I. Garin: Rosyjski kolaboracjonizm w czasie II W.Ś. - cz.I

Pragnę zaprezentować fantastyczny,  znakomicie udokumentowany, obszerny artykuł, rzetelnie przedstawiający fakty z wielowątkowej historii  Rosji  przez blogera 1abezmetki o rosyjskiej kolaboracji Rosjan z Niemcami podczas II Wojny Światowej.Z uwagi na obszerność materiału wpis podzielę na II części.
Bloger 1abezmetki to jeden z najbardziej znienawidzonych autorów na tym sowiecko-bolszewickim bydlęcym portaliku.Na Jego widok otwierają się butelki z rumem na kościach i w pijanym zwidzie dokonują ataku na tego blogera.To taki darmowy sowiecko-bolszewicki orgazm

Rozprawa Igora Garina na temat rosyjskiego kolaboracjonizmu w II W.Ś., z którą dziś przychodzę, nie zaprzeczę, spowodowała wyłom w mojej świadomości historycznej i politycznej, rujnując wdrukowane mity i stereotypy radzieckie...
...a dziś i propagandy putinowskiej na temat Rosji i Rosjan, jako patriotycznego monolitu. Autor przytacza wstrząsające informacje, w które nie chce się wierzyć ale jego staus, wiarygodny dorobek - naukowy i jako pisarza, zmusza aby udzielić mu zaufania, niezależnie od - jak odkryłem po drodze- żydowskich korzeni, co mnie akurat, nie przeszkadza.

          

Igor Iwanowicz Garin (1937-), to pseudonim literacki Igora Izakowicza (lub jak woli - Iwanowicza) Papirowa, profesora, doktora nauk fizycznych i matematycznych, laureata Nagrody Państwowej Ukrainy, znanego specjalisty w dziedzinie reaktorów i materiałoznawstwa kosmicznego. Ten Rosjanin, urodzony w Ukraińskiej Republice Radzieckiej, pracuje w Narodowym Centrum Naukowym Ukrainy, Charkowskim Instytucie Fizyko-Technicznym.
I. I. Papirow jest autorem ponad 350 monografii i prac naukowych oraz 60 świadectw autorskich i patentów we wspomnianej dziedzinie. Obecnie z powodzeniem pracuje nad opracowaniem obiecujących materiałów i urządzeń dla onkologii i kardiologii.
W podróżach odwiedził ponad 100 krajów świata; opisał swoje podróże w książce "Мои Одиссеи" - Moje Odyseje. Autobiografia - w książce "Ангелы библиотек" - “Anioły bibliotek” oraz we wstępie do 10-tomowego "Мудрость веков"- “Mądrość wieków”.
Pod pseudonimem I. I. Garin opublikował dziesiątki książek i setki artykułów z filozofii, religii, psychologii, literaturoznawstwa i historii kultury.
https://www.proza.ru/avtor/garin1
Bibliografia i autobiografia Garina
https://7lafa.com/biowriters/1...
Dzisiejsi niewolnicy — jutrzejsi zdrajcy.
Napoleon Bonaparte
 
Nie tylko na Ukrainie i Krajach Bałtyckich, ale i na terenach przyległych do Leningradu,
Pskowa, Nowogrodu ludność witała okupantów.
Я.Каунатор
https://datrec.wordpress.com/%... )
 
...W pierwszych miesiącach wojny, gdy wojska niemieckie szły na
nowo "wyzwolone" obszary, obserwowano epizody, kiedy ludność witała okupantów.
Z Wikipedii
 
W trakcie i po II W.Ś. Stalin rozpoczął totalną deportację dziesięciu narodów Związku Radzieckiego, ogólnie oskarżonych o współpracę z hitlerowskimi Niemcami (Niemców, Koreańczyców, Finów, Karaczajewców, Kałmuków, Czeczeńców, Inguszan, Bałkarców -балкарцы, Tatarów i Turków), a w latach wojny trwały brutalne przesiedlenia narodów i grup ludności 61 narodowości. Stalinowskim etnicznym czystkom - "зачисткам", lub ściślej — etnicznemu ludobójstwu — poddano około 3 milionów osób.
 
Masowe deportacje były realizowane kosztem nieludzkich cierpień i setek tysięcy ludzkich istnień. Stalinowską nienawiścią do niektórych narodów ZSRR była przesiąknięta dyrektywa o demobilizacji ich przedstawicieli i przesiedleniu - отселении w "niedźwiedzie kąty" kraju. Wśród ogółu oskarżonych bez sądu i śledztwa, byli nie tylko żołnierze, nagrodzeni orderami i medalami, ale nawet kilku bohaterów Związku Radzieckiego. Przy tym zupełnie przemilcza się, co prawdziwe, że kolaboranci, rektutowali się się głównie z Rosjan i że 75% cudzoziemców-legionistów wehrmachtu, rekrutujących się z podbitych krajów, było "radzieckimi". Ich łączna liczba zbliżała się do półtora milionów (!) osób, które przeszły przez 800 (!) wojskowych batalionów i innych faszystowskich wojskowych i cywilnych struktur. Oczywiście, to nie byli sami Rosjanie; kolaboranci, odzwierciedlali wielonarodowościowy skład ZSRR, ale Rosjanie wśród nich dominowali. Według danych Wadima Pietrowicza Machno, kapitana pierwszej rangi, kilka lat służącego na okrętach marynarki wojennej ZSRR, tylko w oddziałach SS około 10 dywizji zostały obsadzone przez"wschodnich ochotników", w których służyło do 150 tysięcy byłych obywateli sowieckich. W rzeczywistości ss-owskich oddziałów, obsadzonych przez Rosjan, było jeszcze więcej.

 
Wypominając wciąż sąsiadom faszyzm i udział w formowaniu dywizji SS podczas II W.Ś, Rosjanie wstydliwie zapominają, że lwia część oddziałów SS na terenach okupowanych była wypełniona rosyjskimi żołnierzami. W odróżnieniu od Łotyszy, Estończyków i Ukraińców, których siły nie przekraczały jednej dywizji, rosyjskich elementów i związków SS było ponad tuzin:
 
— Ochotniczy pułk SS "Wariag".
— 1 rosyjska brygada narodowa SS "Drużyna".
— 15 kozacki korpus kawalerii SS.
— 29-a grenadierska dywizja SS "RONA" (1 rosyjska).
— 30-a grenadierska dywizja SS (2 rosyjska).
— 36-a grenadierska dywizja SS "Dirlewanger".
 
KORPUS WOJSK SS GŁÓWNEGO DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO SS FHA-SS
— 15-ki Kozacki Rosyjski korpus wojsk SS FHA-SS - 3 dywizji,16 pułków.
— SS FHA-SS (wojska-SS)
— 29-ta brygada Rosyjska FHA-SS — 6 pułków.
— 30-ta brygada rosyjska FHA-SS, 1-go formowania 1944r., — 5 pułków.
 
Brygady Głównego Urzędu Imperialnego Bezpieczeństwa SS RSHA-SS
— 1 Rosyjska Brygada narodowa SS "Drużyna -«Дружина»" — 3 pułki, 12 batalionów.
— 1-Gwardyjska Brygada ROA "Зондеркоманда 113" SG — 1 batalion, 2 kompanii.
— Brygada SS "Centrum Walki przeciw bolszewikom" (ЦПББ) — 3 bataliony.
— Wywiadowczo-dywersyjne Zjednoczenie Głównego Dowództwa «Россия — Центр»
зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС — 4oddziały specjalnego przeznaczenia
Zeppelin" RSHA-SS
 
Liczba 1,5 mln popleczników faszyzmu jest zapewne porównywalna , z łączną ilością uczestników krucjaty państw-sojuszników Hitlera (Włochy, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Finlandia, Chorwacja, Słowacja) — około 2 mln osób. Dla porównania ich liczba w innych podbitych przez Hitlera krajach: Dania — mniej niż 5 tys., Francja — mniej niż 10 tys., Polska — 20 tys (?), Belgia — 38 tysięcy żołnierzy...
 
