III RP krajem więźniów politycznych. M. Cysewski w areszcie

    Jak dowiedziałem się z korespondencji mailowej, wczoraj (10 IX) osadzono w areszcie Mariusza Cysewskiego, działacza antykomunistycznego i m.in. blogera NB. Powodem ma być zamieniona na areszt kara porządkowa za… nagrywanie jawnej rozprawy (więcej można przeczytać na jego blogu). Stowarzyszenie Niezłomni przesłało wniosek o  respektowanie  wobec Mariusza Cysewskiego statusu  więźnia politycznego, prosząc także o rozpowszechnianie i interwencje.
Tekst poniżej.

                                                                               *  *  *
                                                                          NIEZŁOMNI
 
                                      Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych

 
                                              42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13      Tel. 601646080         
                                                                  Sekcja PATRONAT

                                                                              ***

                                                                          Dyrektor Generalny  Służby Więziennej
                                                                                                Pan gen. Jacek Kitliński
                                                                               Centralny Zarząd Służby Więziennej
                                                                                                                             oraz 
                                                                                                           Dyrektor Aresztu
                                                                                                            Tarnowskie Góry
                                                                                             ppłk mgr Jan Skawiańczyk
                                                                                                 oraz Aresztu w Bytomiu
                                                                                                ppłk mgr Krzysztof Jany
 
 
 
                                                                   WNIOSEK
                             o  RESPEKTOWANIE  STATUSU  WIĘŹNIA POLITYCZNEGO
                                                 wobec   Mariusza Cysewskiego
                                oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących 
osadzonego ukaranego karą porządkową przez sąd w Bytomiu za nagrywanie jawnej rozprawy przez
                                        w/w dziennikarza – zamienionej na karę aresztu.

 
   W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty i tłumacza przysięgłego (społecznie tłumaczył dokumenty dla rodzin katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji Putina) Pana Mariusza Cysewskiego, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR  wnosimy:
1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/ 
„Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;
oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.
2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową zamienioną na areszt) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) -  abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Mariusza Cywsewskiego zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem  popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jesto to tylko bowiem osoba tylko ukarana).
 
Zgodnie z kkw osadzony Mariusz Cysewski powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).
Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan M. Cysewski winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.
 
Dotychczas najczęściej dyrektorzy  aresztów respektowali  status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP
Przykładowo dyrektorzy:
- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),
- w  Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)
- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )
 
 Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.
Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postepowanie wobec Rządu RP za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności  nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za całkowicie bezzasadną). Również w sprawie M.Cysewskiego kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA. Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.
ETPC uważa bowiem, iż postępowanie sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej)  jest w takiej sytuacji oczywiście nielegalne.
 
Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi  Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych  działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r.
 
Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Mariusza Cysewskiego
nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność pracy dziennikarzy, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz  chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych  – vide sprawa tow. Zygmunta  Baumana.
 
 Z poważaniem
 
Zygmunt Miernik - Koordynator Krajowy Niezłomnych
Adam Słomka - obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii.
Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź
 
Katowice, 10.IX.2015 r.
 
Kopia do wiadomości :
- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl
- Minister Sprawiedliwości
- Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach   SSA Barbara Suchowska
informacja@katowice.sa.gov.pl
- Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach  SSO Jacek Gęsiak
informacja@katowice.so.gov.pl
- Prezes Sądu  Rejonowego w Bytomiu SSR Monika Krawczyk
- do akt  Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. VIII Kp 463/13
informacja@bytom.sr.gov.pl
- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny
gen. Jacek Kitliński  bdg@sw.gov.pl,
- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach płk Mirosław Gawron
oisw_katowice@sw.gov.pl,   tomasz.marciniak@sw.gov.pl,
Areszt Tarnowskie Góry
dyr_tarnowskie_gory@sw.gov.plas_tarnowskie_gory@sw.gov.pl,
zca_tarnowskie_gory@sw.gov.pl, rzecznik_tarnowskie_gory@sw.gov
Areszt Bytom
 as_bytom@sw.gov.pl,
artur.karkoszka@sw.gov.plrzecznik_bytom@sw.gov.pl
 
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
hfhr@hfhrpol.waw.pl
- Fundacja Lex Nostra
media@lexnostra.pl,
 
- stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika gorylisko

11-09-2015 [13:10] - gorylisko | Link:

I ja ma go żałować ? antykomunista jak cholera... za dość szeroka interpretację pewnego wpisu, wysłał zawiadomienie o popełnieniu przstępstwa do prokuratury w Katowicach bodajże... no i cosik za bardzo wierny jest moczulskiemu...a moczulski jak to moczulski poparł komoruskiego...druga tura...w ięc o jakim antykomunizmie mowa jest ?

