Polska-Ukraina: Nie dajmy się skłócić. Wspólny apel. Podpisz


Nie dajmy się skłócić – тобто разом в майбутнє. Podpisz petycję / підписати петицію

My, niżej podpisani, apelujemy do Polaków i Ukraińców, aby nie ulegali jakimkolwiek prowokacjom i próbom podsycania wrogości między naszymi narodami i społeczeństwami. Potępiamy wszelkie formy niszczenia pomników polskich na Ukrainie i ukraińskich w Polsce.
 
Nie dajmy się znowu skłócić. Tyle razy w naszej historii dochodziło do konfliktów podsycanych z zewnątrz przez siły wrogie Polsce i Ukrainie (co potwierdzają kolejne świadectwa). Kończyło się to dramatem narodów i śmiercią wielu niewinnych ludzi.
 
Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o powołaniu przez Instytuty Pamięci Narodowej obu naszych państw wspólnej komisji historycznej, a także postanowienie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o powołaniu zespołu, który przygotuje deklarację pojednania Narodów Polskiego i Ukraińskiego.
 
Chcemy otwartej dyskusji o trudnej przeszłości, aby pojednać się w prawdzie w imię braterskiej współpracy, biorąc pod uwagę europejskie wartości: współpracę w miejsce walki między narodami; tolerancję i zrozumienie w miejsce szowinizmu. Aby już bez obciążeń móc współpracować i razem wpływać na bieg spraw w Europie.
 
Polskę i Ukrainę łączy historia, doświadczenie braku niepodległości i własnego państwa oraz ciężki czas represji obcych hegemonów. Mamy podobną kulturę i język. Chcemy budować przyszłość w oparciu suwerenność naszych państw, demokrację i rządy prawa. O taką szansę walczyli Polacy w 1980 r. rozpoczynając wprowadzanie ich w życie w 1989 i o to też chodziło Ukraińcom, gdy proklamowali niepodległość w 1991 r. wyszli na Majdan Niepodległości w 2004 i gdy przelewali krew na EuroMajdanie w roku ubiegłym.
 
Oba nasze narody i społeczeństwa są wręcz skazane na współpracę teraz i w przyszłości dla dobra i bezpieczeństwa naszych państw i Europy. To konieczność i wielkie wyzwanie.
 
Niech żyje Polska! Niech żyje Ukraina!
 
 
 
Ми, що нижче підписались, звертаємося до до Українців і Поляків не піддаватися на жодні провокації та протидіяти спробам розпалювання ворожості між нашими націями й суспільствами. Ми засуджуємо усілякі форми осквернення пам'ятників українцям і полякам. 
 
Не дозвольмо посварити нас знову. Неодноразово в нашій історії траплялися конфлікти, розпалювані ззовні силами, ворожими Польщі та Україні. Ці конфлікти закінчувались драматично для наших націй і призводили до смертей багатьох невинних людей.
 
Тому ми радо вітаємо рішення про створення Інститутами Національної Пам'яті обох наших держав спільної історичної комісії, а також рішення Парламентів Республіки Польщі та України про створення спільного комітету, який підготує декларацію про примирення польської та української націй.
 
Ми прагнемо до відвертої дискусії про важке минуле, щоби примиритися довкола істини в ім'я братської співпраці, беручи до уваги європейські цінності: співробітництво замість боротьби між націями; терпимість і розуміння замість шовінізму, щоби без тягаря минулого могли співпрацювати і разом впливати на хід подій у Європі.
 
Польщу та Україну об'єднує історія, адже в минулому ми зазнали досвіду втрати незалежності та власної державності, пережили важкі часи репресій з боку володарів-чужинців. Наші культури й мови близькі навзаєм. Ми прагнемо будувати майбутнє, засноване на принципах суверенності наших держав, демократії та верховенства закону. Саме за цей шанс боролися поляки в 1980 р., а відтак розпочали втілювати його в 1989 р. Про те ж саме мріяли українці, коли проголошували в 1991 р. незалежність, коли виходили в 2004 р. на Майдан Незалежності та коли минулого року проливали свою кров на Майдані.
 
Обидва наші народи та суспільства просто приречені на співпрацю тепер і в майбутньому на благо і задля безпеки наших держав і Європи. Це необхідність і великий виклик.
 
Слава Україні! Нехай живе Польща!
 