Oprócz ogólnego (całkowitego) rachunku zdrajców-wspólników z ZSRR, w niemieckich archiwach zachowały się dokładne dane o liczbie zwerbowanych przez Niemców do wojska z terytorium ZSRR: RFSRR — 800 tys., Ukraina — 250 tys., Białoruś — 47 tys., Łotwa — 88 tys., Estonia — 69 tys., Litwa — 20 tys. żołnierzy. Wśród kolaborantów byli również Kozacy — 70 tys., przedstawicieli narodów Kaukazu i Azji — 180 tys., przedstawicieli narodów Kaukazu Północnego — 30 tys., Gruzinów — 20 tys., Ormian — 18 tys., Azerów — 35 tys., powołżańskich Tatarów — 40 tys., Tatarów Krymskich — 17 tys. i Kałmuków — 5 tys. (interesujące, że niektórzy prawdolubni Rosjanie "analitycy-prawd" chętnie przywodzą te cyfry, ale z onieśmielenia wyłączając z listy RFSRR...)
 
Z ocalałych 2,4 mln jeńców radzieckich (a śmiertelność wśród jeńców radzieckich przekraczała 60%) około 950 tys. włączono do służby w różnych аntyradzieckich zbrojnych formacjach Wehrmachtu. W lokalnych pomocniczych sił armii niemieckiej służyły następujące kategorie Rosjan:

 
1) dobrowolni pomocnicy (хиви);
2) służby porządkowe (odi);
3) frontowe oddziały pomocnicze ; (шума);
4) Oddziały policyjne i obronne (hemu).
 
Na początku 1943 r. w Wehrmachcie określono: do 400 tys. хиви, od 60 do 70 tys. oddy i 80 tys. w batalionach wschodnich. Około 183 tys. osób pracowało na kolei w Kijowie i Mińsku, zapewniając ruch hitlerowskich oddziałów i ładunków wojskowych. Do tego należy dodać od 250 do 500 tysięcy jeńców wojennych, którzy uniknęli repatriacji do ZSRR po wojnie (w sumie nie wróciło ponad 1,7 mln osób), a także duża liczba zdrajców, denuncjujących jeńców komisarzy i Żydów nazistowskim władzom. W czerwcu 1944 r. całkowita liczba хиви osiągnęła 800 tys.osób.
 
Wyróżnia się taki fakt: kiedy w 1943 roku Hitler zażądał usunięcia rosyjskich oddziałów z frontu Wschodniego aby przerzucić je na Zachód, generałowie chwytali się za głowę: to było niemożliwe, bo co piąty na froncie Wschodnim, był wtedy Rosjaninem.
 
Wielka skala zdrady w czasie II Wojny (jak i luzem, wielomilionowa, stała emigracja z Rosji) to dla mnie żywe dowody "nadęcia" i "rozdęcia" rosyjskiego patriotyzmu. Aby ukryć ogromną skalę kolaboracji, nasi historycy wstydliwie piszą, że "maksymalna liczba współpracowników z okupacyjnymi władzami w latach II W.Ś. miała miejsce w krajach z maksymalną liczbą ludności"...
 
To jeszcze nie wszystko: około 400 tys. byłych "radzieckich" służyło u nazistów jako policjanci a około 10 % ludności okupowanej części ZSRR aktywnie współpracowało z okupantem — mam na myśli wachmanów-вахманов, członków eisanzgrupp -"айзацгрупп", starostów, burmistrzów, rosyjskich urzędników niemieckiej administracji, konfidentów, dziennikarzy i duchownych, którzy pracowali na niemiecką propagandę...
 
