Jako użendujoncy prezdęt radze dobże

Jako użendujoncy prezdęt radze dobże,
rze byłoby dobże,
rzebyście wiedzieli dobże,
rze hce
wam zrobić dobże.

Wiem tesz bardzo dobże,
jak zrobić wam dobże,
rzeby było dobże.

Zapamientajcie i rozwaszcie wienc
– w poglondah i śwjatopoglondah, w sercach i umysłah – dobże,
rze byłoby bardzo niedobże,
gdybym nie wygrał i nie zrobił wam dobże.
Bo jak nie wygram i nie zrobie wam dobże,
to wtedy beńdzie niedobże.

* * *

YouTube: