II tura wyborów i kilka rekordów do poprawienia

I. Prezydentem RP wybrany został

2 razy – dotychczasowy Prezydent RP (1933 i 2000)
1 raz – minister spraw zagranicznych (9 XII 1922)
1 raz – były minister spraw wewnętrznych (20 XII 1922 )
1 raz – Pierwszy Marszałek Polski (31 V 1926)
1 raz – profesor (1 VI 1926)
1 raz – były przewodniczący związku zawodowego (1990)
1 raz – poseł na Sejm (1995)
1 raz – były Marszałek Sejmu (2010)
1 raz – poseł do Parlamentu Europejskiego (2015)
1 raz – nikt (10 V 2020)

II. Liczba (i procent) otrzymanych głosów

10 622 696 (74,25%) – Lech Wałęsa (1990, II tura)
9 933 887 (53,01%) – Bronisław Komorowski (2010, II tura)
9 704 439 (51,72%) – Aleksander Kwaśniewski (1995, II tura)
9 485 224 (53,90%) – Aleksander Kwaśniewski (2000, I tura)
9 058 176 (48,28%) – Lech Wałęsa (1995, II tura) – przegrał z A. Kwaśniewskim
8 630 627 (51,55%) – Andrzej Duda (2015, II tura)
8 450 513 (43,50%) – Andrzej Duda (28 VI 2020, I tura)
8 257 468 (54,04%) – Lech Kaczyński (2005, II tura)
8 112 311 (48,45%) – Bronisław Komorowski (2015, II tura) – przegrał z A. Dudą
7 919 134 (46,99%) – Jarosław Kaczyński (2010, II tura) – przegrał z B. Komorowskim

7 022 319 (45,96%) – Donald Tusk (2005, II tura) – przegrał z L. Kaczyńskim
6 981 319 (41,54%) – Bronisław Komorowski (2010, I tura)
6 569 889 (39,96%) – Lech Wałęsa (1990, I tura)
6 275 670 (35,11%) – Aleksander Kwaśniewski (1995, I tura)
6 128 255 (36,46%) – Jarosław Kaczyński (2010, I tura) – w II turze przegra z B. Komorowskim
5 917 340 (30,46%) – Rafał Trzaskowski (28 VI 2020, I tura)
5 917 328 (33,11%) – Lech Wałęsa (1995, I tura) – w II turze przegra z A. Kwaśniewskim
5 429 666 (36,33%) – Donald Tusk (2005, I tura) – w II turze przegra z L. Kaczyńskim
5 179 092 (34,76%) – Andrzej Duda (2015, I tura)
5 031 060 (33,77%) – Bronisław Komorowski (2015, I tura) – w II turze przegra z A. Dudą

4 947 927 (33,10%) – Lech Kaczyński (2005, I tura)
3 797 605 (23,10%) – Stanisław Tymiński (1990, I tura) – w II turze przegra z L. Wałęsą
3 683 098 (25,75%) – Stanisław Tymiński (1990, II tura) – przegrał z L. Wałęsą
3 099 079 (20,80%) – Paweł Kukiz (2015, I tura) - nie wszedł do II tury
3 044 141 (17,30%) – Andrzej Olechowski (2000, I tura) – przegrał z A. Kwaśniewskim
2 973 364 (18,08%) – Tadeusz Mazowiecki (1990, I tura) – nie wszedł do II tury
2 739 621 (15,57%) – Marian Krzaklewski (2000, I tura) – przegrał z A. Kwaśniewskim
2 693 397 (13,87%) – Szymon Hołownia (28 VI 2020, I tura) – nie wszedł do II tury
2 299 870 (13,68%) – Grzegorz Napieralski (2010, I tura) – nie wszedł do II tury
2 259 094 (15,11%) – Andrzej Lepper (2005, I tura) – nie wszedł do II tury
itd.