Jerzy Buzek, b. premier, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2004 r., przewodniczący PE 2009–2011, Polska
Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka PO, Marszałek Sejmu RP
Elżbieta Radziszewska, posłanka PO, wicemarszałek Sejmu RP, współprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Ukraina
Marek Kuchciński, poseł PiS, wicemarszałek Sejmu RP
Jerzy Wenderlich, poseł SLD, wicemarszałek Sejmu RP
Wanda Nowicka, posłanka niezrzeszona, wicemarszałek Sejmu RP
Оксана Іванівна Сироїд, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Ukraina
Jan Wyrowiński, poseł PO na Sejm RP, senator, wicemarszałek Senatu RP
Grażyna Staniszewska, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, b. posłanka, senator, poseł UW do Parlamentu Europejskiego 2004–2009
Piotr Tyma, Prezes Związku Ukraińców w Polsce
Krzysztof Stanowski, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, b. wiceminister edukacji i spraw zagranicznych
Andrzej Urbanik, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
Martyna Bogaczyk, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Dariusz Rosati ekonomista, b. minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm RP i poseł SLD do Parlamentu Europejskiego 2004–2009 oraz z ramienia PO od 2014r.
Bogdan Zdrojewski, b. senator, poseł na Sejm RP, b. minister kultury, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Michał Boni, b. wiceminister pracy, b. minister administracji i cyfryzacji, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Julia Maria Koszewska, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
Izabella Chruślińska, Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Michał Laszczkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
Adam Sauer, Poland-Canada Democracy Support Program
Jan Piekło, Fundacja PAUCI
Jolanta Kurska, Fundacja im. Bronisława Geremka
Olga Popowycz, Fundacja "Nasz Wybór"
Mariola Abkowicz, Związek Karaimów Polskich
Piotr Kadlcik
Yehoshua Ellis, rabin
Monika Krawczyk, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka
Володимир Михайлович В'ятрович, Голова Українського інституту національної пам'яті
Андрій Степанович Павлишин, журналіст, громадський діяч, історик та перекладач
Софія Романівна Федина, голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань
Paweł Zalewski, b. poseł na Sejm, poseł PO do Parlamentu Europejskiego 2009–2014
Konrad Szymański, prawnik, b.poseł PiS do Parlamentu Europejskiego 2004–2014
Jarosław Wałęsa, poseł na Sejm RP 2005–2014, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Jan Olbrycht, b. marszałek woj. śląskiego, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Julia Pitera, posłanka na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Adam Szejnfeld, poseł na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Marek Plura, b. poseł na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Krzysztof Hetman, b. wiceminister rolnictwa, b. marszałek woj. lubelskiego, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Bogdan Wenta, piłkarz ręczny, selekcjoner reprezentacji Polski, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
Witold Waszczykowski, b. wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS
Maciej Łopiński Łopiński, poseł PiS na Sejm RP
Piotr Naimski, poseł PiS na Sejm RP, b. wiceminister gospodarki
Adam Lipiński, poseł PiS na Sejm RP
Ryszard Terlecki, poseł PiS na Sejm RP
Rafał Grupiński, poseł, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
Kazimierz Płocke, poseł PO na Sejm RP, wiceminister rolnictwa
Janusz Cichoń, poseł PO na Sejm RP, wiceminister finansów
Elżbieta Achinger, posłanka PO na Sejm RP
Mirosława Nykiel, posłanka PO na Sejm RP
Paweł Papke, poseł PO na Sejm RP
Miron Sycz, poseł PO na Sejm RP
Roman Kaczor, poseł PO na Sejm RP
Ryszard Górecki, senator PO
Marek Konopka, senator PO
Kazimierz Kliena, senator PO
Czesław Czechyra, poseł PO na Sejm RP
Ірина Ігорівна Подоляк, депутат Верховної Ради України
Оксана Василівна Юринець, депутат Верховної Ради України
Сергій Іванович Кіраль, депутат Верховної Ради України
