Pół roku aktywności posłów z Warszawy

Większość posłów złożyła ślubowanie pół roku temu, 12 listopada 2019 roku.* Co od tego czasu robili? Informacje o aktywności dwudziestu wybranych w Warszawie posłów zaczerpnąłem ze strony internetowej Sejmu (zakładka „Aktywność poselska”).

Dlaczego tylko z Warszawy? Bo głosuję w Warszawie, a dla posłów z pozostałych 40 okręgów wyborczych każdy sam przygotować sobie i opublikować podobne zestawienie.

 

A.    Udział w głosowaniach**

[1-16 m-ce. szesnastu posłów PiS spoza Warszawy – po 1294 (100%) głosowań***]

17-29. Małgorzata Gosiewska (PiS) – 1293 (99,92%) głosowań

105-120. Klaudia Jachira i Urszula Zielińska (obie KO) – 1288 (99,54%)

176-191. Jarosław Krajewski (PiS) i Michał Szczerba (KO) – 1284 (99,23%)

192-200. Sebastian Kaleta (PiS) – 1283 (99,15%)

227-235. Joanna Fabisiak (KO) – 1280 (98,92%)

245-253. Paweł Lisiecki (PiS) – 1278 (98,76%)

260-266. Dariusz Rosati (KO) – 1276 (98,61%)

299-307. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 1271 (98,22%)

314-318. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 1269 (98,07%)

323. Adrian Zandberg (Lewica) – 1267 (97,91%)

333-336. Katarzyna Lubnauer (KO) – 1262 (97,53%)

353-358. Magdalena Biejat (Lewica) – 1258 (97,22%)

376-377. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-Kukiz15) – 1251 (96,68%)

385-388. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 1145 (96,21%)

414-415. Mariusz Kamiński (PiS) – 1219 (94,20%)

420-421. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 1208 (93,35%)

422. Jarosław Kaczyński (PiS) – 1206 (93,20%)

432. Aleksandra Gajewska (KO) – 1166 (90,60%)

 

B.     Wystąpienia [tj. wypowiedzi] na posiedzeniach Sejmu

[1. Grzegorz Braun (Konfederacja) z Rzeszowa – 91]

3. Michał Szczerba (KO) – 66

11. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 37

43-50. Magdalena Biejat (Lewica) – 19

65-76. Joanna Fabisiak i Katarzyna Lubnauer (obie KO) – po 15

77-86. Urszula Zielińska (KO) – 14

87-98. Klaudia Jachira i Dariusz Rosati (oboje KO) – po 13

117-127. Małgorzata Kidawa Błońska (KO) i Anna Maria Żukowska (Lewica) – po10

138-156. Jarosław Krajewski (PiS) i Adrian Zandberg (Lewica) – po 8

157-173. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 7

213-242. Sebastian Kaleta i Mariusz Kamiński (obaj PiS) – po 4 (wszystkie wypowiedzi w charakterze członków/przedstawicieli Rady Ministrów)

243-286. Jarosław Kaczyński (PiS) – 3

287-329. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-Kukiz15) i Paweł Lisiecki (PiS) – po 2

[371-464. pozostali posłowie, w tym wicemarszałek Małgorzata Gosiewska (PiS) z Warszawy – 0]

 

C.    Interpelacje poselskie

[1. Hanna Gill-Piątek (Lewica) z Łodzi – 461]

23. Aleksandra Gajewska (KO) – 103

28. Magdalena Biejat (Lewica) – 91

60-61. Adrian Zandberg (Lewica) – 50

67-70. Urszula Zielińska (KO) – 46

88-90. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 37

86-87. Katarzyna Lubnauer (KO) – 38

97-98. Klaudia Jachira (KO) – 31

137-139. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 20

145-146. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 17

149-153. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 15

154-156. Joanna Fabisiak (KO) – 14

182-186. Dariusz Rosati (KO) – 9

204-212. Michał Szczerba (KO) – 5

294-329. Paweł Lisiecki (PiS) – 1

[330-464. pozostali posłowie, w tym pozostali posłowie z Warszawy – 0]

 

