą kobiecą, nieprzedstawiającą ani Najświętszej Maryi Panny, ani żadnej kanonizowanej świętej Kościoła, są pogwałceniem pierwszego przykazania Bożego: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”; są pogwałceniem wyraźnego zakazu Boga, który upomina: „Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem” (Pwt 4, 19) oraz „Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz” (Kpł 26,1) [8]"". 

Ponadto Papież Franciszek rok temu wydał swoją Encyklikę „Fratelli Tutti”, która u wielu katolików jeszcze bardziej wzbudziła zamieszanie w wierze. Papież w niej bardzo rzadko odwołuje się do Boga, natomiast promuje masońskie hasło: "Równość, Wolność, Braterstwo", gdzie w czasie Rewolucji Francuskiej dodawano jeszcze zwrot: "albo śmierć". 
Aby zapoznać się dokładnie z tą Encykliką i jej skutkom warto obejrzeć poniższy film:

https://youtu.be/NnWYfn50u5o

Przypominam jeszcze, że KK w dalszym ciągu winien ekskomunikować masonów ze swoich szeregów, ale czy tak jest, to już jest inna sprawa, skoro np. ""Wielka Loża Hiszpanii opublikowała oświadczenie, w którym chwali encyklikę Fratelli Tutti papieża Franciszka, cytując jednocześnie jej fragmenty. Masoni dopatrują się w niej realizacji zasad masonerii, która według samych członków loży opiera się „powszechnym braterstwie istot ludzkich, które nazywają siebie nawzajem braćmi siostrami mimo swoich cred, ideologii, koloru skóry, pochodzenia społecznego, języka, kultury czy narodowości” (...) W swoim oświadczeniu masoni zwracają uwagę na „religijny fundamentalizm” Kościoła, który w przeszłości potępiał masonerię. Jednocześnie w swoim dokumencie stwierdzają, że Fratelli Tutti „pokazuje jak daleko obecny Kościół katolicki znajduje się od swojego poprzedniego stanowiska. W Fratelli Tutti papież przyjmuje Powszechne Braterstwo: wielką zasadę nowożytnej masonerii”" [9].
Wszystko, co napisałem powyżej przekazuję z ciężkim sercem, ale uważam, że mam prawo - jako członek KK - wyrazić swoje wątpliwości. Tym bardziej, że nie jestem jedynym ich wyrazicielem. 
Odsyłam jeszcze do  do jednego tekstu opublikowanego w portalu wpolityce.pl [10] oraz do filmu:

https://www.youtube.com/watch?...

[1] https://niezalezna.pl/435810-d...

[2] https://wpolityce.pl/kosciol/5...
[3] https://wpolityce.pl/kosciol/5...
[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/...
[5] https://wiadomosci.dziennik.pl...
[6] https://deon.pl/kosciol/serwis...
[7] https://wnet.fm/2021/07/16/zak...
[8] https://pch24.pl/mocny-list-bi...
[9] https://www.fronda.pl/a/masoni...
[10] https://wpolityce.pl/kosciol/5...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. 
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

09-05-2022 [16:46] - wielkopolskizdzichu | Link:

Proponuję aby Pan Bloger gdy rządzić będą nim złe emocje, sam się do tego przyznał, zamiast za klawiaturę wziął się za worek treningowy i w niego walił. 
To po pierwsze, po drugie warto zapoznać się w Katechizmem Kościoła Katolickiego, tym pod którym widnieje podpis JPII.
Tak się składa, że z definicji wynika jasno iż do Kościoła Powszechnego należy ogół ludzkości wraz tymi którzy z Kościołem Powszechnym walczą.
Na koniec wreszcie, mało kto jak jak nasz Ukochany Papież Polak fraternizował się z zbrodniarzami południowo amerykańskimi. którym to bardzo blisko było zarówno do Hitlera, jak i Stalina, a obecnie Putina.
Nie wiedzieć dlaczego Polscy Katolicy uwielbiają zbrodniarzy, wywijających flagą prawicowatej katolickości.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