Лев Теофілович Підлісецький, депутат Верховної Ради України
Мико́ла Леоні́дович Княжи́цький, депутат Верховної Ради України
Віктор Євгенович Єленський, депутат Верховної Ради України
Дмитро Анатолійович Ярош, депутат Верховної Ради України
Ярослав Васильович Лесюк, депутат Верховної Ради України
Павло Миколайович Кишкар, депутат Верховної Ради України
Остап Єднак, депутат Верховної Ради України
Ігор Володимирович Гузь, депутат Верховної Ради України, заступник голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej"
Jana Stępniewicz, ukraińska redakcja Polskiego Radia dla zagranicy
Mirosław Rowicki, redaktor naczelny "Kuriera Galicyjskiego"
Rafał Dzięciołowski, redaktor "Gazety Polskiej"
Jerzy Wojcicki, redaktor naczelny "Słowa Polskiego"
Олег Ігорович Панькевич, Заступник Голови ВО "Свобода"
Андрій Іванович Хомицький, депутат Львівської міської ради
Сергій Іванович Подолинний, депутат Львівської міської ради
Артем Анатолійович Луцак, Начальник штабу 8-ї Окремої Роти ДУК ПС, керівник “Правого сектора” Львівщини
Володимир Правосудов, боєць 2 афганськоі роти 24 ОШБ ,,АЙДАР''
Michał Dworczyk, Fundacja "Wolność i Demokracja"
Robert Czyżewski, Fundacja "Polonia Ruthenia"
Rafał R. Suszek, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Kertyczak
Roman Kryk
Roman Hnatiuk, OUP
Aneta Balcerzak
Dariusz Łencio
Jan Chimiak
Michał Paluszek
Ewa Michna, Uniwersytet Jagielloński
Joanna Szymanska-Godard
Andrzej Rosiński
Roman Biłas, Prezes Zarządu Fundacji DEKA
Bogdan Sadowy, Stowarzyszenie Kalnikow Moja Mała Ojczyzna
Katarzyna Chimiak, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
Anna Trusz
Marzena Kłapcia, osoba prywatna
Paweł Zbierski, dziennikarz telewizyjny, filmowiec, reżyser
Ірина Федець
Maciej Gorywoda
Iga Harwas
Karol Kuhn, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
Piotr Bentkowski
Віктор Пірог
Wojciech Mańkowski, KOSzU
Paweł Bobołowicz, dziennikarz
Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ, członek Rady Programowej PiS
Роман Сташко, Депут Сокальської м/р Львівської обл.
Jakub Morgiel
Петро Кінзерський, Приватний підприємець
Олександр Черноморець Лікар, просто не байдужа людина.
Іван Парнікоза, с.н.с. Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"
Іван Кульчицький, Президент ГО "Агенція Європейських Інновацій"
Галина Кушнір, Call Centre of Embassy groups
Юрій Семашко, мешканець львова
Myroslava Keryk, Fundacja Nasz Wybór
Viktoria Boyko, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU)
Mariusz Cysewski, Wolny Czyn pismo KPN Obszaru V redaktor
Андрій Дещиця, Посол України в Республіці Польща
Jarosław/Ярослав Prystasz/Присташ, redaktor naczelny tygodnika "Nasze Słowo" / головний редактор тижневика "Наше слово"
Mirosław Skórka, Dyrektor Programu STP, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
Natalia Panczenko, ODF
Julia Demko
Przemysław Fendrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
Krystyna Kluczyńska
Jarosław Hyk
Arkadiusz Kluczyński
Іван Бігунов
Олександр Бережний
Stanisław Koziej, generał brygady w st. spoczynku, prof.
Andrii Boichuk, student
Tadeusz Szczepanik
Evgen Dovgoborets
Ryszard Petru, NowoczesnaPL
Aleksandra Kosior
Witold Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Олександр Зінченко, історик, радник Голови Українського інституту національної пам'яті
Петро Стороженко / Piotr Storozenko, przedsiębiorca
Anton Marczyński, filozof, tłumacz
Marcin Rey
Олексій Комар, Національна академія наук України
Наталія Влашинович
Anna Krystkiewicz
Олена Третякова, Національний університет"Києво-Могилянська академія", викладач
Vadim Stepanovicz
Ігор Пушкар / Igor Puszkar, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie; muzyk
Oksana Klimchyk, psychoanalyst
Sebastian Biront, budżetówka
Jerzy Partyka
Paweł Piwowarczyk
Jerzy Darowski, Asocjacja Agencyj Regionalnego Rozwoju Ukrainy - Kijów
Jan Król, b. wicemarszałek Sejmu RP, członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Larisa Martynyuk, psycholog
Swietlana / Світлана Kowpak / Ковпак, Координатор / ГС "Рада громадських ініціатив"