Obrazek użytkownika Chatar Leon

11-09-2015 [14:27] - Chatar Leon | Link:

1. Mój wpis dotyczy sprawy represji stosowanych przez samowolne, bezkarne sądy i przymykania ludzi tylko dlatego, że korzystali z przysługujących im praw (nagrywanie jawnej rozprawy).
2. Mój wpis nie dotyczy całokształtu działań czy poglądów pana Cysewskiego.

Obrazek użytkownika gorylisko

11-09-2015 [15:17] - gorylisko | Link:

no jasne, ten walczący czy raczej "walczący" z samowolnymi, bezkarnymi sądami, które przymykaja ludzi za to, że korzystaja z przysługujących im praw... donosi na kogoś kto się z nim nie zgadza na w/w bezkarne sądy i przymykania ludzi tylko dlatego, że korzystali z przysługujących im praw.
Skorzystałem z przysługującego mi prawa do wyrażenia swojej opinii... jak w tym świetle wygląda w/w więzień polityczny... czy też może "więzień polityczny" uprzejmie przypominam, że michnik też był... "więzniem politycznym", nie tylko on... idol w/w osoby też był "więzniem politycznym"... widzi pan dla mnie prawda i rzeczywiste działania są najważniejsze... od samego gadania nie wynikają sprawy... to od wykonywanych posunięć toczy się życiowa gra... zresztą jeden filozof chinski powiedział, ze jeden krok rzeczywistego ruchu jest więcej jak tysiąc słów...

Obrazek użytkownika smieciu

11-09-2015 [15:15] - smieciu | Link:

Jak to kiedyś już ktoś powiedział:
"Upadniemy podzieleni"

Obrazek użytkownika gorylisko

11-09-2015 [16:01] - gorylisko | Link:

nie upadniemy, jeśli nie będzie podejrzanych person... którzy wysługują się kapusiom... proste jak konstrukcja cepa

Obrazek użytkownika pietrek

11-09-2015 [17:43] - pietrek | Link:

Tu się z Tobą Gorylu zgadzm w pełni...pIsalem do Cysewskiego 2 razy aby wycofał pozew przeciwko Tobie ale bez odp...Z jednej strony go szanuję a z drugiej to dziwny gość jest
No obaczym jak będzie jak pożyjem!
Z Panem Bogiem i wypluj te cygaro wkońcu

Obrazek użytkownika Sir Winston

11-09-2015 [15:58] - Sir Winston | Link:

Zrównać z ziemią i postawić od nowa trzeba Pałac Sprawiedliwości. Nie ma wśród nich 10 sprawiedliwych... Węgry dają pewien przykład rozwiązania, ale nie jestem pewien, czy on jest dość radykalny na Polskę.

Obrazek użytkownika stachu

11-09-2015 [20:22] - stachu | Link:

Dziwne zwolennika banderowców przymknęli ??

Obrazek użytkownika maks jamnicki

11-09-2015 [22:49] - maks jamnicki | Link:

Ludzie kochani. Cóż wy rozważacie? A on taki, owaki. Kryterium więźnia politycznego nie jest tylko dla tych co to lubią lub nie lubią Ukraińców, są lub nie są upierdliwi względem nas, lubimy ich lub nie lubimy, mają rację lub nie mają. To kryterium to relacja między państwem dysponującym aparatem represji i funkcjonariuszami państwa którzy decydują co wolno lub nie i represjonują a jednostką i obywatelem. Nawet gdyby był wojującym pederastą, to nie lubiąc pederastów nie odmówię komuś statusu więźnia politycznego jeśli spełnia kryteria. Reszta jest nieistotna "w tym temacie". Mariusz Cysewski spełnia te kryteria.Jest więźniem politycznym. Co to za dziwne rozważania? P.S.

Obrazek użytkownika gorylisko

11-09-2015 [23:19] - gorylisko | Link:

proszę pana...michnik też spełniał kryteria ? powiem, więcej...czy gomólka tez spełniał kryteria ?... pójdzmy dalej a zemczuzina, żona mołotowa ? też ?

Obrazek użytkownika maks jamnicki

12-09-2015 [21:50] - maks jamnicki | Link:

Chętnie przeczytam Pana definicję, jakie to kryteria trzeba spełnić by było to uwięzienie z powodów politycznych. Mariusz Cysewski postąpił słusznie, świadomie nie płacąc orzeczonej kary. Terror finansowy jest w Polsce stosowany powszechnie i zamyka ludziom usta. Niezapłacenie takiej kary obnaża ten stan rzeczy i czyni obraz Polskiej rzeczywistości czytelnym.

Obrazek użytkownika ue

12-09-2015 [07:54] - ue | Link:

Polska elita domaga się jawności sądowych rozpraw w sądzie w Nowym Sączu.

JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !
[7:02] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU !
[14:40] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

Obrazek użytkownika ue

12-09-2015 [07:55] - ue | Link:

JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !

Jeden polski bohater walczy o JAWNOŚĆ ROZPRAW. Za karę, obrażony FEMINISTYCZNY I DWOJGA NAZWISK SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI posyła go za kratki !!!

Mariusz Cysewski mówił, że nie zarabia, ponieważ kiedyś inny sąd nałożył na niego taką karę, że nie spłaci jej do końca życia.
SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI: "Dla przepisu obojętne są przyczyny, dla których uiszczenie to (kary pieniężnej) nie nastąpiło"
[22:00] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t...

Mariusz Cysewski:
"Jeżeli tutejsze Państwo zamierza łamać prawa Polaków, to musi się liczyć z koniecznością zamykania do więzień, bo jedyne uczciwe miejsce dla uczciwego Polaka, dla dziennikarza jest albo w więzieniu, albo na barykadzie !
Jeżeli to jest mój wybór, a ja decyduję o swoim własnym losie, (...) zdecydowany jestem na to, aby pójść do więzienia, chcąc nagłośnienia tej sytuacji. Będzie o niej głośno, przynajmniej mam taką nadzieję. Pragnę nagłośnienia tej sytuacji, a tym samym wywołania reakcji osób, które być może mogą wpłynąć na ten standard. Nie może być takiego stanu prawnego, który pozwala sądom na arbitralnie stosowanie prawa. I ktoś to musi widzieć, (...).
[25:30] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t...

WYROK SĄDU NIESPRAWIEDLIWOŚCI: "Skazany nie tylko nie zapłacił na wezwanie kwoty orzeczonej kary, ale również nie wnosi o jej rozłożenie na raty, konsekwentnie podnosząc, że z przyczyn natury ideologicznej, kary nie uiści. Jednocześnie sąd zważył, że zachowanie przewinionego na sali rozpraw, NARUSZAJĄCE SPOKÓJ I PORZĄDEK POSIEDZENIA SĄDU, uniemożliwiające przy tym przeprowadzenie czynności procesowych, ŚWIADCZY O BRAKU SZACUNKU (karnego - niezrozumiałe) do wymiaru sprawiedliwości.

Obrazek użytkownika ue

12-09-2015 [07:58] - ue | Link:

Pikieta dzisiaj 12.09 przed aresztem w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17 w obronie zamkniętego Pana Mariusza Cysewskiego, polskiego bohatera walczącego o praworządność, antykomunisty i jednego z największych przyjaciół Ukrainy.

"Dzisiaj 10 wrzesnia /w czwartek/ o swicie Policja zabrała do więzienia
naszego kolegę Mariusza Cysewskiego znanego działacza opozycji, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR, dziennikarza, redkatora prowadzacego gazetę i portal Obszaru Sląskiego pt WOLNY CZYN, członka władz regionalnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, skazanego przez krzywoprzysięski sad na areszt za ... filmowanie jawnej rozprawy!

Dlatego organizujemy
w sobotę 12 wrzesnia godzina 12.00
pikiete przed aresztem
w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17

Domagamy się uwolnienia więznia sumienia!
DOŚC WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH
STOP BEZPRAWIU !

Dziś Mariusz a jutro TY...

Adam Słomka
Zygmunt Miernik"