Minister Chojna-Duch - od 2010 do 2015 r. trwał demontaż...

Minister Chojna-Duch - od 2010 do 2015 r. trwał demontaż systemu podatkowego

1. Wczoraj przed sejmową komisją ds. VAT zeznawała po raz kolejny wiceminister w rządzie PO-PSL, profesor Elżbieta Chojna-Duch, a jej odpowiedzi na pytania posłów są swoistym aktem oskarżenia wobec ówczesnego premiera Donalda Tuska i jego ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego.

Była minister zeznała, że o pogłębiającej się luce w podatku VAT zarówno premier jak i minister finansów wiedzieli już w latach 2009-2010 i nie zrobili nic by uszczelnić ten system, a wręcz przeciwnie przyczynili się do jego rozszczelnienia.

Profesor Chojna-Duch bardzo zdecydowanie stwierdziła, że następował wręcz demontaż systemu podatkowego i były to działania celowe, w latach 2010-2015 następował rozkład systemu VAT.

2. Przygotowano aż 18 projektów zmian ustawy o podatku od towarów i usług i każda z nich zakładała rozszczelnienie systemu poboru podatku VAT, ba uzasadniano to walką „z pazernością fiskusa” w czym szczególnie celowała tzw. sejmowa komisja Przyjazne Państwo kierowana przez ówczesnego wiceprzewodniczącego Platformy, posła Janusza Palikota.

Przypomniała rolę w procesie legislacyjnym Renaty Hayder z jednej strony zatrudnionej w znanej firmie zajmującej między innymi „optymalizacją podatków”, z drugiej doradczyni społeczna ministra Rostowskiego.

I zadała pytanie jaki mógł być cel jej pracy w resorcie finansów w sytuacji kiedy nie była tam formalnie zatrudniona i nie otrzymywała wynagrodzenia, ale jednocześnie wydawała dyspozycje pracownikom i była dopuszczona do wrażliwych informacji w dziedzinie podatków.

3. Przypomnijmy, że pod koniec listopada poprzedniego roku profesor Chojna - Duch zeznawała pierwszy raz przed komisją ds. podatku VAT.

Wtedy minister Chojna-Duch przyznała, że społecznym doradcą ministra Rostowskiego była Renata Hayder jednocześnie zatrudniona w firmie Ernst & Young i to ona uczestniczyła w pracach legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, forsując rozwiązania rozszczelniające system poboru podatku VAT (jak to określiła była wiceminister była wręcz super pracownikiem narzucającym swoje rozwiązania pracownikom departamentów podatkowych).

Co więcej na nieformalnych spotkaniach w KPRM ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Tuska, Sławomir Nowak akceptował tak przygotowane zmiany i przekazywał je do Sejmu większości koalicyjnej PO-PSL do uchwalenia.

Dodała także, że zmiany w prawie podatkowym rozszczelniające system podatku VAT przygotowywała także sejmowa komisja Janusza Palikota „Przyjazne Państwo”, one także były uzgadniane przez gabinet polityczny kierowany przez Sławomira Nowaka.

4. Informacje, że podczas rządów Donalda Tuska lobbyści pisali ustawy podatkowe pojawiały się w zeznaniach profesora Modzelewskiego, który jako pierwszy stawił się przed komisją śledczą, ale to profesor Chojna-Duch publicznie wymieniła nazwiska osób, które to robiły, co więcej także nazwiska polityków, którzy te zmiany akceptowali i przekazywali do Sejmu.

Przewodniczący komisji Marcin Horała, po tym zeznaniu byłej minister Elżbiety Chojna-Duch i profesora Modzelewskiego, złożył do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego przez ministra Jana Vincenta Rostowskiego (powołanie na swojego doradcę pracownika wielkiej firmy audytorskiej i lobbingowej) i Sławomira Nowaka, który wychodząc poza swoje kompetencje akceptował zmiany w ustawach podatkowych.

Ponadto profesor Chojna-Duch potwierdziła, że rolę ministra finansów w procesie przygotowywania w rządzie i procedowania w Sejmie nowelizacji ustawy o podatku VAT, pełnił minister Sławomir Nowak szef gabinetu politycznego premiera Tuska, a nie konstytucyjny minister finansów Jan Vincent Rostowski.

Jak wiadomo tak znowelizowana ustawa o podatku VAT przyczyniła się walnie do rozszczelnienia systemu jego poboru, a straty z tego tytułu dla budżetu państwa zostały oszacowane miedzy innymi przez Komisję Europejską na kwotę ponad 250 mld zł, a więc porównywalną z jednorocznymi dochodami budżetu państwa.

Wczorajsze zeznania minister Chojna-Duch to akt oskarżenia zarówno ówczesnego premiera Donalda Tuska, jego ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego, a także ministra Sławomira Nowaka, który jako szef gabinetu politycznego premiera przez pewien czas podejmował także decyzje dotyczące kształtu nowelizacji ustaw podatkowych.