Biorąc pod uwagę fakt, że na terenach okupowanych było 60-70 mln osób, czyli około 40% ogółu ludności Związku Radzieckiego, nawet przy 10% aktywnie współpracujących, ponownie okazuje się wielomilionowa cyfra... przypuszczam, że to rekord świata masowej zdrady w historii wszystkich wojen, jakie kiedykolwiek prowadziła ludzkość. Na przykład, przez bataliony strażnicze niemieckich obozów koncentracyjnych przewinęło się około 5000 tysięcy wachmanów - , którzy brali osobisty udział w torturach i masowych zabójstwach więźniów obozów koncentracyjnych, a także mieszkańców okupowanych przez hitlerowców krajów Europy. Utworzone przez Heindricha " einsatzgruppen", polujące za Żydami i brały bezpośredni udział w ich egzekucji (faktycznie — około 2 mln osób), zazwyczaj obejmowały około 10% lokalnych mieszkańców. W szczególności, wszyscy mieszkańcy białoruskiego Chatynia-Хатыни zostali rozstrzelani lub spaleni żywcem przez einsatzgruppen , które obejmowały 20% lokalnych mieszkańców...
Nie mogę podać dokładnej liczby rosyjskich prostytutek obsługujących żołnierzy Wehrmachtu, ale burdel był na stanie każdej niemieckiej dywizji.
 

              

Do tego należy dodać, że tylko w ciągu 1941 roku Armia Czerwona poniosła następujące straty:
— 3,8 mln osób jeńców (przeciwko 9147 niemieckich żołnierzy i oficerów, czyli w 415 razy mniej niż radzieckich jeńców wojennych!);
— ponad 500 tysięcy zabitych i zmarłych z ran w szpitalach;
— 1,3 mln rannych i chorych.
 
W 1942 r. przybyło jeszcze 1653 tys., w 1943 — 565 tys., w 1944 — 147 tys. jeńców radzieckich. Nawet za cztery miesiące zwycięskiego 1945 do niewoli udało się trafić 34 tysiącom żołnierzy. Około 4,2 mln zginęło w niewoli, a wielu zamieniło niewolę, na służbę w formacjach kolaboranckich. Liczby są przerażające.

 
Pozostawieni przez oficerów, zdemoralizowani radzieccy żołnierze poddawali się nazistom lub ukrywali się przed wrogiem. W październiku 1941 r., 1-szy zastępca szefa oddziałów specjalnych NKWD S. Milsztein - Мильштейн zgłosił ministrowi NKWD, Ł. Berii: "...Od początku wojny do 10 października 1941 r. oddziały specjalne i zaporowe (Заградотрядов) NKWD zatrzymały 657.364 żołnierzy maruderów i uciekających z frontu". Do końca 1941 r. w armii zachowało się zaledwie 8% składu osobowego z początku wojny (22 czerwca 1941 r.)
 
 
U naszych mam i takie uzasadnienie tych wszystkich haniebnych faktów: mówią, że ich przyczyną było niezadowolenie części ludności wobec sowieckiej władzy (w tym kolektywizacji). To prawda, ale nie cała. Wielu Rosjan szło na służbę nazistów, bo byli wychowani w duchu szowinistycznym, nacjonalistycznym, antysemickim i ksenofobicznych regularnych żydowskich pogromów. Poza tym, jak dowiedziałem się z książki "Rosyjski faszyzm", masowe rosyjskie pogromy wyprzedziły niemieckie na kilka lat, a nazistowskie idee objęły szerokie warstwy ruchu białych.
 
Jest jeszcze jeden czynnik, starannie skrywany przez historyków: poziom życia na terenach okupowanych był wyższy, niż w wolnym od wroga kraju... W każdym razie do spożywczych kartek nie dochodziło. Jeszcze bardziej rażącą była różnica w zaopatrzeniu żołnierzy i oficerów armii Czerwonej i Wehrmachtu, które różniły się co najmniej o rząd wielkości, a często i więcej.
 
Właściwie to wysoki patriotyzm jest możliwy, gdy czujesz swój kraj, wolny, zamożny, w po prostu wygodny do życia. Gdy tego wszystkiego brak, patriotyzm, czy tego chcemy czy nie, zawsze przeradza się w "rosyjskie marsze", nazistowski "seliger", ksenofobię, radość z cudzych niepowodzeń, żałosne imitacje wiernopoddaństwa, kończące się zdradą…
 
 
Profesor, doktor nauk prawnych,Lew Symkinpisał, że wielu Rosjan uważając, że "jest mało prawdopodobne aby na świecie znajdowała się władza gorsza radzieckiej, — ewakuowało się -nie kierując ideowym względami. Kolaborowało z okupantem 22 mln obywateli ZSRR". I jeszcze: "Nazizm położył się na przygotowaną glebę — władzy radzieckiej udało się zaszczepić ludziom mocną wiarę w istnienie nieprzyjaciela. Bez wroga żyć nie przyzwyczajeni, a zmiana jego obrazu była rzeczą powszechną. Propaganda zmieniła znak, jeśli komunistyczna piętnowała kułaków i "wrogów ludu", to nazistowska — komunistów i żydów".
 
Zresztą, dla wojskowego kolaboracjonizmu istniało i głębsze tło historyczne. Friedrich Engels, charakteryzując w poważnej analitycznej pracy "Armie Europy" rosyjską biurokrację i oficerstwo, proroczo napisał: "Co jest właściwe rosyjskiej służbie cywilnej niższej klasy urzędników, rekrutującej się z dzieci tych samych urzędników, charakteryzuje również oficerów w armii: spryt, podłość poglądów, wąsko egoistyczne zachowanie łączą się z powierzchownym wykształceniem podstawowym, odstręcza od nich; próżność i chciwość korzyści, zaprzedanie duszą i ciałem państwu, ale jednoczesnie codziennie i nieustannie sprzedających je za drobiazgi, jeśli może im to przynieść jakąś korzyść… Ta kategoria ludzi, w zakresie państwowym i wojskowym w głównej mierze podtrzymuje ową zbiorową korupcję, która przenika wszystkie dziedziny służby państwowej w Rosji”.
 
Mógłbym wzmocnić myśl Napoleona i Engelsa: trudno wymagać patriotyzmu od niewolników, w których władze Rosji wiecznie próbowały przeistoczyć własny naród. Tak więc narzucony ludziom strach przed "panami" mało przyczynił się do ich miłości. Ironicznie pisano : "Rosjanie zawsze walczyli źle, więc zmuszeni byli walczyć bohatersko". Rosjanie dlatego tak często przegrywali kampanie wojenne (o czym też pisze Engels), ponieważ w głębi duszy obawiali się swoich (panów) bardziej, niż wrogów. Zresztą, i "bohaterskich" czynów, dokonywali też nie w małym stopniu, ze strachu przed egzekucją.
 
 
Ilu ludzi w ogóle zdaje sobie sprawę, że krzywdząca władza wywołuje nie tylko upośledzone życie, ale i ogromną nienawiść do takiego życia i do kraju, które ją wiecznie rodzi? Całkiem naturalnie, to najsilniej przejawia się to w trudnych okresach historii. Mimo, że Rosja zawsze chełpiła się swoim patriotyzmem, to rewolucja i wojny wykazały jego cenę — i to nie tylko w postaci wielkiej - nie ma historycznych analogii - kolaboracji. Dlaczego ? Odpowiedzi udziela mój przyjaciel L.Puzin - L. Пузин *1. sądzący że wychowanie patriotyczne jest rozumiane w Rosji jak wychowanie niewolników, gotowych nie oszczędzając życia, chronić interesy panów.
 
 
 
K. Bondarenko, który dostrzegł korzenie zdrady w samych trzewiach rosyjskiej historii, pisał :kolaboracjonizm podniesiono do rangi cnoty; "święty apostolarny kniaź Aleksander Jarosławowicz Newski, którego brat, Andrzej, wystąpił przeciwko Ordzie, nie tylko nie poparł brata —ale sam stał się jednym z najbliższych współpracowników Batyja*2. w ostatnich latach życia krwawego hana, którywedług popularnych wersji, został otruty w Ordzie, stając się ofiarą walki o władzę między późniejszymi spakobiercami . Wnuk Aleksandra, Iwan Daniłowicz Kalita, Książę Moskiewski, przeszedł do historii dzięki temu, że sam postanowił zbierać hołd dla Tatarów, oferując swoje usługi, zamiast usług baskaków – баскаков *3."W ten sposób część dani pozostawała w Moskwie, w ukryciu od hana, i ten czynnik przyczynił się do wzmocnienia Księstwa Moskiewskiego ", — podchlebiają historycy. Przy tym, nie wskazując na jeden istotny moment, że Kalita rabował swój własny naród...
 
