W dzień rocznicy „rozdarcia”, rozpoczęcie inwestycji ...

W dzień rocznicy „rozdarcia”, rozpoczęcie inwestycji scalającej Polskę

1. Wczoraj w Świnoujściu podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i liderem konsorcjum firmą Poor S.A. na budowę tunelu pod rzeką Świną, łączącego wyspę Wolin z wyspą Uznam.

W skład konsorcjum, który tunel zaprojektuje i wybuduje w ciągu najbliższych 48 miesięcy, wchodzą wspomniana austriacka Porr Bau GmbH, firma turecka Agir Sanayi Insaat we Taahhut oraz Energopol Szczecin S.A.

Jak podkreślił podczas tej uroczystości premier Mateusz Morawiecki, umowa jest podpisywana w dzień symboliczny 17 września, dzień ostatecznego rozdarcia Polski pomiędzy Niemcy i Rosję w 1939 roku, ta inwestycja natomiast scala nasz kraj, łącząc tunelem wyspę Uznam z Wolinem i stałym lądem.

2. Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA i prezydentem miasta Świnoujście o wspólnym finansowaniu budowy tunelu pod Świną, łączącego dwie części tego miasta na wyspie Wolin i wyspie Uznam

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 912 mln zł, kwota 775 mln zł będzie pochodziła ze środków europejskich, pozostałą część ma zapewnić miasto, a podwodny tunel o długości 1,8 km i pozostała część trasy o długości blisko 2 km ma być oddany do użytku do końca 2021 roku.

Inwestycja oprócz skomunikowania dwóch części miasta i rozwoju turystyki w tym regionie ma charakter strategiczny, łączy, bowiem wyspę Uznam ze stałym lądem i daje wyraźny sygnał naszym sąsiadom Niemcom, że Polska „wraca nad morze” (do tej pory przy złych warunkach pogodowych w sytuacji, kiedy na Świnie nie kursowały promy z wyspy Uznam na stały ląd, można było dostać się tylko przez Niemcy).

3. Jak zapewnia minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jeszcze na jesieni tego roku rozpocznie się realizacja innej ważnej morskiej inwestycji przekop Mierzei Wiślanej, umożliwiający rozwój portu w Elblągu.

Ta inwestycja ma także strategiczny charakter, ponieważ powstały w ten sposób kanał ma zapewnić swobodną żeglugę nawet dużych statków morskich pomiędzy Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym i w ten sposób uniezależnić Polskę od Rosji w tym zakresie.

Weszła już w życie specustawa dotycząca realizacji tej inwestycji, a przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2022 za blisko 900 mln zł pochodzące z budżetu państwa, ponieważ rząd chce uniknąć nadmiernej ingerencji Komisji Europejskiej.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100 i szerokości do 20 m.

Przyjęcie założenia, że finansowanie tej inwestycji będzie się odbywało tylko ze środków budżetowych okazało się wręcz prorocze, bo właśnie Rosja zwróciła się do Komisji Europejskiej z zastrzeżeniami o charakterze ekologicznym w związku z tym przedsięwzięciem.

Gdyby w te inwestycję były zaangażowane środki europejskie, mogłoby dojść do jej zablokowania do czasu rozstrzygnięcia czy zastrzeżenia rosyjskie mają uzasadnienie czy też raczej charakter polityczny.

4. Także w odniesieniu do innych inwestycji o charakterze strategicznym zapowiedzianych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, podejmowane są kolejne kroki, które przybliżają moment rozpoczęcia ich realizacji.

Na przykład w procesie przygotowania realizacji Centralnego portu Komunikacyjnego (CPK) pełnomocnik rządu Mikołaj Wild powołał już prezesa spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu.

Z kolei jak poinformował w lipcu polski operator systemu przesyłu gazu spółka Gaz- System, otrzymał 18,3 mln euro unijnego dofinansowania na tzw. prace przed inwestycyjne.

Wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, uzyskała nie tylko polska firma realizująca ten projekt, ale także firma duńska Energinet około 15 mln euro, sumarycznie, więc prace przygotowawcze dla Baltic Pipe, uzyskają współfinansowanie z UE na kwotę 33,1 mln euro.

Oznacza to, że przyszły gazociąg Baltic Pipe z Norwegii i Danii do Polski, mimo wielu przeciwności, został uznany także przez Komisję Europejską za bardzo ważną inwestycję, służącą dywersyfikacji dostaw gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.