Wygląda na to, że wyjdziemy obronną ręką z kryzysu

Wygląda na to, że wyjdziemy obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa
 
1. W środę Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez ministerstwo finansów coroczną aktualizację Programu Konwergencji, która już dzisiaj zostanie przesłana do Komisji Europejskiej i Rady UE.
Komisja Europejska w tym roku zgodziła się na Program Konwergencji w ograniczonej formie, ze względu na pandemię koroanwirusa, co więcej koncentruje się on na skutkach działań antykryzysowych podjętych w związku z pandemią w tym także konsekwencjach dla systemu finansów publicznych.
Na podstawie analizy tak przygotowanych aktualizacji Programów Konwergencji przez poszczególne kraje członkowskie, KE przygotuje zalecenia w ramach tzw. semestru europejskiego, których realizacja zapewni koordynację i odpowiedni poziom działań fiskalnych wspierających ich gospodarki.
2. Już w marcu Rada ECOFIN (Rada ministrów finansów krajów członkowskich) stwierdziła, że w gospodarkach krajów członkowskich dojdzie do spowolnienia, a nawet recesji (spadek PKB w II kolejnych kwartałach) i w związku z tym należy skorzystać z tzw. generalnej klauzuli wyjścia znajdującej się w Pakcie Stabilności i Wzrostu.
Pozwala to państwom członkowskim w 2020 roku na tymczasowe odejście od zaleceń Rady UE dotyczących polityki budżetowej, pod warunkiem jednak, że odejście to nie zagraża stabilności finansów publicznych w średnim okresie.
W tej sytuacji rząd polski zasygnalizował, że przewiduje w naszym kraju realny spadek PKB, któremu będzie towarzyszył spadek wpływów budżetowych w stosunku do 2019 roku z podatku VAT oraz wpływów z podatków dochodowych tj. CIT oraz z PIT w części związanej z działalnością gospodarczą.
Z kolei poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku będzie zdeterminowany przede wszystkim skalą pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej i Tarczy finansowej, kierowanej do przedsiębiorstw w celu potrzymania aktywności gospodarczej oraz w celu wsparcia rynku pracy.
W konsekwencji w 2020 roku pogorszy się wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB, oraz nastąpi wzrost długu tego sektora w stosunku do PKB.
3. W rezultacie pandemii koronawirusa realne tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku wyniesie -3,4% (w 2019 roku wyniosło 4,1%), tempo wzrostu spożycia prywatnego -3%, tempo wzrostu spożycia publicznego wzrośnie o 2,9%, tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (inwestycje i wzrost zapasów) wyniosą -11,4%, tempo wzrostu eksportu wyniesie-7%, importu -9,4%.
W konsekwencji finalny popyt krajowy ujemnie złoży się na PKB w wysokości 3,3 pkt. procentowego, inwestycje także ujemnie w wysokości 1,1 pkt. proc., natomiast eksport netto dodatnio w wysokości 1,1 pkt proc (na skutek szybszego spadku importu niż eksportu).
Spadek PKB jak już wspominaliśmy spowoduje spadek dochodów podatkowych, a z kolei konieczność poniesienia dodatkowych wydatków w związku ze wspieraniem przedsiębiorstw i ochroną miejsc pracy, pogorszą stan finansów publicznych.
W rezultacie deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 0,7% PKB w 2019 roku do 8,4% PKB w 2020 roku, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 46% PKB w 2019 roku do 55,2% PKB w 2020 roku.
4. Aktualizacja Programu Konwergencji zawiera także prognozy dotyczące 2021 roku i z nich wynika, że tempo wzrostu PKB będzie szybsze niż tempo spadku w 2020 roku, co oznacza, że wzrost PKB może zbliżyć się do 4%.
Tak wysokie odbicie w gospodarce i znaczący wzrost PKB, powinno spowodować odbudowanie wpływów podatkowych zarówno jeżeli chodzi o wpływy z podatku VAT jak i akcyzy oraz wpływy z obydwu podatków dochodowych CIT i PIT.
A więc już w roku 2021 powinna się poprawić nie tylko sytuacja gospodarcza ale także sytuacja budżetu i w konsekwencji całych finansów publicznych, a to oznacza także obniżenie relacji długu publicznego do PKB.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

30-04-2020 [10:21] - krzysztofjaw | Link:

Wszystko pięknie i ładnie. Tym niemniej jednak trzeba podkreślać, że jednak nastąpi w tym roku recesja w wysokości -3,4%, czyli tak naprawdę nastąpi spadek PKB w wysokości 7,6%. Jest to bardzo dużo a biorąc pod uwagę fakt, że niemiecka gospodarka będzie miała jeszcze większą recesję niż u nas to byłbym ostrożny w szacunkach wzrostu PKB w 2021 roku. Reszta jest pod względem informacyjnym bardzo dobra. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Suriw

30-04-2020 [16:05] - Suriw | Link:

Raczej wygląda na to,że autor znowu wyjdzie obronną ręką z kolejnej partii...

Obrazek użytkownika sake3

30-04-2020 [19:06] - sake3 | Link:

To czy wyjdziemy obronną ręką i kiedy zależy tez i od nas.Narzekaniem,krytykanctwem ni się nie załatwi.Niestety do tego potrzebny jest spokój który przez działania opozycji jest materiałem deficytowym.