09-05-2022 [21:49] - krzysztofjaw | Link:

Ależ brednie, tylko dla samych bredni...
Pzdr

Obrazek użytkownika Roz Sądek

09-05-2022 [23:12] - Roz Sądek | Link:

@wielkopolskizdzichu
Może sobie Pan nie zdaje z tego sprawy, ale na Pana przypadłość nie ma lekarstwa. Niech się też Pan nie łudzi, że pisanie w takim stylu coś na Pańskie problemy pomoże. Gdyby Pan był trochę oczytany, to wiedziałby, że to daremne, próżny trud. Nie ten kierunek i na dodatek nie ta droga.
 

Obrazek użytkownika u2

09-05-2022 [18:37] - u2 | Link:

masońskie hasło: "Równość, Wolność, Braterstwo", gdzie w czasie Rewolucji Francuskiej dodawano jeszcze zwrot: "albo śmierć"

Właśnie czytam książke p Yuvala Noah Harari pt. 21 lekcji na XXI wiek i tam autor jest za wolnością i równością. Tyle, że te dwa pojecia są wzjemnie sprzeczne. Jeśli jest urawniłowka to wiem z doświadczenia, nie ma wolności. A teraz kiedy jest wolność, to nie ma równości, nawet wobec prawa :-)

PS. Co do braterstwa, to braci się nie wybiera, a przyjaciół tak. Stąd wielki brat w komunie to Związek Zdradziecki, którego nie można było się nijak pozbyć :-)

Obrazek użytkownika Roz Sądek

09-05-2022 [19:26] - Roz Sądek | Link:

@Autor
Myślę, że w tematach modowych i kulinarnych miałby Pan większe przebicie - mam na myśli wpłaty pańskie na konto. 
 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

09-05-2022 [21:50] - krzysztofjaw | Link:

Wiele razy tłumaczyłem dlaczego proszę o wsparcie i nie mam zamiaru wchodzić w tego typu dyskusje. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Roz Sądek

09-05-2022 [23:18] - Roz Sądek | Link:

@Autor
"Wiele razy tłumaczyłem dlaczego proszę o wsparcie i nie mam zamiaru wchodzić w tego typu dyskusje."
=========
Źle mnie Pan zrozumiał, chodziło mi o to, że może w innych tematach niż ten pod którym teraz piszę byłby Pan lepszy. Terlikowskiego Pan nie przeskoczy.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

10-05-2022 [10:53] - krzysztofjaw | Link:

Uff... na modzie to ja się nie znam. Jestem pod tym względem konserwatystą: dobre i eleganckie buty, koszula męska z długim rękawem, porządny garnitur i twarzowy krawat... to moja codzienna moda. Te np. do niedawna modne i podarte jeansy powodowały u mnie bunt estetyczny. Podobnie jest z tatuażami - też wobec nich mam podobne reakcje. No może jeszcze mógłbym pisać o gotowaniu, bo tym się pasjonuję i lubię gotować i pichcić (za wyjątkiem ciast). Ale i to teraz jest niemodne, bo coraz więcej jest ludzi z dziwnymi dietami bezmięsnymi a mięso u mnie jest na pierwszym planie. A polityką, historią interesuję się od dzieciństwa (no może od 12 roku życia, czyli od wybuchu strajków w 1980 roku) i... tak naprawdę moje prawicowe poglądy prawie się od tamtej pory nie zmieniły...
Pzdr :) ;)

Obrazek użytkownika nonparel

09-05-2022 [19:38] - nonparel | Link:

Rozmowy przy stole

Spalił się parlament w Kapsztadzie.
- Pewnie go architekci podpalili. Jak dali sobie radę z Notre Dame, to co to dla nich jakiś tam parlament.
- A właśnie, na Notre Dame zebrali już prawie miliard euro a efektów nie widać.
- Bo jeszcze nie wiadomo, co tam ma być. Jakaś ekumeniczna superświątynia czy co.
- Świątynia Rozumu. To już było.
- A byłeś kiedyś w Notre Dame?
- Byłem. Na tfu, koncercie. A ciekawe, czy się kaplica u Piusytów spali.
- A dlaczego miałaby się spalić?
- Mieliśmy w pobliżu pięć kościołów, gdzie były msze w starym rycie. Jednego już nie ma bo parafialny, jeden przekabacili, zostały trzy, w tym ten malutki co to go Isakowicz pilnuje. To co teraz trzeba zrobić?
- Zamknąć przynajmniej dwa następne.
- Jest coś takiego jak mądrość etapu. Wszystko w swoim czasie. Trzeba było czytać Lenina, miałabyś jak znalazł.
- A co ma Lenin do mszy trydenckiej?
- Jakby teraz zamknąć msze trydenckie, ludzie przenieśli by się do Bractwa. Najpierw trzeba wykończyć Bractwo, żeby nie urośli a msze trydenckie w następnym etapie. A co jest słabą stroną Bractwa? Kasa. Są biedni jak mysz kościelna bo nie potrafią zarządzać finansami tak jak bracia starsi w wierze. Wszystkie oszczędności wtopili w tę nową kaplicę. A jak już kasę zamrozili, okazało się, że pan prezydent miasta nie wyraził zgody na sakralny charakter obiektu.
- A czemu prezydent miałby się nie zgodzić?
- Bo TW biskup zadzwonił. A ja miałem okazję pana prezydenta poznać. I nie mam wątpliwości, że jak zadzwoni TW a zwłaszcza biskup, to pan prezydent zrobi, co trzeba.
- No ale dlaczego kaplica miałaby się spalić?
- Bo w następnej kolejności nasłałbym strażaków, że nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bo nie może spełniać. A gdyby to nie wystarczyło, to może jakiś niegroźny pożar. Menele drzwi podpalą albo co. To jest właśnie mądrość etapu.
- Do czego to doprowadzi?
- Pamiętasz jak byliśmy w Ośrodku Formacyjno Edukacyjnym? W niedzielę. Wspaniały, prawda? I co zapamiętałaś?
- Zamkniętą kaplicę i nie doprane gacie na sznurku.
- I to właśnie zostanie. Brudne gacie w kościołach. Ale w meczetach już nie. Tylko, że są jeszcze mieszkania, garaże, namioty i jaskinie. I wiara. Tego nam nie odbiorą.

nonparel

 

Obrazek użytkownika Pers

09-05-2022 [23:03] - Pers | Link:

Cały tzw. "wolny świat" czyli USA i państwa wasalne, stanowiące ok. 15% ludności planety Ziemia jest zbulwersowany słowami papieża Franciszka, który w wywiadzie dla Corriere della Sera powiedział, że "szczekanie NATO u bram Rosji doprowadziło do konfliktu na Ukrainie". Gdyby powiedział to ktoś inny to sprawa byłaby prosta, okrzyknięto by go szybko "agentem Kremla" i "pieskiem Putina". W tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana i delikatna bo mimo wszystko Bergoglio, przez wielu katolików na świecie uważany za anty-papieża jest gorącym orędownikiem NWO i stanowi bardzo ważny element walki globalistów o "lepszy świat", w którym "nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy". W każdym razie wypowiedź papieża przyprawiła o ból głowy całą machinę propagandową "wolnego świata".

Zastanówmy się jednak czy papież, być może niechcący, nie powiedział szczerej prawdy?

Według informacji publicznych Stany Zjednoczone przeprowadziły więcej działań biomilitarnych niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Są również jedynym krajem, który używał broni biologicznej i chemicznej w wielu wojnach i jedynym krajem, który sprzeciwia się ustanowieniu wielostronnego mechanizmu weryfikacji Konwencji o broni biologicznej (BWC).
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych kontroluje 336 laboratoriów biologicznych w 30 krajach. Odziedziczając „dziedzictwo diabła” po Jednostce 731, niesławnej gałęzi japońskiej armii podczas wojny agresji przeciwko Chinom, Stany Zjednoczone prowadziły badania i rozwój broni biologicznej w Fort Detrick. Pomimo wejścia w życie BWC w 1975 roku, Stany Zjednoczone kontynuowały te działania. Od ponad 20 lat  jest jedynym krajem, który sprzeciwiał się ustanowieniu mechanizmu wielostronnej weryfikacji BWC , argumentując, że „ tradycyjne podejście… nie jest realnymi ramami dla broni biologicznej ” i że” (projekt protokołu do BWC) zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu i poufnym informacjom biznesowym”. 