D.    Zapytania poselskie

[1. Michał Jaros (KO) z Wrocławia – 85 (w tym 1, któremu nie nadano biegu)]

7. Paweł Lisiecki (PiS) – 30

18-20. Urszula Zielińska (KO) – 20

34-36. Michał Szczerba (KO) – 13

45-51. Joanna Fabisiak (KO) – 9

52-58. Aleksandra Gajewska (KO) – 8

73-85. Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati (oboje KO) – po 5

86-106. Magdalena Biejat (Lewica) i Klaudia Jachira (KO) – po 4

107-134. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) i Katarzyna Maria Piekarska (KO) – po 3

135-174. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 2

175-211. Adrian Zandberg (Lewica) – 1

[212-464. większość posłów, w tym wszyscy pozostali posłowie z Warszawy – 0]

 

E.     Pytania w sprawach bieżących

[1-2. Waldemar Andzel z Katowic i Barbara Bartuś z Nowego Sącza (oboje PiS) – po 6]

5-10. Jarosław Krajewski (PiS) i Katarzyna Lubnauer (KO) – po 4

11-27. Magdalena Biejat (Lewica) i Michał Szczerba (KO) – po 3

28-65. Adrian Zandberg (Lewica) – 2

66-151. Katarzyna Maria Piekarska, Dariusz Rosati i Urszula Zielińska (wszyscy troje KO) – po 1

[152-464. większość posłów, w tym wszyscy pozostali posłowie z Warszawy – 0]

 

F.     Oświadczenia [wygłaszane za zakończenie posiedzeń Sejmu]

[1. Wanda Nowicka (Lewica) z Katowic – 8]

3-4. Joanna Fabisiak (KO) – 6

16-24. Paweł Lisiecki (PiS) – 2

[65-464. zdecydowana większość posłów, w tym wszyscy pozostali posłowie z Warszawy – 0]

 

G.    Podpisy [wnioskodawców] pod poselskimi projektami [ustaw]

[1. Barbara Bartuś (PiS) z Nowego Sącza – 32]

17-21. Katarzyna Lubnauer (KO) – 22

51-60. Michał Szczerba (KO) – 17

96-120. Urszula Zielińska (KO) – po 14

121-147. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 13

165-177. Adrian Zandberg (Lewica) – 11

178-194. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-Kukiz15) i Aleksandra Gajewska (KO) – po 10

195-206. Klaudia Jachira (KO) – 9

207-226. Katarzyna Maria Piekarska (PO) – 8

227-240. Dariusz Rosati (KO) – 7

241-264. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 6

265-288. Joanna Fabisiak (KO) i Małgorzata Gosiewska (PiS) – po 5

308-333. Jarosław Kaczyński (PiS) – 3

334-368. Sebastian Kaleta, Jarosław Krajewski i Paweł Lisiecki (wszyscy PiS) – po 2

369- 401. Mariusz Kamiński (PiS) – 1

[402-464. pozostali posłowie, w tym Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) z Warszawy – 0]

 

H.    Posłowie sprawozdawcy [przedstawiający sprawozdania w imieniu komisji sejmowych]

[1. Henryk Kowalczyk (PiS) z Siedlec – 19]

10-23. Jarosław Krajewski (PiS) – 2

[44-464. zdecydowana większość posłów, w tym wszyscy pozostali posłowie z Warszawy – 0]

 

I.       Przedstawiciele Sejmu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym

[1. Arkadiusz Mularczyk (PiS) z Nowego Sącza – 9]

[brak aktywności posłów z Warszawy]

[7-464. zdecydowana większość posłów – 0]

 

* Pos. Aleksandra Gajewska złożyła ślubowanie 13 listopada 2019 r., dzień później niż pozostali.

** Tu i gdzie indziej stan na 12 maja 2020 r. o godz. 12.00, pół roku po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia Sejmu tej kadencji.

*** Głosowań przeprowadzono 1313, a nie 1294, lecz 19 z nich służyło jedynie sprawdzeniu quorum w trakcie obrad w trybie zdalnym itp. celom, więc nie są uwzględniane w zestawieniu aktywności poselskiej.