Jako przykład rozeznania "klasyka" wystarczy przypomnieć masowe łamanie przysięgi rosyjskiego korpusu oficerskiego, który zdradził na przemian cara i Kiereńskiego. Co więcej, to oficerstwo carskie stanowiło trzon kierownictwa Armii Czerwonej (Bonch-Bruevich, Budionny, Tuchaczewski, Blucher, Krylenko, Dybenko, Antonow-Owsienko, Murawjow, Goworow, Bagramian, Kamieniew, Szaposznikow, Jegorow, Cork, Karbyszew, Czernawin, Eideman, Uborewicz, Altfater, Lebiediew, Samoiło, Berens, von Taube...)- łącznie 48,5 tysiąca oficerów carskich, w tym 746 byłych podpułkowników, 980 pułkowników, 775 generałów. W decydującym roku 1919 stanowiły one 53% całej kadry dowódczej Armii Czerwonej.
 
W utworzoną przez bolszewików 4 marca 1918 roku, Najwyższą Radę Wojskową armii weszło 86 carskich oficerów w randze od majora i podpułkownika do generała (10 osób). Z 46 członków najwyższego zespołu Armii Czerwonej w maju 1922 roku 78,3% stanowili kadrowi oficerowie dawnej armii carskiej, z czego 7 byłych generałów, 22 podpułkowników i pułkowników, 8,8% pochodziło z imperatorskiej Leibgwardii . W ocenie A. R. Kawtardze - Кавтардзе, w sumie około 30% przedrewolucyjnego korpusu oficerskiego carskiej Rosji zdradziło poprzednie władze i przeszło na służbę w szeregach armii Czerwonej, co w niemałym stopniu przyczyniło się do zwycięstwa "czerwonych" w Wojnie Domowej. 185 generałów sztabu Generalnego carskiej armii później znalazło się w składzie sztabu Generalnego Armii Czerwonej, przy czym liczba ta nie obejmuje generałów, na innych stanowiskach w Armii Czerwonej. Większość z tych 185-ciu generałów znalazło się na służbie w Armii Czerwonej dobrowolnie, i tylko sześciu z mobilizacji. Nie przypadkowo więc powstała dykteryjka: Armia Czerwona jak rzodkiewka — na zewnątrz czerwona, a w środku biała.

Koniec części I

wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych
materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu
tekstu źródłowego i pseudonimu autora tłumaczenia.
 https://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/161766,i-garin-rosyjski-kolaboracjonizm-w-czasie-ii-w-s-cz-i#comment_1784258

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

09-05-2021 [14:57] - Pers | Link:

husky
" fantastyczny,  znakomicie udokumentowany, obszerny artykuł, rzetelnie przedstawiający fakty"

Widzę, husky, że orgazm przeżywasz :))))
I takie  fantastyczne,  znakomicie udokumentowane, obszerne artykuły, rzetelnie przedstawiające fakty teksty są na "ścierwoneonówce"?
Nie do wiary...

Och ta twoja tęsknota... Serce mi się kraje jak na to patrzę :)))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

09-05-2021 [16:03] - Tezeusz | Link:

Wiedziałem,  że śmierdzące sowieckie onuce się zleca. I się nie pomyliłem.. Persik vel.szperaczkowy przykuśtykał.

Obrazek użytkownika Ryan

09-05-2021 [16:50] - Ryan | Link:

W tym ich wielkim świąteczny dniu, pisząc prawdę o rosjanach bloger 1abezmetki napluł bolszewickim ścierwom na tym portalu prosto w czerwone ryje
BRAWO!!!!!!

Obrazek użytkownika Tezeusz

09-05-2021 [16:04] - Tezeusz | Link:

Wiedziałem,  że śmierdzące sowieckie onuce się zleca. I się nie pomyliłem.. Persik vel.szperaczkowy przykuśtykał.

Obrazek użytkownika J z L

11-05-2021 [08:40] - J z L | Link:

Dachowiec chwalą nas! Kto?
My was a wy nas!