Тарас Завадовський, асистент ЛНУ ім. Ів. Франка
Myroslav Basarab
Olga Solarz
Андрій Василенко, Подільская археологічна експедиція Національной Академії наук Україні (м. Київ). Співробітник
Łukasz Słotwiński
Валентин Шашин
Vaclav Ganyuk (Waclaw Haniuk)
Małgorzata Grausam
Włodzimierz Dubiniewicz / Володимир Дубіневич, Zjednoczenie Obywatelskie Centrum Polsko-Ukraińskie Podola
Stanisław Durka, sekretarz Gminy Ulan-Majorat
Michał Wojciechowski, artysta
Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Dariusz Hutman
Mirosław Feculak / Мирослав Фецуляк
Konrad Ziembicki
Olga Komova
Oleksandr Kulyasha
Marian Panic, artysta plastyk
Aleksandra Błaszczyk
Zbigniew Rokita, Nowa Europa Wschodnia
Mirosław Złoczański
Agnieszka Korniejenko
Andrzej Beksiak
Lyudmyla Kozlovska, ODF
Людмила Суптело
Igor Sulim
Igor Keleberda, entrepreneur
Martyna Szostek, Uniwersytet Warszawski
Monika Pokrywka
Artur Jacek Gruszkowski, emeryt
Piotr Pipka, OUP Przemyśl
Krzysztof Kolanowski
Karolina Kaszuba
Oleksandr/Олександр Volyanyk/Воляник, Студент
Miron Sulim / Мирон Сулим
Paweł Barański
Ewa Kocemba-Gumowska
Mariusz Suchcicki
Denys Huchenko, student
Stanisław Faliński, dr hab. prof. w Collegium Civitas
Nelia Petechel
Ruslan Martsyn
Artur Grossman, Polak, mieszkaniec Lwowa, przewodnik turystyczny
Przemysław Wierzbowski
Oleg Zabolotnyi, dean at Lutsk National Technical University
Marcin Celiński, publicysta, Liberte!
Mateusz Bajek, doktorant Uniwersytet Warszawski
Jan Syrnyk
Anna Pocztar, b. przewodnicząca Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
Łukasz Kotulak, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasło Nasz Dom
Лю Би, гражданин
Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, dziennikarka
Михайло Даньків, Провізор, ТОВ "УРФНМ"
Anna Kertyczak, Związek Ukraińców w Polsce
Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka, zastępca prezesa Fundacji Bonum et Sapienti
Mirosław Popkowski, konsultant/informatyk
Неля Дещиця, вчитель ЛВПУ технологій та сервісу
Adam Łoziński, Warszawa
Barbara Stanowska, Lublin
Maria Chomyn
Roman Drozd, Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
Petro Smertenko, Senior Research Fellow, Institute od Semiconductor Physics
Jan Pluciński
Петро Гудко, священик
Tomasz Sikora, Fundacja "Hermetyczny Garaż", muzyk zespołu Karbido
Rusłan Sałamatin, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Stefano Ruggeri
Igor Hałagida, profesor nauk humanistycznych / Uniwersytet Gdański
Тетяна Вертелецька, психолог
Ольга Ярош, перекладач
Piotr Marcinkowski
Валерія Володимирівна Іваненко, Генеральний директор в Slavonic Channel International.
Rostysław Kramar Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
Олександра Максимович
Артемій Кравцов
Nick Deychakiwsky
Yaroslava Lazarenko
Małgorzata Niewiada
Юрій Грицюк, підприємець
Степан Красовський, член ради дерокторів Бизнес Агроцентр
Katarzyna Wypich
Roman Czajka, TV 5 kanal
Oleh Hanchenko
Anna Jurecka
Stanisław Panteluk, Станіслав Пантелюк Redaktor naczelny pisma "Dziennik Kijowski"
Володимир Паливода, колишній І секретар Посольства України в РП
Євгеній Гречківський
Yurieva Mariia
Іван Матковський, Депутат Дрогобицької районної ради
Дмитро Весоловський, Вчитель
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP
Євгеній Мусієнко
Przemyław Pawul, zwykły obywatel
Tomasz Lewiński, PomagajUkrainie.pl
Patrycja Trzeszczyńska-Demel, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Lewiński, PomagajUkrainie.pl
Agnieszka Komorowska, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Dariusz Materniak, dziennikarz
Łukasz Wenerski, Instytut Spraw Publicznych
Степан Золотар, Голова Координаційної ради студентського самоврядування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (нині - Сєвєродонецьк, раніше - Луганськ)
Igor Rozkładaj, медіа-юрист
Rafał Marcinkowski Klub Przyjaciół Ukrainy
Marek Kielanowski Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK
Marcin Dziedzic
Lidiya inaya
Danuta Zarzeczna
Przemek Raczek
Ірина Овчпренко начальник Відділу державного архіву МЗС України

