Przymusowe przemieszczenia. Juncker nakłania do przestępstwa

    Pomaganie, wpuszczanie, osiedlanie, grożenie, szantażowanie, przymusowe przemieszczanie, wymuszanie…

     Chęć migracji z jakichkolwiek powodów (zarówno uchodźstwa czyli migracji uchodźczej, jak i migracji zarobkowej) do jakiegokolwiek kraju to prawo każdego.
    Wpuszczanie lub niewpuszczanie kogokolwiek do danego kraju to z kolei prawo danego kraju. Zapraszanie czy wpuszczanie kogokolwiek przez Niemcy do Niemiec to sprawa Niemiec. Podobnie jak legalizowanie pobytu gości, dawanie im mieszkań, pracy czy zasiłków. Albo też ich niewpuszczanie. Lub choćby wyrzucanie. Takie już ich niemieckie prawo. Podobnież zapraszanie, wpuszczanie, niewpuszczanie (i tak dalej…) kogokolwiek do Polski jest prawem Polski. Tak, jak w przypadku każdego innego kraju.
    Prawem, a nieraz i obowiązkiem (wcale nie zawsze, nie każdemu i nie przez każdego), jest pomaganie. Warto przy tym pamiętać (co jest przecież oczywiste), że pomaganie to niekoniecznie to samo co wpuszczanie i osiedlanie (można przecież pomagać, a być przeciw osiedlaniu). A już na pewno pomaganie to nie to samo co przymusowe osiedlanie, i to w zupełnie innym kraju, niż ten, do którego zmierzał zainteresowany.
    Tymczasem szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker w imieniu instytucji unijnych usiłuje – pod hasłami pomocy i humanitaryzmu – narzucić przymusowe osiedlanie imigrantów w poszczególnych krajach. Przymusowe dla krajów i przymusowe dla imigrantów! Mało tego, grozi poszczególnym krajom i stosuje wobec nich szantaż, w przypadku odmowy uczestnictwa w przymusowych przemieszczeniach ludności zapowiadając wymuszanie środków finansowych, czyli po prostu haraczu.

    Warto przypomnieć, że:
    Szantaż, groźba, wymuszanie to kategorie powszechnie uznane za przestępstwa i jako takie wymieniane w kodeksach karnych całego świata.
    Przymusowe przemieszczanie ludności to również kategoria przestępstwa, określanego nieraz wręcz jako zbrodnia przeciwko ludzkości (wymienia ją choćby w takim kontekście Artykuł 7 Międzynarodowego Trybunału Karnego).

    Warto zapytać:
    Na jakiej zatem podstawie prawnej (gdzie to zapisano, w jakich traktatach, kodeksach, konwencjach) instytucje UE zamierzają przymusowo przemieszczać tysiące osób z jednych krajów do innych, wbrew woli tych ostatnich i wbrew woli samych przemieszczanych?
    Na jakiej podstawie instytucje unijne grożą poszczególnym krajom jakimikolwiek konsekwencjami, stosując szantaż mający na celu wymuszenie uczestnictwa w przymusowych przemieszczeniach?
    Na jakiej podstawie instytucje unijne zamierzają wymuszać od poszczególnych krajów haracz w przypadku odmowy uczestnictwa w przymusowych przemieszczeniach?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Anka Murano

11-09-2015 [07:38] - Anka Murano | Link:

Otoz to! Tylko Angela i Jean-Claude wiedza, w swej niedoscignionej madrosci, komu nalezy pomagac!