Rosja chce okupacji nowych terytoriów i grozi nowymi atakami

   Rosja, która w wyniku ponadrocznej ofensywy zajęła należące do Ukrainy część terenów obwodów donieckiego i ługańskiego oraz całą AR Krym poprzez swoich przedstawicieli daje do zrozumienia, że nie wystarczy jej już obszar dotychczas kontrolowany ale pragnie nowych zdobyczy terytorialnych. Jak podaje dziś (26.02.2015) agencja RIA Nowosti, Rosja jest zainteresowana m.in. przejęciem miasta Mariupol, o czym poinformował przedstawiciel DNR - rosyjskiej ekspozytury na terenie Donbasu, Denis Puszylin.
   "Całe terytoria byłych obwodów ługańskiego i donieckiego uważamy za swoje", powiedział Puszylin, dodając, że powinny znaleźć się one pod kontrolą obydwu rosyjskich ekspozytur (DNR i ŁNR).
   Na pytanie o formę przejęcia nowych terytoriów, przedstawiciel Rosji odparł w typowy rosyjski sposób, dając niedwuznacznie do zrozumienia, że Rosja oczywiście w razie potrzeby nowe terytoria zdobędzie zbrojnie, ale najchętniej  chciałaby je otrzymać bez jednego wystrzału:
   "Zrobimy wszystko, aby odbyło się to drogą pokojową, ale jak będzie, czas pokaże."
 

   Zwracam uwagę, że: - kolejny obszar, do którego Rosja zgłasza obecnie pretensje poprzez swych dywersantów, to terytorium dwa razy większe od dotychczas kontrolowanych przez Rosję terenów na terenach wschodniej Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim, - jednostki terytorialne, jakimi są obwody doniecki i ługański, przedstawiciel Rosji uznaje za "byłe".
 


Rosyjscy dywersanci konsumują premię przyznane od Rosji za zdobycie Debalcewa, dokonane po formalnym podpisaniu tzw. porozumień mińskich  (zdj: Obozrevatel.ua)

*  *  *

   * Rosja umacnia też swoją władzę na terytoriach już kontrolowanych. Przedstawiciele wspomnianej rosyjskiej ekspozytury, DNR, zapowiadają na terytorium opanowanym przez rosyjskich dywersantów wprowadzenie rubla. W Symferopolu z kolei ma zostać dzisiaj odsłonięta tablica pamiątkowa na cześć aneksji Krymu.
   * Rosja pragnie także działać aktywnie na terytoriach, których jeszcze nie opanowała. Szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksandr Bastrykin zaproponował rozszerzenie kompetencji rosyjskich organów ścigania także na teren zagranicy w zakresie ścigania "przestępstw naruszających interesy Rosji".
   * Siergiej Ławrow w swych rytualnych przemowach do świata, naśmiewając się z władz Ukrainy i Zachodu oraz de facto usprawiedliwiając notoryczne łamanie rozejmu przez rosyjskich dywersantów stwierdził, że „wszyscy doskonale rozumieją, iż nie ma idealnych rozejmów, idealnego wstrzymania ognia”.