W dokumencie roboczym przedstawionym przez Stany Zjednoczone na spotkaniu państw stron BWC w listopadzie 2021 r  . Stany Zjednoczone przyznały, że posiadają na Ukrainie 26 biolaboratoriów. 

8 marca 2022 r.  Podsekretarz Stanu USA ds. Politycznych Victoria Nuland przyznała  podczas przesłuchania w Senacie, że „ Ukraina ma biologiczne zaplecze badawcze, w rzeczywistości jesteśmy teraz dość zaniepokojeni tym, że rosyjskie siły próbują przejąć kontrolę, więc pracujemy z Ukraińcami nad tym, jak mogą zapobiec wpadnięciu któregokolwiek z tych materiałów badawczych w ręce sił rosyjskich, jeśli się zbliżą ”.
Czego się obawia pani Nuland (Nudelman po mężu Kagan)?
 

Obrazek użytkownika ruisdael

10-05-2022 [07:44] - ruisdael | Link:

Bardzo Panu dziękuję za trud zebrania w jednym miejscu wielu kontrowersyjnych i żenujących wypowiedzi Franciszka. Szkoda, że oczy otworzyły się dopiero po politycznej wypowiedzi dot. wojny na Ukrainie. Ten papież, to dziecko modernistycznej (marksistowskiej) rewolucji, której dobitnym przykładem jest droga synodalna, dokładnie przygotowana przez Niemców (umiłowanych doradców Franciszka), do której został wciągnięty również polski Kościół. Myślę, że przy wyborze Duch Święty postanowił nas wypróbować i ostatecznie oddzielić ziarno od plew.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

10-05-2022 [12:03] - krzysztofjaw | Link:

Jak napisałem to mi się już zapaliła "czerwona lampka" zaraz po wyborze, gdy papież raczył był życzyć wiernym "smacznego obiadu". A tak naprawdę to w momencie abdykacji Benedykta XVI, której po prostu nie rozumiałem i postanowiłem się całej tej sprawie przyjrzeć. Kolejne i niezgodne z tradycją KK zachowania i słowa papieża Franciszka tylko pogłębiały mój dystans do niego. I zgadzam się, że jest on dzieckiem modernistycznej rewolucji a wielu uważa go nawet za masona. Droga synodalna to już w ogóle koszmar. Niemieccy duchowni ją przygotowali a jest ona tak naprawdę już niemal zupełnym odejściem od wiary katolickiej. Zresztą zakaz odprawiania Mszy Trydenckiej też jest jednym z takich przejawów odejścia od wiary. 

Dziękuję za miłe słowa i pozdrawiam

Obrazek użytkownika ruisdael

10-05-2022 [12:35] - ruisdael | Link:

Dodam, że nie Pana miałem na myśli, pisząc o otwarciu oczu, ale przeważającą (chyba) liczbę katolików, tzw. otwartych, nowoczesnych i niejednokrotnie wyznawców ojca Szustaka czy biskupa Rysia.

Obrazek użytkownika Maverick

10-05-2022 [22:45] - Maverick | Link:

Odwrócona do góry nogami rzeczywistość, czyli propaganda globalistów i lucyferianów zwala z nóg. Ukraińcy aby podnieść upadające morale swoich zołnierzy i aby zrobić wrażenie na swoich zachodnich kontrolerach, zaplanowali odbicie wyspy Węży. Jednak wojska rosyjskie opuściły wyspę a przygotowana zasadzka, skończyła się dużymi stratami w ludziach dla ukraińców, plus kilka helikopterów, 3 SU 24, jeden SU 27, i łodzie desantowe.

https://www.youtube.com/watch?...