Wyżej stan podpisów na godzinę ok. 22.30 do pozycji 263. Podpisów ciągle przybywa. 
By podpisać petycję, przejdź na stronę Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą:
http://solidarnosczukraina.pl/index.php/uk/novyny/286-petycja-pamyat

 
Mariusz Cysewski
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/517163485099279
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Art

11-07-2015 [02:56] - Art | Link:

Ależ skład.Trzeba mieć kolosalną odwagę,żeby w takie towarzystwo wejść.Jednak jeśli podpiszą:Ks.Isakowicz,p.Srokowski, p.G.Braun,pp Siemaszko ja też podpiszę.

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [11:49] - Mariusz Cysewski | Link:

Będzie pan w dobrym towarzystwie. Bo i Putin. Też nie podpisze :))

Obrazek użytkownika Andrzej W.

11-07-2015 [12:13] - Andrzej W. | Link:

Nie musi. Wystarczy, że podrzuca...

Obrazek użytkownika robertlodz

11-07-2015 [13:05] - robertlodz | Link:

Panie Mariuszu.
Z całym szacunkiem, ale parę nazwisk za przeproszeniem zasmrodziło tą listę.
Porządny człowiek zastanowi się zanim podpisze się obok takich ludzkich miernot jak Pitera, Szejnfeld, Koziej i paru innych których pzrez obrzydzenie nie wspomnę.
Idea piękna mądra i potrzebna wykonanie zaś do du.y.
Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [13:46] - Mariusz Cysewski | Link:

"Parę"??? Chyba parędziesiąt :)))
No ale w słusznej sprawie nawet ryby głos mają ;))

Obrazek użytkownika StachMaWielkieOczy

11-07-2015 [15:54] - StachMaWielkieOczy | Link:

A Papież podpisze?

Cytat: " Będzie pan w dobrym towarzystwie. Bo i Putin. Też nie podpisze :))"

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:46] - Mariusz Cysewski | Link:

Uważa pan, że papieża porównać można do Putina? Czy Putina do papieża? :))))

Obrazek użytkownika Andrzej W.

11-07-2015 [08:22] - Andrzej W. | Link:

Sam se podpisz. I nie daj się podzielić do spółki z buzkiem i kidawą-radziejowską. Ale chłam...

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:03] - Mariusz Cysewski | Link:

Ciągle się pan modli za Jaruzelskiego?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

11-07-2015 [09:07] - NASZ_HENRY | Link:

Możecie też wspólnie zaśpiewać:
”Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni ;-)

Obrazek użytkownika TKJ

11-07-2015 [12:38] - TKJ | Link:

Inicjatywa interesująca.
Niestety 'zestaw wspierający' całkowicie tą inicjatywę kładący!
Typowy przykład jak "TŁO" potrafi zbrzydzić bardzo przyzwoity portret!!!

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [13:06] - Mariusz Cysewski | Link:

Ano tak. Ale jest tam i wielu przyzwoitych ludzi.

Obrazek użytkownika TKJ

11-07-2015 [18:57] - TKJ | Link:

Niestety wystarczy łyżka dziegciu aby spaskudzić całą beczkę miodu! Przyprawą smakową w postaci co po niektórych osób jest przyprawą identyczną z naturalną czyli zamiast wanilii dodano waniliny [produkowaną z gunwa - proszę sprawdzić]. Do każdej serwowanej potrawy przyprawy mają podstawowe znaczenie, że o winie nie wspomnę! Oby się nie okazało, że ze strony Ukraińskiej winko jest nieco zasiarczone a być może skwaśniałe. Wtedy pozostanie powtórzyć za panem Rewińskim tekst z pewnego filmu! https://www.youtube.com/watch?... SZKODA, naprawdę szkoda bo inicjatywa mogła by być bardzo budująca a być może 'przełamująca'!