III. Procent (i liczba) otrzymanych głosów

96,79% (332) – Ignacy Mościcki (1933)
74,25% (10 622 696) – Lech Wałęsa (1990, II tura)
60,21% (292) – Józef Piłsudski (31 V 1926) – nie przyjął wyboru
58,30% (281) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926, II tura)
57,42% (298) – Stanisław Wojciechowski (20 XII 1922)
56,01% (289) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, V tura)
54,04% (8 257 468) – Lech Kaczyński (2005, II tura)
53,90% (9 485 224) – Aleksander Kwaśniewski (2000)
53,01% (9 933 887) – Bronisław Komorowski (2010, II tura)
51,72% (9 704 439) – Aleksander Kwaśniewski (1995, II tura)

51,55% (8 630 627) – Andrzej Duda (2015, II tura)
48,45% (8 112 311) – Bronisław Komorowski (2015, II tura) – przegrał z A. Dudą
48,28% (9 058 176) – Lech Wałęsa (1995, II tura) – przegrał z A. Kwaśniewskim
46,99% (7 919 134) – Jarosław Kaczyński (2010, II tura) – przegrał z B. Komorowskim
45,96% (7 022 319) – Donald Tusk (2005, II tura) – przegrał z L. Kaczyńskim
44,61% (215) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926, I tura)
43,99% (227) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922) – przegrał z G. Narutowiczem
43,78% (211) – Adolf Bniński (1 VI 1926, I tura) – przegra z I. Mościckim
43,50% (8 450 513) – Andrzej Duda (28 VI 2020, I tura)
42,58% (221) – Kazimierz Morawski (20 XII 1922) – przegrał ze St. Wojciechowskim

42,14% (228) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922, III tura) – przegra z G. Narutowiczem
41,99% (228) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922, II tura) – przegra z G. Narutowiczem
41,54% (6 981 319) – Bronisław Komorowski (2010, I tura)
41,49% (200) – Adolf Bniński (1 VI 1926) – przegrał z I. Mościckim
41,48% (224) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922, IV tura) – przegra z G. Narutowiczem
41,04% (222) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922, I tura) – przegra z G. Narutowiczem
39,96% (6 569 889) – Lech Wałęsa (1990, I tura)
39,79% (193) – Adolf Bniński (31 V 1926) – przegrał z J. Piłsudskim
36,46% (6 128 255) – Jarosław Kaczyński (2010, I tura) – przegra z B. Komorowskim
36,33% (5 429 666) – Donald Tusk (2005, I tura) – przegra z L. Kaczyńskim

35,11% (6 275 670) – Aleksander Kwaśniewski (1995, I tura)
34,76% (5 179 092) – Andrzej Duda (2015, I tura)
33,77% (5 031 060) – Bronisław Komorowski (2015, I tura) – przegra z A. Dudą
33,11% (5 917 328) – Lech Wałęsa (1995, I tura) – przegra z A. Kwaśniewskim
33,10% (4 947 927) – Lech Kaczyński (2005, I tura)
31,67% (171) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, IV tura)
30,46% (5 917 340) – Rafał Trzaskowski (28 VI 2020, I tura)
29,21% (158) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, III tura)
28,18% (153) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922, II tura) – odpadnie po IV turze
27,81% (151) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, II tura)
itd.

*) Zaktualizowany tekst z 18 czerwca br.: https://naszeblogi.pl/56305-wybory-prezydenckie-i-kilka-rekordow-do-poprawienia. Uwzględniam wszystkie wybory prezydenckie przeprowadzone w niepodległej Polsce, więc oczywiście pomijam wybór „Prezydenta KRN [uzurpującego potem tytuł: Prezydent RP]” Bolesława Bieruta [m.in. 443 (100%) głosów w 1947 roku] i wybór Prezydenta PRL/RP Wojciecha Jaruzelskiego [270 (50,28%) głosów w 1989 roku].
**) Kursywą uczestnicy I tury wyborów w dniu 28 czerwca 2020 roku. Zwykłym drukiem pozostali kandydaci.