@1abezmetki 07:14:37
Mój przekład - za co niniejszym dziękuję - znalazł uznanie i został przedrukowany staraniem pana JzL w Naszych Blogach.
Dumny i blady, pozwolę sobie przytoczyć wstęp:

"Pragnę zaprezentować fantastyczny, znakomicie udokumentowany, obszerny artykuł, rzetelnie przedstawiający fakty z wielowątkowej historii Rosji przez blogera 1abezmetki o rosyjskiej kolaboracji Rosjan z Niemcami podczas II Wojny Światowej.Z uwagi na obszerność materiału wpis podzielę na II części.
Bloger 1abezmetki to jeden z najbardziej znienawidzonych autorów na tym sowiecko-bolszewickim bydlęcym portaliku.Na Jego widok otwierają się butelki z rumem na kościach i w pijanym zwidzie dokonują ataku na tego blogera.To taki darmowy sowiecko-bolszewicki orgazm"

https://naszeblogi.pl/58623-i-...
nadużycie link skomentuj
1abezmetki 11.05.2021 07:48:06

Obrazek użytkownika Pers

11-05-2021 [08:52] - Pers | Link:

husky
bezmajtek to taki nic nie znaczący plankton. Nikt nie bierze go na poważnie.
Tak jak kiedyś ciebie :)))

Obrazek użytkownika Ryan

11-05-2021 [08:59] - Ryan | Link:

Że co?
No to jeszcze moment a szperaczka połknie własne przyrodzenie
No jak to?Tak pisać o nim na jego ścierwoneonie
To nie może być prawda

Obrazek użytkownika Kaczysta

09-05-2021 [15:23] - Kaczysta | Link:

W trybie ekspresowym słynny niebieski hiacynt z Dworca Centralnego w W-wie wpis ten zamieścił w dziale co piszą inni
No debil panie
Debil

Obrazek użytkownika Ryan

09-05-2021 [18:39] - Ryan | Link:

No ten niebieski hiacynt  i zarazem partner życiowy kociaka otrzymał to na co zasłużył:

@Zawisza Niebieski 17:52:04
Łżesz ponad 150 raz kłamco i oszczerco.

Media o.Rydzyka otrzymują dotacje rządowa tak jak i inne media i mają obowiązek rozliczyć się z tych pieniędzy każdego roku z ministerstwem od którego dostali dotacje...Twój idol i ziomal niejaki Michnik co roku dostaje miliony rządowych dotacji .Czy ty oszczerco kiedykolwiek zainteresowałeś się tymi milionami Michnika czy Owsiaka?Ten palant w różowych okularach mimo pięciu wyroków sądowych o udostępnienie rozliczeń pokazuje wszystkim środkowy palec i jest bezkarny jak każdy żyd w Polsce.

Nie może być tak,ze jakieś żydowso-masońskie ścierwo chce dostępu do pieniędzy Polaków i mieć wzgląd w pieniądze prywatnych mediów utrzymywanych z wpłat polskich obywateli.Trzymajcie te swoje brudne żydowskie łapy od naszych polskich pieniędzy jak najdalej
Nie życzę sobie aby jakieś ścierwa finansowane przez żyda Sorosa zaglądały do mojej kieszeni.To są pieniądze milionów Polaków którzy dobrowolnie utrzymują te media.

WON ŻYDOWSKIE ŚCIERWA I PACHOŁKI OD NASZYCH PIENIĘDZY.
nadużycie link skomentuj
matterhorn 09.05.2021 18:34:39

Obrazek użytkownika Ryan

09-05-2021 [17:20] - Ryan | Link:

Podczas odbywającej się w Rosji parady wojskowej z okazji 9 maja zaczęła się palić ciężarówka wojskowa. Na nagraniu widać, jak wojskowi próbują walczyć z ogniem gaśnicą, ale ta nie zadziałała. Wykorzystali więc mokre szmaty.

wiecej tu:
https://www.o2.pl/informacje/rosja-incydent-podczas-parady-wojskowej-trzeba-bylo-wstrzymac-ruch-6637835037146080a

Obrazek użytkownika Ryan

09-05-2021 [17:24] - Ryan | Link:

Rosja, to jest biedny kraj i biedni ludzie, to byl w tym czasie  prawdziwy Mordor. gdzie wymordowano miliony, straszne miejsce mordu i kazni.