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:44] - Mariusz Cysewski | Link:

Inicjatywa jest budująca już teraz, co widać. I bierze się to między innymi właśnie z szerokości grona sygnatariuszy.
Całkiem jak - pamiętając o proporcjach - wprowadzenie Magdaleny Ogórek na listy Kukiza.
Dobrze pomyślane. Jeśli lista sygnatariuszy jest tak szeroka, i zawiera tyle osób które w żadnej innej sprawie nigdy by nie stanęły obok siebie, to siłą rzeczy marginalizuje to pseudokresowe matoły, hochsztaplerów z rodzin KBW, zwolenników modłów za duszę Jaruzelskiego, itd.

Obrazek użytkownika CzarnaLimuzyna

11-07-2015 [19:33] - CzarnaLimuzyna | Link:

Zwracam uwagę, że apel został nagłośniony tuż przed rocznicą rozpoczęcia ludobójstwa na Wołyniu.
Jeden z ze współpracowników Komitetu, który sygnuje akcję, Piotr Tyma prezes Związku Ukraińców w Polsce wielokrotnie zaprzeczał faktowi ludobójstwa na Wołyniu, gdzie Ukraińcy w bestialski sposób wymordowali, według niektórych ocen ponad 100 tys. Polaków, a ich okrucieństwo ujawnione PODCZAS mordowania malutkich polskich dzieci, rozpruwania brzuchów ciężarnym Polkom można tylko przyrównać do bestialstwa ISIS.

Jak więc traktować ten apel z takimi sygnatariuszami, z których cześć gloryfikuje Banderę? Lista jest jawna.
Według mnie nie jest to niezręczne lub niewłaściwe. Jest to odrażające

Obrazek użytkownika andzia

11-07-2015 [20:14] - andzia | Link:

Ma Pan rację;apel nagłaśniają,chcą żeby ludzie zapomnieli o tym co się zdarzyło.
Bardzo proszę czytających,żeby posłuchali przez kilka minut,naprawdę warto,bo ta prawdziwa historia została zrekonstruowana na moim rodzinnym,ukochanym Podkarpaciu (fragment) https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:40] - Mariusz Cysewski | Link:

Niewiele mnie cieszy tak bardzo jak popłoch części populacji na wieść o tym, że Instytut Pamięci Narodowej zaczyna coś badać. Czyż to nie jest jakaś prawidłowość? :-)))))))))

Czemu pani się tak boi wspólnej komisji IPN-ów dwu krajów?

No i czemu pani uważa, że powołanie wspólnej komisji historyków wyraża pragnienie, "żeby ludzie zapomnieli o tym co się zdarzyło", LOL :)))))

To jakaś logika kresowa? Czy podkarpacka? :-)))

Obrazek użytkownika andzia

11-07-2015 [22:32] - andzia | Link:

Ludzie nie tylko,że nie pamiętają,gros ludzi nie wie,że coś tak nieprawdopodobnego się zdarzyło,bo lewacy "nie życzą sobie" wiedzy historycznej (tragicznej do tego),a na Podkarpaciu żyją jeszcze ludzie którzy PAMIĘTAJĄ RZEZIE BANDEROWCÓW !!!!!
Ze wspólnych komisji na dzisiejszy czas może wyniknąć tyle,co już znamy np. "polskie obozy koncentracyjne".

Obrazek użytkownika wilniuk

11-07-2015 [20:20] - wilniuk | Link:

Kto ten apel wcisnął tutaj, akurat 11 lipca, ile jeszcze trzeba wpisów Cysewskiego, piewcy ukraińskich zbrodniarzy z upa, chwalący się gronem "między nami banderowcami" itp żeby wreszcie dotarło, kto wśród nas, w "niezależnej" jest wtyką ukraińskich faszystów ? Pomniki ? Nasze to krzyże pamięci pomordowanych ofiar tam, a u nas pomniki sprawców, ku chwale zbrodniczej upa - czy to to samo ? Ileż tu wysiłku by zrównać ofiary z katami - nie tędy droga do zgody !

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:35] - Mariusz Cysewski | Link:

Tych kilkaset osób uważa inaczej.

I w odróżnieniu od pana, podpisały się imieniem i nazwiskiem.

Obrazek użytkownika Józef Darski

12-07-2015 [12:47] - Józef Darski | Link:

@wilniuk
Pan chciałby może napaść na Ukrainę razem z Putinem, bo to odpowiednia droga do pojednania?

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [20:20] - Mariusz Cysewski | Link:

Czy pan naprawdę poważnie uważa, że w roli szafarza zasług skutecznie wystąpić można pod pseudonimem?

Obrazek użytkownika Domasuł

11-07-2015 [22:08] - Domasuł (niezweryfikowany) | Link:

Po raz kolejny szanowni dyskutanci pokazują, że dla nich nie liczy się sprawa (czyli Polska), tylko partyjniactwo. Ważne jest dla nich nie co się popiera, tylko kto to popiera. Plus tradycyjna antyukraińskość, która u niektórych dyskutantów wcale mnie nie dziwi.

Obrazek użytkownika TKJ

11-07-2015 [22:44] - TKJ | Link:

Gdyby chodziło o Sprawę Polsko-Ukraińskiego pojednania wtedy , rozsądni politycznie, autorzy starali by się nie rozdrażniać Polaków bardzo wątpliwymi nazwiskami sygnatariuszy! Uważam, że kwestia 'dogadania' się Polaków z Ukraińcami jest sprawą niezwykle istotną o ile nie najistotniejszą. Poza koniecznością współpracy z Białorusią nie widzę ważniejszych tematów {NATO sobie darujmy - nie więcej to to warte jak traktaty z 1939roku]. Jednak kwestia Ukraińska jest w odróżnieniu od Białoruskiej niezwykle delikatna. Wymagane by było zatem postępowanie adekwatne do sytuacji. Ten list w treści jest bardzo dobry i za to należy się autorom pochwała. Jednak dopuszczenie do popierania osób o przeszłości [zasługach] dosyć wątpliwej wartości dla Polaków [o Ukraińcach się nie wypowiadam to problem Ukraińców] uważam za błąd a być może nawet za wielbłąd'a, który zamiast doprowadzić do przyspieszenia w relacjach Polsko-Ukraińskich doprowadzi do zatrzymania oby nie cofnięcia! Ale pożyjemy zobaczymy! Daj boże abym się mylił w ogólności w szczegółach!

Obrazek użytkownika Kaciszek

11-07-2015 [23:49] - Kaciszek | Link:

Szejnfeld, Pitera Kidawa, Boni (!) etc. Absolutnie nie do przyjęcia. Od samego pisania tych nazwisk marszczy się człowiekowi skóra na d... z zażenowania a co dopiero podpisać się koło tego chłamu. A dlaczego jeszcze tam nie ma "szczawia" Niesiołowskiego?

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

11-07-2015 [23:49] - Mariusz Cysewski | Link:

Euromajdan Warszawa

Dzisiaj 11 lipca 2015 w rocznicę krwawej niedzieli Ukraińcy mieszkający w Polsce, przedstawiciele organizacji Euromajdan Warszawa, oddali hołd ofiarom tragedii Wołyńskiej i złożyli kwiaty do pomnika w Warszawie.

Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. YouTube: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika gorylisko

12-07-2015 [03:54] - gorylisko | Link:

widzi pan... w Londynie pewien przełożony któregoś meczetu potępiał zamachy i islamski terroryzm... podcasz rewizji w jego meczecie i hmmm... na plebanii (??), znaleziono dokumentację do zamachów, materiały wybuchowe...etc.

Obrazek użytkownika Joanna K.

13-07-2015 [10:28] - Joanna K. | Link:

Panie Cysewski, proszę łaskawie objaśnić, co znaczy Pański podpis pod deklaracją "pismo KPN Obszar V" - co to za "obszar", na jakim terytorium znajduje się ?
"118. Mariusz Cysewski, Wolny Czyn pismo KPN Obszaru V redaktor"
- nawiasem, szkoda, że wziął Pan podpisy od wszystkich prawie 202 posłów PO - czyż nie pojmuje Pan, że to najgorsza rekomendacja dla jakiejkolwiek sprawy - przecież to absolutni bezideowcy, poprą każdego, kto błyśnie złotem, ich interesują tylko obszary możliwego zagarnięcia kasy, potem go zdradzą, to tylko kwestia czasu albo braku dopływu gotówki.